Byla 2S-2164-553/2011
Dėl santuokos nutraukimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-08-17 nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės V. A. ieškinį atsakovui Valdui Adomavičiui dėl santuokos nutraukimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovė V. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 702-76) ir patikslintu ieškiniu (b. l. 101-107) atsakovui Valdui Adomavičiui dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo. Už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1 723 Lt sumą. Ieškovė sumokėjo 50 Lt žyminį mokestį. Prašė teismo atsižvelgti į ieškovės sunkią finansinę padėti ir likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimą atidėti iki teismo sprendimo priėmimo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-08-17 nutartimi ieškovės prašymą dėl žyminio mokesčio dalies mokėjimo atidėjimo iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo tenkino iš dalies ir atidėjo ieškovei 1/3 dalies (574 Lt) žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo bei nustatė ieškovei terminą iki 2011-09- sumokėti 1 149 Lt žyminį mokestį ir pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį įrodymą. Teismas nustatė, kad ieškovė savo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies grindžia savo nedidėlėmis pajamomis, nurodydama, kad turimas turtas yra įgytas santuokos metu, kurio padalijimas yra pareikšto ieškinio dalykas. Ieškovė pateikė duomenis tik iš AB Swedbank apie sąskaitoje esančių lėšų judėjimą 2011-08-01 – 2011-08-03 laikotarpiu. Iš pateiktų UAB „Valvista“, kurios 1 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų priklauso ieškovei, finansinių ataskaitų matyti, kad bendrovė per 2010 metus pelno negavo. 2011-08-08 ieškovė už 17 000 Lt pardavė automobilį „TOYTA PREVIA“. Ieškovė nurodė, kad jos šeima priskirtina socialiai remtinoms šeimoms, 2011-03-01 – 2011-06-11 laikotarpiu jai buvo mokama socialinė pašalpa. Tačiau ieškovė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo nesikreipė į tokią pagalbą teikiančias institucijas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo teigti, kad ieškovės turtinė padėtis yra bloga, todėl ieškovės prašymas dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo tenkintinas iš dalies.

  1. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-08-17 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą ir nepagrįstą išvadą teigdamas, kad ieškovės turtinė padėtis nėra bloga. Pažymėjo, kad ieškovė neturi jokio kito nekilnojamojo turto apart rentos sutartimi santuokos metu įgyto buto, dėl kurio padalijimo yra pareikštas ieškinys. Sudariusi rentos sutartį, ieškovė įsipareigojo iki gyvos gavos išlaikyti rentos gavėją, kurios išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą per mėnesį. Dėl sunkios finansinės padėties ieškovė pardavė vienintelį automobilį, naudotą šeimos poreikiams, kad galėtų aprūpinti penkis vaikus prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Ieškovei priklauso 1 000 vienetų UAB „Valvista“ paprastųjų vardinių akcijų, tačiau 2010 m. įmonė pelno negavo. Ieškovės pajamos sudaro 728 Lt per mėnesį (gaunamas darbo užmokestis), iš kurių 160 Lt išskaičiuojama vykdomojoje byloje. Taip pat ieškovės šeimai (7 asmenų) yra mokama 996,39 Lt socialinė pašalpa. Ieškovė pažymėjo, kad neatidėjus žyminio mokesčio sumokėjimo iki galutinio teismo sprendimo priėmimo, iš jos bus atimta teisė kreiptis į teismą teiminės gynybos.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamos bylos atveju apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar pirmosios instancijos teismas, tinkamai aiškino ir taikė žyminio mokesčio atidėjimą reglamentuojančias procesines teisės normas.

9Žyminis mokestis – tai proceso įstatymo nustatyta pinigų suma, kurią byloje dalyvaujantys asmenys privalo sumokėti už tam tikrus įstatyme nurodytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis). Tai yra viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų, kurią įtvirtindamas įstatymų leidėjas siekia kelių tikslų, kurie yra svarbūs viešajam interesui: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir kt.

10Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą reglamentuojantis CPK 84 straipsnis numato, jog esant asmens motyvuotam ir įrodymais pagrįstam prašymui, teismas, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Šios nuostatos tikslas – nustatyti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną (atskirojo skundo padavimo dieną) jis neturi galimybės sumokėti šio mokesčio, tačiau nekyla abejonių, jog baigus nagrinėti bylą bei teismui priėmus nepalankų sprendimą dėl šio asmens, nebus jokių kliūčių žyminiam mokesčiui sumokėti. Šį klausimą teismas sprendžia įvertinęs tai, ar esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai ieškinio (atskirojo skundo) padavimo metu, įstatyme įtvirtinto žyminio mokesčio sumokėjimas jam nebus per sunki našta. Tuo aspektu žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas skiriasi nuo atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kurį reglamentuoja CPK 83 straipsnyje įtvirtintos normos.

11Įvertinęs ieškovės pateiktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šiuo metu ieškovės finansinė padėtis yra sunki. Ieškovė savarankiškai išlaiko 5 vaikus ir vieną suaugusį asmenį (pagal rentos sutartį). Ieškovės pajamos iš darbo užmokesčio nėra pakankamos, kad sumokėti visą žyminį mokestį, mokėtiną šioje byloje. Ieškovės gaunama pašalpa negali būti skirta šio mokesčio sumokėjimui, nes pašalpos tikslinė paskirtis yra kitokia. UAB „Valvista“, kurios 1 000 paprastųjų vardinių akcijų priklauso atsakovei ir kurioje atsakovė užima direktoriaus pavaduotojo pareigas, dirba nuostolingai (b. l. 111-116).

12Tačiau byloje esantys įrodymai taip pat neleidžia teigti, kad baigus nagrinėti bylą bei teismui priėmus ieškovei nepalankų sprendimą, nebus jokių kliūčių ieškovei sumokėti žyminį mokestį. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovės sunki turtinės padėtis ieškinio (atskirojo skundo) padavimo metu yra laikina ir ateityje tikrai pasikeis, todėl įstatyme įtvirtinto žyminio mokesčio sumokėjimas jai nebus per sunki našta baigus nagrinėti bylą ieškovei nepalankiu teismo sprendimu (nutartimi). Todėl šiuo atveju nėra pagrindo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki galutinio teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, tačiau tai neužkerta kelio ieškovei prašyti ją atleisti nuo žymios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, vadovaujantis CPK 83 straipsniu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė, prašydama nutraukti su atsakovu sudarytą santuoką, taip pat prašo nustatyti ieškovo ir atsakovo 5 vaikų gyvenamąją vietą su ieškove, vaikų motina, ir priteisti iš atsakovo 250 Lt mėnesinį išlaikymą kiekvienam vaikui bei 15 000 Lt išlaikymo įsiskolinimą, nes atsakovas nesirūpina savo vaikais nuo 2010 m. birželio mėnesio. Teismas vertina, kad minėtas ieškinio reikalavimas yra susijęs su nepilnamečių vaikų interesų apauga ir pirmosios instancijos teismas turi visų pirma atsižvelgti į šią aplinkybę svarstydamas klausimą dėl ieškovės pareigos sumokėti CPK nustatytą žyminį mokestį.

13Pagal CPK 83 straipsnį asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad toks prašymas byloje nėra pareikštas, apeliacinės instancijos teismas negali išspręsti ieškovės atleidimo nuo žymios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo klausimo. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl ieškovės V. A. atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-08-17 nutartis paliktina nepakeista. Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Teismas, vadovaudamasi CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

15Atmesti ieškovės V. A. atskirąjį skundą.

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-08-17 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai