Byla II-23-825/2014
Dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, sekretoriaujant Vidai Dambrauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A. K., jo atstovei advokatei R. U., institucijos, priėmusios nutarimą, atstovėms J. S. ir Loretai M. J., teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. K. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo ir

Nustatė

2A. K. prašo atnaujinti terminą skundui paduoti bei panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20, kuriuo A. K. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 str. 1 d. 150 litų bauda ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

3A. K. skunde nurodė, kad priimtas nutarimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi jo veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties, tiek nutarime, tiek protokole neteisingai nurodytos faktinės aplinkybės, dėl ko jam nepagrįstai paskirta administracinė nuobauda. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto priemonių registravimo taisyklių 4.2 punkte nustatyta, kad registre neregistruojamos vidaus vandenų transporto priemonės, kurių savininkas yra užsienio pilietis. Pažymi, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d. patikrinimo metu jis pateikė vandens motociklo dokumentą „Certificate of Title for Vessel“, kuriame nurodyta, kad šios priemonės savininkas yra V. W. W. JR, kuris yra suteikęs teisę valdyti laivą A. K.. Minėta transporto priemonė yra laikinai įvežta į Lietuvos Respublikos teritoriją, todėl registruoti ją nėra jokio pagrindo. Be to, jei transporto priemonė nėra įregistruota Lietuvos Respublikos vidaus vandenų registre, jai nėra reikalavimo atlikti techninę apžiūrą. Jo pateiktas vandens motociklo dokumentas „Certificate of Title for Vessel“ patvirtina, kad šiai transporto priemonei nėra privaloma registracija, tačiau bylą nagrinėjas pareigūnas netinkamai rinko įrodymus, tyrė juos neobjektyviai bei nevisapusiškai, neišsiaiškino visų aplinkybių. Be to nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje nurodyta, kad jis padarė pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 str. 1 ir 4 dalyse, tačiau šis straipsnis 4 dalies neturi. Taip pat neteisingai nurodyta, kad vandens motociklas buvo sustabdytas, kadangi motociklas nebuvo sustabdytas, o pareigūnai priplaukė prie stovinčio motociklo krante. A. K. pateikė teismui ir prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, kadangi skundas buvo paduotas įstatymo nustatytu laiku, tačiau per klaidą buvo paduotas tiesiogiai teismui, o ne per instituciją, priėmusią nutarimą.

4Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime į skundą nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d. tarnybiniu kateriu vykdė valstybinę saugios laivybos kontrolę Nemuno upėje ir apie 15.35 val. ties Birštono miestu priešais Vytauto kalną pareigūnai sustabdė patikrinimui vandens motociklą (korpuso Nr. ( - )), kuriuo plaukė pareiškėjas A. K.. Paprašius pateikti vandens motociklo registracijos, techninės apžiūros dokumentus bei laivavedžio kvalifikacijos liudijimą, A. K. pateikė tik laivavedžio kvalifikacijos liudijimą Nr. 003556 bei parodė anglų kalba surašytą dokumentą „Certificate of Title for Vessel“, kuris neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto priemonių registravimą. Kadangi pareiškėjas plaukiojo neregistruotu vandens motociklu be techninės apžiūros, taip pažeidė Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 1 ir 4 dalis. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso nuostatas, pareiškėjo vandens motociklas priskiriamas vidaus vandenų transporto priemonėms, o būtent – asmeniniams laivams. Tokios transporto priemonės turi būti registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, eksploatuoti leidžiama tik techniškai tvarkingas vidaus vandenų transporto priemones. Be to, pareiškėjas savo pasiaiškinime teigdamas, kad naudojasi vandens motociklu laikinai, nepateikė jokių šio teiginio įrodymų, priešingai, teigė, jog vandens motociklas registruotas JAV jo vardu, ką įrodinėjo teikdamas apžiūrai dokumentą „Certificate of Title for Vessel”. Pareiškėjas, savo skunde teigdamas, kad vandens motociklas buvo laikinai įvežtas į Lietuvos Respublikos teritoriją nei administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu nepateikė tai įrodančių dokumentų (pvz., muitinės deklaracijos), nei nepridėjo jų prie skundo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo argumentai, kad jo valdomai vidaus vandenų transporto priemonei nėra reikalavimo atlikti techninės apžiūros bei kad registracija nėra privaloma, nepagrįsti. Surašant nutarimą buvo padaryta techninė klaida ir įrašyta ne tik Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 straipsnio 1 dalis, bet ir 4 dalis, kurios straipsnyje nėra, tačiau iš esmė nuobauda paskirta teisingai. Prašo skundą atmesti, kaip nepagrįstą ir nutarimą palikti nepakeistą, bei atmetus pareiškėjo skundą priteisti iš pareiškėjo Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovo transporto išlaidas.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. K. palaikė savo skunde ir prašyme išdėstytus motyvus. Nurodė, kad jam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad jis neva 2013 m. rugpjūčio 24 d., 15,35 val. Nemuno upėje, priešais Vytauto kalną, ties Birštono miestu, naudojosi vandens motociklu ,,Yamaha“. Šios faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės, kadangi jis nei tą dieną, nei kitą dieną, nei prieš tai, tuo motociklu nesinaudojo, būdamas jo valdytoju. Motociklas stovėjo krante, šalia jam priklausančio gyvenamojo namo. Inspektoriai, atplaukę prie kranto, jį išsikvietė iš namų ir paprašė pateikti dokumentus. Pateikė jiems originalų dokumentą - sertifikatą ir laivybos teises. Pasakė jiems, kad vandens motociklas neregistruotas ir paaiškino kodėl. Parsivežė motociklą 2011 ar 2012 metais, atgabeno uždaroji akcinė bendrovė ( - ). Amerikoje motociklą įsigijo iš W. W. V.. Įsigijimo dokumentų nereikia. Sertifikato kitoje pusėje įrašoma įsigijusio asmens vardas, pavardė. Į Lietuvos saugios laivybos administraciją dėl galimybės įregistruoti kreipėsi, jam pasakė, kad būtina pateikti dokumentą dėl išregistravimo, kadangi jis nėra išregistruotas Amerikoje.

6Institucijos, priėmusios nutarimą atstovė J. S. teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, ir nurodė, kad 2012 metais birželio pradžioje A. K. kreipėsi į specialistus G. S. ir A. Š., jie apžiūrėję vandens motociklą nustatė, kad su ta priemone pareiškėjas negali plaukioti, nes nepateikė dokumentų dėl sertifikavimo Lietuvoje. Kadangi nebuvo atlikta pirminė techninė apžiūra, buvo parašyta, kad transporto priemonė negali būti registruota. Pareiškėjas klaidingai aiškina, kad jam pasakė, kad galima plaukioti. Laivams, kurie dar nėra registruoti Lietuvoje ir atvežti pirmą kartą, iš pradžių turi būti atlikta pirminė techninė apžiūra. Jeigu laivas atitinka parametrus ir techninius reikalavimus, tada jis įregistruojamas.

7Liudytoja R. M. nurodė, kad ji dirba Lietuvos saugios laivybos administracijoje laivų registravimo skyriaus vyriausia specialiste. Jeigu nori naudotis vandens transporto priemone atvežta iš trečiųjų šalių, tai yra ne iš Europos Sąjungos šalių, turi būti pateiktas prašymas įregistruoti transporto priemonę ir atlikta pirminė techninė apžiūra. Pateikiamas asmens dokumentas, kurio kopiją ji pasidaro ir pasitvirtina. Prašoma pateikti tos šalies registracijos dokumentą arba išregistravimo liudijimą. Šalys skirtingai įregistruoja ir išregistruoja. Ir muitinės deklaraciją. Čia yra pateiktas registravimo dokumentas, bet Amerikoje išregistravimo dokumento neduoda, jie tiesiog antroje pusėje įrašo kam yra perduodama transporto priemonė. Turi būti pirkimo dokumentas, kuris gali būti anglišku tekstu. Tada paprašo juos kreiptis į valstybinius inspektorius, kurie privalo apžiūrėti transporto priemonę ir ant prašymo, ten yra skirta žyma uždėti spaudą, ar atitinka Europos Sąjungos reikalavimus, ar neatitinka, t.y. ar turi CE ženklinimą, ar ne. Negalima naudotis transporto priemone registruota trečioje šalyje.

8Liudytojas G. Č. nurodė, kad dirba Lietuvos saugios laivybos administracijoje valstybiniu inspektoriumi. 2013 m. rugpjūčio 24 d. jis, L. J. ir E. M. vykdė reidą Kauno mariose ir iki Birštono. Plaukė Nemuno upe tarnybiniu kateriu, vairavo laivą. Prie Nemuno kilpos, prie Vytauto kalno, plaukė kaire Nemuno puse ir išsukus iš posūkio Nemuno kilpos, priekyje pamatė plaukiantį vidury Nemuno motociklą į juos. Perspėjo L. J., kad iškeltų baltą vėliavėlę, stabdo motociklą. Įjungė mėlyną švyturėlį ir garsinius signalus. Motocikle sėdėjo dviese. Vienas asmuo tikrai buvo vyriškos giminės, kas antras nežino. Pamatė, kad juos stabdo, metėsi į kairę, į krantą, priplaukė prie kranto, metė tą motociklą ir nubėgo į sodybą. Buvo nuo jų kokių 200 metrų atstumu. Jie priplaukė prie kranto, L. J. išlipo į krantą, gal po 15 - 20 minučių pasirodė A. K., atsinešė sertifikatą, pasakė, kad viską turi. Jie pasakė, kad motociklas neregistruotas, ir neturi būti registruotas. Pasikvietė jį į katerį, surašė protokolą, jis pasirašė. A. K. sakė, kad tai jis plaukė motociklu, motociklas jo, paaiškino, kad motociklo jam nereikia registruoti, kad plaukioja juo Amerikoje ir Lietuvoje.

9Liudytoja L. M. J. nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d. su G. Č. ir E. M. vykdė saugios laivybos kontrolės reidą Kauno mariose iki Birštono, Nemuno upe. Plaukiant matė vandens motociklą, pakėlė baltą vėliavėlę, kuri rodo, kad vandens transporto priemonė turi sustoti. G. Č. įjungė mėlyną švyturėlį ir sireną. Motociklas kažkiek paplaukė ir pasuko į krantą, priplaukė krantą, dviese nušoko nuo motociklo. Neatmeta galimybės, kad galėjo būti A. K., bet nėra užtikrinta. Priplaukus prie kranto, išlipo, apžiūrėjo motociklą, nufotografavo. Gal po 10 - 15 minučių atėjo A. K., pasakė, kad jo motociklas, pateikė sertifikatą anglų kalba. Ji pasakė, kad šis dokumentas Lietuvoje negalioja, neatstoja registracijos dokumento. Jis įlipo į laivą ir jam surašė protokolą, kad plaukė neregistruotu motociklu, be techninės apžiūros. Jis pripažino, kad jis plaukė.

10Liudytojas E. M. nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d. kartu su juo plaukė G. Č., L. J., reido metu plaukė tarnybiniu laivu. Nepriplaukus Birštono yra staigus posūkis, už posūkio išplaukus pamatė plaukiantį vandens motociklą. Pamatė gal 500 metrų atstumu. Įjungė sireną, pakėlė baltą vėliavėlę. Motociklas padidino greitį ir pasuko į krantą, krante iššoko du žmonės ir nubėgo į sodybą. Priplaukę prie kranto, pamatė raudoną motociklą, išlipo L. J., nuėjo apžiūrėti motociklo. Atėjo A. K., rankoje laikė popierių, padavė jį. Sakė, kad jo motociklas, kad plaukė jis. Šis klausimas buvo užduotas laive, prieš protokolo surašymą.

11Liudytojas G. V. nurodė, kad yra naudojęsis A. K. vandens motociklu. Negali pasakyti, kokios markės motociklas buvo. Spalva raudona, oranžinė, geltona, nelabai pamena. Buvo užfiksuota administracinių nusižengimų naudojantis šia transporto priemone. Kada nepamena, atrodo 2012 metais, užfiksavo, kad jo vairavimo licencija neatitiko vandens transporto priemonės galingumo.

12Liudytoja I. R. nurodė, kad rugpjūčio 24 dieną buvo sodyboje, Birštone, prie Nemuno. Buvo daugiau žmonių, tai D. Ž., V. A., D., S. ir A. K. vaikai. Buvo ir A. K.. Sodyboje buvo apie 14 valandą, vaikščiojo kieme su dar viena mergina. Kita kompanija buvo pirtyje. Pamatė švyturėlius ir suprato, kad tai laivybos inspekcija. Priėjo pasižiūrėti, pasiėmė telefoną, priėjo prie kranto, darė įrašą. Buvo laivas, kuriame buvo trys pareigūnai. Motociklas buvo dešinėje pusėje. Pareigūnai paprašė vandens motociklo dokumentų. Nuėjo pas A. K., jis surado dokumentus ir nuėjo prie laivybos inspekcijos. Priėjus A. K. pateikė dokumentus. Inspekcija pažiūrėjo dokumentus ir pasakė, kad šis motociklas nėra registruotas Lietuvoje. A. K. pasakė, kad registracija nereikalinga, nes jis registruotas JAV. Vyko jų pokalbis dėl registracijos. A. K. įlipo į laivą, surašė protokolą. Pareigūnai neklausė, ar A. K. tą dieną plaukė su vandens motociklu. Tą dieną motociklu važinėjo D. Ž., su kažkokiu kitu asmeniu. Jie važinėjo 15 - 20 minučių prieš atvažiuojant inspekcijai. D. Ž. jau buvo nuėjęs į pirtį, kai inspekcija atvažiavo.

13Liudytojas D. Ž. nurodė, kad rugpjūčio 24 dieną su drauge S. G. buvo pas A. K. sodyboje, Birštone. Vasarojo, ėjo į pirtį ir paskui A. K. paprašė nuplaukti į parduotuvę, į Birštoną su vandens motociklu Yamaha. Tai buvo apie pietus, gal pirmą - antrą valandą. Nusileido motociklą į vandenį, dokumentų neturėjo, tik teises. Nuplaukė į Birštoną, gal 5 - 10 minučių plaukė. Plaukė su A. K. draugu G.. Grįžo gal po pusvalandžio. Grįžę pastatė motociklą ir nuėjo į pirtį. Paskui kažkas pasakė, kad buvo atplaukusi inspekcija ir nubaudė už tai, kad nebuvo dokumentų. Kai plaukė vandens motociklu, negirdėjo laivybos inspekcijos švyturėlių.

14Liudytojas V. A. nurodė, kad rugpjūčio 24 dieną buvo pas A. K. Birštone, draugų susirinkime. Buvo daug žmonių. Jie buvo pirtyje, vandens motociklas, raudonas, buvo ant kranto. Kai išėjo iš pirties, motociklo jau nebuvo. Kiti žmonės pasakė, kad D. nuplaukė į kitą Nemuno pusę, į parduotuvę. Grįžo D. su kitu žmogumi, kurio vardo, pavardės nežino. A. K. buvo išėjęs parūkyti. Pamatė, kad nuo kranto ateina I., ji pasakė, kad priplaukė kateris, inspektoriai prašo laivo dokumentų. A. K. pasiėmė dokumentus, jie ėjo paskui. A. K. pateikė dokumentus, dokumentus paėmė inspektorė ir paklausė, ar laivas registruotas Lietuvoje. Paprašė inspektorė A. K. asmens dokumento, klausė, kas vairavo. A. K. sakė, kad niekas neplaukė. Pakvietė A. K. į laivą, kad surašyti jam protokolą. A. K. išlipo iš laivo ir jie nuplaukė. Inspektoriai gal neatkreipė dėmesio, kad ir jie buvo.

15Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti tenkinamas, skundas atmestinas.

16Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 str. numatyta, kad skundas dėl organo (pareigūno) nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį gali atnaujinti apylinkės teismas.

17Pareiškėjas A. K. prašė atnaujinti terminą skundui paduoti, motyvuodamas tuo, kad skundas buvo paduotas įstatymo nustatytu laiku, tačiau per klaidą buvo paduotas tiesiogiai teismui, o ne per instituciją, priėmusią nutarimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirminis A. K. skundas, nors ir nesilaikant skundo padavimo tvarkos, Kauno apylinkės teisme gautas 2013 m. rugsėjo 25 d., t. y. nepraleidus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 str. įtvirtino termino, todėl teismas pripažįsta pareiškėjo termino praleidimo priežastį objektyvia, ir terminas skundui paduoti atnaujintinas.

18Skundžiamu nutarimu A. K. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 str. 1 d. 150 litų bauda už tai, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d., apie 15.35 val., Nemuno upėje, prieš Vytauto kalną, ties Birštono miestu buvo sustabdytas patikrinimui vandens motociklas „Yamaha“, korpuso numeris ( - ), kuris buvo teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. Tuo laivavedys A. K. pažeidė Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 1 d. ir 4 d.

19Nors nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 buvo nurodyta, kad A. K. pažeidė ne tik Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 straipsnio 1 dalį, bet ir 4 dalį, kurios tame straipsnyje nėra, tačiau kaip nurodyta institucijos, surašiusios nutarimą, atsiliepime bei kaip paaiškino institucijos atstovė, buvo padaryta techninė klaida. Teismas laiko šį trūkumą formaliu ir neesminiu, ir vien tai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutarimą.

20Nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 taip pat nurodyta, kad buvo sustabdytas patikrinimui vandens motociklas „Yamaha“, korpuso numeris ( - ), kuris buvo teisės aktų nustatyta tvarka neįregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, tačiau iš liudytojų paaiškinimų akivaizdu, kad vandens motociklas buvo stabdomas, tačiau nesustojo ir pasuko į krantą, jo ir dokumentų patikrinimas vyko jau krante. Tačiau šių faktinių aplinkybių nežymūs neatitikimai nesudaro pagrindo spręsti, jog teisei priešinga veika nebuvo padaryta, kadangi pareigūnai, vykdę patikrinimą, neginčijamai matė vairuojamą vandens motociklą, kad juo buvo naudotasi neneigė ir pats pareiškėjas.

21Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes, turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas.

22Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjo vandens motociklui „Yamaha“, korpuso numeris ( - ), yra būtina registracija Lietuvos Respublikoje bei techninė apžiūra. Pareiškėjas iš pradžių skunde neigė, kad jis yra vandens motociklo savininkas ir pateikė anglų kalba surašytą dokumentą „Certificate of Title for Vessel“ (tomas 1, b. l. 30 - 31, vertimas - tomas 1, b. l. 46 - 49), kuriame nurodyta, kad vandens motociklo savininkas yra W. W. V., JR, gyvenantis JAV. Kaip matyti iš kitų bylos duomenų, W. W. V., JR įgaliotas asmuo R. M. (tomas 2, b. l. 5, vertimas - tomas 2, b. l. 6 - 7), 2012 m. balandžio 4 d. pardavė pareiškėjui A. K. vandens motociklą „Yamaha“, numeris ( - ), kurį jis atsigabeno į Lietuvos Respubliką uždarosios akcinės bendrovės ( - ) pagalba (tomas 1, b. l. 139 - 141), ką vėliau teismo posėdžio metu patvirtino ir pareiškėjas, vadinasi neginčijamai nustatyta, kad vandens motociklo „Yamaha“, korpuso numeris ( - ), teisėtai priklauso A. K., kas paneigia pareiškėjo skunde išdėstytas aplinkybes, kad vandens motociklas priklauso užsienio piliečiui, todėl jam nereikalinga registracija ir techninė apžiūra Lietuvoje. Vandens motociklas Lietuvos Respublikoje yra nuo 2012 m. gegužės mėnesio, taigi atmestinas ir kitas pareiškėjo argumentas, kad laikinai (6 mėnesius) įvežtą vandens motociklą nebūtina registruoti.

23Pareiškėjas taip pat ginčijo faktą, kad jis minimo pažeidimo dieną vairavo vandens motociklą, tačiau jo paaiškinimas vertintinas kritiškai, kaip siekis išvengti administracinės atsakomybės, nes liudytojai G. Č., L. M. J. ir E. M. patvirtino, kad pats pareiškėjas pripažino, jog tai jo vandens motociklas ir, kad jis vairavo jį minimą dieną. Teismas neturi pagrindo netikėti šių liudytojų parodymais, jie aiškūs ir nuoseklūs, teismas nenustatė jokių objektyvių duomenų, rodančių, kad jie siektų pakenkti pareiškėjui, todėl nėra kliūčių remtis jų pateiktais paaiškinimais. Nors liudytojas D. Ž. teismo posėdžio metu nurodė, kad tai jis, paprašytas A. K., vairavo vandens motociklą, tačiau ši jo versija nepatvirtinta jokiais objektyviais bylos duomenimis ir laikytina kaip siekis padėti pareiškėjui išvengti administracinės atsakomybės. Tuo labiau, kad liudytoja I. R. nurodė, kad jie (liudytojas D. Ž. bei kitas asmuo) važinėjo 15 - 20 minučių prieš atvažiuojant inspekcijai. D. Ž. jau buvo nuėjęs į pirtį, kai inspekcija atvažiavo. T. y. laiko tarpas pakankamas, kad vandens motociklu galėjo naudotis dar kas nors.

24Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 str. 1 d. numatyta administracinė atsakomybė už vidaus vandenų transporto priemonių registravimo reikalavimų arba nustatytos jų pristatymo techninei apžiūrai tvarkos pažeidimą arba transporto priemonių, turinčių gedimų, dėl kurių uždrausta šias transporto priemones eksploatuoti, arba perdirbtų be atitinkamo leidimo, arba nustatyta tvarka neįregistruotų, arba be techninės apžiūros, arba neparengtų žmonėms ir kroviniams plukdyti, vairavimą ar jų išleidimą plaukioti.

25Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 1 d. nustatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonės (išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, burines jachtas, kurių korpusas trumpesnis kaip 6 metrai, irklinius turistinius plaustus, kurių keliamoji galia mažesnė kaip 500 kilogramų) ir jų pakabinamieji varikliai registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre; to paties straipsnio 4 d. numatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonės gali būti eksploatuojamos tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą.

26Minėtame teisės akte vienareikšmiškai nustatyta, kad vidaus vandenų transporto priemonės registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, jos gali būti eksploatuojamos tik atlikus jų techninę apžiūrą arba techninį patikrinimą. Teismas neginčijamai nustatė, kad A. K. 2013 m. rugpjūčio 24 d., 15,35 val. Nemuno upėje vairavo vandens motociklą „Yamaha“, korpuso numeris ( - ), kuris buvo neįregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, pareigūnams, vykdantiems patikrinimą, jis nepateikė vandens motociklo techninės apžiūros bei registracijos dokumentų, tuo jis pažeidė Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 1 d. ir 4 d.

27Teismas laiko, kad A. K. veika tinkamai kvalifikuota, todėl jis buvo pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 str. 1 d. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302 str. įpareigoja skiriamos baudos dydį nustatyti pagal sankcijoje nustatytos baudos minimumą ir maksimumą. A. K. paskirta nuobauda yra adekvati padarytam pažeidimui, atsižvelgiant į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn patraukto asmens asmenį, jam paskirta nuobauda lygi sankcijoje esančiame vidurkiui.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, A. K. skundas atmestinas, Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 paliktinas nepakeistas.

29Lietuvos saugios laivybos administracijos atsiliepime prašoma, atmetus pareiškėjo skundą, priteisti iš pareiškėjo Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovo turėtas transporto išlaidas (Klaipėda - Kaunas, Kaunas - Klaipėda).

30Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 279 str. nurodytas baigtinis sąrašas asmenų, kuriems kompensuojamos jų turėtos išlaidos dėl atvykimo į organą, nagrinėjantį administracinio teisės pažeidimo bylą, t. y. nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas nenumato institucijos, priėmusios nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje, atstovų kelionės ar kitokių išlaidų kompensavimą, todėl šis prašymas atmestinas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 279 str., 300 – 302 str., 3022 str., 3024 str.,

Nutarė

32Terminą skundui paduoti atnaujinti.

33Pareiškėjo A. K. skundą atmesti, Lietuvos saugios laivybos administracijos 2013 m. rugsėjo 5 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 palikti nepakeistą.

34Lietuvos saugios laivybos administracijos prašymą, atmetus pareiškėjo skundą, priteisti iš pareiškėjo Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovo turėtas transporto išlaidas, atmesti.

35Grąžinti pateiktas medžiagas pateikėjams.

36Nutartis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, sekretoriaujant Vidai... 2. A. K. prašo atnaujinti terminą skundui paduoti bei... 3. A. K. skunde nurodė, kad priimtas nutarimas yra... 4. Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime į skundą nurodė, kad... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjas A. K. palaikė savo... 6. Institucijos, priėmusios nutarimą atstovė J. S. teismo... 7. Liudytoja R. M. nurodė, kad ji dirba Lietuvos saugios... 8. Liudytojas G. Č. nurodė, kad dirba Lietuvos saugios... 9. Liudytoja L. M. J. nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d.... 10. Liudytojas E. M. nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 24 d.... 11. Liudytojas G. V. nurodė, kad yra naudojęsis 12. Liudytoja I. R. nurodė, kad rugpjūčio 24 dieną buvo... 13. Liudytojas D. Ž. nurodė, kad rugpjūčio 24 dieną su... 14. Liudytojas V. A. nurodė, kad rugpjūčio 24 dieną buvo... 15. Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti tenkinamas, skundas atmestinas.... 16. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 str.... 17. Pareiškėjas A. K. prašė atnaujinti terminą skundui... 18. Skundžiamu nutarimu A. K. buvo nubaustas pagal Lietuvos... 19. Nors nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 buvo... 20. Nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AT2-20 taip pat... 21. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 257 str.... 22. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, ar pareiškėjo vandens motociklui... 23. Pareiškėjas taip pat ginčijo faktą, kad jis minimo pažeidimo dieną... 24. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 122 str. 1 d.... 25. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 str. 1 d. nustatyta,... 26. Minėtame teisės akte vienareikšmiškai nustatyta, kad vidaus vandenų... 27. Teismas laiko, kad A. K. veika tinkamai kvalifikuota,... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, A. K. skundas... 29. Lietuvos saugios laivybos administracijos atsiliepime prašoma, atmetus... 30. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 279 str.... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 32. Terminą skundui paduoti atnaujinti.... 33. Pareiškėjo A. K. skundą atmesti, Lietuvos saugios... 34. Lietuvos saugios laivybos administracijos prašymą, atmetus pareiškėjo... 35. Grąžinti pateiktas medžiagas pateikėjams.... 36. Nutartis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...