Byla B2-5071-881/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Agavis“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, - O. Ž

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Ž. V. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Agavis“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, - O. Ž.,

Nustatė

2ieškovė Ž. V. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama atsakovui UAB „Agavis“ iškelti bankroto bylą, atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „UBC“. Nurodė, kad nuo 2011 m. birželio 1 d. dirbo atsakovo įmonėje. Darbo sutartis su ieškove nutraukta 2013 m. vasario 28 d., tačiau atsakovas liko skolingas ieškovei 6 747,91 Lt nesumokėto darbo užmokesčio.

3Trečiasis asmuo O. Ž. nurodė taip pat buvusi atsakovo darbuotoja, kuriai atsakovas liko skolingas 5 885,41 Lt nesumokėto darbo užmokesčio.

4Atsakovas UAB „Agavis“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Vienintelio Juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo balanso už 2011 metus duomenimis, atsakovo turtas buvo įvertintas -25 584 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – -8 395 Lt. Viešųjų registrų duomenimis, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių atsakovas neturi. Atsakovo įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 4 346,82 Lt, ir ši skola nesikeičia nuo 2013 m. kovo 19 d. Atsakovas taip pat neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, kas yra savarankiškas pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad įmonė neatsiskaito su darbuotojais, taip pat nevykdo kitų savo įsipareigojimų, todėl remiantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, UAB „Agavis“ laikytina nemokia ir jai keltina bankroto byla.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Ieškovė atsakovo administratoriumi prašo skirti UAB „UBC“, kuri pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimą Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimą, kuriuo pritarė siūlomam kandidatui administruoti UAB „Agavis“, todėl atsakovo UAB ,,Agavis“ administratoriumi teismas skiria UAB „UBC“.

9Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti UAB „Agavis“ (į. k. 302591925, Saltoniškių g. 29, Vilnius) bankroto bylą.

11Įmonės administratoriumi paskirti UAB „UBC“ (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 209).

12Uždėti bankrutuojančios UAB „Agavis“ nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios UAB „Agavis“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

14Pavesti bankrutuojančios UAB „Agavis“ administratoriui UAB „UBC“:

151) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti įmonės administratorių UAB „UBC“, sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Agavis“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Agavis“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Agavis“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „UBC“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. ieškovė Ž. V. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama... 3. Trečiasis asmuo O. Ž. nurodė taip pat buvusi atsakovo... 4. Atsakovas UAB „Agavis“ atsiliepimo į ieškinį ir įmonės finansinės... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies... 7. Vienintelio Juridinių asmenų registrui pateikto atsakovo balanso už 2011... 8. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės... 9. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR... 10. iškelti UAB „Agavis“ (į. k. 302591925, Saltoniškių g. 29, Vilnius)... 11. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „UBC“ (leidimo teikti bankroto... 12. Uždėti bankrutuojančios UAB „Agavis“ nekilnojamajam turtui ir kitam... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti bankrutuojančios UAB „Agavis“ administratoriui UAB „UBC“:... 15. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 20 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti įmonės administratorių UAB „UBC“, sužinojus apie iškeltas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „Agavis“ valdymo organus per 15 dienų... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...