Byla 2S-820-492/2009
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Danutės Kutrienės ir Henricho Jaglinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo L. Š. individualios įmonės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-7945-603/2009 pagal ieškovo UAB „Omnitel“ ieškinį atsakovei L. Š. įmonei, tretysis asmuo G. G. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Omnitel“ prašė priteisti iš atsakovo L. Š. individualios įmonės 5 683,51 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už skaitmeninio korinio ryšio telekomunikacijų paslaugas sutartyse numatytais terminais ir tvarka.

4Atsakovas L. Š. individuali įmonė prašė UAB „Omnitel“ ieškinio netenkinti. Nurodė, jog tretysis asmuo G. G. pasinaudojo atsakovo vardu, sudarė sutartis su ieškovu, naudojosi UAB „Omnitel“ teikiamomis paslaugomis ir už jas nemokėjo, todėl atsakovas nėra atsakingas už susidariusią skolą. Atsakovas teigė, jog G. G. nepažinojo, įgaliojimų veikti įmonės vardu nesuteikė.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino, priteisė iš ieškovo L. Š. individualios įmonės ieškovo UAB „Omnitel“ naudai 5 683,51 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas dėl nežinomų priežasčių į teismo posėdį neatvyko bei nepateikė prašymo posėdį atidėti, nors apie posėdžio laiką ir vietą jis buvo tinkamai informuotas. Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 1998-06-25 Skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų teikimo sutartis Nr. 080280, 080281, 080282, 080283, 080284, 080285, atsakovui buvo suteiktos GSM ryšio paslaugos, pateikta sąskaitų – faktūrų 5 683,51 Lt sumai. Sutartis atsakovo vardu pasirašė tretysis asmuo G. G., veikdama pagal atsakovo išduotą įgaliojimą. Teismas, vertindamas byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatavo, jog atsakovas nesumokėjo UAB „Omnitel“ už pastarojo suteiktas paslaugas, buvo įgaliojęs trečiąjį asmenį G. G. nupirkti mobilius telefonus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus. Sutartys ir įgaliojimas buvo patvirtinti atsakovo spaudu.

6Atsakovas L. Š. individuali įmonė pateikė teismui pareiškimą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, jog jis nėra atsakingas, kad G. G. atsakovo vardu sudarė sutartis su UAB „Omnitel“, naudojosi ieškovo teikiamomis paslaugomis bei už jas neatsiskaitė. Pažymėjo, kad jis G. G. nepažįsta, ji nedirbo L. Š. individualioje įmonėje, įgaliojimų veikti įmonės vardu atsakovas taip pat nesuteikė.

7Ieškovas UAB „Omnitel“ atsiliepimu į atsakovo pareiškimą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo prašė pareiškimo netenkinti. Pažymėjo, jog atsakovas nenurodė priežasčių, dėl kurių negalėjo atvykti į teismo posėdį, nepateikė pareiškime nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi atsakovo L. Š. įmonės pareiškimo dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo netenkino. Nurodė, kad, remiantis CPK 288 str. 4 d., teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias laiku negalėjo pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovo pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstyti motyvai apie sutarčių su atsakovu sudarymo aplinkybes buvo nurodyti atsakovo atsiliepime į ieškinį, naujų aplinkybių, turinčių įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, atsakovas nenurodė bei nepateikė jas pagrindžiančių įrodymų.

9Atsakovas L. Š. individuali įmonė atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti. Nurodė, kad apie 2008-11-26 vyksiantį teismo posėdį atsakovas nežinojo, tretysis asmuo G. G. sudarė sutartis su ieškovu, naudojosi UAB „Omnitel“ teikiamomis paslaugomis, už jas neatsiskaitė, todėl atsakovas nėra atsakingas.

10Atsakovo L. Š. individualios įmonės atskirasis skundas netenkintinas.

11Teismo sprendimas už akių gali būti priimtas tik esant CPK numatytiems pagrindams, jame nustatytoms sąlygoms ir tvarka. Pagal CPK 262 str. 2 d. sprendimą už akių teismas turi teisę priimti CPK numatytais atvejais ir tvarka. CPK 285 str. 1 d. numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas, kai į teismo posėdį neatvyksta viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo priimti tokį sprendimą. Remiantis bylos duomenimis, atsakovas į 2008-11-28 vykusį teismo posėdį neatvyko, nepateikė prašymo bylos nagrinėjimą atidėti, nors apie posėdžio laiką bei vietą L. Š. individualios įmonės atstovas L. Š. buvo informuotas tinkamai 2008-11-26 vykusio parengiamojo posėdžio metu. Teismas, nustatęs vieną iš sprendimo už akių priėmimo pagrindų, įvertino, ar konkrečiu atveju egzistuoja įstatyme numatytos sąlygos šiam sprendimui priimti, t.y. priimti sprendimą už akių prašė ieškovas, priešinga pasyviajai šaliai ginčo šalis; teismas tinkamai išaiškino neatvykimo į teismo posėdį padarinius; atsakovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdžio vietą bei laiką, todėl, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė procesinių teisės normų, reglamentuojančių teismo sprendimo už akių priėmimą, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ir priėmė pagrįstą sprendimą.

12Šalis, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, turi galimybe pasinaudoti specialia CPK 287 ir 288 straipsniuose reglamentuota sprendimo už akių peržiūrėjimo procedūra, kurios metu vertinami ne tik jos turimi įrodymai, susiję su priešingos šalies reikalavimų ar atsikirtimų nepagrįstumu, bet ir aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo priežasčių svarbumą. Atsakovas L. Š. individuali įmonė pateikė teismui pareiškimą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teigė, jog jis nėra susijęs su ieškovu UAB „Omnitel“ sutartiniais teisiniais santykiais, nes skaitmeninio korinio ryšio paslaugų teikimo sutartis pasirašė tretysis asmuo G. G. įmonės vardu, nors įgaliojimų veikti ji neturėjo, taip pat apie 2008-11-28 vykusį teismo posėdį atsakovas nebuvo informuotas. CPK 288 str. 4 d. numato, kad, išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jei konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias laiku negalėjo pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovas L. Š. individuali įmonė pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nenurodė ir nepagrindė įrodymais svarbių priežasčių, dėl kurių jis negalėjo atvykti į Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 28 d. posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas už akių, tuo labiau, remiantis bylos duomenimis, apie posėdžio laiką ir vietą jis buvo informuotas tinkamai 2008 m. lapkričio 26 d. parengiamojo posėdžio metu. Kita pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo sąlyga - pasyviosios šalies įrodymų, turinčių įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, pateikimas. CPK 287 str. 2 d. nustato papildomus pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo procesinius turinio reikalavimus. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra būtina nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei tai patvirtinančius įrodymus, kurie gali turėti įtakos bylos išsprendimo rezultatui. Šioje stadijoje teismas vertina, ar pasyviosios šalies pateikti įrodymai pakankamai kelia abejonių dėl teismo sprendime padarytų išvadų teisingumo. Konkrečiu atveju, atsakovas L. Š. įmonė pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad tretysis asmuo G. G. pasinaudojo atsakovo vardu, sudarė sutartis su ieškovu, naudojosi UAB „Omnitel“ teikiamomis ryšio paslaugomis, atsakovas G. G. nepažinojo, įgaliojimų veikti įmonės vardu nesuteikė, todėl jis nėra skolingas ieškovui. Šios aplinkybės buvo nurodytos ir atsikirtimuose į ieškinį. Atsakovas naujų aplinkybių, pagrįstų įrodymais, ar naujų įrodymų, patvirtinančių nurodytas aplinkybes, nepateikė. Remiantis byloje esančiais procesiniais dokumentais bei rašytiniais įrodymais, atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė iš esmės vienodas aplinkybes kaip ir atsiliepime į ieškinį. Teismas jau atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, todėl, atsakovui nepateikus jo argumentus patvirtinančių įrodymų, teismas neturėjo pagrindo suabejoti teismo sprendimo teisingumu. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, todėl, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai, nepažeidžiant procesinių teisės normų, išsprendė sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo klausimą, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartis yra pagrįsta, o atsakovo L. Š. individualios įmonės atskirasis skundas netenkinamas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai