Byla 2-1669/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-5040-258/2014 pagal ieškovo R. Š. ieškinį atsakovams Brenalan Investments Limited, Grand Go Group Limited ir UAB „Grand Cru Airlines“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. Š. 2014 m. liepos 1 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Brenalan Investments Limited ir Grand Go Group Limited, prašydamas pripažinti negaliojančia ab initio 2013 m. rugpjūčio 5 d. Akcijų pirkimo sutartį, sudarytą tarp Grand Go Group Limited ir Brenalan Investments Limited, ir taikyti restituciją - įpareigoti Brenalan Investments Limited grąžinti 49 vienetus UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų atsakovo Grand Go Group Limited nuosavybėn, o Grand Go Group Limited sumokėti Brenalan Investments Limited 1 EUR sumą. Nurodė, jog ieškinį reiškia CK 6.66 straipsnyje įtvirtintu teisiniu pagrindu (actio Pauliana), gindamas savo, kaip kreditoriaus, teises, kylančias iš 2013 m. gegužės 13 d. paskolos sutarties, kuria jis paskolino atsakovui Grand Go Group Limited 2 032 000 Lt, kuriuos atsakovas turėjo panaudoti UAB „Grand Cru Airlines“ akcijoms įsigyti bei UAB „Go Planet Travel“ apyvartinėms lėšoms papildyti. Nurodė, jog 2013 m. rugpjūčio 5 d. Grand Go Group Limited su Kipre registruota bendrove Plantant Limited sudarė 100 proc. (100 vnt.) UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų pirkimo sutartį, pagal kurią įsigijo visas UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas už 450 000 Eur. Tą pačią dieną sudaryta pirkimo sutartimi Grand Go Group Limited perleido atsakovui Brenalan Investments Limited 49 proc. (49 vnt.) UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų už 1 Eur. Ieškovas nurodė, kad ginčijamas UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų perleidimo sandoris, sudarytas tarp Grand Go Group Limited ir Brenalan Investments Limited, pažeidžia ieškovo ir kitų Grand Go Group Limited kreditorių teises ir teisėtus interesus, o juos sudarę atsakovai buvo akivaizdžiai nesąžiningi.

5Ieškiniu ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui Brenalan Investments Limited priklausiančius 49 vienetus UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje. Nurodė, kad byloje yra pakankamai duomenų, leidžiančių abejoti atsakovų sąžiningumu sudarant ginčijamą sandorį ir neatlygintinai perleidžiant didelės vertės turtą. Todėl ieškovas nėra ir negali būti tikras, kad ginčo objektu esančios akcijos nebus perleistos tretiesiems asmenims arba kad teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą atsakovas Brenalan Investments Limited nevengs jo įvykdyti. Ieškovas taip pat nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudaro didelė reikalavimo suma. Atsakovas Brenalan Investments Limited yra užsienio bendrovė, kuriai neatlygintinai perleistas didelės vertės turtas (200 000 Eurų vertės 49 vienetai UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų). Ieškovui nėra žinoma apie jokį Brenalan Investments Limited priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, kurį bendrovė turi Lietuvoje. Be to, ieškovas neturi galimybės nustatyti, kokia atsakovo Brenalan Investments Limited finansinė padėtis. Ieškinio patenkinimo atveju atsakovas Brenalan Investments Limited turėtų grąžinti Grand Go Group Limited nemokamai įsigytą turtą, tačiau jei nutiktų taip, kad atsakovas akcijas perleistų trečiajam asmeniui, nėra duomenų, jog Brenalan Investments Limited turėtų finansines galimybes padengti Grand Go Group ginčijamu sandoriu perleistų akcijų vertę.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartimi areštavo atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančius 49 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo. Teismas, preliminariai įvertinęs pateiktus įrodymus, padarė išvadą, jog šioje proceso stadijoje negalima teigti, jog ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, todėl yra tikslinga spręsti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams pagrįstumo klausimą. Teismas, atsižvelgdamas į ieškinio dalyką ir pagrindą, sprendė, jog šioje byloje taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas, siekiant eliminuoti ar sumažinti grėsmes galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, gali būti susijęs tik su galimais atsakovo Brenalan Investments Limited veiksmais, kuriais jis siektų perleisti ginčo turtą (akcijas) tretiesiems asmenims, tokiu būdu išvengdamas ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad, siekiant užtikrinti ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, yra būtina taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą sudaro didelė ieškinio reikalavimo suma, kadangi ieškovas R. Š. atsakovui Brenalan Investments Limited reiškia 220500 EUR (761 342,40 Lt) dydžio reikalavimą. Kadangi atsakovas Brenalan Investments Limited yra užsienyje (Kipre) registruota bendrovė ir nėra galimybės nustatyti, kiek ir kokio turto jis turi, teismas laikė, jog ieškinio sumos dydis gali apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“, atskirojo skundo padavimo dieną turėjęs trečiojo asmens procesinį teisinį statusą, savo patikslintame atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo R. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nutartis yra deklaratyvaus pobūdžio, o joje nurodyti argumentai nepagrįsti jokiais įrodymais;
  2. Ieškinio suma nepagrįstai nustatyta remiantis subjektyviais ieškovo paskaičiavimais, kurių pagrindą sudaro vienos akcijos vertė (4500 EUR).
  3. Teismas, neturėdamas jokių įrodymų apie atsakovo finansinę būklę, neturėjo pagrindo daryti išvadą, jog vien tik ieškinio sumos dydis savaime lemia grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Tai, kad atsakovas yra užsienio bendrovė, negali reikšti, kad nėra jokių galimybių nustatyti jo finansinę būklę.
  4. Laikinosios apsaugos priemonės gali turėti įtakos UAB „Grand Cru Airlines“ veiklai. Pažeidus 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių numatytas finansines sąlygas ir geros reputacijos reikalavimus, UAB „Grand Cru Airlines“ gali netekti licencijos oro susisiekimui vykdyti. Be to, atsakovas UAB „Grand Cru Airlines“ yra sudaręs sutartis dėl lėktuvų nuomos, kuriose taip pat numatyti tam tikri reikalavimai UAB „Grand Cru Airlines“ veiklai, kurie galimai būtų pažeisti likus galioti akcijų areštui.

10Ieškovas R. Š. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą Vilniaus apygardos teismas 2014 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos atsakovo Brenalan Investments Limited atžvilgiu, kuris jos neskundė, vadinasi – sutiko su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Todėl atskirajame skunde nurodyti argumentai vertintini kritiškai.
  2. Teismo nutartis yra motyvuota, kadangi teismas pagrindė visų CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų egzistavimą.
  3. Apeliantas atskirajame skunde nepateikė jokių motyvų ar įrodymų, paneigiančių realios grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, o tik deklaratyviai kvestionuoja ieškovo ir teismo argumentus.
  4. Ieškinio suma buvo apskaičiuota pagal kainą, už kurią 2013 m. rugpjūčio 5 d. šias akcijas iš Plantant Limited įsigijo pati Grand Go Group Limited (4 500 EUR), tą pačią dieną jas neatlygintinai perleisdama atsakovui Brenalan Investments Limited.
  5. Atsakovas Brenalan Investments Limited, laikydamasis rungimosi principo, turėjo galimybę paneigti didelės ieškinio sumos kriterijų, sudarantį grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą.
  6. Apelianto argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių galimos įtakos įmonės veiklai yra deklaratyvūs ir nėra reikšmingi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo Brenalan Investments Limited atžvilgiu taikymo klausimą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Nagrinėjamoje byloje yra kilęs Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, kuria teismas, atsižvelgdamas į ieškovo R. Š. ieškiniu tuo metu pareikštus reikalavimus, areštavo atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančius 49 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų, uždraudžiant šiomis akcijomis disponuoti iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo.

13Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovas R. Š. pradiniu ieškiniu kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Grand Go Group Limited, Brenalan Investment Limited, gindamas savo, kaip kreditoriaus, teises skolininko Grand Go Group Limited atžvilgiu, tuo tikslu pareikšdamas actio Pauliana ieškinį, kurio dalyką sudarė prašymas pripažinti negaliojančia ab initio 2013 m. rugpjūčio 5 d. Akcijų pirkimo sutartį bei taikyti restituciją, įpareigojant Brenalan Investment Limited grąžinti 49 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų Grand Go Group Limited nuosavybėn. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškiniu pareikšti reikalavimai yra preliminariai pagrįsti, atsižvelgiant į tai, kad jie yra grindžiami visų actio Pauliana ieškinio sąlygų egzistavimu.

14Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Taigi actio Pauliana suteikia teisinį pagrindą ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenimis sudarytus sandorius, siekiant apsiginti nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais siekiama nevykdyti ar netinkamai vykdyti kreditorių reikalavimus. Actio Pauliana tikslas yra pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu taikyti restituciją, sugrąžinant skolininkui turtą, kurį jis nesąžiningai perleido tretiesiems asmenims, siekiant šio turto sąskaita patenkinti kreditoriaus reikalavimą.

15Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartimi pritaikytų atsakovui Brenalan Investments Limited priklausančių 49 vnt. UAB „Grand Cru Airlines“ akcijų areštu, uždraudžiant atsakovui Brenalan Investments Limited šiomis akcijomis disponuoti, siekiama užtikrinti teismo sprendimo dalies dėl restitucijos taikymo ieškinio tenkinimo atveju įvykdymą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog tuo atveju, kai ginčo objektas, atsižvelgiant į ieškiniu pareikštus reikalavimus, inter alia yra konkretus ginčijamais tarp skolininko ir trečiojo asmens sudarytais sandoriais perleistas turtas (nagrinėjamu atveju - akcijos), kurio grąžinimo skolininko nuosavybėn siekia kreditorius, pareikšdamas actio Pauliana ieškinį, teismo taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, visų pirma, turi būti siekiama užtikrinti tokią būsimo teismo sprendimo įvykdymo apsaugą, kad ieškinio tenkinimo atveju, pripažinus negaliojančiais skolininko sudarytus sandorius, restituciją, visų pirma, būtų galima atlikti natūra. Tai atitinka pagrindinį kreditoriaus reiškiamo actio Pauliana ieškinio tikslą – sudaryti sąlygas kreditoriaus reikalavimų patenkinimui iš skolininkui priklausančio turto. Atsižvelgiant į tai, kad pagal CK 6.66 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą nuostatą sandorio pripažinimas negaliojančiu neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas, laikinosiomis apsaugos priemonėmis, visų pirma, turi būti siekiama apsaugoti ginčijamais sandoriais perleistą turtą nuo jo savininko veiksmų, kurie patenka į disponavimo šiuo turtu teisių turinį.

16Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovas Brenalan Investments Limited, turėdamas galimybę nevaržomai disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiomis UAB „Grand Cru Airlines“ akcijomis, gali atlikti realius disponavimo šiuo ginčo turtu veiksmus, taip apsunkindamas teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju arba padarydamas jo įvykdymą neįmanomu, pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui (CPK 144 str. 1 d.). Ieškovo prašomi nustatyti laikini atsakovo Brenalan Investments Limited nuosavybės teisių į areštuojamas UAB „Grand Cru Airlines“ akcijas turinį sudarančių teisių apribojimai, nustatant draudimą atsakovui disponuoti areštuojamomis akcijomis, užtikrina ekonomiškumo, proporcingumo, teisingumo ir ginčo šalių interesų pusiausvyros principų įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovo UAB „Grand Cru Airlines“ argumentus, jog akcijų areštas gali turėti neigiamos įtakos UAB „Grand Cru Airlines“ veiklai, kadangi vien tik įmonės akcijų arešto faktas pats savaime negali lemti įmonės finansinių ir organizacinių gebėjimų vykdyti ūkinę komercinę veiklą.

17Atsižvelgiant į tai, kad kiti atskirojo skundo argumentai, esant nustatytoms CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoms laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygoms, neturi teisinės reikšmės skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2014 m liepos 7 d. nutarties teisėtumui, apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2014 m. liepos 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai