Byla eB2-49-656/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Interli“ bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ įgalioto asmens K. S. prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

21.

3Teisme gautas bankrutavusios UAB „Interli“ bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“ įgalioto asmens K. S. prašymas dėl įmonės pabaigos ir išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Nurodė, kad visos įmonės bankroto administravimo procedūros yra baigtos. Įmonė turto neturi, liko nepatenkinti kreditorių reikalavimai 114 658,37 Eur sumoje. Administratorius pateikia teismui įmonės turto nurašymo aktą, likvidacinį balansą bei Aplinkos apsaugos departamento pažymą, todėl yra visos sąlygos pripažinti įmonę pasibaigusia. Administratorius pateikė duomenis, kad kreditoriai informuoti apie teismo posėdį.

4Administratoriaus prašymas tenkintinas.

52.

6Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartimi UAB „Interli“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“.

73.

8Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Interli“ kreditorių sąrašas, kuris patikslintas teismo 2016 m. sausio 29 d., 2017 m. lapkričio 3 d., 2018 m. vasario 12 d., 2018 m. balandžio 18 d., 2018 m. gegužės 7 d., 2018 m. rugpjūčio 1 d., 2018 m. lapkričio 8 d. ir 2019 m. gegužės 17 d. nutartimis.

94.

10Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi BUAB „Interli“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

115.

12Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

136.

14Iš administratoriaus nurodytų aplinkybių matyti, kad įmonės mokumo atstatyti nepavyko. Administratoriaus teiktais duomenimis, bankroto metu gauta 14 777,56 Eur pajamų bei 18 377,94 Eur lėšų iš Garantinio fondo, kurios buvo panaudotos kreditorių reikalavimams tenkinti bei administravimo lėšoms ir administratoriaus atlyginimui apmokėti. Teismui pateiktas įmonės likvidacinis balansas patvirtina, kad įmonė realizuotino turto neturi. Liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai 114 658,37 Eur sumoje pagal Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 17 d. nutartimi patvirtintą kreditorių sąrašą.

157.

16Pavojingomis gyventojams ir aplinkai atliekomis įmonė nedisponavo, ką patvirtina Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2018-10-29 pažyma Nr. (18.1)-AD5-7738.

178.

18Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti LR Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalies reikalavimai ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir įmonę išregistruoti iš juridinių asmenų registro.

19Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 ir 5 dalimi, LR CPK 259 -268 straipsniais, teismas

Nutarė

20Pripažinti bankrutavusios UAB „Interli“ (į.k. 302494180) veiklą pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir įmonę išregistruoti iš juridinių asmenų registro.

21Pavesti administratoriui UAB „SBS Legale“ atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai