Byla A-3850-525/2018
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audriaus Bakavecko ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. (A. K.) prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-3850-525/2018 pagal pareiškėjo A. K. (A. K.) skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau – ir Pravieniškių PN, atsakovas), 50 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

6Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 25 d. sprendimu tenkino pareiškėjo skundo dalį ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, 5 800 Eur neturtinei žalai atlyginti.

7Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir pripažinti, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė būti kalinamam Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančiomis sąlygomis, o reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo pinigais atmesti.

8Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovo apeliacinį skundą atmetė ir paliko nepakeistą Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 25 d. sprendimą.

10II.

11Pareiškėjo A. K. atstovas advokatas D. V. 2018 m. gegužės 14 d. elektorinių ryšių priemonėmis pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriame prašo priteisti pareiškėjui 600 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, susipažinimą su administracine byla.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjo A. K. prašymo priteisti jam teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-3850-525/2018 apeliacinės instancijos teisme, t. y. atstovavimo išlaidas už advokato teisines paslaugas, pagrįstumas.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota proceso šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

16Pažymėtina, jog ABTĮ ne tik įtvirtina asmens teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, bet ir numato tokios teisės įgyvendinimo mechanizmą. Aiškinant ABTĮ 40 ir 41 straipsnių normas sistemiškai ir lingvistiškai, išskirtinos tokios pagrindinės su teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą realizavimu susijusios sąlygos: pirma, turi būti priimtas asmeniui (proceso šaliai) naudingas teismo sprendimas; antra, minėtas asmuo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o to nepadarius – ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, turi išreikšti valią, kad patirtos išlaidos jam būtų atlygintos; trečia, prašymas, kaip tokios valios išreiškimo procesinė forma, turi būti pateiktas raštu ir atitikti jam keliamus turinio reikalavimus. Tik esant šių sąlygų visumai, teisme gali būti sprendžiamas proceso šalies patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-172/2012).

17Šios bylos faktinių aplinkybių kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, jog prašymui dėl teismo išlaidų paduoti po teismo sprendimo įsiteisėjimo yra nustatytas aiškiai apibrėžtas terminas – ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Šio termino atnaujinimo galimybės ABTĮ nenumato, todėl jis yra naikinamasis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-5/2012, 2014 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-1302/2014).

18Kaip matyti iš bylos duomenų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis, kuria kilęs ginčas tarp šalių buvo išnagrinėtas iš esmės, buvo priimta ir įsiteisėjo 2018 m. balandžio 26 d. (ABTĮ 148 str. 1 d.). Kaip minėta, prašymas dėl išlaidų atlyginimo paduodamas teismui ne vėliau kaip per keturiolika kalendorinių dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (ABTĮ 41 str. 1 d.). Taigi terminas prašymui dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pateikti baigėsi 2018 m. gegužės 10 d. Šiuo atveju pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo elektroninių ryšių priemonėmis buvo pateiktas 2018 m. gegužės 14 d. Todėl vertintina, jog toks prašymas buvo paduotas praleidus ABTĮ 41 straipsnio 1 dalyje nustatytą naikinamąjį terminą, kurio atnaujinimo galimybė nėra numatyta įstatyme.

19Dėl šios priežasties pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato teiktų teisinių paslaugų, atlyginimo priteisimo atmestinas.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo A. K. (A. K.) prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. A-3850-525/2018, atlyginimo atmesti.

22Nutartis neskundžiama.

23?

Proceso dalyviai
Ryšiai