Byla A-525-668-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų suinteresuotų asmenų R. D., V. D., L. D., uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A525-668/2011 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Respublikos“ leidiniai skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. D., V. D., L. D., uždarajai akcinei bendrovei „Linos namai“ dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Respublikos“ leidiniai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – ir Inspektorius) 2009 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. SPR-83 Dėl publikacijose „Bankininkus pribloškė D. kalbos“ („Respublika“, 2006-08-26, Nr. 193/4948), „Silpstanti „Gubernija“ bėga iš biržos“ („Respublika”, 2007-03-15, Nr. 60/5113), „D. prašymu areštuojamos „Gubernijos“ akcijos“ („Respublika“, 2007-03-17, Nr. 62/5115), „D. daugiau „Gubernijos“ akcijų negaus“ („Respublika“, 2007-03-20), „Gubernijos vadovai priėjo liepto galą“ („Respublika“, 2007-03-24, Nr. 68/5121), „Gubernijos“ akcininkai sieks D. atsakomybės“ („Respublika“, 2007-04-04, Nr. 77/5130), „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“ („Respublika“, 2007-04-07, Nr. 80/5133), „Atsitiesiančią „Guberniją“ smaugia kreditoriai“ („Respublika“, 2007-04-14, Nr. 80/5137), „Akcininkų ir vadovų konfliktai žlugdo įmones“ („Respublika“, 2007-06-04, Nr. 125/5178), „Gubernija įstatinio kapitalo nedidins“ („Respublika“, 2007-06-12, Nr. 132/5185), „Gubernija uždirbo 0,5 mln. litų pelno“ („Respublika“, 2007-07-28, Nr. 170/5223), „Temidės tarnai dalija indulgencijas“ („Respublika“, 2009-01-28, Nr. 22/5670), „Auka“ nutarė išmelžti valstybę“ („Respublika“, 2009-01-30, Nr. 24/5672), „Kritika – geriausia „reklama“ karjerai“ („Respublika“, 2009-01-31, Nr. 25/5673) paskelbtos informacijos (toliau – ir Sprendimas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. sprendimu skundą patenkino iš dalies ir panaikino Sprendimą bei grąžino iš naujo nagrinėti Inspektoriui.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Respublikos“ leidiniai, trečiųjų suinteresuotų asmenų R. D., V. D., L. D., UAB „Linos namai“ apeliacinius skundus patenkino iš dalies, atsakovo Inspektoriaus apeliacinį skundą patenkino ir panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 9 d. sprendimą bei priėmė naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmetė.

8II.

92010 m. kovo 28 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas trečiųjų suinteresuotų asmenų R. D., V. D., L. D., UAB „Linos namai“ prašymas, kuriuo jie prašo priteisti iš pareiškėjo trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Linos namai“ naudai 3 557,50 Lt dydžio išlaidas, turėtas advokato pagalbai apmokėti ir žyminiam mokesčiui sumokėti.

10Nurodo, kad sprendimas priimtas jų naudai, todėl turėtų būti atlygintos visos jų patirtos teismo išlaidos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 2 dalyje. Pažymi, jog, nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, turėjo 3 557,50 Lt išlaidų, kurias sudaro išlaidos advokatui ir 100 Lt išlaidų žyminiam mokesčiui už apeliacinio skundo padavimą sumokėti. Kadangi mokėjimus pagal sąskaitas ir žyminio mokesčio sumokėjimą atliko UAB „Linos namai“, teismo išlaidos priteistinos būtent šio trečiojo suinteresuoto asmens naudai.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Prašymas tenkintinas iš dalies.

14Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Kitaip tariant, pagal ABTĮ 44 straipsnio 2 dalį šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

15Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kilusio ginčo pobūdį, apeliacinės instancijos teismo sprendimą, daro išvadą, jog nors nagrinėjamu atveju trečiųjų suinteresuotų asmenų skundas buvo patenkintas iš dalies, iš esmės teismo sprendimu buvo apgintos jų teisės, todėl jie turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą.

16Kaip matyti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymo, jie prašo atlyginti teismo išlaidas, patirtas ne tik apeliacinės instancijos teisme, bet ir pirmosios instancijos teisme. Nors tretieji suinteresuoti asmenys pagrįstai nurodė, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, prašymai dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, turi būti perduoti nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, tačiau prašymai dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atitinkamai turėtų būti sprendžiami pirmosios instancijos teismo. Todėl šiuo atveju trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduotina spręsti pirmosios instancijos teismui. Tretieji suinteresuoti asmenys prašymu prašo priteisti 2 357,50 Lt teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

17Trečiųjų suinteresuotų asmenų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtina žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas (t. II, b.l. 102), atstovavimo sutarties kopija (t. II, b.l. 106), kartu su prašymu pateiktos sąskaitų kopijos (t. II, b.l. 197, 201), teisinių paslaugų teikimo ataskaita (t. II, b.l. 198), atliktų darbų išklotinė (t. II, b.l. 202), mokėjimo pavedimo išrašai (t. II, b.l. 199, 203). Iš pateiktų dokumentų ir trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymo matyti, jog apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos siejamos su atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą rengimu (1 200 Lt), atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą rengimu (150 Lt), pasirengimu administracinės bylos nagrinėjimui (450 Lt plius PVM) (1,5 val.) bei atstovavimu Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (300 Lt plius PVM), taip pat žyminio mokesčio sumokėjimu (100 Lt).

18Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – ir Rekomendacijos) nuostatomis.

19Pažymėtina, jog byloje pateiktas žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas (t. II, b.l. 102) patvirtina, jog tretieji suinteresuoti asmenys sumokėjo 50 Lt dydžio žyminį mokestį už bylos nagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme, todėl būtent tokia suma jiems ir priteistina.

20Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali galima priteisti suma už atsiliepimą į apeliacinį skundą sudaro 1 200 Lt (1,5 x 800). Kadangi trečiųjų suinteresuotų asmenų prašoma priteisti suma už atsiliepimo į pareiškėjo apeliacinį skundą parengimą (1 200 Lt) bei į atsakovo apeliacinį skundą (150 Lt) neviršija Rekomendacijose numatytų maksimalių dydžių, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į kilusio ginčo pobūdį ir sudėtingumą, sprendžia, jog prašymas šioje dalyje tenkintinas ir už atsiliepimų parengimą priteistina 1 350 Lt.

21Remiantis Rekomendacijų 8.18 punkto nuostatomis, maksimali galima priteisti suma už atstovavimo teisme valandą sudaro 120 Lt (0,15 x 800). Nagrinėjamu atveju teismo posėdis truko 30 min. (t. II, b.l. 167–168). Todėl, įvertinus teismo posėdžio trukmę, Rekomendacijų 9 punkto nuostatas, maksimali galima priteisti suma už atstovavimą teismo posėdyje šiuo atveju sudaro 120 Lt, o atsižvelgiant į prieš tai nurodytas aplinkybes, būtent tokio dydžio teismo išlaidų atlyginimas ir priteistinas.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, byla Nr. AS556-766/2009) išaiškinta, jog susipažinimas su teismo dokumentais, konsultacija, atsiliepimo į pareiškėjo skundą parengimas laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.2 punkte, tuo tarpu pasiruošimas teismo posėdžiams, atstovavimas teismo posėdžiuose laikytinos vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.18 punkte.

23Nagrinėjamu atveju trečiųjų suinteresuotų asmenų pateiktuose dokumentuose prašoma priteisti teismo išlaidas, susijusias su pasirengimu administracinės bylos nagrinėjimui (trukmė – 1,5 val.). Atsižvelgiant į nurodytą administracinių teismų praktiką, pateiktus įrodymus, spręstina, jog maksimali galima priteisti suma už minėtas paslaugas, remiantis Rekomendacijų 8.18 punktu, sudaro 180 Lt (1,5 x 0,15 x 800). Nagrinėjamu atveju, remiantis Rekomendacijų 2 punkte nustatytais kriterijais, priteistina 180 Lt dydžio suma.

24Darytina išvada, jog iš viso priteistinas 1 650 Lt dydžio teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimas. Kadangi nagrinėjamu atveju išlaidas patyrė UAB „Linos namai“, būtent tokios įmonės naudai priteistina nurodyta suma.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26trečiųjų suinteresuotų asmenų R. D., V. D., L. D., uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ prašymą patenkinti iš dalies.

27Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ naudai 1 650 Lt dydžio teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą iš pareiškėjo.

28Prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti pagal kompetenciją Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Respublikos“ leidiniai skundu kreipėsi į Vilniaus... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. balandžio 9 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. sprendimu... 8. II.... 9. 2010 m. kovo 28 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 10. Nurodo, kad sprendimas priimtas jų naudai, todėl turėtų būti atlygintos... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 14. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, tais atvejais, kai išnagrinėjus bylą... 15. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kilusio ginčo pobūdį,... 16. Kaip matyti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymo, jie prašo... 17. Trečiųjų suinteresuotų asmenų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos... 18. Sprendžiant teismo išlaidų atlyginimo klausimą, turi būti vadovaujamasi... 19. Pažymėtina, jog byloje pateiktas žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas (t.... 20. Pagal Rekomendacijų 8.11 punktą maksimali galima priteisti suma už... 21. Remiantis Rekomendacijų 8.18 punkto nuostatomis, maksimali galima priteisti... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pavyzdžiui, byla Nr.... 23. Nagrinėjamu atveju trečiųjų suinteresuotų asmenų pateiktuose dokumentuose... 24. Darytina išvada, jog iš viso priteistinas 1 650 Lt dydžio teismo išlaidų,... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi,... 26. trečiųjų suinteresuotų asmenų R. D., 27. Priteisti trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės... 28. Prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios... 29. Nutartis neskundžiama....