Byla 2-31-266/2013
Dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvo , nuolatinės globos nustatymo bei nuolatinio globėjo, ir ,-

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei , Atsakovei I. A. , Nedalyvaujant atsakovui S. B. B. , Dalyvaujant trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams A.Liogei ir I.lackuvienei, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams I. A. ir S. B. B. dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo, vaiko atskyrimo nuo tėvo , nuolatinės globos nustatymo bei nuolatinio globėjo, ir ,-

Nustatė

2Ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė neterminuotai apriboti atsakovės I. A. motinos valdžią sūnui M, atskirti sūnų M. nuo tėvo S. B. B. , nustatyti vaikui nuolatinę globą ir jo globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus. Teismo posėdžio metu atstovė nurodė, jog nuo ieškinio padavimo teismui pasikeitė situacija. Teismo sprendimu buvo nuginčyta atsakovo S.B. B. tėvystė sūnui M. ir šiuo metu ieškovas ieškinį palaiko tik atsakovės I. A. atžvilgiu , o reikalavimo dėl atsakovo S.B. B. atskyrimo nuo sūnaus atsisako, nes jis nebėra M. tėvas. Ieškovo atstovė nurodė, jog atsakovė I. A. nevykdo motinos pareigos ir visiškai nesirūpina ir neaugina sūnaus M, gimusio 2006 metais. Ji ( - ) gyvena nuo 2006 metų, neturi pastovaus gyvenamojo būsto, nesirūpino ir kitu savo vaiku R, kuris šiuo metu už padarytus nusikaltimus nuteistas. Gimus M atsakovė nesugebėjo juo rūpintis, nenorėjo jo gydyti. Atsakovė neturi jokių socialinių įgūdžių yra neraštinga. Buvo atvejų, kai ji palikusi sūnų Mi kelioms valandoms kito asmens priežiūrai, dingdavo kelioms paroms. Neretai ji pastebima ir neblaivi. Atsakovei labai padėjo S B. B. . Jie kartu gyveno, jis rūpinosi M ir pripažino save jo tėvu. 2012m. kovo 2d. M. A. buvo paimtas iš S.B. B. namų , nes namuose buvo šalta, nekūrenta visą žiemą, nebuvo maisto, būtiniausių buities daiktų. S.B. B. neturėjo jokios galimybės M rūpintis, o atsakovė buvo visiškai nusišalinusi nuo sūnaus priežiūros . 2012m. kovo 2d. administracijos direktoriaus įsakymu M. A. buvo nustatyta laikinoji globa , jis apgyvendintas Aulelių vaikų globos namuose, kurie ir tapo jo laikinuoju globėju. Iki šiol atsakovės sūnus auga vaikų globos namuose. Atsakovė jo nelanko ir juo nesidomi. Šiuo metu ji gyvena su sugyventiniu pas savo motiną. Buitinės sąlygos blogos. Viename namo gale gyvena atsakovė, jos sugyventinis ir atsakovės motiną, o kita namo dalis yra ardoma ir kūrena, nes neturi malkų. Atsakovė niekur nedirba , jos pajamos gaunama pašalpa 180 litų. Ieškovo atstovė prašė neterminuotai apriboti atsakovės valdžią jos sūnui nes situacija eilę metų nesikeičia. Prašė nustatyti M. A. nuolatinę globą ir jo globėju bei paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus.

3Atsakovė I. A. ieškinį pripažino. Paaiškino, jog ji 2006 metais susilaukė sūnaus M. M tėvas yra lietuvis, kuris seniai yra išvykęs į užsienį. Ji pripažino visas aplinkybes, kurias nurodė ieškovo atstovė dėl vaiko nepriežiūros ir nesirūpinimo. Ji žino, jog sūnus gyvena vaikų globos namuose, tačiau jo nei karto neaplankė, nekalbėjo su juo ir telefonu, teigė, jog neturi lėšų jo aplankymui. Nurodė, jog šiuo metu ji su sugyventiniu gyvena pas motina, nedirba . S.B. B. nėra M tėvas ir tai S.B. B. žinojo nuo pat pradžių, tačiau jis buvo pripažinęs jam tėvystę ir juo rūpinosi. Žada pasitaisyti, prašė neatimti valdžios neterminuotai.

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai prašė ieškinį tenkinti, nes jis visiškai pagrįstas. Jie patvirtino, jog atsakovės sūnus M nuo praeitų metų kovo mėnesio gyvena vaikų namuose i globos namai sutinka būti jo nuolatiniu globėju. Motina jo nelanko ir juo nesirūpina.

5Ieškinys tenkintinas.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, liudytojos parodymais nustatyta, kad atsakovė I. A. , būdama nepilnamečio M. A. , gim. ( - ), motina, nuo 2006 metų, vengia atlikti pareigą auginti savo sūnų M. Atsakovė neturi jokių socialinių įgūdžių, yra neraštinga. Atsakovė eilę metų nesirūpino ir kitu savo sūnumi R. A., kuris šiuo metu atlieka bausmę. Atsakovės sūnumi rūpinosi , jį prižiūrėjo S B. B. , kuris , nors ir nebūdamas jo tėvu, gera valia pripažino tėvystę, tačiau ir jis nebegalėjo juo tinkamai pasirūpinti, nes gyveno nešildomosiose patalpose, neturėjo lėšų maistui, todėl 2012m. kovo 2d. atsakovės sūnus M. A. buvo paimtas iš S B. B. ir apgyvendintas Aulelių vaikų globos namuose, jam buvo nustatyta laikinoji globa. (b.l. 23) Prasidėjus procesui teisme , buvo išnagrinėta kita civilinė byla ir buvo priimtas teismo sprendimas, jog S B. B. nėra M tėvas. (b.l. 114) Tuo pagrindu M buvo išduotas naujas gimimo liudijimas . Kadangi S.B. B. nėra M tėvas, tai ieškovas atsisakė reikalavimo atskirti M. A. nuo S.B. B., todėl šioje dalyje civilinė byla nutrauktina. Atsakovė iki šiol sūnumi nesidomi, juo visiškai nesirūpina , jo nelanko ir su juo nebendrauja, neteikia jam išlaikymo. Kadangi nėra duomenų , jog padėtis pasikeistų , todėl ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo neterminuotai apriboti atsakovės motinos valdžią jos sūnui M.

7Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė I. A. yra kalta . LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos , kai ribojama tėvų valdžia , sąrašas baigtinis ir jos yra tada , kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Teismas nenustatė, jog atsakovė piktnaudžiauja motinos valdžia , ar žiauriai elgiasi su sūnumi . Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė vengia atlikti savo pareigą sūnui ir visiškai juo nesirūpino ir nesirūpina, nesidomi jo gyvenimu, nedalyvauja jo auklėjime. Todėl apribotina atsakovės motinos valdžia jos sūnui M. A. .

8Teismas mano, jog atsakovės valdžia jos nepilnamečiui sūnui M apribotina neterminuotai. Iš ieškovės atstovės , atsakovės, trečiojo asmens atstovų paaiškinimų , liudytojos parodymų, bei esančių kitų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovė jau eilę metų netinkamai vykdė savo pareigą auklėti ir prižiūrėti savo nepilnametį sūnų . Atsakovė iki šiol nedėjo jokių pastangų pasikeisti ir pradėti rūpintis savo vaiku. Teismas nesurinko ir duomenų, jog padėtis artimiausiu metu gali pasikeisti.

9LR CK 3.256 str. numato, jog nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Kadangi atsakovei teismo sprendimu apribotina jos valdžia sūnui , tėvas nėra nustatytas , tai nepilnamečiui M. A. nustatytina nuolatinė globa. (LR CK 3.251 str.) Jo nuolatiniu globėju skirtini Aulelių vaikų globos namai Jie skirtini ir paprastuoju turto administratore . Kitų asmenų, norinčių būti nepilnamečio vaiko globėjais, nenustatyta.

10Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Atsakovė I. A. nesirūpina sūnumi, jam neteikia jokio išlaikymo , todėl iš atsakovės priteistinas išlaikymas sūnui po 200 litų kas mėnesį iki jo pilnametystės.

11Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai.

12Sutinkamai su LR CPK 96 straipsnio reikalavimais, iš atsakovės į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis , nuo kurio sumokėjimo ieškovas , duodantys ieškinį į teismą, atleistas pagal įstatymą, žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą , bei turėtos teismo pašto išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-

Nutarė

14Ieškinį patenkinti.

15Neterminuotai apriboti I. A., a.k. ( - ) valdžią jos sūnaus M. A. , gim. ( - ), atžvilgiu.

16Nustatyti M. A. , gim. ( - )nuolatinę globą ir jos nuolatiniu globėju ir paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus.

17Priteisti nuo 2012 m. liepos 10d., iš I. A. a.k. ( - ) išlaikymą jos sūnui M. A., gim. ( - ), kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis po 200 litų iki jo pilnametystės , išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka , atsižvelgiant į infliaciją.

18Civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo atskirti M. A. nuo S B. B. , nutraukti, ieškovui atsisakius šio reikalavimo ir teismui šį atsisakymą priėmus.

19Išieškoti iš I. A. į valstybės biudžetą 214 žyminio mokesčio , 24,10Lt teismo turėtų pašto išlaidų ( sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300 įmokos kodas 5660)

20Sprendimas per 30d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant... 2. Ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė neterminuotai apriboti... 3. Atsakovė I. A. ieškinį pripažino. Paaiškino, jog ji 2006 metais susilaukė... 4. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai prašė ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens atstovų... 7. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog... 8. Teismas mano, jog atsakovės valdžia jos nepilnamečiui sūnui M apribotina... 9. LR CK 3.256 str. numato, jog nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų... 10. Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo... 11. Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo... 12. Sutinkamai su LR CPK 96 straipsnio reikalavimais, iš atsakovės į valstybės... 13. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,-... 14. Ieškinį patenkinti.... 15. Neterminuotai apriboti I. A., a.k. ( - ) valdžią jos sūnaus M. A. , gim. ( -... 16. Nustatyti M. A. , gim. ( - )nuolatinę globą ir jos nuolatiniu globėju ir... 17. Priteisti nuo 2012 m. liepos 10d., iš I. A. a.k. ( - ) išlaikymą jos sūnui... 18. Civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo atskirti M. A. nuo S B. B. , nutraukti,... 19. Išieškoti iš I. A. į valstybės biudžetą 214 žyminio mokesčio , 24,10Lt... 20. Sprendimas per 30d. gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...