Byla 2-95-925/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo su suinteresuotais asmenimis Valstybine mokesčių inspekcija, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3dalyvaujant pareiškėjai R. B.,

4suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei Ernestai Mockutei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo su suinteresuotais asmenimis Valstybine mokesčių inspekcija, Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM,

Nustatė

6pareiškėja R. B. palaikė teismui pateiktą pareiškimą ir prašė teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina R. B. priėmė pareiškėjos močiutės S. J. palikimą po jos mirties 2000-07-24, faktiškai pradėdama jį valdyti.

7Pareiškėja tiek teismui pateiktame pareiškime, tiek teismo posėdžio metu nurodė, kad 2012-07-01 mirus jos motinai R. B., ji įstatymo nustatytu terminu kreipėsi į notarą dėl motinos palikimo priėmimo, tuomet paaiškėjo, kad nėra įformintas palikimo priėmimas po močiutės S. J. mirties. Pareiškėja nurodė, kad po močiutės mirties liko gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, esantys ( - ), taip pat S. J. vardu 2006-04-10 atkurta nuosavybės teisė į 3,70 ha žemės sklypą, esantį ( - ) Pareiškėja nurodė, kad po močiutės S. J. mirties jos motina R. B. buvo pirmos eilės įpėdinė, kitų pirmos eilės įpėdinių nebuvo. Po S. J. mirties paveldėjimo byla užvesta nebuvo. Pareiškėja nurodė, kad po jos močiutės mirties likusiu turtu – gyvenamuoju namu su jame esančiais daiktais, ūkiniais pastatais pradėjo rūpintis pareiškėjos motina bei S. J. dukra R. B., kuri mokėjo namo išlaikymo mokesčius, toliau gyveno minėtame name iki savo mirties, t.y. priėmė mirusios S. J. palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

8Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė nurodė, kad palaiko pareiškimą, mano, kad byloje pakanka rašytinių įrodymų pareiškimo patenkinimui.

9Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį suinteresuotas asmuo informuotas tinkamai, atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo prašė nagrinėti bylą suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant. Atsiliepime į pareiškimą (b.l. 24) suinteresuotas asmuo nurodė, kad suinteresuotas asmuo dėl palikimo po S. J. mirties priėmimo, faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti, fakto nustatymo neprieštarauja, jei yra pateikti rašytiniai įrodymai, reikalingi tokio pobūdžio juridinio fakto nustatymui.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Pareiškėjos R. B. paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad 2000-07-24 mirė pareiškėjos močiutė S. J. (b.l. 6). Nustatyta, kad po S. J. mirties pirmos eilės įpėdine paveldėti jos turtą liko jos dukra (pareiškėjos motina) R. B. (b.l. 5, 10), tačiau ji į notarų biurą įstatymo numatytu terminu dėl S. J. palikimo priėmimo nesikreipė, tai patvirtina į bylą pateiktas notaro G. B. liudijimas, iš kurio matyti, kad po S. J. mirties užvestų ir užbaigtų paveldėjimo bylų Lietuvos notarų rūmų archyve nėra (b.l. 12). Pateiktame teismui pareiškime ir duodama paaiškinimus teismo posėdžio metu pareiškėja R. B. teigė, kad po S. J. mirties palikimą priėmė jos motina R. B., faktiškai pradėjusi paveldimą turtą – gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais, esančius ( - ), - valdyti per įstatymo numatytą terminą palikimui priimti, kitų pirmos eilės įpėdinių, be pareiškėjos motinos, nebuvo.

12Iš pareiškėjos duotų paaiškinimų bei rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad po S. J. mirties likusio turto – gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais - faktinis valdymas, jo naudojimas ir disponavimas juo pasireiškė R. B. po S. J. mirties pasilikimu gyventi gyvenamajame name adresu ( - ), šio namo prižiūrėjimu, tolesniu jo naudojimu bei reikalingų namo išlaikymui mokesčių mokėjimu (b.l. 13, 15). Duomenų apie galimus įsiskolinimus, susijusius su šiuo turtu, nėra, pareiškėja teigė, kad turtas buvo tinkamai prižiūrimas, jokių su šiuo turtu susijusių skolų nėra. Kaip matyti iš 2006-04-10 Kauno apskrities sprendimo, S. J., jau po jos mirties, buvo atkurtos nuosavybės teisės į 3,70 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l. 14). Pareiškėjos paaiškinimai bei byloje esantys rašytiniai duomenys leidžia konstatuoti, kad gyvenamasis namas su ūkiniais pastatais, esantys ( - ), buvo nepertraukiamai, nuo pat S. J. mirties iki R. B. mirties naudojamas ir prižiūrimas R. B., kuri rūpinosi namu bei name po S. J. mirties likusiais daiktais kaip savo turtu. Įvertinus byloje pareiškėjos paaiškinimų bei rašytinių įrodymų pagrindu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad R. B. per įstatymo nustatytą šešių mėnesių terminą (1964 m. redakcijos Civilinio kodekso, galiojusio palikimo atsiradimo metu, 587 str. 3 d.) išreiškė savo valią įgyti savo motinos S. J. palikimą, t.y. atliko aukščiau aptarus aktyvius veiksmus dėl rūpinimosi ir naudojimosi turtu, kurie sudaro pagrindą išvadai, kad ji palikimą priėmė pradėjusi paveldimą turtą faktiškai valdyti.

13Paminėtų aplinkybių pagrindu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad R. B. po jos motinos ir pareiškėjos R. B. močiutės S. J. mirties 2000-07-24 priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

14Teisinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tikslu realizuoti pareiškėjai paveldėjimo teisę po motinos R. B. mirties, kad į R. B. palikimą būtų įtrauktas visas jai priklausęs turtas.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str., 444 str. 2 d. 8 p., 445 str., 448 str.,

Nutarė

16pareiškimą patenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad R. B., a.k. ( - ) po jos motinos S. J., a.k. ( - ) mirties 2000-07-24 priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdama paveldėtą turtą valdyti.

18Faktas nustatytas paveldėjimo teisių įforminimui.

19Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai