Byla 2-697-71/2008

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo, UAB „Eismo sauga“ direktoriui P. B., atstovui advokatui J. N. (tomas II, b.l. 8), atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos atstovui G. G. (tomas II, b.l. 14), trečiojo asmens ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos atstovui S. K. (tomas II, b.l. 15), trečiojo asmens atsakovo pusėje UAB „URBIKO“ atstovui nedalyvaujant pranešta tinkamai,

2teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eismo sauga“ ieškinį atsakovui Mažeikių rajono savivaldybės administracijai ir tretiesiems asmenims ieškovo pusėje LR Susisiekimo ministerijai, atsakovo pusėje UAB „URBIKO“ ir institucija teikianti išvadą - Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės dėl supaprastinto atviro viešo konkurso ir 2008 08 20 sudarytos paslaugos pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis, ir

Nustatė

3Ieškovas ir jo atstovas prašo patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, ieškovas pareiškia, kad bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293 str. 5 p., 294 str. yra žinomos.

4Atsakovas taip pat prašo patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti, bylos nutraukimo pasekmės atsakovui išaiškintos, suprantamos ir žinomos.

5Trečiojo asmens ieškovo pusėje LR Susisiekimo ministerijos atstovas sutinka, kad šalių pasirašyta taikos sutartis būtų patvirtinta ir civilinė byla būtų nutraukta, bylos nutraukimo pasekmės suprantamos.

6Tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB „URBIKO“ pateikė prašymą, bylą nagrinėti jiems nedalyvaujantį ir pateikė sutikimą, kad šalių pateikta teisme taikos sutartis būtų patvirtinta (tomas II, b.l. 16).

7Šalių prašymai tenkintini, taikos sutartis tvirtintina ir civilinė bylą nutrauktina. Patvirtinus taikos sutartį, ieškovui grąžintinas 75 procentų dydžio sumokėtas žyminis mokestis, (tomas I, b.l. 57 ir 62, CPK 87 straipsnio 2 dalis). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteistinos iš ieškovo ir atsakovo lygiomis dalimis (tomas I, b.l. 59, LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str.,

Nutarė

9Patvirtinti šalių 2008 m. gruodžio 22 dieną pasirašytą taikos sutartį tokio turinio :

 1. Šia Taikos sutartimi (toliau sutarties tekste - Sutartis) šalių susitarimo pagrindu yra pilnai išsprendžiamas kilęs ginčas tarp uždarosios akcinės bendrovės „Eismo sauga" ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos.
 2. Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir tretieji asmenys sutinka su visais uždarosios akcinės bendrovės „Eismo sauga" ieškinio reikalavimais ir prašo juos tenkinti.
 3. Pripažinti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Eismo sauga" visi ieškinio reikalavimai pagrįsti ir tenkintini ir atnaujinti ieškovui dėl svarbių priežasčių praleistą ieškinio senaties terminą pareikšti ieškinį dėl įvykusio viešo pirkimo supaprastinto atviro konkurso „Mažeikių miesto eismo reguliavimo šviesoforinės signalizacijos įrenginių remonto ir priežiūros" pripažinimo neteisėtu ir su šio supaprastinto atviro konkurso būdu susijusios paslaugos pirkimo ir 2008-08-20 sudarytos pirkimo sutarties su UAB „Urbico" pripažinimo neteisėtu ir su šio supaprastinto atviro konkurso bei 2008-08-20 sudaryto paslaugos pirkimo sutarties su UAB „Urbico" panaikinimo ir pripažinti neteisėtu.
 1. Pripažinti neteisėtu 2008-07-03 skelbto supaprastinto atviro konkurso „Mažeikių miesto eismo reguliavimo šviesoforinės signalizacijos įrenginių remonto ir priežiūros" (protokolo Nr. ( - )) paslaugos viešojo pirkimo, 2008-08-07 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos priimtą sprendimą (prot. Nr. ( - )), kuriuo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė tiekėju paskiriant UAB „Urbico" ir įpareigoti Mažeikių rajono savivaldybės administraciją iš naujo atlikti pateiktą viešo pirkimo supaprastinto atviro konkurso „Mažeikių miesto eismo reguliavimo šviesoforinėas signalizacijos įrenginių remonto ir priežiūros" paslaugos tiekėjų vertinimą, nustatant preliminarią pasiūlymų eilę ir atsižvelgiant į uždarosios akcinės bendrovės „Eismo sauga" pateiktą pasiūlymą.
 2. Pripažinti, kad supaprastinto atviro konkurso „Mažeikių miesto eismo reguliavimo šviesoforinės signalizacijos įrenginių remonto ir priežiūros" viešojo pirkimo sąlygose 3.1 punkte 2 lentelės 9 punktas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų yra neteisėtas ir naikinamas.
 3. Pripažinti dėl įvykusio supaprastinto atviro konkurso „Mažeikių miesto eismo reguliavimo šviesoforinės signalizacijos įrenginių remonto ir priežiūros" paslaugos pirkimo 2008-08-20 sudarytą pirkimo sutartis su UAB „Urbico" neteisėtą ir ją panaikinti, taikyti restituciją, šalis grąžinantį pirmykštę padėtį.
 4. Šalys atsisako reikalauti viena iš kitos turėtų teismo bei advokato pagalbai apmokėti išlaidų šioje byloje.
 5. Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d. uždaroji akcinė bendrovė „Eismo sauga" prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.
 6. Šalys pareiškia, kad joms žinoma ir išsiaiškinta, jog sudarius Sutartį, ją patvirtinus teisme ir civilinę bylą nutraukus LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. pagrindu ir tvarka, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.), taip pat žinoma, kad LR CK 6.985 str. įtvirtinta teisės norma numatanti, jog teismo patvirtinta Taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių Taikos sutartį (LR CPK 137 str. 2 d. 4 p.).
 1. Sutartis sudaryta penkiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių pateikiama uždarajai akcinei bendrovei „Eismo sauga", Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims ir teismui.
 2. Šalys sudarė Taikos sutartį, atitinkančią jų laisvą valią aukščiau nurodytą dieną ir tai patvirtina savo parašais.

10Įpareigoti Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Eismo sauga“ (į/k 144128419, Karaliaučiaus g. Nr. 33A, Lt – 78374 Šiauliai) 94,50Lt (devyniasdešimt keturis litus 50 centų) t.y. 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio už ieškinį pagal mokėjimo pavedimus 2008 09 12, Nr. ( - ) ir 2008 09 18, Nr. ( - ).

11Priteisti iš ieškovo UAB „Eismo sauga“ ir atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos po 45,50 Lt (keturiasdešimt penkis litus 50 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų šalims įteikimu.

12Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai