Byla 2-564-761/2014
Dėl baudos skyrimo UAB „Apreta“ vadovui P. S

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs antstolės A. T. pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Apreta“ vadovui P. S.,

Nustatė

2pareiškėja antstolė A. T. pareiškimu prašo UAB „Apreta“ vadovui P. S. skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną antstolės reikalavimų nevykdymo dieną. Nurodo, jog antstolė vykdo Šilalės r. apylinkės teismo 2011-04-04 išduotą teismo įsakymą Nr. L2-243-439/2011 dėl 2977 Lt skolos ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš J. P., a. k. ( - ) išieškotojos UAB „Brūžtė“, į. k. 171671593,adresas Gargždai, Klaipėdos g. 28-11 naudai. 2013-01-07 į UAB Apreta“ buvo išsiųstas 2013-01-04 patvarkymas vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. 0153/11/00607 iš skolininko J. P. darbo užmokesčio. 2013-01-09 minėtas patvarkymas įteiktas UAB „Apreta“ vadovui P. S., tačiau jis nevykdomas ir lėšos iš skolininko darbo užmokesčio neišskaičiuojamos.

3Prašymas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 3 d.).

4Pareiškimas tenkintinas.

5Iš pareiškimo bei prie jo pridėtos vykdomosios bylos Nr. 0153/11/00607 matyti, kad antstolės A. T. kontoroje pagal Šilalės rajono apylinkės teismo 2011-04-04 išduotą teismo įsakymą Nr. L2-243-439/2011 yra vykdomas skolos išieškojimas iš J. P., dirbančio UAB „Apreta“, UAB „Brūžtė“ naudai. Antstolė A. T., vykdydama minėtą dokumentą 2013-01-07 UAB „Brūžtė“ registruotu laišku išsiuntė 2013-01-04 patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš J. P. darbo užmokesčio, išskaičiuotas lėšas pervedant į antstolės depozitinę sąskaitą (vykdomoji byla Nr. 0153/11/00607, b. l. 48). AB Lietuvos pašto 2013-08-13 pažyma Nr. 3-75505 patvirtina, jog patvarkymas 2013-01-09 įteiktas UAB „Apreta“ direktoriui P. S. (v. b. Nr. 0153/11/00607, b. l. 54), bet lėšos iš skolininko darbo užmokesčio išskaitomos ir pervedamos į antstolės depozitinę sąskaitą buvo tik vieną kartą, tai yra 2013 m. rugpjūčio 26 d., daugiau lėšos pervedamos nebuvo, t. y. antstolės reikalavimas nebuvo vykdomas.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

72012-05-18 Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Apreta“, į. k. 180355612, vadovas yra P. S., a. k. ( - ) kuris ir yra atsakingas už antstolės 2013-01-04 reikalavimų (patvarkymo) vykdymą (CPK 585 str. 3 d.). Teismui nėra pateikta jokių duomenų apie tai, kad UAB „Apreta“ vadovas būtų kreipęsis į antstolę, prašydamas pratęsti terminus antstolės įpareigojimams vykdyti. Vykdomojoje byloje taip pat nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti UAB „Apreta“ vadovą P. S. nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog UAB „Apreta“ vadovas be pateisinamų priežasčių neįvykdė antstolės A. T. reikalavimų, t. y. nedarė išskaitų iš skolininko J. P. gaunamo darbo užmokesčio, neinformavo antstolės apie priežastis, kliudančias įvykdyti patvarkymą, todėl sutinkamai su CPK 585 str. 2 d., 3 d., UAB „Apreta“ vadovui atsižvelgiant į išieškotinos sumos dydį, skirtina 50 Lt bauda už kiekvieną 2013-01-04 patvarkymo nevykdymo dieną, baudą pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties priėmimo dienos, t. y. 2014-07-08.

8Suinteresuotam asmeniui UAB „Apreta“ vadovui P. S. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. Bauda, paskirta juridinio asmens vadovui, išieškoma iš jo asmeninių lėšų (CPK 106 str. 3 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 585 str., 593 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11Skirti UAB „Apreta“, į. k. 180355612, vadovui P. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 50 Lt (penkiasdešimt litų) baudą už kiekvieną 2013 m. sausio 4 d. patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo Nr. 0153/11/00607 nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo šios nutarties priėmimo dienos, t. y. 2014 m. liepos 8 d.

12Išaiškinti UAB „Apreta“ vadovui P. S., kad šios nutarties priėmimas neatleidžia jo nuo pareigos vykdyti antstolės reikalavimus.

13Bauda turi būti sumokėta į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitų, įmokos kodas 6800, mokėjimo paskirtis: civiliniame procese teisėsaugos institucijų skirta bauda.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai