Byla 2S-1796-259/2009

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Virginijos Gudynienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Consena“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-3065-91/2009, kuria patenkintas atsakovo UAB „Budsava" prašymas dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Consena“ ieškinį atsakovui UAB „Budsava" dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009-07-28 sprendimu (b.l.56-58) patenkino ieškovo UAB „Consena“ ieškinį ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Budsava" 51 116,83 Lt skolos, 1 488,21 Lt delspinigių, 485,84 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 593 Lt žyminio mokesčio ir 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; teismas taip pat priteisė iš atsakovo 10,70 Lt turėtų pašto išlaidų valstybei.

32009-08-31 teismas gavo atsakovo prašymą dėl 2009-07-28 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.2-3065-91/2009, įvykdymo išdėstymo (b.l.60-62).

4Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009-09-15 nutartimi (b.l.114-116) atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkino: sustabdė Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-07-28 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3065-91/2009, vykdymą; išdėstė 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-07-28 sprendimu iš atsakovo ieškovui priteistos 51 116,83 Lt skolos, 1 488,21 Lt delspinigių, 485,84 Lt palūkanų, 1 593 Lt žyminio mokesčio ir 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti mokėjimą, išieškant iš atsakovo kiekvieną mėnesį po 4 765,33 Lt ir 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojant nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumokant paskutinį skolos mokėjimo mėnesį.

5Teismas nustatė, jog atsakovo turtinė padėtis šiuo metu yra sunki ir priimto teismo sprendimo įvykdymas iškart sukeltų daug sunkių pasekmių, dėl ko bendrovei grėstų bankrotas, kadangi ji negalėtų vykdyti veiklos, iš to gauti pajamų ir tuo pačiu atsiskaityti su ieškovu ir kitais kreditoriais. Teismas nustatė, jog atsakovo turtinė padėtis pasunkėjo dėl to, kad su atsakovu neatsiskaito kiti skolininkai, kurių įsiskolinimas atsakovui sudaro 4 997 411,24 Lt. Dėl skolų išieškojimo atsakovas kreipėsi į teismus, tačiau išieškojimai užsitęsia, kadangi skolininkai procesą visaip vilkina (bylos stabdomos; skolininkams neturint pinigų, vykdomos turto priverstinio pardavimo procedūros, ir pan.). Teismas taip pat nustatė, jog atsakovas kiekvieną mėnesį turi mokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, be to, atsakovas yra įsiskolinęs darbuotojams, VSDFV biudžetui bei VMI biudžetui (b.l.69-70, 71,72-78, 79, 91-92, 93,95-106). Teismas atkreipė dėmesį, jog atsakovas nuo pat pradžios ieškinio, o tuo pačiu ir skolos, neginčijo, tik prašė kad skola būtų išdėstyta dalimis. Tačiau teismui pritrūkus įrodymų apie atsakovo ekonominę padėtį, prašymas išdėstyti sprendimo įvykdymą nebuvo patenkintas. Todėl atsižvelgdamas į sunkią bendrovės ekonominę padėtį, į tai, kad atsakovas proceso nevilkino ir siekia atsiskaityti su ieškovu, be to, atsakovo padėtis nėra tokia, kuri ieškovui leistų abejoti, jog bendrovė ateityje nebus pajėgi su juo atsiskaityti, teismas sprendė, jog yra pagrindas priimto sprendimo vykdymą sustabdyti ir išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui.

6Atskiruoju skundu (b.l.121-123) ieškovas UAB „Consena“ su teismo nutartimi nesutiko, prašė nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį - atsakovo prašymą dėl sprendimo civilinėje byloje vykdymo išdėstymo atmesti, dėl šių motyvų:

71) atsakovas savo prašymą dėl sprendimo išdėstymo grindė išimtinai savo sunkia turtine padėtimi, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pabrėžęs, kad vien turtinė padėtis negali lemti būtinumo išdėstyti sprendinio įvykdymą. Teismas turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (LAT teisėjų senato 1997-06-13 nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką taikymo teismų praktikoje" 13 punktas; LAT 2001-10-03 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-903; LAT 2001-11-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-1113; LAT 2004-01-28 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-68/2004). Ieškovas verčiasi statybų veikla. Šiuo laikotarpiu, kai kredito įstaigos beveik nebeteikia kreditų statybų sektoriaus subjektams, galimybė turėti apyvartinių lėšų yra gyvybiškai svarbi ieškovui vykdant įprastinę veiklą. Apyvartinių lėšų trūkumas gali sukelti ypatingai sunkius padarinius ieškovui, kadangi neturėdamas apyvartinių lėšų, ieškovas negalės vykdyti sutartinių įsipareigojimų savo kontrahentams, kas gali sąlygoti ne tik didelius nuostolius, bet ir ieškovo bankrotą. Be to, teismas, išdėstydamas sprendimo vykdymą 12 mėnesių, iš esmės suteikė atsakovui kreditą ieškovo lėšomis lengvatinėmis sąlygomis, kadangi iš atsakovo buvo priteistos 6 (šešių) procentų dydžio procesinės palūkanos. Tuo tarpu komerciniai bankai kreditus šiuo metu suteikia, nustatydami daugiau nei dvigubai didesnes palūkanas už naudojimąsi kredito lėšomis. Taigi, teismas, priimdamas nutartį dėl sprendimo išdėstymo 12 mėnesių, visiškai neatsižvelgė į ieškovo interesus, į būtinybę ieškovui turėti apyvartinių lėšų, reikalingų įprastinės veiklos vykdymui. Tokiu būdu teismas pažeidė šalių interesų pusiausvyrą;

82) ieškovas į teismą dėl skolos išieškojimo kreipėsi 2009-05-04. Atsakovas nuo pat pradžių pripažino savo skolą, tačiau iki šiol nėra grąžinęs jokios skolos dalies. Tokiu būdu atsakovo veiksmai, teikiant prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, vertintini kaip nesąžiningas piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, siekiant kiek įmanoma labiau užvilkinti sprendimo vykdymą;

93) teismas nevertino, ar atsakovas bus mokus ir ar galės sprendimą įvykdyti per nustatytą laikotarpį, todėl nepareikalavo iš atsakovo, kad šis pateiktų atitinkamą sprendimo įvykdymo užtikrinimą, nors akivaizdu, kad atsakovas nelinkęs bendradarbiauti su ieškovu bei sprendimą vykdyti geruoju ir stengsis išvengti sprendimo įvykdymo;

104) atsakovui pateikus prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, ieškovas sutiko sudaryti susitarimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos, kuriame buvo numatytas 3 (trijų) mėnesių terminas sprendimo įvykdymui (b.l.124). Šalys buvo sutarę, kad iki teismo posėdžio, kuriame turėjo būti nagrinėjamas prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, pasirašys susitarimą, o atsakovas pateiks susitarimą teismui bei atsiims prašymą dėl sprendimo išdėstymo. Tačiau atsakovas elgėsi nesąžiningai, susitarimo nepasirašė ir teismui nepateikė. Tokiu būdu dėl atsakovo bei jo atstovo nesąžiningų veiksmų ieškovas negalėjo pateikti teismui atsikirtimų į atsakovo prašymą dėl sprendimo išdėstymo.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.129-131) atsakovas UAB „Budsava" su atskiruoju skundu nesutiko, nurodė, jog ieškovo atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, prašė apeliacinį procesą nutraukti, dėl šių motyvų:

121) ieškovas atskirąjį skundą padavė pasibaigus nutarties apskundimo terminui, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Atsakovo prašymas buvo nagrinėjamas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, todėl įstatymo nustatytas septynių dienų apskundimo terminas skaičiuojamas nuo nutarties priėmimo dienos (2009-09-15) ir baigėsi 2009-09-22 (CPK 335 str.). Tačiau atskirasis skundas surašytas tik 2009-09-30, t.y. praleidus nustatytą 7 d. terminą atskirajam skundui pateikti, atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ieškovas neprašė;

132) teismas, atsižvelgdamas į kartu su prašymu dėl teismo sprendimo išdėstymo atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų visumą, pagrįstai nustatė, jog egzistuoja ypatingas atvejis, sudarantis pagrindą išdėstyti priimto teismo sprendimo įvykdymą. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti atsakovo įmonės turimas turto balansas, įsipareigojimai kreditoriams ir atsakovo kreditorių skolos atsakovui. Dėl to, kad su atsakovu neatsiskaito jo skolininkai, atsakovas patiria laikinus sunkumus, kurie įtakoja atsakovo atsiskaitymą su kreditoriais. Dalis skolų yra priteista ir atiduota išieškojimui, tačiau išieškojimai užsitęsė. Todėl teismas, įvertinęs visas šias aplinkybes, ir nustatė, kad yra pagrindas išdėstyti sprendimo įvykdymą. Dėl šių priežasčių ieškovo motyvas, kad teismas atsižvelgė vien tik į atsakovo turtinę padėtį, yra nepagrįstas, kadangi teismas atsižvelgė į byloje esančių įrodymų visumą;

143) ieškovas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, ar išdėsčius sprendimo vykdymą, bus užtikrintas tinkamas sprendimo vykdymas. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį, pagrįstai sprendė, kad sprendimo išdėstymas galimas, kad toks išdėstymas neprieštarauja ieškovo interesams, kad atsakovo turtinė padėtis užtikrina, jog sprendimas bus įvykdytas;

154) ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo veiksmai pripažįstant skolą ir jos nesumokant, o kreipiantis į teismą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, vertintini kaip nesąžiningi. Priešingai, atsakovas nuo pat pradžių elgėsi sąžiningai, pripažino skolą ir tokiu būdu nesiekė vilkinti proceso. Tačiau sumokėti visą skolą iš karto atsakovui yra sudėtinga dėl laikinų finansinių sunkumų, dėl to, kad su atsakovu taip pat neatsiskaito kiti ūkio subjektai. Būtent dėl šios priežasties atsakovas ir kreipėsi į teismą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo;

165) atsakovui pateikus prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, pats ieškovas pripažino, kad tam yra pagrindas, ir pasiūlė skolą išdėstyti per 3 mėnesius. Šalys iš tiesų derėjosi dėl sprendimo išdėstymo ir tarėsi dėl tvarkos, tačiau taikaus susitarimo pasiekti nepavyko.

17Apeliacinis procesas nutrauktinas.

18Išnagrinėjus bylą yra nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009-07-28 sprendimu (b.l.56-58) patenkino ieškovo UAB „Consena“ ieškinį ir priteisė ieškovui iš atsakovo UAB „Budsava" 51 116,83 Lt skolos, 1 488,21 Lt delspinigių, 485,84 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 593 Lt žyminio mokesčio ir 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; teismas taip pat priteisė iš atsakovo 10,70 Lt turėtų pašto išlaidų valstybei. 2009-08-31 teismas gavo atsakovo prašymą dėl 2009-07-28 Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr.2-3065-91/2009, įvykdymo išdėstymo (b.l.60-62).

19Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 08 31 gavo UAB „Budsava" prašymą išdėstyti priimto teismo sprendimo įvykdymą (b.l. 60). Apie tokio prašymo nagrinėjimo laiką ir vietą UAB „Consena" buvo pranešta 2009 09 07 (b.l. 110). Išnagrinėjęs prašymą teismo posėdyje 2009-09-15 nutartimi (b.l.114-116) atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkino: sustabdė Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-07-28 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3065-91/2009, vykdymą; išdėstė 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Marijampolės rajono apylinkės teismo 2009-07-28 sprendimu iš atsakovo ieškovui priteistos 51 116,83 Lt skolos, 1 488,21 Lt delspinigių, 485,84 Lt palūkanų, 1 593 Lt žyminio mokesčio ir 2 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti mokėjimą, išieškant iš atsakovo kiekvieną mėnesį po 4 765,33 Lt ir 6 proc. dydžio palūkanas, skaičiuojant nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, sumokant paskutinį skolos mokėjimo mėnesį. Teismo posėdyje UAB „Consena“ atstovas nedalyvavo. Apie priimtą procesinį dokumentą UAB „Consena“ buvo pranešta 2009 09 24 (b.l. 120). Marijampolės rajono apylinkės teisme gautas UAB „Consena“ atskirasis skundas dėl 2009 09 15 nutarties (b.l. 121).

20Sprendžiant klausimą dėl to ar UAB „Consena“ praleido įstatymo nustatytą terminą skundui dėl 2009 09 15 nutarties pateikti pažymėtina, jog ieškovas atskirąjį skundą padavė pasibaigus nutarties apskundimo terminui, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Atsakovo prašymas buvo nagrinėjamas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio laiką ir vietą bendrovei buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl įstatymo nustatytas septynių dienų apskundimo terminas skaičiuojamas nuo nutarties priėmimo dienos (2009-09-15) ir baigėsi 2009-09-22 (CPK 335 str.). Atskirasis skundas teisme pateiktas tik 2009-09-30, t.y. praleidus nustatytą 7 d. terminą atskirajam skundui pateikti, atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ieškovas neprašė. Ieškovas atskirąjį skundą padavė pasibaigus nutarties apskundimo terminui, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

21Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo skundo pagrįstumo klausimo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 315 straipsnio 2, 5 d,

Nutarė

23apeliacinį procesą Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3065-91/2009 nutraukti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009-07-28 sprendimu (b.l.56-58)... 3. 2009-08-31 teismas gavo atsakovo prašymą dėl 2009-07-28 Marijampolės rajono... 4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009-09-15 nutartimi (b.l.114-116)... 5. Teismas nustatė, jog atsakovo turtinė padėtis šiuo metu yra sunki ir... 6. Atskiruoju skundu (b.l.121-123) ieškovas UAB „Consena“ su teismo nutartimi... 7. 1) atsakovas savo prašymą dėl sprendimo išdėstymo grindė išimtinai savo... 8. 2) ieškovas į teismą dėl skolos išieškojimo kreipėsi 2009-05-04.... 9. 3) teismas nevertino, ar atsakovas bus mokus ir ar galės sprendimą įvykdyti... 10. 4) atsakovui pateikus prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, ieškovas... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l.129-131) atsakovas UAB „Budsava" su... 12. 1) ieškovas atskirąjį skundą padavė pasibaigus nutarties apskundimo... 13. 2) teismas, atsižvelgdamas į kartu su prašymu dėl teismo sprendimo... 14. 3) ieškovas nepagrįstai teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, ar... 15. 4) ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo veiksmai pripažįstant skolą... 16. 5) atsakovui pateikus prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo,... 17. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 18. Išnagrinėjus bylą yra nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas... 19. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 08 31 gavo UAB „Budsava"... 20. Sprendžiant klausimą dėl to ar UAB „Consena“ praleido įstatymo... 21. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija nesvarsto atskirojo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. apeliacinį procesą Marijampolės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje...