Byla 2-13-399/2012
Dėl pareikštų reikalavimų teismas pasisako sprendimu

Nustatė

1Pareiškėja prašo patenkinti pareiškimą ir tikslu paveldėjimo teisei realizuoti nustatyti turintį juridinę reikšmę faktą, kad po vyro mirties palikimą priėmė ji, kadangi naudojasi po jo mirties likusiu turtu, gyvena name, naudojasi žemės sklypu bei moka visus reikalingus mokesčius. Pareiškimo notarui nepadavė.

2Suinteresuotas asmuo E. S. sutiko su pareiškimu.

3Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė J.Bendžiuvienė paaiškino, kad fakto nustatymas sukurtų teisines pasekmes pareiškėjai, nes ji galėtų sudaryti žemės sklypo nuomos ar pirkimo sutartis ir fakto nustatymui neprieštaravo.

4Kiti suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai ir byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Byla nagrinėjama pagal pareikštus reikalavimus (LR CPK 5 str., 135 str., 443 str. 1 d.) ir tik dėl pareikštų reikalavimų teismas pasisako sprendimu.

7Pareiškėjos aiškinimu, suinteresuoto asmens E. S. ir suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovės aiškinimu liudytojų I. K. ir A. S. parodymais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjos sutuoktinis S. J. mirė 2007-07-05, iki mirties gyveno K. R. savivaldybėje, Skirkų kaime. Po jo mirties atsirado palikimas, kadangi turėjo kartu su sutuoktine pastatus Būdos kaime K. R. savivaldybėje, kilnojamųjų daiktų bei naudojosi asmeninio ūkio žemės sklypu 3.00ha (b.l.16). Dėl jo palikimo priėmimo niekas nesikreipė į Notaro biurą (b.l.10) per visą laikotarpį. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepime nurodo, kad mirus fiziniam asmeniui teisę gauti žemės sklypą neatlygintinai nuosavybėn, pirkti ar nuomoti jo naudotą asmeninio ūkio žemę įgyja įpėdiniai LR civilinio kodekso nustatyta tvarka (b.l. 49,50).

8Aptarti įrodymai patvirtina, kad po S. J. mirties liko turto ir turtinių teisių ir turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai. Pareiškėja įrodė (LR CPK 178 str.), kad po savo sutuoktinio mirties ji naudojasi ir valdo jo turtą, moka reikalingus mokesčius, gyvena name, naudojasi žemės sklypu.

9Suinteresuoti asmenys fakto nustatymui neprieštarauja ir nustačius, kad palikimą Stasio janulaičio priėmė sutuoktinė, turintis juridinę reikšmę faktas nustatomas, nes kitu būdu gauti palikimo priėmimo faktą patvirtinančių dokumentų pareiškėja negali, fakto nustatymas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai, tai yra ji galės realizuoti paveldėjimo teisę į sutuoktinio turtą (LR CPK 445 str., 444 str. 2 d. 8 p.).

10Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 448 str. teismas

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti

12Paveldėjimo liudijimo gavimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. J., asmens kodas ( - ) mirusio 2007-07-05, palikimą priėmė, pradėdama turtą faktiškai valdyti, sutuoktinė J. O. J., asmens kodas ( - )

13Priteisti iš J. O. J. asmens kodas ( - ) 43,80 Lt bylinėjimosi išlaidų, ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (bylinėjimosi išlaidos mokamos Marijampolės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, sąskaita LT 24 7300 0101 12394 300, bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokų kodas: - 5660, kvitas pateikiamas teismo raštinei – 114 kab. per 30 d.).

14Sprendimo kopiją siųsti suinteresuotiems asmenims nedalyvavusiemns teismo posėdyje.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai