Byla AS-261-398-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos J. V. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Kauno rajono savivaldybės administracijai, valstybės įmonei Valstybės turto fondui, valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, uždarajai akcinei bendrovei „BALTIC REALTY ADVISER“, dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėja J. V. 2014 m. sausio 13 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su patikslintu skundu (II t., b. l. 13-18), kuriuo prašė: 1) atnaujinti terminą pateikti teismui skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, Nacionalinė žemės tarnyba, NŽT) Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 panaikinimo; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalį, susijusią su pareiškėjos teisėmis ir teisėtais interesais; 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107.

5Nurodė, kad apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ji sužinojo vykstant teisminiam nagrinėjimui Kauno apygardos administraciniame teisme dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107 panaikinimo. Jeigu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 būtų buvęs nurodytas valstybės įmonės Registrų centro duomenyse kaip vienas iš nuosavybės įregistravimo pagrindų, tai įstatymo nustatytu terminu jis būtų buvęs apskųstas teismui. Nors šis atsakovo įsakymas buvo pateiktas teismo posėdžio metu, tačiau nei teismas, nei atsakovas ar tretieji suinteresuoti asmenys neišreiškė pastebėjimų, kad jį reikėtų ginčyti, kaip sukeliantį pareiškėjai teisines pasekmes. Apie tai, kad šis įsakymas sukelia pareiškėjai tam tikras teisines pasekmes bei būtinybę jį apskųsti teismui, pareiškėjai buvo išaiškinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje. Kauno apygardos administraciniam teismui 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi pasiūlius pateikti teismui patikslintą skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 panaikinimo bei prašymą atnaujinti terminą šiam įsakymui skųsti, pareiškėja šia teise pasinaudojo, nepraleisdama minėtoje teismo nutartyje nustatyto termino.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi (II t., b. l. 39-42) atsisakė atnaujinti terminą patikslintam skundui paduoti bei atsisakė priimti pareiškėjos patikslintą skundą.

8Teismas nustatė, kad apie priimtą aktą, jį priėmusią instituciją bei jo turinį pareiškėja bei jos įgalioti atstovai turėjo galimybę susipažinti 2012 m. spalio mėnesį, gavę atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. atsiliepimą į skundą, kuriame nurodyta, jog Kauno rajono savivaldybės administracijos prašymu buvo suformuotas namų valdos žemės sklypas prie pastatų, esančių ( - ) Kauno r., Žemės reformos žemėtvarkos projektu, kuris patvirtintas 2011 m. birželio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)1493 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ (I t., b. l. 1, 56-59). Prie minėto atsiliepimo į skundą buvo pateikta Žemės tvarkymo bylos Nr. 705 kopija, kurioje yra skundžiamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 su priedais (Žemės tvarkymo bylos Nr. 705 l. 39-44).

9Pažymėjo, kad 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdyje, kuriame dalyvavo pareiškėjos įgalioti atstovai L. V. ir advokatas Darius Stalionis (I t., b. l. 30-34), tiek atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos, atstovaujamos Kauno rajono skyriaus atstovės, tiek trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „BALTIC REALTY ADVISER“ atstovė advokatė J. Šlitė paaiškino, kad ginčo žemės sklypas buvo suformuotas Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. ĮS-2079 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493, kuriuo patvirtintas žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas. Byloje skundžiamu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107 buvo tik patikslinti ginčo žemės sklypo kadastro duomenys, šis įsakymas yra išvestinio pobūdžio, skirtas aukščiau nurodytų administracinių aktų, kuriais buvo suformuotas ginčo žemės sklypas, įgyvendinimui, todėl jo panaikinimas nesukels pareiškėjai pageidaujamų teisinių pasekmių (I t., b. l. 115).

10Teismas nusprendė, jog apie priimtą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493, jo turinį pareiškėjos atstovai sužinojo arba turėjo sužinoti 2013 m. sausio 9 d. vykusio teismo posėdžio metu, todėl nuo šios datos skaičiuotinas terminas paduoti skundą teismui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies panaikinimo. Todėl skundą Kauno apygardos administraciniam teismui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies panaikinimo pareiškėja turėjo teisę paduoti teismui iki 2013 m. vasario 11 d.

11Pareiškėja patikslintą skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies panaikinimo Kauno apygardos administraciniam teismui padavė 2014 m. sausio 13 d. (II t., b. l. 13-18), t. y. praleidusi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą skundo padavimo teismui terminą.

12Savo prašymą atnaujinti terminą skųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 pareiškėja grindžia tuo, kad apie minėtą įsakymą ji sužinojo tik teisminio nagrinėjimo metu, tačiau nei teismas, nei atsakovas ar tretieji suinteresuotieji asmenys neišreiškė pastebėjimų, kad jį reikėtų ginčyti, kaip sukeliantį pareiškėjai teisines pasekmes. Tačiau šį pareiškėjos tvirtinimą paneigia byloje esantys įrodymai. 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdyje atsakovo atstovė bei trečiojo suinteresuotojo asmens atstovė advokatė nurodė, jog pareiškėjos teismui skundžiamo akto panaikinimas nesukels jai pageidaujamų pasekmių, nes šis administracinis aktas yra išvestinis iš kitų dviejų aktų, kuriais ginčo žemės sklypas yra suformuotas, t. y. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ĮS-2079 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 (I t., b. l. 115). Akivaizdu, kad šiame teismo posėdyje buvo keliamas klausimas, ar patenkinus pareiškėjos reikalavimą, bus apgintos jos pažeistos teisės ar įstatymų saugomi interesai. Minėtame teismo posėdyje dalyvavo pareiškėjos įgalioti atstovai L. V. ir advokatas Darius Stalionis (I t., b. l. 30-34). Todėl teismas padarė išvadą, kad advokatui Dariui Stalioniui, kaip kvalifikuotam teisininkui, teismo posėdžio metu buvo suteikta pakankamai informacijos tam, kad galėtų tinkamai atstovauti pareiškėją, operatyviai atliekant tam tikrus veiksmus, būtinus apginti pareiškėjos teises ar teisėtus interesus (pvz. kreiptis į teismą su prašymu patikslinti skundo pagrindą ar dalyką, per vieną mėnesį nuo teismo posėdžio dienos pateikti teismui naują skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies panaikinimo ir pan.). Be to, net ir Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje nurodžius ir išaiškinus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 sukeliamas pareiškėjai pasekmes bei būtinybę jį apskųsti teismui (I t., b. l. 185-195), patikslintą skundą bei prašymą atnaujinti terminą apskųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493, pareiškėja Kauno apygardos administraciniam teismui padavė beveik po dviejų mėnesių nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties įsiteisėjimo dienos, reaguodama į Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį (II t., b. l. 4, 5).

13Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjos nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis, termino paduoti skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies panaikinimo, priežastimis, todėl terminas apskųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 neatnaujintas (ABTĮ 34 str. 3 d.).

14Netenkinus prašymo dėl termino atnaujinimo, pareiškėjos patikslinto skundo dalį dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies panaikinimo atsisakyta priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

15III.

16Pareiškėja J. V. pateikė atskirąjį skundą (II t., b. l. 47-50), kuriame prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. nutartį, atnaujinti terminą patikslintam skundui paduoti bei priimti pareiškėjos patikslintą skundą.

17Nurodo, jog aplinkybės, kad reikia ginčyti ir kitą administracinį teisės aktą paaiškėjo tik po 2013 m. lapkričio 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. A858-1285/2013. Pažymi, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, bylos šalys teikė savo nuomones dėl visų priimtų įsakymų ir tik pirmosios instancijos teismas galėjo įvertinti šias aplinkybes, nurodydamas, kad šis 2011 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos įsakymas yra išvestinis ir kartu turi būti ginčijamas dar kitas teisės aktas. 2013 m. sausio 29 d. Kauno apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo buvo panaikintas NŽT 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas ir tik 2013 m. lapkričio 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje yra pateiktas išsamus paaiškinimas ir galutinis teisinis vertinimas, kad turėjo būti ginčijamas ir 2011 m. birželio 10 d. NŽT įsakymas. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pareiškėja turėjo teisę pateikti skundą iki 2013 m. vasario 11 d., tačiau tuo metu Kauno apygardos administracinis teismas jau buvo priėmęs sprendimą dėl NŽT 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo panaikinimo, todėl pareiškėjai nebūtų logiška teikti dar vieną skundą dėl NŽT 2011 m. birželio 10 d. įsakymo panaikinimo, kadangi, pareiškėjos manymu, būtent šis 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas buvo bendros dalinės nuosavybės įregistravimo pagrindas. Be to, būtent trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „BALTIC REALTY ADVISER“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2013 m. sausio 29 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo ir tik dėl šio skundo 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinį sprendimą, kad šie abu įsakymai turi būti ginčijami kartu, o ne atskirai. Todėl, remdamasi 2013 m. gruodžio 11 d. Kauno apygardos administracinio teismo nutartimi ir nepraleidžiant joje nurodyto termino (iki 2014 m. sausio 15 d.), pareiškėja ir pateikė patikslintą skundą. Todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėja yra praleidusi terminą pateikti skundą ir kad jis yra praleistas ne dėl svarbių priežasčių.

18Pabrėžia, jog visų šalių pateikti argumentai Kauno apygardos administraciniam teismui nebuvo privalomi ir jeigu pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2013 m. sausio 29 d. sprendimą būtų manęs, kad turi būti ginčytas ir kitas teisės aktas, jis būtų atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir būtų tai pasiūlęs padaryti pareiškėjai. Tačiau tai nebuvo padaryta, todėl pareiškėja pagrįstai tikėjo teismu, kuris buvo pripažinęs Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą neteisėtu ir kuris vienintelis buvo nurodytas kaip nuosavybės teisės įregistravimo teisinis pagrindas valstybės įmonės Registrų centras duomenų bazėje.

19Mano, kad visos nurodytos aplinkybės yra svarbios ir kad yra pagrindas atnaujinti pareiškėjai galimai praleistą terminą skundui dėl NŽT 2011 m. birželio 10 d. įsakymo panaikinimo paduoti. Aukščiau nurodytų aplinkybių visetas leidžia teigti, kad buvo teisinis neaiškumas dėl šio įsakymo svarbos ir būtinumo jį kartu ginčyti su NŽT 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu. Galutinis aiškumas atsirado tik po 2013 m. lapkričio 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties. Mano, kad yra svarbu iš esmės išnagrinėti šią administracinę bylą ir nustatyti, ar valstybės institucijos gali tokio administracinio teisės akto pagrindu panaikinti privačią nuosavybę.

20Atkreipia dėmesį į tai, kad po 2014 m. sausio 13 d., kada pareiškėja pateikė patikslintą skundą, jis buvo išsiųstas atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai, kuri pateikė atsiliepimą. Atsakovo atsiliepimas buvo įteiktas 2014 m. sausio 30 d. vykusiame teismo posėdyje ir tik po kelių dienų buvo priimta skundžiama nutartis atsisakyti priimti pareiškėjos patikslintą skundą. Manytina, kad teismo atliktas veiksmas po patikslinto skundo gavimo ir jo išsiuntimo atsakovui turi būti laikomas skundo priėmimu ir nebebuvo tikslinga priimti naujos nutarties, kuria būtų nepriimtas patikslintas pareiškėjos skundas. Tikėtina, kad remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis, teismas išsprendžia gauto skundo priėmimo klausimą ir tik po šio klausimo išsprendimo skundas yra išsiunčiamas byloje dalyvaujančioms šalims.

21Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

22Nurodo, jog 1998 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Žemės ir miškų ūkio ministerijos įsakymu Nr. 207 ir šiuo įsakymu patvirtintos Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos 77 punktas numato, kad apie žemėtvarkos projekto svarstymo datą ir laiką žemėtvarkos skyrius paskelbia vietiniame laikraštyje ne vėliau kaip prieš savaitę iki žemėtvarkos projekto viešo svarstymo. Žemėtvarkos projekto viešo svarstymo laikotarpis – 20 darbo dienų. Šį laiką žemėtvarkos projektas eksponuojamas žemėtvarkos skyriuje. 2010 m. gruodžio 11 d. vietiniame laikraštyje „Tėviškės žinios“ buvo paskelbta informacija, kad 2010 m. gruodžio 29 d. bus viešai svarstomas Noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymas. Į kurį pareiškėja neatvyko, tai įrodo 2010 m. gruodžio 24 d. Piliečių, dalyvavusių Noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešame svarstyme sąrašas. Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. birželio 10 d. įsakymo „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 kopija buvo pateikta pirmosios instancijos teismui kartu su atsiliepimu 2012 m. rugsėjo 20 d. Taigi pareiškėja ir jos atstovas jau nuo tada galėjo susipažinti su minėtu įsakymu ir imtis tam tikrų veiksmų.

23Mano, kad pati pareiškėja nesinaudojo savo teise, nebuvo pakankamai rūpestinga ir aktyvi, kadangi neatvyko į Noreikiškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo viešą svarstymą.

24Pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu buvo iškeltas klausimas, ar pareiškėja neketina tikslinti skundo dėl projekto patvirtinimo įsakymo dalies panaikinimo, pareiškėjos atstovas teigė, kad šioje byloje jis neketina to daryti. Tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek atsiliepimuose buvo pasisakyta, kad 2011 m. gruodžio 29 d. Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/30108) kadastro duomenų patikslinimo“ panaikinimas nesukels pareiškėjai jokių tęsinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja buvo atstovaujama kvalifikuoto teisininko – advokato, darytina išvada, kad kompetentingas atstovas turėjo tinkamai atstovauti pareiškėją ir laiku atlikti tam tikrus veiksmus, kad būtų apgintos pareiškėjos teisės. Todėl mano, kad pareiškėja praleido įstatymo nustatytą terminą skundui pateikti dėl nesvarbių priežasčių, ir nėra teisinio pagrindo jį atnaujinti (ABTĮ 34 str. 2, 3 d.).

25Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo atliktas veiksmas po patikslinto skundo gavimo ir jo išsiuntimo atsakovui turi būti laikomas pareiškėjos patikslinto skundo priėmimu. Nei vienas teisės aktas nenumato skundo priėmimo konkliudentiniais veiksmais. Kauno apygardos administracinis teismas išsiuntė atsakovui, pareiškėjos patikslintą skundą susipažinti, o atsiliepimą Nacionalinė žemės tarnyba pateikė savo nuožiūra, išdėstydama savo poziciją, kaip rašytinius paaiškinimus, teismas nebuvo įpareigojęs atsakovo pateikti atsiliepimą į patikslintą skundą.

26Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Valstybės turto fondas atsiliepime į pareiškėjos atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

27Nurodo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje yra nurodoma, jog skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymo saugomi interesai tokiu aktu yra pažeidžiami. Pagal šios normos teisinį reguliavimą asmuo tokią teisę realizuoja savarankiškai ir ji negali būti kildinama vien tik iš teismo sprendimo. Taip pat byloje esantys rašytiniai įrodymai visiškai patvirtina, kad nagrinėjant šią bylą Kauno apygardos administraciniame teisme iš esmės pareiškėjos atstovams buvo žinoma apie NŽT 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 priėmimo aplinkybes ir jo turinį. Šis įsakymas, kaip žemės sklypo suformavimo pagrindas prie pastatų, esančių ( - ) Kauno rajone, buvo nurodytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. atsiliepime į skundą Nr. 78D-(14.7.104)-1812, todėl pareiškėja ar jos atstovai, nagrinėjant minėtą bylą pirmosios instancijos teisme, turėjo galimybę įvertinti šio administracinio akto jai sukeliamas pasekmes. Taip pat 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdyje buvo keliamas klausimas dėl pareiškėjos reikalavimų apimties praplėtimo. Dėl to Kauno apygardos administracinis teismas, išanalizavęs byloje surinktus įrodymus ir atsižvelgęs į atsakovo ir UAB „BALTIC REALTY ADVISER“ atstovių išsakytus teiginius dėl NŽT 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 administracinės bylos Nr. I-128-422/2013 nagrinėjimo metu, savo 2014 m. vasario 3 d. nutartyje pagrįstai konstatavo, kad 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdyje buvo sprendžiama, jog pareiškėjos skundžiamo akto – Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 – panaikinimas nesukels jai pageidaujamų padarinių, nes šis administracinis aktas yra išvestinis iš kitų dviejų aktų, kuriais ginčo sklypas yra suformuotas, t. y. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. ĮS-2079 ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ -(14.7.2.)-1493.

28Taip pat nėra pagrindo sutikti ir su kitu atskirojo skundo argumentu, kad pareiškėja neskundė Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalies, susijusios su jos teisėmis, nes šis įsakymas nebuvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre prie jai priklausančio žemės sklypo, esančio Šiltnamių g. 39, Noreikiškių k., Kauno r., nuosavybės duomenų. Vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207, nustatyta tvarka, žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 7VĮ-(14.7.2)-1493 „Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“, buvo formuojama grupė žemės sklypų, siekiant suderinti fizinių ir juridinių asmenų, jų grupių ir savivaldybės interesus minėtoje teritorijoje, o ne šiuo įsakymu siekiama individualiai nustatyti nuosavybės teises į pareiškėjai priklausančią 0,0562 ha žemę. Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai visiškai patvirtina, kad prieš priimant minėtą įsakymą, pareiškėjai buvo užtikrinta teisė gauti informaciją apie minėto projekto papildymo svarstymą ir pareikšti nuomonę dėl jo. Šiuo atveju dėl pačios pareiškėjos veiksmų (neveikimo) susiklostė tokia situacija, kuriai užkirsti kelią buvo laikas ir priemonės, kadangi apie minėto žemėtvarkos projekto papildymo svarstymą buvo pranešta viešai teisės aktų nustatyta tvarka, tačiau pareiškėja žemės sklypų suformavimo procese nedalyvavo. Todėl pareiškėjos argumentai dėl šio įsakymo apskundimo galimybės nebuvimo dėl svarbių priežasčių, nagrinėjant šią bylą Kauno apygardos administraciniame teisme, ir tai, kad dėl šio administracinio akto neįregistravimo Nekilnojamojo turto registre prie jai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, esančio Šiltnamių g. 39, Noreikiškių k., Kauno r., duomenų, ji negalėjo numatyti, kad minėtu administraciniu aktu yra pažeidžiamos jos teisės, nesudaro pagrindo teisėtos Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. nutarties panaikinimui.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti terminą patikslintam skundui paduoti ir priimti pareiškėjos patikslintą skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

32Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 5-8), kuriame prašė: 1) panaikinti 2011 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/30108) kadastro duomenų patikslinimo“; 2) įpareigoti Valstybės įmonę Registrų centro Kauno filialą sutvarkyti pareiškėjos J. V. duomenis apie žemės sklypą, t. y. atstatyti iki 2012 m. sausio 9 d. buvusius duomenis bei įregistruoti pareiškėjai priklausantį žemės sklypą, kurio plotas 0,0562 ha, unikalus numeris ( - ); 3) išreikalauti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus visą medžiagą, susijusią su valstybei priklausančio žemės sklypo prijungimu prie pareiškėjos žemės sklypo; 4) pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdant Kauno rajono savivaldybės administracijos paskelbtą aukcioną, uždraudžiant pasirašyti valstybei priklausančios žemės sklypo dalies 0,0985 ha pirkimo – pardavimo sutartį.

33Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 29 d. sprendimu (I t., b. l. 114-120) pareiškėjos skundą tenkino – panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107.

34Nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 29 d. sprendimu, trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BALTIC REALTY ADVISER“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos J. V. skundą atmesti ir priteisti UAB „BALTIC REALTY ADVISER“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

35Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartimi (I t., b. l. 185-195) trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „BALTIC REALTY ADVISER“ apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 29 d. sprendimą panaikino ir grąžino pareiškėjos skundą Kauno apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Šioje nutartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog pareiškėjos ginčijamas 2011 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/30108) kadastro duomenų patikslinimo“ nesukelia pareiškėjai teisinių pasekmių ir negali būti savarankišku ginčo dalyku ginant pareiškėjos nurodomas pažeistas teises, kadangi ne skundžiamo 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107, bet Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ pagrindu pareiškėjai ir Kauno rajono savivaldybei buvo suformuotas namų valdos žemės sklypas, pareiškėjos skunde teikiami argumentai iš esmės susiję būtent su šio akto teisėtumu ir pagrįstumu. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas pirmosios instancijos teismo sprendimą ir byla grąžindamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodė pirmosios instancijos teismui išaiškinti pareiškėjai jos teisę skųsti tinkamą administracinį aktą, kurio pagrindu ginčas gali būti išspręstas iš esmės, taip pat (esant reikalui) teikti prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ panaikinimo paduoti, nurodyti termino praleidimo priežastis ir pateikti praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus.

36Vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įpareigojimą, Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi (II t., b. l. 4-5) pasiūlė pareiškėjai iki 2014 m. sausio 15 d. pateikti teismui patikslintą skundą bei (esant reikalui) motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

372014 m. sausio 13 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjos patikslintas skundas (II t., b. l. 13-18), kuriuo pareiškėja prašė: 1) atnaujinti terminą pateikti teismui skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 panaikinimo; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 dalį, susijusią su pareiškėjos teisėmis ir teisėtais interesais; 3) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-3107.

38Kaip matyti iš nustatytų bylos aplinkybių, pareiškėja iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties sužinojo, kad jos skundžiamas 2011 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/30108) kadastro duomenų patikslinimo“ nesukelia jai teisinių pasekmių, o byloje skųstinas kitas – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“. Nors pirmosios instancijos teismas, atsakovas bei tretieji suinteresuoti asmenys teigia, kad pareiškėja apie jai teisines pasekmes sukeliantį kitą Nacionalinės žemės tarnybos administracinį aktą sužinojo dar anksčiau, t. y. iki Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties priėmimo, tačiau pastebėtina, jog galutinai ir oficialiai šią aplinkybę patvirtino tik Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje. Kritiškai vertintini pirmosios instancijos teismo argumentai, kad apie priimtą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493, jo turinį pareiškėjos atstovai sužinojo arba turėjo sužinoti 2013 m. sausio 9 d. vykusio teismo posėdžio metu, todėl nuo šios datos skaičiuotinas terminas paduoti skundą teismui. Pastebėtina, jog Kauno apygardos administracinis teismas pats po 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdžio 2013 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą patenkinti pareiškėjos skundą ir panaikino pareiškėjai teisinių pasekmių nesukeliantį administracinį aktą, t. y. pripažino ir vertino šį 2011 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107 „Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/30108) kadastro duomenų patikslinimo“ kaip skųstiną administraciniam teismui ir savarankišką administracinio ginčo dalyką. Ypač po šio teismo sprendimo pareiškėja negalėjo žinoti, kad jai teisines pasekmes sukelia visai kitas administracinis aktas, nei jos skųstas 2011 m. gruodžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos įsakymas Nr. 7VĮ-(14.7.2)-3107, kuris pirmosios instancijos teismo buvo panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

39Todėl akivaizdu, kad tik iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 22 d. nutarties pareiškėja sužinojo apie būtinybę skųsti kitą – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“, sukeliantį jai teisines pasekmes ir kurio pagrindu ginčas gali būti išspręstas iš esmės, t. y. atkūrus pareiškėjos teisinę padėtį į iki minėto akto priėmimo buvusią padėtį (status quo). Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 22 d. nutartyje, be kita ko, įpareigojo Kauno apygardos administracinį teismą išaiškinti pareiškėjai jos teisę skųsti tinkamą administracinį aktą, kurio pagrindu ginčas gali būti išspręstas iš esmės, taip pat (esant reikalui) teikti prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, nurodyti termino praleidimo priežastis ir pateikti praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus, o Kauno apygardos administraciniam teismui 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi šį įpareigojimą įvykdžius ir nustačius pareiškėjai patikslinto skundo pateikimo terminą iki 2014 m. sausio 15 d., tik šio termino praleidimas gali lemti pareiškėjos patikslinto skundo padavimo termino praleidimą ir atsisakymą priimti patikslintą skundą.

40Taigi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja patikslintą skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 ,,Dėl žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ panaikinimo teismui padavė 2014 m. sausio 13 d. (pagal spaudą ant voko) (II t., b. l. 19), vertintina, jog teismo nustatyto skundo padavimo administraciniam teismui termino ji nepraleido ir skundą dėl minėto Nacionalinės žemės tarnybos 2011 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 7VĮ-(14.7.2.)-1493 panaikinimo Kauno apygardos administraciniam teismui padavė laiku. Dėl šios priežasties nespręstina dėl praleisto patikslinto skundo padavimo termino atnaujinimo.

41Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi neteisingai aiškino bei taikė proceso teisės normas, netinkamai rėmėsi bylos faktinėmis aplinkybėmis, todėl nepagrįstai nusprendė atsisakyti priimti pareiškėjos patikslintą skundą. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

44Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjos patikslinto skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėja J. V. 2014 m. sausio 13 d. kreipėsi į Kauno... 5. Nurodė, kad apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi (II t.,... 8. Teismas nustatė, kad apie priimtą aktą, jį priėmusią instituciją bei jo... 9. Pažymėjo, kad 2013 m. sausio 9 d. teismo posėdyje, kuriame dalyvavo... 10. Teismas nusprendė, jog apie priimtą Nacionalinės žemės tarnybos prie... 11. Pareiškėja patikslintą skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie... 12. Savo prašymą atnaujinti terminą skųsti Nacionalinės žemės tarnybos prie... 13. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog pareiškėjos... 14. Netenkinus prašymo dėl termino atnaujinimo, pareiškėjos patikslinto skundo... 15. III.... 16. Pareiškėja J. V. pateikė atskirąjį skundą (II t., b.... 17. Nurodo, jog aplinkybės, kad reikia ginčyti ir kitą administracinį teisės... 18. Pabrėžia, jog visų šalių pateikti argumentai Kauno apygardos... 19. Mano, kad visos nurodytos aplinkybės yra svarbios ir kad yra pagrindas... 20. Atkreipia dėmesį į tai, kad po 2014 m. sausio 13 d., kada pareiškėja... 21. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 22. Nurodo, jog 1998 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos Žemės ir miškų... 23. Mano, kad pati pareiškėja nesinaudojo savo teise, nebuvo pakankamai... 24. Pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu buvo iškeltas klausimas, ar pareiškėja... 25. Nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismo... 26. Trečiasis suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Valstybės turto fondas... 27. Nurodo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje... 28. Taip pat nėra pagrindo sutikti ir su kitu atskirojo skundo argumentu, kad... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Nagrinėjamu atveju skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 32. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 33. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 29 d. sprendimu (I t.,... 34. Nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 29 d.... 35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. lapkričio 22 d.... 36. Vykdydamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo įpareigojimą, Kauno... 37. 2014 m. sausio 13 d. Kauno apygardos administraciniame teisme gautas... 38. Kaip matyti iš nustatytų bylos aplinkybių, pareiškėja iš Lietuvos... 39. Todėl akivaizdu, kad tik iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013... 40. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja patikslintą skundą dėl... 41. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. pareiškėjos J. V. atskirąjį skundą tenkinti iš... 44. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. vasario 3 d. nutartį panaikinti... 45. Nutartis neskundžiama....