Byla e2-1466-1023/2017
Dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Prienų šilumos tinklai“ ieškinį atsakovui L. K. dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – ieškovas) kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo L. K. (toliau – atsakovas) 925,51 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys grindžiamas tuo, kad šalis sieja prievoliniai teisiniai santykiai, nes atsakovas yra buto, esančio ( - ), savininkas, o ieškovas minėtam butui tiekia komunalines paslaugas. Atsakovas pagal mokesčių paskaičiavimo pažymą liko ieškovui skolingas už paslaugas laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo iki 2017 m. sausio mėnesio. Atsakovas vengia atsiskaityti su ieškovu, nesiima priemonių įsiskolinimui padengti, todėl yra ieškovui skolingas 925,51 Eur.

6Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui pateikti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu įteiktas viešo paskelbimo būdu. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį bylos procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 513 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 straipsnis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais.

10Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2017 m. rugsėjo 20 d. nekilnojamojo turto registro išrašas, mokėjimo nurodymai, PVM sąskaitos – faktūros, 2015 m. rugsėjo mėnesio – 2017 m. sausio mėnesio mokesčių paskaičiavimo pažyma, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas, sąskaita už teisines paslaugas ir jos apmokėjimas, kiti dokumentai. Atlikus byloje formalų esančių įrodymų vertinimą, atsakovui nepateikus duomenų apie ieškovo prašomą priteisti skolos sumokėjimą, darytina išvada, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymą ar sutarties nurodymus (CK 6.386 straipsnis), be to, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnis). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovo ieškovui priteistina 925,51 Eur skolos.

11Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

12Visiškai patenkinus ieškinį ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnis).

13Valstybė šioje byloje patyrė 1,39 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo L. K., asmens kodas ( - ) ieškovo AB „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, naudai 925,51 Eur (devynis šimtus dvidešimt penkis eurus 51 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. spalio 27 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 21,00 Eur (dvidešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio, 190,70 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų 70 ct) išlaidas už teisines paslaugas.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Prienų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai