Byla 2SP-11557-950/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Tomas Ridikas, rašytinio proceso tvarka, civ. byloje Nr. 2SP-11557-950/2019, priėmęs pareiškėjų – UAB ,,Sanistal“ ir UAB ,,Baltic TS Group“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjai UAB ,,Sanistal“ ir UAB ,,Baltic TS Group“ 2019 m. kovo 20 d. sudarė taikos sutartį ir 2019 m. balandžio 2 d. pateikė ją tvirtinti teismui.

4Prašymas tenkintinas.

5Pareiškėjai UAB ,,Sanistal“ ir UAB ,,Baltic TS Group“ 2019 m. kovo 20 d. sudarė taikos sutartį, kurioje jie susitarė dėl įsiskolinimo pagal 2015-07-23 Ilgalaikę prekių kredito ir pirkimo – pardavimo sutartį Nr. SKT-400/126/15/7/23/001 ir PVM sąskaitas faktūras apmokėjimo.

6Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. pateiktą taikos sutarties sampratą, šalys gali tarpusavio nuolaidomis išspręsti kilusį teisminį ginčą arba užkirsti kelią teisminiam ginčui kilti ateityje, išspręsti teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taikos sutartis gali būti sudaryta tiek kreipusis į teismą dėl kilusio teisminio ginčo išsprendimo, tiek nesikreipus. Teismui patvirtinus taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kreipiantis į teismą su prašymu dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka turi būti išreikšta abiejų šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl jos sąlygų ir dėl sutarties teisminio patvirtinimo.

7Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams pateiktoje taikos sutartyje yra aiškiai išreikšta abiejų sutarties šalių – UAB ,,Sanistal“ ir UAB ,,Baltic TS Group“ - valia taikiai išspręsti įsiskolinimo apmokėjimo pagal 2015-07-23 Ilgalaikę prekių kredito ir pirkimo – pardavimo sutartį Nr. SKT-400/126/15/7/23/001 ir PVM sąskaitas faktūras klausimą. Pateikta šalių sudaryta taikos sutartis užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje.

8Teismas, įvertinęs pareiškėjų pateiktos taikos sutarties turinį, sprendžia, kad teismui pateiktos tvirtinti taikos sutarties sąlygos įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų teisių bei įstatymu saugomų interesų nepažeidžia. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas konstatuoja, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas taikos sutartį patvirtinti (Lietuvos Respublikos CPK 579 str. - 582 str.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 579 str. - 582 str.,

Nutarė

10Patvirtinti pareiškėjų - UAB ,,Sanistal“ (į.k. 111802839) (toliau – kreditorius) ir UAB ,,Baltic TS Group“ (į.k. 301740800) (toliau – skolininkas) sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

111. Skolininkas įsipareigoja susidariusį įsiskolinimą, kurio bendra suma yra 23844,06 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 06 ct) sumokėti dalimis bankiniu pavedimu (į UAB „Sanistal“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią ( - ) Lietuvos filialas) ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 30 dienos tokiu mokėjimo grafiku:

125844,06 Eur iki 2019-04-04;

137000,00 Eur iki 2019-04-30;

146000,00 Eur iki 2019-05-30;

155000,00 Eur iki 2019-06-30.

162.

17Skolininkas turi teisę atlikti dalinius ar pilną skolos mokėjimą prieš nurodytą terminą.

183.

19Pažeidus Taikos sutarties sąlygas Kreditorius kreipsis į teismą, kad būtų išduotas vykdomasis dokumentas dėl visos neapmokėtos skolos išieškojimo, neatsižvelgiant į tai, jeigu dar nebus suėję visi skolos mokėjimo terminai.

204.

21Skolininkas, tinkamai neatlikęs nurodytų mokėjimų, įsipareigoja mokėti Kreditoriui 0,1 procento palūkanas kiekvieną dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

225.

23Kreditorius patvirtina, kad Skolininkui laiku sumokėjus 1 p. nurodytas sumas, Kreditorius nereikš Skolininkui jokių pretenzijų.

246.

25Šalys susitaria teikti šią Sutartį tvirtinimui Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (LR Civilinio proceso kodekso 32 str., XXXIX skyrius).

267.

27Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės, nustatytos LR Civilinio proceso kodekse bei LR Civiliniam kodekse joms yra žinomos.

288.

29Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

309.

31Šalys patvirtina, kad nėra įstatyminių, sutartinių ar kitų apribojimų/draudimų ar kitokių suvaržymų, kurie apribotų Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą. Šalys yra lygios.

3210.

33Šalys turi visus įgaliojimus, reikalingus šios Sutarties pasirašymui.

3411.

35Sutarčiai taikoma Konfidencialumo sąlyga.

3612.

37Sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei galioja iki visiško prievolių įvykdymo.

3813.

39Ši sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių ir anglų kalba, po vieną kiekvienai jos Šaliai ir teismui. Lietuviškas tekstas turi viršenybę.

4014.

41Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ginčai nagrinėjami Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose.

42Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Tomas Ridikas, rašytinio... 2. Teismas... 3. Pareiškėjai UAB ,,Sanistal“ ir UAB ,,Baltic TS Group“ 2019 m. kovo 20 d.... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Pareiškėjai UAB ,,Sanistal“ ir UAB ,,Baltic TS Group“ 2019 m. kovo 20 d.... 6. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.983 str. pateiktą taikos sutarties sampratą,... 7. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams pateiktoje taikos sutartyje yra aiškiai... 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjų pateiktos taikos sutarties turinį,... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., Lietuvos... 10. Patvirtinti pareiškėjų - UAB ,,Sanistal“ (į.k. 111802839) (toliau –... 11. 1. Skolininkas įsipareigoja susidariusį įsiskolinimą, kurio bendra suma yra... 12. 5844,06 Eur iki 2019-04-04;... 13. 7000,00 Eur iki 2019-04-30;... 14. 6000,00 Eur iki 2019-05-30;... 15. 5000,00 Eur iki 2019-06-30.... 16. 2.... 17. Skolininkas turi teisę atlikti dalinius ar pilną skolos mokėjimą prieš... 18. 3.... 19. Pažeidus Taikos sutarties sąlygas Kreditorius kreipsis į teismą, kad būtų... 20. 4.... 21. Skolininkas, tinkamai neatlikęs nurodytų mokėjimų, įsipareigoja mokėti... 22. 5.... 23. Kreditorius patvirtina, kad Skolininkui laiku sumokėjus 1 p. nurodytas sumas,... 24. 6.... 25. Šalys susitaria teikti šią Sutartį tvirtinimui Kauno apylinkės teismo... 26. 7.... 27. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme... 28. 8.... 29. Teismo patvirtinta sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res... 30. 9.... 31. Šalys patvirtina, kad nėra įstatyminių, sutartinių ar kitų... 32. 10.... 33. Šalys turi visus įgaliojimus, reikalingus šios Sutarties pasirašymui.... 34. 11.... 35. Sutarčiai taikoma Konfidencialumo sąlyga.... 36. 12.... 37. Sutartis įsigalioja nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei galioja iki... 38. 13.... 39. Ši sutartis sudaryta trimis vienodą juridinę galią turinčiais... 40. 14.... 41. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir ginčai nagrinėjami Kauno... 42. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo...