Byla 2T-60/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Donato Šerno (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Alės Bukavinienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo FGUAP „Pulkovo“ atstovo prašymą pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Sankt-Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismo 2004 m. gegužės 31 d. sprendimą dėl skolos išieškojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Rusijos Federacijos Sankt-Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismas 2004 m. gegužės 31 d. sprendimu priteisė iš UAB „Gintarinė sala“ FGUAP „Pulkovo“ naudai 6909,32 JAV dolerių skolos ir 8 110,71 Rusijos rublių bylinėjimosi išlaidų.

4Pareiškėjas FGUAP „Pulkovo“ kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą, prašydamas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje minėtą Rusijos Federacijos arbitražo teismo sprendimą dėl skolos išieškojimo.

5Atsakovas UAB „Gintarinė sala“ atsiliepimo į pareiškėjo prašymą nepateikė.

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties „Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“, pasirašytos 1992 m. liepos 21 d. (toliau tekste – Sutartis) 50 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad Susitariančiosios Šalys tarpusavyje pripažįsta ir vykdo įsiteisėjusius teisingumo įstaigų sprendimus civilinėse ir šeimos bylose, taip pat nuosprendžius dėl nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo. Sutarties 56 straipsnyje nurodyti šie pagrindai atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti teismų sprendimus: 1) jeigu padavęs prašymą asmuo arba atsakovas nedalyvavo procese dėl to, kad jam arba jo įgaliotiniui nebuvo laiku ir nustatyta forma įteiktas šaukimas į teismą; 2) jeigu dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių Susitariančiosios Šalies teritorijoje, kur sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, jau anksčiau buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs sprendimas arba jeigu tos Susitariančiosios Šalies įstaiga buvo anksčiau pradėjusi procesą šioje byloje; 3) jeigu pagal Sutartį, o Sutartyje nenumatytais atvejais - pagal įstatymus Susitariančiosios Šalies, kurios teritorijoje sprendimas turi būti pripažintas ir vykdomas, byla priklauso išimtinei jos įstaigų kompetencijai.

8Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija minėtų pagrindų atsisakyti pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje prašomą Rusijos Federacijos arbitražo teismo sprendimą nenustatė. Kaip matyti iš arbitražo teismo sprendimo nuorašo, jo vertimo (b.l. 3-4, 7-8), dokumento, patvirtinančio dokumentų įteikimą bei jo vertimo (b.l. 13, 15), matyti, kad atsakovui UAB „Gintarinė sala“ buvo laiku ir tinkamai pranešta apie arbitražo teismo posėdžio vietą ir laiką. Rusijos Federacijos Sankt-Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismo 2004 m. liepos 1 d. išduotas vykdomasis raštas (b.l. 9-11) patvirtina, kad arbitražo teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Nėra duomenų, kad dėl to paties teisinio ginčo tarp tų pačių šalių jau anksčiau buvo priimtas ir yra įsiteisėjęs sprendimas. Pagal ginčo pobūdį byla nepriklauso išimtinei Lietuvos Respublikos teismų kompetencijai. Taip pat, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, nėra pagrindo pripažinti, kad sprendimo vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 810 straipsnio ketvirtąją dalį, sprendžiant klausimą dėl užsienio teismo sprendimo pripažinimo, negali būti tikrinamas šio sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas.

9Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą prašymą patenkinti ir Rusijos Federacijos Sankt-Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismo 2004 m. gegužės 31 d. sprendimą dėl skolos išieškojimo pripažinti bei leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje.

10Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjas FGUAP „Pulkovo“ prašo pripažinti ir leisti vykdyti teismo sprendimo dalį dėl 3 125,32 JAV dolerių skolos ir 8 110,71 Rusijos rublių bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodydamas, kad atsakovas teismo sprendimą iš dalies įvykdė. Byloje esanti ieškovo pateikta banko pažyma (b.l. 16, 17) patvirtina, kad 2005 m. sausio 11 d. bei 2005 m. kovo 29 d. atsakovas į ieškovo sąskaitą pervedė iš viso 3 784 JAV dolerių. Į šią aplinkybę turi būti atsižvelgiama teismo sprendimo vykdymo procese, šia suma mažinant išieškomą skolą.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 812 ir 814 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Rusijos Federacijos Sankt-Peterburgo ir Leningrado srities arbitražo teismo 2004 m. gegužės 31 d. sprendimą dėl skolos išieškojimo.

13Ši nutartis per vieną mėnesį nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama kasaciniu skundu Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Proceso dalyviai