Byla 2-1886-91/2012
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Švetkauskas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1886-91/2012 pagal ieškovo UAB “Sweco Hidroprojektas“ (buvęs pavadinimas UAB “Hidroprojektas“) ieškinį atsakovui UAB “Sūduva Motor Sport” dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovas, remdamasis 2009 m. balandžio 29 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta projektavimo darbų rangos sutartimi, pastarajam per nustatytą terminą neįvykdžius savo įsipareigojimų, prašo priteisti iš atsakovo 82700 Lt skolos, 4350,02 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki pilno sprendimo įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas 2756,00 Lt (žyminį mokestį -1306,00 Lt, mokestį už teisines paslaugas – 1450,00 Lt).

3Ieškinį tenkinti visiškai.

4Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovas UAB “Sweco Hidroprojektas“ ir atsakovas UAB “Sūduva Motor Sport” 2009 m. balandžio 29 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 949. Sutartimi ieškovas įsipareigojo sudaryti Kartingų trasos su kempingu Mokolų kaime, Marijampolės savivaldybėje techninį projektą pagal atsakovo apteiktą projektavimo užduotį, o atsakovas įsipareigojo priimti darbų rezultatą ir sumokėti nustatytą kainą 89200 Lt. Pagal pasirašytą sutartį 2009-06-08 atsakovas sumokėjo ieškovui 6500 Lt avansą. 2011 m. birželio 3 d. ieškovas baigė sutartyje numatytus darbus. Sutartyje numatytus darbus priėmė ir produkcijos priėmimo - perdavimo aktą Nr. 02672, 2011 m. birželio 3 d. pasirašė UAB “Sūduva Motor Sport” direktorius V. B.. 2011 m. birželio 3 d. atsakovui pateikta PVM sąskaita faktūra Nr. 02672, 89200 Lt sumai. Atsakovas neatsiskaitė sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovo įsiskolinimas už ieškovo suteiktas paslaugas 82700 Lt.

5Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – 2009-04-29 Sutartis Nr. 949; Projektavimo užduotis; 2009-04-29 sutarties Nr.949 pakeitimas Nr. 1/2153-0; 2009-04-29 sutarties Nr.949 pakeitimas Nr. 2/2313-0; Sąskaitos išrašas; Lydraštis Nr. 13-816; Produkcijos atidavimo – priėmimo aktas Nr. 02672; PVM sąskaitą – faktūra Serija PRA Nr. 02672; 2011-08-10 Nr. 1-1270-4 prašymas dėl apmokėjimo už paslaugas; 2011-10-10 Nr. 1-1625-8 prašymas dėl apmokėjimo už paslaugas; 2011-11-09 Nr. 1-1809-9 prašymas dėl apmokėjimo už paslaugas; 2012-02-23 Nr. 1-273-2 dėl apmokėjimo už paslaugas.

6Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinę prievolę įvykdyti įsipareigojimus, iš atsakovo UAB “Sūduva Motor Sport” pagal – 2009-04-29 projektavimo rangos sutartį Nr. 949 priteistina 82700 Lt skolos, pagal Sutarties Nr. 949, 6.2 punktą numatyta, kad atsakovas įsipareigoja mokėti ieškovui delspinigius 0,02 procento nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, paskaičiuota delspinigių suma 4350,02 Lt. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovo priteistina įstatymo nustatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 2756 Lt bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį - 1306 Lt, mokestį už teisines paslaugas – 1450 Lt) (CK 6.305 str., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., CPK 93 str.1 d., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 4 p.).

7Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro mažiau nei10 Lt,

8todėl jos nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-

911-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428 str., 429 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB “Sūduva Motor Sport” juridinio asmens kodas 302331183, buveinė Aleksandravo k., Marijampolės sav. ieškovui UAB “Sweco Hidroprojektas“, juridinio asmens kodas 132118698, buveinė A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, a.s. duomenys neskelbtini AB SEB bankas pagal 2009-04-29 projektavimo rangos sutartį Nr. 949 priteistina 82700 Lt (aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai 00 ct) skolos, 4350,02 Lt (keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt litų 02 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-04-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų 2756,00 Lt ( du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši litai 00 ct) (žyminį mokestį –1306,00 Lt ( vienas tūkstantis trys šimtai šeši litai 00 ct), mokestį už teisines paslaugas – 1450,00 Lt (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt litų 00 ct)

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (LR CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti LR CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

14Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio Kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 d.), atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

17Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai