Byla 2-802-124/2011

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,

2sekretoriaujant Renatai Kovierei ,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Viktorui Gvozdui,

4atsakovo atstovui J. K.,

5žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Laimviva“ ieškinį atsakovui J. K. įmonei dėl įsiskolinimo, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

6ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6110,16 Lt įsiskolinimo pagal užsakymo sutartį Nr.US-1005 bei PVM sąskaitą-faktūrą LAI Nr.10/04 suteiktas transporto paslaugas , 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nuo likusios ieškinio dalies, t.y. nuo 5 procentų metinių palūkanų už piniginių prievolių neįvykdymą ieškovo atstovas teismo posėdyje atsisakė.

7Ieškovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad bankroto administratorius , sutikrinęs duomenis, nustatė, kad ieškovas suteikė atsakovui transporto paslaugas pagal 2009-12-21d užsakymo sutartį Nr.US-1005 bei PVM sąskaitą-faktūrą LAI Nr.10/04, t.y. suteikė transporto priemones, pervežė krovinį iš Čekijos į Belgiją , atsakovo įmonei buvo išrašyta sąskaita, kurios atsakovas neapmokėjo. Atsakovas pateikė kreditorinį reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, kurį spręs po šios bylos išnagrinėjimo.

8Atsakovo atstovas su ieškiniu procesiniuose dokumentuose nesutiko, vėliau teismo posėdyje neišsakė konkrečios nuomonės. Paaiškino, kad ieškovas atliko pervežimo paslaugas, už ką jo įmonė įsipareigojo apmokėti , iš ieškovo gavo dokumentus, t.y. CMR ir sąskaitą. Paaiškino, kad yra sumokėjęs 5 000 Lt., kuriuos perdavė įmonės savininkui, bet patvirtinančių įrodymų neturi. Ieškovas apgadino krovinį, dėl ko jam pateikė kreditorinius reikalavimus 24 000 Lt sumai.

9Byla dėl palūkanų priteisimo už piniginės prievolės nevykdymą, nutrauktina, ieškovui šioje dalyje atsisakius nuo ieškinio ( CPK 293 str. 4 p., 294 str. ).

10Likusioje dalyje ieškinys tenkintinas. Kaip patvirtina bylos medžiaga bei šalys ,ieškovas suteikė atsakovui transporto paslaugas pagal 2009-12-21d užsakymo sutartį Nr.US-1005 bei, t.y. suteikė transporto priemones, pervežė krovinį automobilius iš Čekijos į Belgiją, išrašė sąskaitą. Užsakyme numatyta, kad už pervežimą apmokama per 60 dienų nuo CMR ir sąskaitos-faktūros gavimo .Atsakovas patvirtino, kad yra gavęs šiuos dokumentus, Byloje nėra įrodymų apie tai, kad atsakovas gavo netinkamus dokumentus, kad dėl to reiškė pretenzijas ieškovui. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad ieškovas savo pareigas pagal sutartį vykdė tinkamai – suteikė paslaugas bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus, todėl atsakovas už jam suteiktas krovinių pervežimo paslaugas ieškovui turi sumokėti skolą pagal pateiktą Nr.US-1005 bei PVM sąskaitą-faktūrą LAI Nr.10/04,.Atsakovo atstovo argumentai dėl dalinio skolos sumokėjimo atmestini, kadangi jis nepateikė jokių įrodymų savo atsikirtimams pagrįsti (CPK 178 str.).Atsakovas nereiškė priešieškinio, nors byla buvo nagrinėjama ne viename posėdyje. Bankroto administratorius sutikrinęs buhalterinius duomenis nustatė, kad atsakovas yra skolingas 6110,16 Lt, o ne pirminiame ieškinyje nurodytą sumą 1110,06 Lt., kuri buvo įrašyta buvusios įmonės direktorės pateiktame debitorinių įsiskolinimų sąraše. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus matyti, kad pagal šalių sudarytą pasirašytą krovinių pervežimo sutartį buvo atliktas tarptautinis pervežimas, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad atlikus pervežimą, jis būtų apmokėjęs ieškovui sutartą pervežimo mokestį. Taip pat atsakovas neteikė jokių įrodymų, pagrindžiančių savo atsikirtimus dėl krovinio sugadinimo, todėl teismas neesant piešieškinio bei atsikirtimus pagrindžiančių įrodymų, nagrinėja tik ieškinio ribose. Krovinių pervežimas buvo vykdomas kelių transporto priemone už užmokestį , krovinio išsiuntimo ir jo gavimo vietos buvo skirtingų valstybių teritorijose ir šios valstybės yra CMR konvencijos narės. Sudarydamos sutartį, priimdami užsakymą šalys sutarė , kad vežėjas įsipareigoja krovinio vežimą vykdyti pagal CMR konvencijos sąlygas. Byloje kilusiam šalių ginčui dėl užmokesčio sumokėjimo už krovinio tarptautinį pervežimą sausumos keliais pagal šalių sudarytą tarptautinio krovinių pervežimo sutartį tiesiogiai taikytina 1956 m. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (toliau – CMR) konvencija, kadangi tiek sutartyje numatytas krovinio siuntėjas , tiek ir priėmęs krovinį ir priėmęs krovinį krovinio gavėjas yra skirtingų valstybių – CMR konvencijos narių teritorijose (CMR konvencijos 1 str. Bylos šalys susitarė dėl krovinio pervežimo verslo tikslais, todėl šalių sudaryta sutartis krovinio pervežimui yra komercinė, viena jos esminių sąlygų yra užmokesčio vežėjui sumokėjimas už pervežamą krovinį. Siuntėjo (sutarties šalies) prievolė sumokėti krovinio pervežimo kainą kyla pagal sutartį bei CK 6.813 str. 1 dir 3 d,.taip pat iš CMR konvencijos 1 str. 1 d., 6 str. 1 d. i p) . T.y. nepriklausomai nuo to, ar mokesčio dydis už krovinio vežimą numatytas krovinio važtaraštyje, ar atskiroje krovinio vežimo sutartyje, išlieka krovinio pervežimą užsakančio siuntėjo pareiga sumokėti vežimo sutartyje numatytą mokestį už krovinio vežimą.

11Teismas pažymi, kad sutartis krovinio pervežimui dėl visų joje aptartų sąlygų sudaryta laisva šalių valia, abipusiu susitarimu, sutarties ar jos atskirų sąlygų atsakovas bylos nagrinėjimo metu neginčijo, dėl to atsakovo vienašalis atsisakymas vykdyti sutartį po to, kai kontrahentas įvykdė savo sutartinę prievolę – nugabeno krovinį į paskirties vietą, vertintinas sutarties neįvykdymu, nes ieškovas atliko krovinio pervežimą. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovas liko skolingas už sugadintus pervežamus automobilius pagal teismui pateiktą sutartį bei PVM sąskaitą—faktūrą, todėl ieškovas jam turėtų atlyginti nuostolius, tačiau į tai šios bylos nagrinėjime nėra atsižvelgtina.Atsakovas šiuo metu neturi teisės sustabdyti apmokėjimą už pervežimą. Šiaulių apygardos teismo 2010 11 2 d. nutartimi UAB „Laimviva“ iškelta bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, baudų, mokesčių ir kitų privalomųjų mokėjimų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės turto teismine ar ne ginčo tvarka ir kt. Tai reiškia, kad įmonės kreditorių ir skolininkų savitarpio reikalavimai, iškėlus įmonei bankroto bylą, negali būti įskaitomi nuo bylos iškėlimo momento, nes tarpusavio įskaitymas yra vienas iš prievolių įvykdymo būdų. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, numatantis bankrutuojančios įmonės prievolių vykdymo suspendavimą, yra specialioji norma, todėl atsakovui nepateikus duomenų apie nurodomo reikalavimo įskaitymą iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui, po bankroto bylos iškėlimo priešpriešinių bylos šalių tarpusavio reikalavimų įskaitymas pasidarė negalimas, nes jis pažeistų Įmonių bankroto įstatymo numatytą kreditorių reikalavimo tenkinimo eiliškumą. Darytina išvada, kad mokėjimo ieškovui už pervežimą sustabdymas yra neteisėtas, pripažinus, kad po bankroto bylos ieškovui iškėlimo bylos šalių reikalavimų įskaitymas yra negalimas todėl už suteiktas paslaugas atsakovas privalo sumokėti ieškovui 6110,16 Lt skolą. Nuo 305,50 Lt palūkanų priteisimo ieškovas atsisakė, jam yra išaiškintos bylos nutraukimo pasekmės, ieškovo atsisakymas šioje ieškinio dalyje priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 4 p., 294 str.) .

12Taip pat priteistinos ieškovo prašomos priteisti 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo ieškinio pateikimo dienos iki teismo sprendimo dienos (CPK 6.37 str.2 d, 6.210 str. 1 d.).

13Ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistinas 183,30 Lt žyminis mokestis (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir 17,20 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas,92 straipsnis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 293 straipsnio. 4 punktu, 294 , 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

15Priimti ieškovo atsisakymą nuo 305,50 Lt. palūkanų priteisimo ir bylą šioje dalyje nutraukti.

16Priteisti iš atsakovo J. K. įmonės 6110,16 (šešis tūkstančius vieną šimtą dešimt litų 16 ct) skolai grąžinti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2011 kovo 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Laimviva“ .

17Priteisti iš atsakovo J. K. įmonės 183,30 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus 30 ct. ) žyminio mokesčio, 17,20 Lt (septyniolika litų 20 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, valstybei.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai