Byla 2-1727-330/2016
Dėl 2016 m. vasario 8 d. uždarosios akcinės bendrovės „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 nutraukta

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Taurakalnis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties, kuria priimti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Bitsens“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Heksimus“ atsisakymai skundų dėl 2016 m. vasario 8 d. uždarosios akcinės bendrovės „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir civilinė byla Nr. 2-4033-562/2016 nutraukta,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjos UAB „Bitsens“ ir UAB „Heksimus“ pateikė teismui skundus, prašydamos panaikinti 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus bei nutraukti ne teismo tvarka pradėtą UAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto procesą.
 2. Pareiškėjos 2016 m. gegužės 24 d. ir 2016 m. birželio 6 d. pateikė pareiškimus dėl skundo atsisakymo, prašydamos nutraukti civilinę bylą bei panaikinti UAB „Bitsens“ skundo pagrindu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, jog atsisakymo nuo pareiškimo (skundo) teisinės pasekmės joms yra žinomos.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 14 d. nutartimi priėmė pareiškėjų UAB „Bitsens“ ir UAB „Heksimus“ atsisakymus skundų dėl 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir civilinę bylą nutraukė bei panaikino Vilniaus apygardos teismo 2016 m kovo 4 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Katalonija“ šaukti ir / ar rengti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimus šios įmonės bankroto ne teismo tvarka procese.
 2. Teismas, įvertinęs pareiškėjų UAB „Bitsens“ ir UAB „Heksimus“ pateiktus pareiškimus dėl skundų atsisakymo, nurodė jog tokių pareiškimų pateikimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 straipsnis). Kadangi pareiškėjos nurodė, jog joms yra žinomos atsisakymo skundų teisinės pasekmės, teismas pareiškimus tenkino ir civilinę bylą nutraukė (293 straipsnio 1 dalis 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Trečiasis asmuo UAB „Taurakalnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų atsisakymus skundų dėl 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atsisakyti priimti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Gavęs pareiškimą atsisakyti ieškinio ar jo reikalavimo dalies teismas privalo nustatyti, ar neegzistuoja aplinkybių, sudarančių pagrindą teismui nepriimti atsisakymo nuo ieškinio (CPK 42 straipsnio 2 dalis). Byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs iš bankroto teisinių santykių, todėl teismas privalėjo būti aktyvus ir imtis visų priemonių viešojo intereso apsaugojimui. Šios bylos išsprendimas turi įtakos ne tik pareiškėjoms, bet visiems UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditoriams.
  2. Tuo metu, kai buvo priimtas ginčijamas kreditorių 2016 m. vasario 8 d. nutarimas UAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto procesą pradėti ne teismo tvarka, Vilniaus miesto apylinkės teisme UAB „Projektų vadybos institutas“ atžvilgiu jau buvo iškelta civilinė byla, kurioje UAB „Projektų vadybos institutas“ buvo pareikšti turtiniai reikalavimai. Bankroto procedūrą ne teismo tvarka pradėti vykdyti galima tik tada, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, bei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnis). Taigi, teismas privalėjo būti aktyvus ir užtikrinti ne tik byloje dalyvaujančių asmenų (pareiškėjų) teises, bet ir nepažeisti kitų asmenų teisių.
 3. Atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą atsakovė BUAB „Projektų vadybos institutas“ prašo nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą UAB „Taurakalnis“ atskirojo skundo pagrindu, o netenkinus prašymo dėl proceso nutraukimo – atskirąjį skundą atmesti.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nors UAB „Taurakalnis“ yra BUAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorė, tačiau ji nėra byloje dalyvaujantis asmuo, todėl neturėjo teisės teikti atskirąjį skundą (CPK 305 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas). UAB „Taurakalnis“ savo teises gali apginti kitais būdais. Be to, UAB „Taurakalnis“ iki pat atskirojo skundo pateikimo dienos bankroto procese elgėsi pasyviai, praleido terminą atskirajam skundui pateikti ir nenurodė svarbių priežasčių, pagrindžiančių termino atnaujinimo galimybes.
  2. Pareiškėjų pateikti atsisakymai skundų yra ilgų derybų tarp atsakovės ir pareiškėjų rezultatas, todėl nutartį panaikinus nedalyvavusios procese šalies skundo pagrindu, būtų paneigtas šalių kooperavimasis siekiant išspręsti tarp šalių kilusius teisinius nesutarimus.
  3. Teismas įvertino pareiškėjų atsisakymų turinį ir pagrįstai nenustatė prieštaravimų viešajam interesui. Jei UAB „Taurakalnis“ manė, jog yra papildomų argumentų dėl bankroto procedūros inicijavimo, ji pati turėjo teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus.
  4. UAB „Taurakalnis“ nesąžiningu procesiniu elgesiu pažeidžia visų likusių atsakovės kreditorių interesus. Atsakovės kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro 138 413,99 Eur arba 88,74 procentus visų kreditorių reikalavimų sumos, nusprendė atsakovę paskelbti bankrutuojančia. Tuo tarpu UAB „Taurakalnis“ reikalavimas į atsakovę sudaro tik 600 Eur ir ji 2016 m. vasario 8 d. kreditorių sprendimo teisės aktų nustatyta tvarka neskundė. UAB „Taurakalnis“ vilkina bankroto procedūras, kas tik didina kreditorių nuostolius ir administravimo išlaidas.
 5. UAB „Taurakalnis“ 2016 m. spalio 20 d. pateikė nuomonę dėl atsakovės BUAB „Projektų vadybos institutas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą, prašydama jos atskirąjį skundą tenkinti.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
Šioje byloje keliamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas, priėmęs pareiškėjų atsisakymus skundų, nutraukė civilinę bylą, kurioje ginčytas kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti „Projektų vadybos institutas“ bankrutuojančia įmone ir bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5Dėl UAB „Taurakalnis“ teisės teikti atskirąjį skundą

 1. Atsakovė UAB „Projektų vadybos institutas“ pirmiausia prašo įvertinti, ar šiuo atveju atskirasis skundas pateiktas asmens, turėjusio tokią teisę.
 2. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktą apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksnus asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Šiems trūkumams paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios taisyklės taikomos taip pat ir atskirojo skundo priėmimui (338 straipsniai).
 3. Byloje nustatyta, kad atsakovės UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta bendrovę paskelbti bankrutuojančia ir bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. UAB „Taurakalnis“ yra atsakovės kreditorė, dalyvaujanti ne teismo tvarka pradėtoje atsakovės bankroto procedūroje. Atsakovė nurodo, jog nagrinėjamoje byloje (iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo) UAB „Taurakalnis“ nebuvo byloje dalyvaujančiu asmeniu, todėl atskirojo skundo pateikti neturėjo teisės.
 4. Nagrinėjant byloje keliamą klausimą, ar UAB „Taurakalnis“ turėjo teisę skųsti teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį, būtina pažymėti, jog bet kokie klausimai bankroto byloje turi būti vertinami vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, o taip pat atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus ir ypatumus. Įmonių bankroto įstatymas reglamentuoja, jog šio įstatymo 12 straipsnyje numatytomis sąlygomis bankroto procedūros gali būti vykdomos ne teismo tvarka. Tokiu atveju teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalis), o kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti vykdant bankroto procedūras ne teismo tvarka, gali būti skundžiami teismui bendrąja tvarka. Vadinasi, siekiant užtikrinti kreditorių lygiateisiškumo principo apsaugą ir garantuoti kreditorių vienodas galimybes ne tik siekiant jų finansinių reikalavimo patenkinimo, bet ir keliant klausimus dėl bankroto procedūrų teisėtumo, procesinė teisė apskųsti teismo sprendimus bei nutartis negali būti aiškinama tik formaliais aspektais.
 5. Aptartos aplinkybės sudaro pagrindą vertinti UAB „Taurakalnis“ atskirąjį skundą, kaip procesinį dokumentą, paduotą asmens, turinčio materialinį ir procesinį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, taigi ir turinčio subjektinę teisę teikti atskirąjį skundą dėl nutarties nutraukti civilinę bylą, kuri buvo iškelta ginčijant kreditorių susirinkimo nutarimą pradėti ir vykdyti atsakovės bankroto procedūras neteismine tvarka.

6Dėl proceso šalių teisės ginčą užbaigti atsisakant skundo ir teismo vaidmens šalims įgyvendinant tokią teisę

 1. Ieškinio atsisakymas yra viena iš ieškovo procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Pasinaudojus nurodyta procesine teise yra įgyvendinamas dispozityvumo principas, nes civilinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis ieškovo ar pareiškėjo iniciatyva. Vis dėlto, ieškovo (pareiškėjo) atsisakymas ieškinio (skundo) teismui nėra besąlyginis pagrindas nutraukti bylą, todėl teismas neturėtų priimti atsisakymo ieškinio (skundo), jei toks atsisakymas prieštarauja įstatymui ir pažeidžia asmens teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nepriima suinteresuoto asmens (ieškovo) atsisakymo ieškinio, jeigu toks veiksmas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Tokiu atveju teismas priima motyvuotą nutartį (CPK 140 straipsnio 5 dalis).
 2. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad dispozityviškumo civiliniame procese ir teismo kontrolės laipsnis priklauso nuo nagrinėjamos bylos pobūdžio. Nedispozityviomis pripažįstamos bylos, kylančios iš šeimos, darbo teisinių santykių, kurios susijusios su žmogaus teisių gynimu, nesąžininga konkurencija, bankrotu, asmens teisinio statuso nustatymu ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2010; kt.).
 3. Nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorės UAB „Bitsens“ ir UAB „Heksimus“ (pradinių kreditorių – UAB „Alsakis“ ir UAB „Doriteksas“ procesinių teisų šioje byloje perėmėja, t. 1, b. l. 154, t. 2, b. l. 77-78) kreipėsi į teismą su skundais, prašydamos panaikinti 2016 m. vasario 8 d. UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus bei nutraukti ne teismo tvarka pradėtą atsakovės UAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto procesą. Skundai iš esmės buvo grindžiami argumentais, jog UAB „Projektų vadybos institutas“ bankroto procedūra, vykdoma ne teismo tvarka, yra neteisėta, kadangi pradėta pažeidžiant imperatyvias Įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Tačiau kreditorės 2016 m. gegužės 24 d. ir 2016 m. birželio 6 d. pateikė pareiškimus dėl skundų atsisakymo, todėl byla pirmosios instancijos teisme buvo nutraukta (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).
 4. Pirmosios instancijos teismui pateiktų skundų atsisakymų turinys ir (ar) jų pateikimo aplinkybės nesuponuoja išvados, kad juos pateikusių suinteresuotų asmenų (kreditorių) valia būtų išreikšta ydingai ar netinkamai, be to, kaip pažymėta apskųstoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, šie asmenys nurodė, jog skundų atsisakymo teisinės pasekmės jiems žinomos (CPK 294 straipsnio 2 dalis).
 5. Nors ir nėra pagrindo išvadai, kad atsisakymą skundų galėjo lemti kreditorių ydingos valios susiformavimas, visgi pripažintina, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, tik formaliai nurodęs, jog kreditorių atsisakymai skundų neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui, šiuo atveju nebuvo aktyvus ir iš tiesų neįvertino atsisakymų nuo skundų bei bylos nutraukimo teisinių pasekmių atitikties imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ir (ar) viešajam interesui (CPK 42 straipsnio 2 dalis), juolab kad nagrinėjamoje byloje atsakovės kreditoriai kėlė klausimus dėl bankroto proceso ne teismo tvarka pradėjimo pažeidus specialųjį įstatyminį reglamentavimą (Įmonių bankroto įstatymą), kuriuo įtvirtintas imperatyvus draudimas inicijuoti bankroto procedūras neteismine tvarka, jeigu teismuose yra iškelta bylų, kuriuose įmonei – skolininkei reiškiami turtiniai reikalavimai. Minėta, jog Įmonių bankroto įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ne teismo tvarka bankroto procedūros vykdomos vadovaujantis šiuo įstatymu, o teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas, įskaitant ir dėl bankroto administratoriaus paskyrimo (13 straipsnio 2 dalis). Vadinasi, bankroto procedūros inicijavimo teisėtumas svarbus tiek visiems atsakovės UAB „Projektų vadybos institutas“ kreditoriams, tiek pačiai atsakovei.
 6. Be to, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme jau išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-5415-794/2016 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01480-2016-7) pagal UAB „Karolinos turas“ skundą dėl UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Toje byloje teismo 2016 rugsėjo 21 d. nutartimi UAB „Projektų vadybos institutas“ 2016 m. vasario 8 d. ir 2016 m. liepos 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimai buvo pripažinti neteisėtais ir panaikinti bei nutrauktas įmonės bankroto procesas, pradėtas ne teismo tvarka. Pastaroji nutartis nėra įsiteisėjusi, nes dėl jos pateiktas atskirasis skundas, tačiau galutinis procesinis sprendimas toje byloje neabejotinai aktualus ir proceso šioje byloje baigčiai (CPK 18 straipsnio, 293 straipsnio 3 punkto nuostatos).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

8panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties dalį, kuria priimti pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Bitsens“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Heksimus“ atsisakymai skundų, o civilinė byla nutraukta, ir atsisakymo nuo skundų priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai