Byla 2-11587-566/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Nordea Bank Finland, atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, ieškinį atsakovei R. Š. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2009-08-07 jis su atsakove sudarė MasterCard „Xameleon“ kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo sutartį. Atsakovė kredito limitą panaudojo, tačiau pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, negrąžino kredito, nemokėjo palūkanų bei nevykdė kitų pareigų. Atsakovė buvo raginama padengti įsiskolinimą, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovės skola ieškovui sudaro: 6997,01 Lt negrąžinto kredito, 682,61 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 321,79 Lt nesumokėtų palūkanų už išgryninimą bankomate, 111,08 Lt nesumokėtų palūkanų už atsiskaitymus kortele, 100,00 Lt mokesčių už pavėluotą įmokos mokėjimą, 49,00 Lt už metinį mokestį už kortelės aptarnavimą, 10,00 Lt išgryninimo mokesčių ir 12,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, t.y. viso 8283,59 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 8283,59 Lt skolos, 24 proc. dydžio sutartines metines palūkanas, skaičiuotinas nuo negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų už išgryninimą bankomate, nesumokėtų palūkanų už atsiskaitymus kortele, mokesčių už pavėluotą įmokos mokėjimą, metinio mokesčio už kortelės aptarnavimą ir išgryninimo mokesčio sumos, t.y. 7588,88 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško kredito grąžinimo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3).

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (įteikta 2013-03-09), per darbovietę (b.l. 35). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-08-07 ieškovas su atsakove sudarė Prašymą-sutartį dėl MasterCard „Xameleon“ kredito kortelės su kredito limitu privatiems asmenims išdavimo (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 10000,00 Lt kortelės kredito limitą, o atsakovė įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (b.l. 7-20). Sudarant Sutartį, atsakovė nurodė, kad susipažino su banko Bendrosiomis kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygomis privatiems asmenims ir banko paslaugų įkainiais bei įsipareigojimais jų laikytis. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, panaudojusi kredito limitą jo negrąžino. 2012-09-05 pranešimu atsakovė buvo įspėta, kad nepašalinus Sutarties pažeidimų, Sutartis bus nutraukta (b.l. 23). Atsakovui nepašalinus Sutarties pažeidimų, ieškovas Kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų 18.5.2.1 p. pagrindu 2012-09-24 Sutartį nutraukė (CK 6.217 str. 1 d., Vartojimo kredito įstatymo 19 str.). Ieškovo paskaičiavimu, atsakovės liko skolinga ieškovui 6997,01 Lt negrąžinto kredito, 682,61 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 321,79 Lt nesumokėtų palūkanų už išgryninimą bankomate, 111,08 Lt nesumokėtų palūkanų už atsiskaitymus kortele, 100,00 Lt mokesčių už pavėluotą įmokos mokėjimą, 49,00 Lt už metinį mokestį už kortelės aptarnavimą, 10,00 Lt išgryninimo mokesčių ir 12,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų, viso 8283,59 Lt (b.l. 21-22, 24). Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str. 1 d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama Sutartį su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.) bei į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 8283,59 Lt skolos, kurią sudaro – 6997,01 Lt negrąžinto kredito, 682,61 Lt įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 321,79 Lt nesumokėtų palūkanų už išgryninimą bankomate, 111,08 Lt nesumokėtų palūkanų už atsiskaitymus kortele, 100,00 Lt mokesčių už pavėluotą įmokos mokėjimą, 49,00 Lt už metinį mokestį už kortelės aptarnavimą, 10,00 Lt išgryninimo mokesčių ir 12,10 Lt skolos išieškojimo išlaidų.

8Pagal CK 6.874 str. 1 d., jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Pagal CK 6.210 str. 1 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymuose ar sutartyje nustatyto dydžio palūkanas. Ieškovas prašo iš atsakovės priteisti Sutartyje nustatytas 24 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžinto kredito, nesumokėtų palūkanų už išgryninimą bankomate, nesumokėtų palūkanų už atsiskaitymus kortele, mokesčių už pavėluotą įmokos mokėjimą, metinio mokesčio už kortelės aptarnavimą ir išgryninimo mokesčio sumos, t.y. 7588,88 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos. Ieškovas minėtą reikalavimą grindžia Sutarties 13 p., kuriame nurodyta, kad už sumą, kuria yra viršytas kredito limitas, ieškovas gali reikalauti mokėti kainyne numatyto dydžio palūkanas nuo susitarimo dėl vartojimo kredito viršijimo sudarymo dienos iki kredito limito padengimo dienos. 2012-05-02 ieškovo paskelbtame kainyne buvo numatytos 24 proc. dydžio metinės įsipareigojimų nevykdymo palūkanos (b.l. 14). Civilinėje teisėje galioja taisyklė nustatanti, kad paprastai palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis, jeigu toks šalių susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimų (CK 6.37 str. 4 d.). Pažymėtina, kad ieškovo nurodomos palūkanos už išgryninimą bankomate, palūkanos už atsiskaitymus kortele, mokesčiai už pavėluotą įmokos mokėjimą, metinis mokestis už kortelės aptarnavimą ir išgryninimo mokestis, remiantis Sutarties 10.2 p. ir 10.3 p., priskirtinos prie bendros kredito kainos, t.y. prie palūkanų, todėl nesant šalių susitarimo dėl to, jog ieškovas turi teisę skaičiuoti atsakovei palūkanas ir nuo nesumokėtų palūkanų ar kitų mokesčių sumos, vadovaujantis CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str. 1 d. bei Sutarties 13 p., taip pat CK 1.5 str., ieškovui iš atsakovės priteistinos 24 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo negrąžintos 6997,01 Lt kredito sumos, nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-19 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.), todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 249,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 6).

10Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti ieškovui Nordea Bank Finland Plc, į.k. 1680235-8, atstovaujamam Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, į.k. 112025592, iš atsakovės R. Š., a.k. ( - ), 6997,01 Lt (šešis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt septynis litus 01 ct) negrąžinto kredito, 682,61 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt du litus 61 ct) įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 321,79 Lt (tris šimtus dvidešimt vieną litą 79 ct) palūkanų už išgryninimą bankomate, 111,08 Lt (vieną šimtą vienuolika litų 08 ct) palūkanų už atsiskaitymus kortele, 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) mokesčių už pavėluotą įmokos mokėjimą, 49,00 Lt (keturiasdešimt devynis litus 00 ct) metinio mokesčio už kortelės aptarnavimą, 10,00 Lt (dešimt litų 00 ct) išgryninimo mokesčių, 12,10 Lt (dvylika litų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidų, 24,00 proc. dydžio metines palūkanas už negrąžinto 6997,01 Lt kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-02-19 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 249,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt devynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

13Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

14Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

15Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai