Byla 2A-581-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Editai Kirdeikienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I. S. , atsakovui J. A. , atsakovės K. A. atstovui advokatui Linui Vasiliauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų J. A. ir K. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-396-723/2008 pagal ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ieškinį atsakovams J. A. , K. A. dėl pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007-10-11 pateikė ieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančia atsakovų 2007-08-10 sudarytą transporto priemonės Jeep Grand Cherokee (valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartį, taikyti restituciją ir grąžinti automobilį atsakovui nuosavybėn. Nurodė, kad Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2007-07-23 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)-256-229 nusprendė patvirtinti mokesčių mokėtojui J. A. apskaičiuotus: 327,62 Lt fizinių asmenų pajamų mokestį, 127,52 Lt šio mokesčio delspinigius, 141282 Lt gyventojų pajamų mokestį, 3006,63 Lt šio mokesčio delspinigius, 136525 Lt pridėtinės vertės mokestį, 27291,35 Lt šio mokesčio delspinigius, 613,10 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų bazinei pensijai, 3920,97 Lt šių įmokų papildomai pensijai, 1226,20 Lt šių įmokų bazinei pensijai baudą, 7841,94 Lt šių įmokų papildomai pensijai baudą bei nusprendė skirti 98 Lt FAPM baudą, 6260 Lt GPM baudą ir 40958 Lt PVM baudą. Siekiant užtikrinti mokesčių išieškojimą, ieškovas 2007-08-06 raštu Nr. (14.3)-46-26523 kvietė atsakovą 2007-08-20 9.00 atvykti į Inspekciją dėl turto arešto. Rengiant medžiagą turto areštui, buvo nustatyta, kad atsakovas ir jo mama – atsakovė sudarė 2007-08-10 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu atsakovas pardavė atsakovei automobilį už 6000 Lt. Atsakovas, sudarydamas minėtą sutartį, siekė išvengti mokestinės prievolės įvykdymo. Ši sutartis pažeidė ieškovo teises ir atsakovas apie tai žinojo, nes jo turtas žymiai sumažėjo ir dėl to bus neįmanoma įvykdyti mokestinę prievolę. Tokie atsakovo veiksmai prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas sutartį sudarė su savo mama, preziumuojama, kad ieškovo interesus pažeidusios sutarties šalys buvo nesąžiningos ir šiuo atveju ieškovui nereikia įrodinėti atsakovės nesąžiningumo. Restitucijos taikymas neprieštarauja imperatyvioms normoms ir gerai moralei. Atsižvelgiant į tai, kad actio pauliana ieškinys reiškiamas ginant valstybės interesą, ieškovas turi teisę ginčyti sandorį ir nebūdamas sutarties šalimi (LR CK 1.5 str. 1 d., 1.137 str. 2 d., 6.67 str. 1 d., 6.145 str. 1 d., 6.146 str., Mokesčių administravimo įstatymo 32 str. 4 p., 33 str. 17 p., 101 str.).

4Atsakovė K. A. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad, sudarant 2007-08-10 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, atsakovei nebuvo žinomos ieškovo nurodytos mokesčių pretenzijos atsakovui. Minėta sutartis su atsakovu buvo sudaryta, vykdant ankstesnį atsakovų tarpusavio susitarimą, sudarytą 2007-04-19, pagal kurį atsakovė atsakovui paskolino 10000 Lt. Kadangi atsakovas 2007 m. liepos – rugpjūčio pradžioje paprašė paskolinti dar 20000 Lt, o anksčiau paskolintos sumos dar nebuvo grąžinęs, tai, kaip dalinį atsiskaitymą už 2007-04-19 suteiktą paskolą, perleido atsakovei automobilį. Vykdydama naują susitarimą, atsakovė atsakovui 2007-08-06 pervedė 20000 Lt, o 2007-08-10 buvo sudaryta transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis. Dėl šios sutarties sudarymo atsakovo turtas nesumažėjo, o priešingai padidėjo. Be to, ieškovas disponuoja atsakovo deklaruota 141710 Lt gyventojų pajamų mokesčio permoka, t.y. ieškovo žinioje yra žymiai didesnės vertės atsakovo turtas.

5Atsakovas J. A. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad apie jam siųstą 2007-08-06 raštą Nr. (14.3)-46-26523 atsakovas nieko nežinojo, minėto rašto negavo ir atsakovui jo turinys nėra žinomas. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad 2007-08-06 raštas atsakovui buvo įteiktas ar atsakovas kitokiu būdu būtų žinojęs jo turinį. Nei vienu iš Mokesčių administravimo įstatyme nustatytų būdų atsakovui 2007-08-06 raštas nebuvo įteiktas, o ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis tokiais būdais bandė atsakovui tą raštą įteikti. Ieškovas atliko atsakovo mokėtų mokesčių mokestinį patikrinimą. Ieškovas neturėjo teisinio pagrindo reikšti actio pauliana ieškinio, kadangi ieškovas neturi jokios neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu, t.y. šiuo atveju nėra įstatyme nustatytos actio pauliana taikymo sąlygos. Ieškovo priimtas 2007-07-23 sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo neįrodė skolos buvimo, kad ta skola yra galiojanti. Nors ieškovas ir siekia minėtu sprendimu įrodyti, kad atsakovas valstybės biudžetui skolingas 325450,62 Lt įvairių mokesčių, baudų ir delspinigių, tačiau jis nėra įsiteisėjęs, t.y. dėl 2007-07-23 sprendimo šiuo metu vyksta mokestiniai ginčai. Ginčijama pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta, vykdant 2007-04-19 atsakovų susitarimą, kurio sudarymo metu dar net nebuvo surašytas ieškovo 2007-05-11 patikrinimo aktas ir atsakovui nebuvo žinoma apie jokias ieškovo mokestines pretenzijas (CK 6.66 str., Mokesčių administravimo įstatymo 101 str. 4 d., 164 str. 1 d.).

6Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-02-20 sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismas nusprendė pripažinti negaliojančia J. A. ir K. A. sudarytą 2007-08-10 transporto priemonės Jeep Grand Cherokee (valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartį ir taikyti restituciją, gražinti J. A. transporto priemonę Jeep Grand Cherokee jo nuosavybėn. Teismas priteisė iš atsakovo J. A. ir K. A. solidariai valstybei 180 Lt žyminio mokesčio ir 8,55 Lt už procesinių dokumentų įteikimą.

7Teismas, įvertinęs 2007-07-23 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendime Nr. (21.26)-256-229 išdėstus faktus ir aplinkybes, padarė išvadą, kad atsakovas dar 2006 metais žinojo apie jo mokestinę skolą valstybei, o jo motina K. A. taip pat žinojo arba turėjo suprasti, kodėl ji turėjo aiškintis valstybinei mokesčių inspekcijai dėl žemės pirkimo – pardavimo, dovanojimo sandorio ir po jo sekusių mokestinių įsipareigojimų. Teismas nustatė, kad 2007-08-06 ieškovo raštas atsakovui dėl turto arešto iki 2007-08-20 turėjo pasiekti adresatą. Teismas konstatavo, kad minėtas raštas yra pranešimas, o ne dokumentas, todėl jam nėra būtina registruoto laiško forma. Teismas nustatė, jog kaip tik po šio rašto išsiuntimo buvo pasirašyta 2007-08-10 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas J. A. , pirkėjas K. A. perka pardavėjui priklausančią transporto priemonę Jeep Grand Cherokee.

8Teismas konstatavo, jog šalys parduodamą transporto priemonę įkainojo 6000 Lt, tačiau, atsakovė pripažino, kad pinigų nemokėjo. Nors byloje yra 2007-08-06 mokėjimo nurodymas 20000 Lt, mokėtoja K. A. , gavėjas J. A. , tačiau atsakovas pinigus gavo tik 2007-08-16 SEB Vilniaus banke pagal pinigų pervedimą 2007-08-06 elektroniniu būdu iš sąskaitos (Nr.90477) į atsakovo asmeninę sąskaitą. Teismas konstatavo, kad atsakovas suprato, jog ieškovas gali po priimto 2007-07-23 sprendimo areštuoti visą atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Teismas nustatė, jog atsakovas ir dabar nesiruošia sumokėti jam paskaičiuotų mokesčių. Teismas pagal byloje esančias sutartis ir atsakovų duotus paaiškinimus bei sąskaitą nustatė, jog 2007-08-06 sutarties sudarymo metu atsakovas pinigų negavo, nors teikė savo paties surašytą rašytinį įrodymą, kuriame nurodyta apie pinigų gavimą 2007-08-06. Teismas pažymėjo, jog šis rašytinis įrodymas sudarytas ne notaro ir tarp artimų giminaičių-motinos ir sūnaus, kuris savo ruožtu turi problemų dėl mokesčių mokėjimų, ir kuris sumažino realią automobilio kainą, neperdavė pinigų už ją savo motinai. Teismas konstatavo, kad 2007-10-16 atsakovo skundas Mokestinių ginčų komisijai prie LR Vyriausybės dėl 2007-09-21 VMI prie FM sprendimo Nr.68-177, 2007-07-23 Vilniaus apskrities VMI sprendimo Nr.(21.26)-256-229 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2007-05-11 patikrinimo akto Nr. (21.26)-04-77-21 (b.l. 39-42) tik patvirtino, kad atsakovui buvo žinomos VMI pretenzijos jam, kaip mokesčių mokėtojui-skolininkui dar iki 2007-08-10. Teismas pažymėjo, kad realiai atsakovė pinigų negavo, jos gydymu vis tiek rūpinosi atsakovas, mokėjo pinigus. Aplinkybė, kad nebuvo daromi jokie įskaitymai už skolą, įrodė atsakovų visišką pasitikėjimą vienas kitu. Teismas, atsižvelgęs į atsakovų buvusius tarpusavio sandorius, esamus gerus santykius, padarė išvadą, jog pirkimo – pardavimo sandoris nebuvo būtinas. Atsakovas, sudarydamas sandorį, pažeidė kreditoriaus teises, nes ir pats žinojo ir pripažino, kad kreditorius savo reikalavimų užtikrinimui galėjo pats areštuoti atsakovo turtą, kuris realiai dar labiau sumažintas (teismas nustatė, kad reali automobilio kaina sumažinta) ir šis jo turtas gali būti panaudotas, atsiskaitant su kreditoriumi teisės aktų nustatyta tvarka. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas žinojo, kad jis turi mokėti mokesčius, kad jam yra paskaičiuoti mokesčiai už eilę metų ir tik po teismo galutinio sprendimo (jis pats apskundė VMI sprendimą) bus nustatyta vienokia ar kitokia mokesčių suma. Teismas, nustatęs, jog atsakovas-skolininkas, sudarydamas pirkimo-pardavimo sandorį su savo motina, elgėsi nesąžiningai, pažeidė kreditoriaus-ieškovo teises, sandorį pripažino negaliojančiu. Teismas, taikydamas restituciją ir grąžindamas automobilį atsakovui jo nuosavybėn, pažymėjo, jog atsakovus grąžinant į buvusią padėtį, atsakovei kils minimalios pasekmės, kadangi atsakovas pripažįsta savo 30000 Lt skolą atsakovei, pinigų ji negavo, o ieškovui nebūtų nepagrįstai priteisti pinigai už automobilį. Išieškojimas dar nepradėtas. Teismas konstatavo, jog laikinosios apsaugos priemonės pagal 2007-10-12 teismo nutartį dėl draudimo perleisti nuosavybės teises į minėtą automobilį galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.66 str., 6.67 str., 6.145 str., 6.146 str., CPK 88 str., 93 str., 96 str., 150 str. 5 d.).

9Atsakovai J. A. ir K. A. pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-02-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, bei priteisti sumokėtą žyminį mokestį. Teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Apeliacinio skundo argumentai:

101) Priešingai nei nurodyta teismo sprendime, apie ieškovo siekį areštuoti atsakovui priklausantį turtą ir tuo tikslu jam siųstą 2007-08-06 raštą Nr. (14.3)-46-26523 atsakovas nieko nežinojo, šio laiško negavo ir šio laiško turinys jam nebuvo žinomas. Teismas nepagrįstai ieškovo 2007-08-06 raštą įvardino tik kaip pranešimą, o ne kaip dokumentą, kuriam būtina registruoto laiško forma. Minėtu raštu siekiama realizuoti mokesčių administratoriui Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 15 p., 101 str. suteiktas teises – t.y. areštuoti mokesčių mokėtojui priklausantį turtą. Rašte nurodymas atvykti pas mokesčių administratorių turto arešto tikslais yra ne formalus, o privalomas atlikti veiksmas, todėl raštas atsakovui turėjo būti įteiktas vienu iš Mokesčių administravimo įstatymo 164 str. 1 d. nurodytu būdu, t.y. tiesiogiai įteikiant, siunčiant registruotu laišku, telekomunikacijų galiniais įrenginiais ar viešai paskelbiant. Byloje nėra jokių įrodymų, jog ieškovo 2007-08-06 raštas būtų atsakovui įteiktas, kuriuo nors nurodytu būdu.

112) Ieškovas neturėjo teisės pateikti ieškinį CK 6.66 str. pagrindu, kadangi ieškovo nurodoma skolos suma yra ginčijama ir todėl ji nėra neabejotina ir galiojanti. Ieškovo 2007-07-23 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.(21.26)-256-229, kuriuo ieškovas siekia įrodyti, kad atsakovas biudžetui yra skolingas 325450,62 Lt įvairių mokesčių, baudų ir delspinigių, atsakovas yra apskundęs, t.y. dėl minėto sprendimo vyksta mokestiniai ginčai.

123) Teismas neaišku kokių duomenų pagrindu skundžiamame sprendime konstatavo, jog atsakovas 20000 Lt gavo tik 2007-08-16. Atsakovės asmeninės sąskaitos SEB Vilniaus banke ataskaitoje nurodyta, jog 2007-08-06 pavedimas dėl 20000 Lt pervedimo buvo įvykdytas 2007-08-08.

134) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas ginčo transporto priemonę atsakovei perleido sužinojęs apie ieškovo numatomus atlikti turto arešto veiksmus, taip siekdamas išvengti jam priklausančio turto arešto. Minėtas sandoris tarp atsakovų buvo sudarytas, vykdant ankstesnius susitarimus, o ne siekiant išvengti turto arešto. Be to, dėl minėtos transporto priemonės perleidimo atsakovo turtas iš esmės nesumažėjo, t.y. po sutarties sudarymo jis disponavo iš esmės tokiu pat, jei ne didesnės vertės turtu.

145) Teismas padarė neteisingą išvadą, kad atsakovas apie jo skolą valstybei mokesčių pavidalu žinojo jau nuo 2006 metų, o atsakovė turėjo ir galėjo žinoti apie tokią skolą, nes ji teikė paaiškinimus mokesčių inspekcijai. Mokesčių mokėtojų mokestinės prievolės nustatomos tik dviem būdais – arba pagal mokėtojų pateiktas deklaracijas, arba pagal mokesčių administratoriaus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo. 2006 metais atsakovas jokių mokestinių įsiskolinimų valstybei pagal pateiktas deklaracijas neturėjo, taip pat nebuvo priimta ir jokių mokesčio administratoriaus sprendimų dėl patikrinimo aktų tvirtinimo 2006 metais atsakovui, o paaiškinimų teikimas mokesčių administratoriui nėra skolos valstybei atsiradimo pagrindas. Tai reiškia, kad atsakovas 2006 metais skolų neturėjo, o atsakovė atitinkamai ir negalėjo žinoti apie nesamas skolas.

15Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Kreditorius, reikšdamas Pauliano ieškinį, pirmiausiai siekia atkurti pažeistą skolininko mokumą, sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai ir be pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, Pauliano ieškinio pagrindinė paskirtis ir tikslas yra kompensacinis, o sandorio pripažinimas negaliojančiu yra tik priemonė atkurti skolininko pažeistą mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę padėtį.

18Apeliantų argumentas dėl to, kad atsakovas nieko nežinojo apie jam siųstą 2007-08-06 raštą Nr. (14.3)-46-26523, yra teisiškai nereikšmingas, nes šiuo atveju teisiškai reikšmingos yra aplinkybės dėl to, kad pats apeliantas J. A. pripažino, kad jau 2007 m. liepos mėnesį žinojo apie Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2007-07-23 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (21.26)-256-229. Tokiu būdu yra akivaizdu, kad atsakovai, sudarydami 2007-08-10 transporto priemonės Jeep Grand Cherokee (valst. Nr. ( - ) identifikavimo Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartį, žinojo apie iškilusias mokestines prievoles valstybei ir galimą išieškojimą. Tokie nesąžiningi skolininko J. A. veiksmai, kuriais mažinamas skolininko mokumas dėl ginčijamo sandorio sudarymo ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą, sudarė teisinį pagrindą ieškovui pareikšti Pauliano ieškinį. Teisėjų kolegija nevertina apeliantų argumentų dėl to, kokiu būdu mokesčių administratorius turėjo informuoti apie galimą areštą, nes šioje byloje nėra pareikšti reikalavimai mokesčių administratoriui.

19Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas ginčo transporto priemonę atsakovei perleido, siekdamas išvengti turto arešto, nes apie priskaičiuotus ir nesumokėtus mokesčius valstybei jau žinojo iki ginčo sandorio sudarymo.

20Ieškovas turėjo teisę pateikti ieškinį CK 6.66 str. pagrindu, kadangi ieškovo 2007-07-23 sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr.(21.26)-256-229, kuriuo nurodyta atsakovo skola biudžetui 325450,62 Lt sumai įvairių mokesčių, baudų ir delspinigių, nėra panaikintas nustatyta tvarka. Tai, kad atsakovas ginčija mokestines prievoles administraciniuose teismuose, savaime nereiškia, kad ieškovas neturi reikalavimo teisių reikšti Pauliano ieškinį. Įstatymų leidėjas nenustatė draudimo ar apribojimo reikšti Pauliano ieškinį, kai skolininkas ginčija savo mokestines prievoles ir jų dydį. Šioje byloje nėra nukreipiamas išieškojimas į ginčo turtą, nes kreditoriaus teisių gynimui teisiškai reikšmingas yra skolininko mokumo atstatymas į pirminę padėtį. Juolab, kad ginčo sandoris buvo neatlygintinis ir jokių pinigų atsakovas J. A. iš atsakovės K. A. negavo. Tokiu būdu atsakovas J. A. pažeidė ieškovo, kaip kreditoriaus, interesus ir teises, nes, nors perleidęs ginčo objektą ir netapo nemokus, tačiau gerokai sumažino savo turtą ir sudarė realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai pagal mokestines prievoles nebus tinkamai įvykdyti.

21Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, kad atsakovas J. A. 20000 Lt gavo tik 2007-08-16, nes byloje pateiktas atsakovės K. A. 2007-08-06 mokėjimo nurodymas dėl 20000 Lt pervedimo (pagal mokėjimo paskirtį paskola) buvo įvykdytas pagal banko datos žymą 2007-08-16 (b.l. 33).

22Šiuo atveju atsakovė K. A. negali būti laikoma sąžininga įgijėja ir iš jos gali būti išreikalauta transporto priemonė Jeep Grand Cherokee, nes abu atsakovus sieja artimos giminystės santykiai (motina ir sūnus). Akivaizdu, kad atsakovė K. A. , teikdama 2006 metais paaiškinimus mokesčių inspekcijai, turėjo ir galėjo žinoti apie sūnaus mokestines prievoles valstybei. Tokiu būdu atsakovė K. A. negali būti priskiriama prie sąžiningų įgijėjų. Atsakovas J. A. nepateikė įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo išvadą, kad apie jo skolą valstybei mokesčių pavidalu jis žinojo jau nuo 2006 metų. Tokie abiejų atsakovų veiksmai neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų.

23Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, nes tinkamai vertino įrodymus (CPK 17 str., 177 str., 178 str., 185 str.).

24Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai įvertinti su bylos nagrinėjimo dalyku susiję įrodymai, visapusiškai įvertintos ir išnagrinėtos visos bylai reikšmingos aplinkybės.

25Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovų apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimą, kuris yra teisėtas ir pagrįstas, materialinės ir procesinės teisės normos iš esmės pritaikytos tinkamai, nėra LR CPK 329 str., 330 str. numatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspręsta teisingai (LR CK 1.5 str., CPK 7 str., 8 str., 313 str., 320 str., 328 str.; Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 17 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

27Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 20 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2007-10-11... 4. Atsakovė K. A. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad,... 5. Atsakovas J. A. atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad apie... 6. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-02-20 sprendimu ieškinį patenkino... 7. Teismas, įvertinęs 2007-07-23 Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 8. Teismas konstatavo, jog šalys parduodamą transporto priemonę įkainojo 6000... 9. Atsakovai J. A. ir K. A. pateikė apeliacinį skundą, prašydami panaikinti... 10. 1) Priešingai nei nurodyta teismo sprendime, apie ieškovo siekį areštuoti... 11. 2) Ieškovas neturėjo teisės pateikti ieškinį CK 6.66 str. pagrindu,... 12. 3) Teismas neaišku kokių duomenų pagrindu skundžiamame sprendime... 13. 4) Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas ginčo transporto priemonę... 14. 5) Teismas padarė neteisingą išvadą, kad atsakovas apie jo skolą valstybei... 15. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti.... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Kreditorius, reikšdamas Pauliano ieškinį, pirmiausiai siekia atkurti... 18. Apeliantų argumentas dėl to, kad atsakovas nieko nežinojo apie jam siųstą... 19. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 20. Ieškovas turėjo teisę pateikti ieškinį CK 6.66 str. pagrindu, kadangi... 21. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, kad... 22. Šiuo atveju atsakovė K. A. negali būti laikoma sąžininga įgijėja ir iš... 23. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų... 24. Kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos... 25. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atsakovų apeliacinio... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 27. Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 20 d. sprendimą...