Byla AS-858-128-12
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Judinys” atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Judinys” skundą atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Kurklių karjeras”) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas melioracijos statinių naudotojų asociacija „Judinys” (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi su skundu (b. l. 1-8) į pirmosios instancijos teismą, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. BRK-(3.35)-6301 (toliau – ir 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimas); 2) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą Nr. 3JA-130-176 (toliau – ir 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimas); 3) įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos klausimą dėl pareiškėjo išlaidų kompensavimo pagal pateiktą mokėjimo prašymą Nr. 1IG-KU-09-1-003227-MP001 išspręsti iš esmės ir prašymą patenkinti.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 30 d. nutartimi (b. l. 43-44) nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo skundą ir nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti pareiškėjui. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nors skunde pareiškėjas nurodo, kad kartu su skundu pateikia išrašą iš teisinių paslaugų sutarties, tačiau tokio išrašo kartu su skundu nepateikė. Skundą pareiškėjo vardu pasirašė advokatas A. K., tačiau kartu su skundu nėra pateiktas dokumentas, patvirtinantis jo teisę pasirašyti skundą pareiškėjo vardu. Nurodė, jog iš skundo turinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad pareiškėjas pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ir nesutikdamas su Agentūros 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kuri 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimu paliko galioti skundžiamą sprendimą, nurodydama, jog sankcija pareiškėjui pritaikyta teisingai. Pažymėjo, kad ginčas buvo nagrinėjamas ikiteismine tvarka. Pats pareiškėjas skunde paaiškino, kad Žemės ūkio ministerijos 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimą gavo 2011 m. lapkričio 23 d. Skundą teismui išsiuntė 2011 m. gruodžio 22 d., t. y. praleidęs Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą. Pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino, todėl teismas jo skundą atsisakė priimti ir šiuo pagrindu.

6II.

7Pareiškėjas melioracijos statinių naudotojų asociacija „Judinys” atskiruoju skundu (b. l. 47-49) prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, klausimą dėl pareiškėjo skundo priimtinumo išspręsti iš esmės ir skundą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

8Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog buvo praleistas terminas kreiptis su skundu į teismą ir nurodo, kad pareiškėjui skundžiamas Žemės ūkio ministerijos sprendimas buvo išsiųstas neregistruota pašto siunta. Ant teismui pateiktos voko kopijos nugarinės dalies esantis spaudas „2011-11-23” parodo datą, kada siunta buvo gauta pareiškėjo buveinės vietos pašto įstaigoje, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad minėtas laiškas į pareiškėjo atstovo pašto dėžutę tikrai buvo įmestas tą pačią dieną, kai buvo gautas jo buveinės vietos pašto įstaigoje. Pabrėžia, jog laiškas su skundžiamu Žemės ūkio ministerijos sprendimu advokatų kontoroje Kručkauskas ir partneriai „Consultax” buvo rastas (gautas) 2011 m. gruodžio 2 d. patikrinus pašto dėžutę, todėl 2011 m. gruodžio 22 d. pateikiant skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjas nepraleido įstatymo nustatyto termino skundui paduoti.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį, kuria teismas nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo skundą ir nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti pareiškėjui. Pabrėžtina, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą remdamasis tuo, kad skundą pareiškėjo vardu pasirašė advokatas A. K., tačiau kartu su skundu nebuvo pateiktas dokumentas, patvirtinantis jo teisę pasirašyti skundą pareiškėjo vardu, taip pat kad pareiškėjas skundą pateikė praleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą ir neprašė jo atnaujinti. Teisėjų kolegija byloje turi įvertinti, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas remdamasis šiais argumentais atsisakė priimti pareiškėjo paduotą skundą.

13Teisėjų kolegija nurodo, jog administracinio proceso prigimtis skatina teismą būti aktyviu ir nagrinėjant administracines bylas betarpiškai ir aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus, nustatant visas bylai svarbias aplinkybes. ABTĮ 10 straipsnis numato, kad teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Vienas iš tokių atvejų, kai teismas turi būti aktyvus ir padėti proceso dalyviams įgyvendinti procesines teises, yra įtvirtintas ABTĮ 37 straipsnyje. Šiuo atveju ABTĮ 37 straipsnyje inter alia numatyta, kad, jeigu skundas (prašymas) neatitinka šio įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti ir jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Pabrėžtina, jog trūkumų šalinimo institutu skundo priėmimo klausimą nagrinėjantis teismas turi teisę pasinaudoti tada, kai skundo turinio bei formos neatitikimai ABTĮ reikalavimams trukdo pradėti administracinės bylos teiseną. Vienas iš ABTĮ reikalavimų keliamų skundui yra tai, kad tuo atveju, jeigu skundą pasirašo atstovas, prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus (ABTĮ 23 str. 3 d.). Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prie skundo nebuvo pridėtas įgaliojimas, patvirtinantis pareiškėjo atstovo teisę paduoti skundą pareiškėjo vardu, vadovaudamasis ABTĮ 10, 37 straipsniais, turėjo nustatyti pareiškėjui terminą nurodytam skundo trūkumui pašalinti, o ne iš karto atsisakyti priimti pareiškėjo skundą šiuo pagrindu. Pirmosios instancijos teismas termino skundo trūkumams pašalinti nenustatė, o dėl to galėjo būti neteisingai išspręstas skundo priėmimo klausimas. Juo labiau atsižvelgus į tai, kad pareiškėjas kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, kad advokatų kontoros Kručkauskas ir partneriai „ConsulTax” advokatas A. K. yra įgaliotas atstovauti pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams (b. l. 50).

14Teisėjų kolegija nurodo, jog ABTĮ 25 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka ir nesutikdamas su Agentūros 2011 m. rugsėjo 22 d. sprendimu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją (b. l. 13-16), kuri 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimu paliko galioti skundžiamą Sprendimą, nurodydama, jog sankcija pareiškėjui pritaikyta teisingai (b. l. 9-11). Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas skundą teismui išsiuntė 2011 m. gruodžio 22 d., t. y. praleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą ir neprašė jo atnaujinti (b. l. 43-44). Tačiau pareiškėjas su šia teismo išvada nesutinka ir nurodo, jog laiškas su skundžiamu Žemės ūkio ministerijos sprendimu advokatų kontoroje Kručkauskas ir partneriai „Consultax” buvo rastas (gautas) 2011 m. gruodžio 2 d. patikrinus pašto dėžutę, todėl 2011 m. gruodžio 22 d. pateikiant skundą pirmosios instancijos teismui pareiškėjas nepraleido įstatymo nustatyto termino skundui paduoti (b. l. 47-49).

15Teisėjų kolegija nurodo, jog remiantis byloje esančia medžiaga nustatyta, kad Žemės ūkio ministerijos 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimas pareiškėjo atstovams buvo išsiųstas neregistruotu paštu. Ant šio voko esantis spaudas liudija, jog pareiškėjo atstovo nurodyto adreso korespondencijai vietos pašto įstaigoje atitinkamas laiškas buvo gautas 2011 m. lapkričio 23 d. (b. l. 12). Šis laiškas buvo neregistruotas, todėl buvo ne asmeniškai įteiktas adresatui, o įmestas į adresato pašto dėžutę. Pareiškėjo atstovas tvirtina, jog pašto dėžutėje šis laiškas buvo rastas 2011 m. gruodžio 2 d. (b. l. 47-49, 51). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis apie laiško su Žemės ūkio ministerijos 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimo nuorašu perdavimą pareiškėjo atstovui, laiko, kad šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo daryti išvadą, jog minėtas laiškas į pareiškėjo atstovo pašto dėžutę tikrai buvo įmestas tą pačią dieną, kai buvo gautas jo nurodyto korespondencijai adreso vietos pašto įstaigoje. Kurią tiksliai dieną laiškas buvo įmestas į pareiškėjo atstovo pašto dėžutę, taip pat nėra galimybės nustatyti. Šiuo atveju nėra pagrindo netikėti pareiškėjo paaiškinimu, kad minėtas laiškas buvo rastas pašto dėžutėje 2011 m. gruodžio 2 d., ką ir patvirtina pareiškėjo atstovo pateiktas Gautų dokumentų registracijos žurnalas (b. l. 51). Nagrinėjamu atveju būtent ši data, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 4 str. 6 d.), turi būti laikoma nurodyto Žemės ūkio ministerijos sprendimo įteikimo pareiškėjui diena. Teisėjų kolegija nurodo, jog tokia išvada atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA442-61/2010, 2011 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-37/2011) (ABTĮ 13 str., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d.). Todėl darytina išvada, jog, vadovaujantis ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjas skundą teismui dėl Žemės ūkio ministerijos 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimo turėjo pateikti iki 2011 m. gruodžio 22 d. Pareiškėjas skundą pirmosios instancijos teismui pateikė 2011 m. gruodžio 22 d., t. y. nepraleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyto 20 dienų termino. Remdamasi nurodytais argumentais, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas su skundu į teismą kreipėsi praleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi praleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir skundo atitikimo įstatymų reikalavimams bei jo priėmimo klausimas grąžinamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18pareiškėjo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Judinys” atskirąjį skundą tenkinti.

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Judinys” skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai