Byla 1A-267-106-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Valentinienės, teisėjų Violetos Miliuvienės, Eduardo Maškevičiaus, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorui Remigijui Bėtkiui, nuteistajam V. G., gynėjui advokatui Antanui Jonušui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. G. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 23 d. nuosprendžio, kuriuo V. G., a.k. ( - ) pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 178 str. 2 d. ir nuteistas dvejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme pataisos namuose.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

3V. G. nuteistas už tai, kad jis 2009 m. rugpjūčio 21 d. laikotarpiu nuo 15 iki 19 val., Kretingos mieste, Klaipėdos gatvėje, ties namu Nr. 103, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, pagrobė 5000 Lt vertės K. Č. priklausantį automobilį „Peugeot 306“, v.n. ( - )

4Apeliaciniame skunde nuteistasis prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl neteisingai paskirtos aiškiai per griežtos bausmės ir prašo bausmę sušvelninti. Nurodo, kad pats atvyko į policiją ir prisipažino dėl padarytos nusikalstamos veikos, gailisi, grąžino pagrobtą automobilį, civilinio ieškinio nėra. Jis turi gyvenamąją vietą, augina 3 metų dukrą.

5Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti.

6Prokuroras prašo apeliacinį skundą atmesti.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 1, 2 d.). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 str. 1, 2 d.).

9Apylinkės teismo paskirta bausmė nuteistajam V. G. atitinka BK 54, 62 str. reikalavimus. Skiriant bausmę apylinkės teismas tinkamai atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

10V. G. padarė tyčinį apysunkį nusikaltimą. Nors ir jauno amžiaus, tačiau jis anksčiau teistas net 6 kartus (b. l. 96-99), naują nusikalstamą veiką padarė neišnykus teistumui už ankstesnes nusikalstamas veikas, todėl jis laikytinas recidyvistu ir jam pagrįstai skirta laisvės atėmimo bausmė (BK 27 str. 1 d., 56 str. 1 d.). Nusikalstamos veikos padarymo metu jis buvo baustas administracine tvarka už smulkų svetimo turto grobimą, toliau daro analogiškus teisės pažeidimus (b. l. 147-148), niekur nedirba ir nesimoko. Šios nurodytos aplinkybės rodo, kad jis nesistengia keisti savo gyvenimo būdo, laikytis visuomenėje priimtinų elgesio normų, o anksčiau taikytos poveikio priemonės nedaro jam jokios teigiamos įtakos.

11Apylinkės teismas nustatė V. G. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino dėl padaryto nusikaltimo ir dėl to nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Nustatyta ir jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad jis nusikaltimą veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos šios veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Į tai teismas pagrįstai atsižvelgė skirdamas bausmę.

12Apeliaciniame skunde nuteistasis teigia, kad jis atvyko į policiją ir prisipažino dėl padaryto nusikaltimo, tačiau tai paneigia bylos duomenys. Kaip matosi iš nukentėjusiosios K. Č. pareiškimo, tyrimas pradėtas jai pranešus apie automobilio dingimą ( b. l. 4). Byloje yra tarnybinis pranešimas, kuriame nurodyta, kad nukentėjusiosios automobilis rastas paliktas miške ( b. l. 3). Iš bylos medžiagos matyti, kad kaltinamasis pirmųjų jo apklausų metu klaidino tyrėjus, teigdamas, kad šį automobilį jis nusipirko (b. l. 54-55, 58).

13Skirdamas bausmę teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus reikalavimus, bet ir į bausmės paskirtį, todėl teismas kaskart turi nustatyti, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 str. 2 d.).

14Apylinkės teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, tinkamai nustatė bausmės rūšį ir jos dydį, neperžengdamas BK 61 str. 2 d. įtvirtintų nuostatų. BK 178 str. 2 d. sankcija numato laisvės atėmimo bausmę nuo 3 mėnesių (BK 50 str. 2 d.) iki šešerių metų. Paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydis yra mažesnis nei šios bausmės sankcijoje numatytas bausmės vidurkis, atitinka bausmės paskirtį, todėl švelninti bausmę, kaip to prašoma apeliaciniame skunde, nėra jokio pagrindo.

15Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, bei patikrina, ar nėra padaryta esminių BPK pažeidimų (BPK 320 str. 3 d.). Apylinkės teismo nuosprendis teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkinti apeliacinį skundą nurodytais motyvais nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.

Nutarė

17nuteistojo V. G. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai