Byla L2-3413-553/2009
Dėl teismo isakymo išdavimo, išieškant skola iš skolininko uždarosios akcines bendroves „BSI kompanija“

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, susipažinusi su kreditoriaus uždarosios akcines bendroves „Elrenas“ pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola iš skolininko uždarosios akcines bendroves „BSI kompanija“,

2n u s t a t e :

3Kreditorius UAB „Elrenas“ kreipesi i teisma su pareiškimu del teismo isakymo išdavimo, kuriuo praše priteisti iš skolininko UAB „BSI kompanija“ kreditoriaus UAB „Elrenas“ naudai 2 732 878,84 Lt skolos, 295 726,03 Lt pagal paskolos sutarti nuo 2007-08-14 iki 2009-01-09 apskaiciuotu palukanu, 6 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo. Reikalavimo ivykdymo užtikrinimui praše taikyti laikinasias apsaugos priemones – nustatyti priverstine hipoteka atsakovui priklausanciam turtui.

4Pareiškima atsisakytina priimti.

5LR CPK 434 straipsnio 1 dalis numato, kad už pareiškima del teismo isakymo išdavimo mokamas žyminis mokestis, lygus ketvirtadaliui tos sumos, kuria reiketu moketi už ieškinio nagrinejima teisme ginco teisena. Bendras žyminio mokescio dydis turtiniuose gincuose negali viršyti trisdešimt tukstanciu litu, taciau ši fiksuota suma nustatyta žymini mokesti teismai indeksuoja, atsižvelgdami i ketvircio vartojimo kainu indeksa, jeigu jis didesnis negu 110. 2008 m. gruodžio men. vartotoju kainu indeksas, palyginti su 2003 m. sausio men., sudare 128,2, t.y. vartotoju kainos padidejo 28,2 procento (Statistikos departamento prie LR Vyriausybes 2009 m. sausio 14 d. informacinis pranešimas Nr. 1 „Del žyminiam mokesciui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotoju kainu indekso“). Kreditorius pareiške reikalavima bendrai 3 028 604,8 Lt sumai (2 732 878,84 Lt +295 726,03 Lt), todel pareiškimas del teismo isakymo išdavimo turi buti apmoketas 9 615 Lt žyminio mokescio (CPK 80 str. 1 d. 1, 3 p., 434 str. 1 d.). Ivertinus pareiškejo nurodyta reikalavimo suma ir sumoketo žyminio mokescio dydi – 8 603,13 Lt, galima daryti išvada, kad kreditorius nepilnai apmokejo pareiškima del teismo isakymo išdavimo, todel jis neatitinka bendruju reikalavimu bei pareiškimui del teismo isakymo išdavimo keliamu reikalavimu (CPK 135 str. 2 d., 433 str. 1 d. ).

6Bylu del teismo isakymo išdavimo nagrinejima reglamentuojantis Civilinio proceso kodekso XXIII skyrius nenumato pareiškimo del teismo isakymo išdavimo trukumu šalinimo, o CPK 435 str. 2 d. 1 p. nurodyta, kad teismas atsisako priimti pareiškima, jeigu jis neatitinka bendruju reikalavimu, keliamu procesiniu dokumentu turiniui ir formai, ir CPK 433 straipsnio numatytu reikalavimu.

7Teismas paaiškina, kad atsisakymas priimti pareiškima del teismo isakymo išdavimo neužkerta kelio pareiškejui ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal ginco teisenos taisykles (CPK 435 str. 4 d.).

8Vadovaudamasis CPK 435 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti kreditoriaus uždarosios akcines bendroves „Elrenas“ pareiškima del teismo isakymo išdavimo, išieškant skola iš skolininko uždarosios akcines bendroves „BSI kompanija“ ir gražinti ji padavusiam asmeniui.

10Išaiškinti kreditoriui, kad atsisakymas priimti pareiškima neužkerta kelio ištaisius trukumus istatymu nustatyta tvarka pateikti nauja pareiškima arba pareikšti ieškini teisme pagal bendrasias ginco taisykles.

11Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai