Byla 2A-569-395/2010
Dėl skolos pritiesimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Dalės Burdulienės, Algimanto Kukalio, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, šalių atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Fraxinus“ apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-248-787/2009 pagal ieškovo UAB „AGV Transport“ ieškinį atsakovui UAB „Fraxinus“ dėl skolos pritiesimo.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Ieškovas UAB „AGV Transport“ patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 98-105) prašė priteisti iš atsakovo UAB ,,Fraxinus“ 32775,57 Lt skolos, 49184,31 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, t.y. 6 proc. nuo 73765,99 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2008-12-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6 proc. nuo 8193,89 Lt nuo ieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008-03-05 ieškovas su atsakovu sudarė ilgalaikio pobūdžio Prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui prekes - dviejų rūšių naudotus padėklus (EURO paletes). Šios prekių pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovas pardavė atsakovui sutartas prekes už sutartą kainą, išrašydamas dėl šios ūkinės operacijos PVM sąskaitas faktūras, kurias apmokėti privalėjo atsakovas. Laikotarpiu nuo 2007-06-27 iki 2008-06-16 buvo sudaryta daugiau kaip penkiasdešimt sandorių, kurių pagrindu ieškovas teikė vežimo ir palečių pardavimo paslaugas. Atsiskaitoma buvo bankiniais pavedimais, kuriuose atsakovas nenurodydavo, kokią konkrečiai ieškovo sąskaitą jis apmoka. Ieškovas pagal šalių sudarytą prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei susitarimus dėl vežimo paslaugų atsakovui pardavė prekes ir suteikė vežimo paslaugas, už kurias išrašė PVM sąskaitas-faktūras ir pareikalavo sumokėti: pagal 2008-05-26 PVM sąskaitą - 17429,87 Lt, pagal 2008-05-26 PVM sąskaitą -faktūrą Nr. AG 1033 - 17050,88 Lt, pagal 2008-06-12 PVM sąskaitą-faktūrą AG 1035 -3259,44 Lt, pagal 2008-06-12 PVM sąskaitą- faktūrą AG Nr. 1035 - 3259,44 Lt, pagal 2008-07-31 PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1036 - 1833,44 Lt. Už dalį šių vežimų ir prekių atsakovas apmokėjo, tačiau liko skolingas 32775,57 Lt, nors prievolės įvykdymo terminas yra pasibaigęs. Ieškovo nuomone, jis visus įsipareigojimus įvykdė: suteikė sutartyje numatytas vežimo paslaugas, t.y. pervežė sutartus krovinius sutartais maršrutais, pateikė sutartą kiekį padėklų atsakovui ir perdavė juos atsakovo nuosavybėn, taip įvykdydamas prekių pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas pardavėjo pareigas. Tai patvirtina ir krovinių gabenimo važtaraščiai (CMR), kuriuose nėra jokių atsakovo ar kito vežimo dalyvio atžymų apie netinkamą prekių kokybę, kiekį ar pažeistus pristatymo terminus. Atsakovas negali pareikšti prekių, gautų iš ieškovo, kokybės reikalavimų pažeidimų, nes jie nėra nurodyti CMR važtaraštyje, kaip tai numato 1956-05-19 Ženevoje pasirašytos Tarptautinio krovinių vežimo keliai sutarties konvencijos (CMR konvencijos) 6 str. 3 d., 30 str. 1 d. Be to, atsakovas savo pretenzijų dėl netinkamos kokybės ieškovo pateiktų prekių krovinio gavimo metu nepareiškė ir CMR važtaraštyje jų nenurodė, nors atsakovo nurodomi naudotų medinių padėklų sugadinimai turėjo būti išoriškai matomi, t. y. akivaizdūs, taigi turėjo būti užfiksuoti krovinio gavimo momentu. Be to, tarp šalių sudarytos 2008-03-05 Prekių pirkimo-pardavimo sutarties 5 p. numatyta, jog prekių kiekis, komplektiškumas, asortimentas, kokybė ir pakuotė tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui (atsakovui) metu. Pirkėjas turi teisė atsisakyti priimti netinkančias asortimento ar visiškai netinkamas naudojimui Prekes. Tokiu būdu atsakovas prarado galimybę įrodinėti, jog ieškovo jam parduotos prekės yra netinkamos ar nekokybiškos. Ieškovas laiku išrašė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, kuriose nurodyti mokėjimo terminai seniai pažeisti, todėl mano, kad ieškovo reikalavimai tenkintini. Be to, šalys susitarė dėl atsakomybės už netinkamą prievolių vykdymą: už pavėluotą apmokėjimą už paslaugas atsakovas įsipareigojo mokėti delspinigius - po 0,5 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (tai numatyta šalių sudarytose sutartyse-užsakymuose) arba 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną (2008-03-05 prekių pirkimo-pardavimo sutarties 2.4 p.) Sąskaitose faktūrose taip pat imperatyviai nurodytas atsiskaitymo terminas ir sankcija už pavėluotą atsiskaitymą. Kadangi šalių susitarimu prievolės įvykdymas pagal sutartį buvo užtikrintas netesybomis, todėl iš atsakovo turėtų būti priteistini ir delspinigiai.

4Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš UAB ,,Fraxinus“ 19352,94 Lt skolos, 3483,53 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008 m. gruodžio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 685,14 Lt žyminio mokesčio ir 525,80 Lt išlaidų advokato paslaugoms apmokėti UAB „AGV Transport“ naudai, taip pat priteisė iš atsakovo 11,84 Lt, o iš ieškovo 30,66 Lt pašto išlaidų valstybei.

5Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo susiklostę ilgalaikiai vežimo ir pirkimo-pardavimo santykiai. Nurodė, kad ieškovas prašė teismo priteisti 32775,57 Lt skolos pagal 5 PVM sąskaitas-faktūras: 2008 m. birželio 12 d. PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1034; 2008 m. birželio 12 d. PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1035; 2008 m. gegužės 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1033; 2008 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1036; 2008 m. gegužės 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1032. Kadangi ginčo tarp šalių dėl PVM sąskaitų-faktūrų AG Nr. 1034 ir AG Nr. 1035 nekilo, atsakovas skolą (3463,16 + 3259,44 Lt = 6722,60 Lt) pagal šias 2 PVM sąskaitas-faktūras pripažino, todėl teismas pasisakė dėl 3 PVM sąskaitų-faktūrų, kurias teismo posėdžio metu ginčijo atsakovas.

6Teismas nurodė, kad kaip matyti iš byloje esančio atsakovo 2008-05-30 reklamacijos akto ir liudytojo paaiškinimų, 2008-05-26 iškrovus dvi mašinas su naudotais euro padėklais, atsakovas po perrūšiavimo nustatė, kad 865 vnt. padėklų buvo sulūžę ir neturėjo EUR ženklo. Nors civilinėje byloje duomenų apie tai, kad ieškovas šį reklamacijos aktą gavo, nėra, tačiau ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovas jam žodžiu pranešė apie nekokybiškus padėklus, o kitą dieną po iškrovimo pats ieškovas buvo atvažiavęs pas atsakovą ir matė, kad yra nekokybiškų padėklų. Teismo posėdžio metu ieškovas pripažino, kad dalis atsakovui pristatytų padėklų buvo nekokybiški, atsakovas nurodė, kad iš 1365 vnt. EUR padėklų 865 vnt. padėklų buvo sulūžę ir neturėjo EUR ženklo ir po perrūšiavimo liko tik 500 vnt. padėklų, kurių kokybė atitinka tokiems padėklams keliamus reikalavimus ir kurie gali būti patiekti pirkėjams Vokietijoje. Todėl teismas sprendė, kad iš atsakovo ieškovo naudai pagal PVM sąskaitas-faktūras AG Nr. 1033 ir AG Nr. 1032 priteistina 12630,34 Lt ((500 vnt. kokybiškų padėklų x 6,2 EUR)x 18 proc. PVM). Teismas netenkino ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 1833,44 Lt pagal 2008 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1036 už transportavimo paslaugas maršrutu Lietuva-Vokietija, kadangi ieškovas teismui nepateikė duomenų, įrodančių, jog jis suteikė tokias vežimo paslaugas atsakovui, t. y. tarptautinį krovinių transportavimo važtaraštį, kuris prima facie yra dokumentinis įrodymas, patvirtinantis ne tik sutarties sudarymą, bet ir jos turinį, arba šalių sudarytą vežimo sutartį. Tokiu būdu teismas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 19352,94 Lt skolos (6722,60 Lt + 12630,34 Lt).

7Taip pat teismas sprendė, kad atsakovas nustatytu terminu už prekes neatsiskaitė, todėl ieškovas pagrįstai pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo delspinigius (CK 6.72 str.). Tačiau kilus tarp šalių ginčui dėl ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydžio, teismas sprendė, šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.) atitiktų netesybų, numatytų sutarties 2.4 punkte, sumažinimas iki 0,1 proc., kad sudarytų 3483,53 Lt (pagal PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1034: 180 x (3463,16 x 0,1 proc.); pagal PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1034: 180 x (3259,44 Lt x 0,1 proc.); pagal PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1032: 180 x (12630,34 Lt x 0,1 proc.)). Taip pat teismas pažymėjo, kad šalys nesusitarė dėl 0,5 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos pardavėjui sumos pagal šalių sudarytus transporto paslaugų sutartis-užsakymus Nr. F08-216 ir Nr. F08-210 ir pagal PVM sąskaitas faktūras AG Nr. 1034 ir AG Nr. 1035, kadangi duomenų apie tokį rašytinį susitarimą byloje nėra.

8Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Fraxinus“ prašo Kaišiadorių apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimą panaikinti iš dalies ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 7132,20 Lt skolos ir 426,30 Lt delspinigių, kitoje dalyje ieškinį atmesti, taip pat atitinkamai paskirstyti tarp šalių bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

91. Atsakovas sutinka su teismo priteista 7132,20 Lt skola už padėklus ir transporto paslaugas ir už padėklus paskaičiuotais 0,1 proc. į dieną delspinigiais, kurie už 180 dienų sudaro 426,60 Lt, viso sutinka su 7558,80 Lt priteista suma. Tačiau nurodo, kad teismas neteisingai apskaičiavo bendrą skolos už padėklus ir transporto paslaugas skolos dydį. Teismas nustatė, kad iš viso ieškovas išrašė transporto paslaugų ir padėklų pardavimo dokumentų už bendrą 43036,79 Lt sumą (pagal PVM sąskaitą-faktūrą AG Nr. 1032 - padėklai 17429,87 Lt sumai, pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AG 1033 – padėklai 17050,88 Lt sumai, pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AG 1034 - transporto paslaugos 3463,16 Lt sumai, pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. AG 1035 - transporto paslaugos 3259,44 Lt sumai, pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AG 1036 - transporto paslaugos 1833,44 Lt sumai). Ieškovas realiai nepardavė atsakovui padėklų už 21850,50 Lt sumą, kadangi šie padėklai buvo brokuoti, atsakovas apmokėjo ieškovui 10261,22 Lt už padėklus ir transporto paslaugas, o transporto paslaugų už 1833,44 Lt sumą pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AG 1036 neatliko. Tokiu būdu susidarytų 9091,63 Lt skola ieškovui.

102. Teismas nepagrįstai paskaičiavo delspinigius ir nuo skolos už transporto paslaugas, ir nuo skolos už parduotus padėklus, nors teismas konstatavo, kad dėl netesybų mokėjimo už transporto paslaugas šalys nebuvo sutarę, todėl už transporto paslaugas netesybų ieškovas negali reikalauti. Todėl delspinigiai gali būti skaičiuojami tik nuo pradelstų sumų, mokėtinų už parduotus padėklus, kadangi padėklų pirkimo-pardavimo sutartyje buvo sutarta mokėti netesybas (delspinigius). Atsakovo skola už parduotus padėklus sudarė 2369,03 Lt. Tokiu būdu delspinigiai sudaro 426,60 Lt (2369,03 Lt x 0,1 proc. x 180 d.).

113. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo pateiktus įrodymus - 2009-11-24 PVM sąskaitą-faktūrą serija FLT Nr. 002255, krovinio gabenimo važtaraštį 5KK Nr. 0003217, užsakymą Nr. F08-301, kurie įrodo, kad 500 vnt. nebrokuotų padėklų pervežimą atliko K. K. IĮ, nors tokį pervežimą sutinkamai su prekių pirkimo-pardavimo sutarties 3.1 p. įsipareigojo atlikti ieškovas savo sąskaita ir lėšomis, kuris įtraukė šią neatliktą paslaugą į išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir nepagrįstai reikalauja už neatliktą paslaugą apmokėti. Todėl iš bendros 9091,63 Lt skolos ieškovui turi būti minusuojama 1959,43 Lt suma už ieškovo neatliktą transportavimo paslaugą. Tokiu būdu galutinė atsakovo skola ieškovui sudaro 7132,20 Lt. Delspinigių skaičiavimas nesikeičia, kadangi atsakovas nesutarė mokėti delspinigių už transportavimo paslaugas.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „AGV Transport“ prašo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo ieškovui išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo šiuos argumentus:

131. Atsakovo apeliacinis skundas neatitinka apeliacinio skundo turiniui keliamų reikalavimų, nes nėra nurodyti teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas skundžiamo sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ir nepagrįstumas (CPK 306 str. 1 d. 3 p.).

142. Atsakovas visomis priemonėmis siekia vilkinti procesą ir taip išvengti prievolės vykdymo, o tuo pačiu ir turtinės atsakomybės. Iš pradžių atsakovas pripažino 10925,07 Lt dydžio skolą ieškovui (atsiliepimu į ieškinį), po beveik vienerių metų pripažino tik 7085,59 Lt. Nežiūrint to, atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs su ieškovu net už tuos ieškovo reikalavimus, kuriuos atsakovas pats pripažįsta ir patvirtina esantis skolingas. Tai rodo, jog atsakovas iš pat pradžių piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, ginčydamas visą, o ne dalį, teismo patenkintų ieškovo reikalavimų ir vilkindamas ginčo sprendimą ilgiau kaip vienerius metus. Ieškovo nuomone, teismo sprendime nėra matematinių klaidų, padarytų atsakovo nenaudai. Tai, kad atsakovas ginčija net ir tą sąlyginai nedidelę dalį priteistos skolos su sumažintomis netesybomis rodo, jog atsakovas yra nesąžiningas ir piktnaudžiauja procesu.

153. Teismo sprendimas sumažinti sutartinius delspinigius yra labai palankus atsakovui ir daugiau juos mažinti nėra jokio pagrindo. Teismas rėmėsi ne tik teisės normomis, bet ir suformuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, motyvavo ir argumentavo delspinigių dydžio nustatymą ir paskaičiavimą, todėl atsakovas dėl to nenukentėjo. Be to, teismas priskaičiavo delspinigius tik už 180 dienų, nors atsakovas neprašė taikyti ieškinio senaties instituto (CK 1.126 str. 2 d.), taigi sprendimas yra labai palankus atsakovui.

164. Teismas pagrįstai nepriėmė naujų atsakovo pateikiamų rašytinių įrodymų, nes jie galėjo būti pateikti anksčiau, pasirengimo nagrinėti bylą teismo posėdyje stadijoje, ir iš esmės visiškai neturi reikšmės ginčo sprendimui. Tai, kad atsakovo sąskaita išrašyta tik 2009-11-24 neįrodo, kad ši sąskaita negalėjo būti išrašyta anksčiau, nes jos pagrindas yra 2008-03-05 sutartis, kuri šalių nebevykdoma nuo 2008 m. pabaigos.

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

19Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai šalims paskirstė įrodinėjimo naštą, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir dėl jų padarė pagrįstas išvadas, šias išvadas tinkamai motyvavo ir argumentavo (CPK 185 straipsnis).

20Kaip matyti iš bylos medžiagoje esančios šalių 2008-03-05 sudarytos pirkimo –pardavimo sutarties (t.1, b. l. 19-23) sąlygų, tarp sandorio šalių buvo susitarta, kokias prekes ieškovas įsipareigoja tiekti atsakovui, t.y. apeliantui, ir kokiomis sąlygomis tą vykdyti. Tuo pačiu, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, aukščiau paminėta sutartimi šalys susitarė, jog ši sutartis yra ilgalaikio bendradarbiavimo ir yra pagrindas vienkartinėms pirkimo-pardavimo sutartims vykdyti be atskiro šalių susitarimo; kiekviena CMR deklaracija (važtaraštis) yra neatskiriama šios sutarties dalis. Būtent šio laisva valia sudaryto sandorio nuostatos ir numatė neįvykdžiusios sutartinių prievolių šalies atsakomybę su konkrečiais sutartyje aptartais terminais ir sankcijomis. Esant šioms aplinkybėms, kurių iš esmės teisme neginčijo nei viena iš šalių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovo suteiktas paslaugas atsakovas, t.y. apeliantas, privalo apmokėti pagal jam pateiktų sąskaitų-faktūrų duomenis bei už laiku neapmokėtas sąskaitas- faktūras skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai. Taigi, kolegijos nuomone, bylos medžiaga neginčytinai nustatyta, jog ne visiems teisiniams santykiams atsiradusiems iš tarptautinio pervežimo pagal CMR konvenciją, taikomos konvencijos nuostatos, o tik tiems, kurie joje reglamentuoti, todėl pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo ieškinį iš dalies ir nurodė, jog atsakovas, būdamas atsakingu už ieškovo pervežto krovinio priėmimą ir privalėdamas šį faktą fiksuoti pasirašant CMR važtaraštį, jokių pretenzijų (išskyrus nepatenkintoje ieškinio dalyje) nepareiškė. Tuo pačiu ši pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė ir reiškia, jog ginčo atveju ieškovo ir atsakovo santykiams taikytinos ir Lietuvos CK normos, reglamentuojančios prievolinius teisinius santykius.

21Pagal CK 6.256 straipsnio 1-2 d. nuostatas, reglamentuojančias prievolių vykdymą, asmuo, neįvykdęs prievolės ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo atsakovo netinkamą prievolių vykdymo faktą ir patenkino ieškinį iš dalies.

22Kolegija taip pat sprendžia, jog teismas pagrįstai skundžiamu sprendimu ieškovo naudai iš apelianto priteisė ir delspinigius, kuriuos sumažino, nustatęs, kad atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, ieškovo patirtų nuostolių dydį bei remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais. Tuo pačiu, kolegijos nuomone, teismas siekdamas nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros principo, ginčo atveju tinkamai išaiškino ir pritaikė CK 6.210 ir 6.261 straipsnių reikalavimus.

23Kolegijos nuomone, nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamo teismo sprendimo ir apeliacinio skundo teiginys, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo atsisakė priimti į bylą ir vertinti rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad 500 vnt. nebrokuotų padėklų pervežimą atliko ne pats ieškovas, bet jo užsakymu K. K. IĮ, nes minėtas juridinis asmuo nėra byloje dalyvaujančiu asmeniu, o teismas skundžiamo sprendimo aprašomojoje dalyje yra pasisakęs, kad atsakovas, darydamas mokėjimus, niekada nenurodė kokią sąskaitą apmoka, todėl visi apmokėjimai buvo užskaitomi nuo pradinių sąskaitų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir įvertinusi tai, jog ieškovo ieškinys patenkintas tik iš dalies, kolegija sprendžia, kad ginčo atveju įrodinėjimo pareiga turėjo būti vykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir teikiant juos patvirtinančius įrodymus prasidėjo jau keliant civilinę bylą ir kaip įprasta turėjo pasibaigti iki nutarties skirti bylą teismo posėdyje priėmimo (CPK 111 straipsnio 2 dalies 4, 5 punktai, 112 straipsnio 2, 3 punktai). Būtent dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė aukščiau minimus apelianto įrodymus nereikšmingais bylai ir nepažeidė įrodymų sąsajumo taisyklės, įpareigojančios teismą priimti, tirti ir vertinti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (CPK 180 straipsnis).

24Įvertinusi aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį keisti arba naikinti atsakovo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistu, o atsakovo UAB „Fraxinus” apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos advokato pagalbos išlaidos apeliacinės instancijos teisme pagal byloje pateiktą 2010 m. sausio 29 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AJG10009009 (t. 3, b. l. 26) (CPK 98 straipsnis).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Fraxinus” (įmonės kodas 111512889) ieškovui UAB „AGV Transport” (įmonės kodas 14590769) 726 Lt (septynis šimtus dvidešimt šešis litus) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Ieškovas UAB „AGV Transport“ patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 98-105)... 4. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimu... 5. Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina... 6. Teismas nurodė, kad kaip matyti iš byloje esančio atsakovo 2008-05-30... 7. Taip pat teismas sprendė, kad atsakovas nustatytu terminu už prekes... 8. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Fraxinus“ prašo Kaišiadorių apylinkės... 9. 1. Atsakovas sutinka su teismo priteista 7132,20 Lt skola už padėklus ir... 10. 2. Teismas nepagrįstai paskaičiavo delspinigius ir nuo skolos už transporto... 11. 3. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo pateiktus įrodymus -... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „AGV Transport“ prašo... 13. 1. Atsakovo apeliacinis skundas neatitinka apeliacinio skundo turiniui keliamų... 14. 2. Atsakovas visomis priemonėmis siekia vilkinti procesą ir taip išvengti... 15. 3. Teismo sprendimas sumažinti sutartinius delspinigius yra labai palankus... 16. 4. Teismas pagrįstai nepriėmė naujų atsakovo pateikiamų rašytinių... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas... 20. Kaip matyti iš bylos medžiagoje esančios šalių 2008-03-05 sudarytos... 21. Pagal CK 6.256 straipsnio 1-2 d. nuostatas, reglamentuojančias prievolių... 22. Kolegija taip pat sprendžia, jog teismas pagrįstai skundžiamu sprendimu... 23. Kolegijos nuomone, nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamo teismo... 24. Įvertinusi aukščiau išvardintų aplinkybių visumą, teisėjų kolegija... 25. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 9 d. sprendimą... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Fraxinus” (įmonės kodas 111512889) ieškovui...