Byla 2-23-670/2013
Dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui O. M. ir trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyriui, teismas,-

1Jurbarko rajono apylinkės teisėjas Raimundas Klimaitis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui O. M. ir trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyriui, teismas,-

Nustatė

2Jurbarko rajono apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui O. M. ir trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyriui.

3Ieškovas pateikė teismui taikos sutartį, iš kurios turinio matosi, jog sudarytoji sutartis nepažeidžia šalių ir trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja galiojantiems įstatymams, todėl taikos sutartis tvirtintina ir byla nutrauktina.

4Atsižvelgiant į tai, kad byla baigiama taikos sutarties sudarymu, iš atsakovo O. M. į valstybės pajamas priteistini tik 25 procentai reikiamo sumokėti žyminio mokesčio, tai yra 33 Lt, bei 24 Lt pašto išlaidų, viso 57 Lt.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p.,teismas,-

Nutarė

6Civilinę bylą dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui O. M. ir trečiajam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyriui nutraukti šalims sudarius taikos sutartį.

7Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį:

8„1. Atsakovas pripažįsta ir sutinka, kad jos pastatytoji malkinė ( - ), kurios išorės matmenys 5,0 m x 4,0 m, aukštis 5,00 m, užstatymo plotas 20,0 kv. m, yra savavališka statyba.

92. Atsakovas įsipareigoja iki 2015-01-31 įteisinti savavališką statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ( ; (toliau – Įstatymas) nustatyta tvarka, o nepavykus to padaryti nustatytu laiku, įsipareigoja nugriauti savavališkai pastatytą malkinę dėl kurios 2011-08-23 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-70-110823-00009 ir sutvarkyti statybvietę iki 2015-04-31.

103. Ši sutartis suteikia Atsakovei teisę įvykdyti sutarties 2 punkte nustatytą prievolę ir anksčiau nei nurodytas terminas.

114. Įvykdęs prievolę anksčiau nei nurodyta, Atsakovė įsipareigoja informuoti apie tai Ieškovę ir suteikti galimybę įsitikinti, kad prievolė tinkamai įvykdyta.

125. Atsakovė sutinka, kad jai laiku neįvykdžius Taikos sutarties sąlygų, t.y. iki 2015-01-31 neįteisinus savavališkai pastatyto garažo( - ), kurios išorės matmenys 5,0 m x 4,0 m, aukštis 5,0 m, užstatymo plotas 20,0 kv. m arba iki 2015-04-31 jos nenugriovus ir nesutvarkius statybvietės, griovimo darbus atliktų Ieškovė, išieškodama patirtas išlaidas iš Atsakovės.

136. Šalys susitarė, jog Atsakovei pažeidus šios Taikos sutarties nustatytą terminą ir/arba nustatytu terminu ne iki galo įvykdžius prievolę, Ieškovė savo teisę dėl priverstinio Taikos sutarties sąlygų įvykdymo realizuos antstoliui pateikdama vykdyti teismo nutartį, patvirtinančią šią Taikos sutartį dėl neįvykdytų taikos sutarties sąlygų ir kaltoji Šalis turės apmokėti visas kitos Šalies patirtas vykdymo išlaidas pagal antstolio pateiktas sąskaitas faktūras ir kitas griovimo išlaidas.

147. Šalims nėra atlyginamos patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato ir/ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

158. Visas bylinėjimosi (pašto) išlaidas dėl teismo procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo apmoka Atsakovas.

169. Ši Taikos sutartis neatima iš Ieškovės teisės, nustačius Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus dėl Atsakovo pastatyto statinio statybos, veikti Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1710. Atsakovė iki 2015-04-31 neįvykdžiusi sutarties 2 punkte nustatytų sąlygų, įsipareigoja mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną Taikos sutarties nevykdymo dieną į Ieškovės sąskaitą

18Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

1911. Šalys pripažįsta, kad abipusių nuolaidų keliu šia Taikos sutartimi išsprendė visus ieškinyje ir atsiliepimuose išdėstytus reikalavimus ir prašo teismo patvirtinti šią sutartį ir civilinę bylą Nr. 2-23-670/2013 nutraukti.

2012. Pasirašydamos šią Taikos sutartį Šalys patvirtina ir pripažįsta, kad Šalims žinomos, suprantamos ir visiškai priimtinos Taikos sutarties sudarymo bei jos patvirtinimo teisme pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.983–6.985 straipsniuose, CPK 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. kad teismui patvirtinus Taikos sutartį, byla bus nutraukta ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta Taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

2113. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais turi pilną teisę ir reikiamus įgaliojimus pasirašyti šią Taikos sutartį bei vykdyti visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus visą šios sutarties galiojimo laiką.

2214. Šalys sutaria, kad Taikos sutarties sąlygų keitimas galimas tik Šalių rašytiniu susitarimu.

2315. Tretysis asmuo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyrius, nepasirašantis Taikos sutarties, yra informuotas apie šios sutarties sudarymą ir jos turinį.

2416. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba. Po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai. Vienas egzempliorius teikiamas teismui.

2517. Ši Taikos sutartis įgauna teisinę galią įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl Taikos sutarties patvirtinimo.

2618. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

27Priteisti iš O. M., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 57 Lt bylinėjimosi išlaidų. (sumokėti pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; arba Nr. ( - ), Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; arba Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; arba Nr. ( - ), "Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas žyminiam mokesčiui ir pašto išlaidoms 5660).

28Neįsiteisėjusios nutarties nuorašus per 3 dienas išsiųsti šalims.

29Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jurbarko rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jurbarko rajono apylinkės teisėjas Raimundas Klimaitis rašytinio proceso... 2. Jurbarko rajono apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla dėl... 3. Ieškovas pateikė teismui taikos sutartį, iš kurios turinio matosi, jog... 4. Atsižvelgiant į tai, kad byla baigiama taikos sutarties sudarymu, iš... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5... 6. Civilinę bylą dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius... 7. Patvirtinti tokio turinio taikos sutartį:... 8. „1. Atsakovas pripažįsta ir sutinka, kad jos pastatytoji malkinė ( - ),... 9. 2. Atsakovas įsipareigoja iki 2015-01-31 įteisinti savavališką statybą... 10. 3. Ši sutartis suteikia Atsakovei teisę įvykdyti sutarties 2 punkte... 11. 4. Įvykdęs prievolę anksčiau nei nurodyta, Atsakovė įsipareigoja... 12. 5. Atsakovė sutinka, kad jai laiku neįvykdžius Taikos sutarties sąlygų,... 13. 6. Šalys susitarė, jog Atsakovei pažeidus šios Taikos sutarties nustatytą... 14. 7. Šalims nėra atlyginamos patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato ir/ar... 15. 8. Visas bylinėjimosi (pašto) išlaidas dėl teismo procesinių dokumentų... 16. 9. Ši Taikos sutartis neatima iš Ieškovės teisės, nustačius Lietuvos... 17. 10. Atsakovė iki 2015-04-31 neįvykdžiusi sutarties 2 punkte nustatytų... 18. Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000.... 19. 11. Šalys pripažįsta, kad abipusių nuolaidų keliu šia Taikos sutartimi... 20. 12. Pasirašydamos šią Taikos sutartį Šalys patvirtina ir pripažįsta, kad... 21. 13. Šalys patvirtina, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir kitais... 22. 14. Šalys sutaria, kad Taikos sutarties sąlygų keitimas galimas tik Šalių... 23. 15. Tretysis asmuo, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 24. 16. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią... 25. 17. Ši Taikos sutartis įgauna teisinę galią įsiteisėjus teismo nutarčiai... 26. 18. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.... 27. Priteisti iš O. M., a.k. ( - ) į valstybės pajamas 57 Lt bylinėjimosi... 28. Neįsiteisėjusios nutarties nuorašus per 3 dienas išsiųsti šalims.... 29. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos...