Byla TA-822-67-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Anatolijaus Baranovo ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. G. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. G. skundą atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. G. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 09 04 sprendimą Nr. 68-221, įpareigoti atsakovą ištirti pareiškėjo 2008-07-25 skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 02 29 sprendimą Nr. C23-7, kuriuo buvo patvirtintas 2008-01-11 patikrinimo aktas C22-44 bei šį aktą panaikinti; priteisti 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo R. G. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

5II.

6Pareiškėjas R. G. pateikė teismui apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimo bei prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą. Nurodo, kas apeliacinį skundą elektroniniu paštu info@lvat.lt išsiuntė 2009-03-03. Apeliacinio skundo originalą 2009-03-01 išsiuntė teismui per asociaciją „Ekopa“. Teigia tik iš Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria jau buvo atsisakyta priimti jo apeliacinį skundą, sužinojęs, kad asociacija „Ekopa“, kurios paslaugomis naudojosi siųsdamas apeliacinį skundą, nėra registruota Ryšių reguliavimo tarnyboje.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

8III.

9Prašymas netenkinamas.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalis nustato, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

11Skundžiamas apygardos administracinio teismo sprendimas buvo paskelbtas 2009 m. vasario 17 d., tad paskutinė diena apeliaciniam skundui paduoti dėl šio teismo sprendimo buvo 2009 m. kovo 3 d. Pareiškėjo apeliacinis skundas teisme gautas 2009-03-05.

12Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.).

13Pareiškėjas nurodo, kad apeliacinį skundą teismui elektroniniu paštu buvo išsiuntęs 2009-03-01. Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jei skundas siunčiamas faksimiliniu laišku, ne vėliau kaip per tris dienas teismui turi būti įteiktas skundo originalas. Nustatyta, kad apeliacinis skundas elektroniniu paštu teismui nurodytą dieną (2009-03-01) iš nurodyto pašto nebuvo išsiųstas. Teisme yra gauti iš pareiškėjo advokato elektroninio pašto dėžutės 2009-02-27 bei 2009-03-31 išsiųsti laiškai, tačiau prie jų ne tik kad nebuvo pridėtas pareiškėjo apeliacinis skundas, apie jį net ir nebuvo užsiminta – laiškų turinys apskritai su pareiškėju nesusijęs. Ta aplinkybė, kad pareiškėjas nežinojo, kad asociacija „Ekopa“ neregistruota kaip teikianti kurjerio paslaugas, nevertintina kaip objektyvi, nuo pareiškėjo valios nepriklausanti aplinkybė – pareiškėjas turi teisę bei galimybę pasidomėti paslaugas teikiančios bendrovės registracija bei galimybe teikti tam tikras paslaugas.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo R. G. prašymas dėl termino apeliaciniam skundui paduoti netenkinamas, ir apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

15Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16pareiškėjo R. G. prašymo dėl termino atnaikinimo netenkinti. Apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. vasario 17 d. sprendimo atsisakyti priimti.

17Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai