Byla N-575-5609-08
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarties G. D. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo G. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarties G. D. administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4G. D. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą praėjus daugiau kaip pusei termino grąžinti jam B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsisakė priimti G. D. prašymą. Teismas nurodė, jog iš prašymo turinio matyti, kad G. D. nesutinka su Švenčionių policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio 2008 m. liepos 17 d. nutarimu. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 straipsnį, kuriame nustatyta, jog nutarimas gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos, teismas padarė išvadą, jog G. D. , skundą padavęs 2008 m. rugsėjo 16 d., jį padavė pasibaigus apskundimo terminui. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, atsisakė priimti prašymą, kadangi jis paduotas praleidus skundo padavimo terminą ir neprašoma jo atnaujinti.

6II.

7G. D. padavė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarties, prašydamas ją panaikinti bei atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Švenčionių policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio 2008 m. liepos 17 d. nutarimo paduoti. Nurodo, kad nagrinėjant prašymą jis nebuvo iškviestas į teismą, todėl neturėjo galimybės pateikti reikiamus įrodymus, patvirtinančius faktą, jog terminą skundui paduoti jis praleido dėl svarbių priežasčių – ligos.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9III.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11ABTĮ 122 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

12Kaip matyti iš G. D. prašymo turinio, jis nesutinka su Švenčionių policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio 2008 m. liepos 17 d. nutarimu, kuriuo jam nebuvo sutrumpintas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas. Taigi, atsižvelgiant į nurodytą ABTĮ 122 straipsnio 1 dalies nuostatą, paskutinė diena skundui dėl šio nutarimo paduoti, kaip kad pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, buvo 2008 m. liepos 28 d. Prašymas Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo paduotas 2008 m. rugsėjo 16 d., tai yra akivaizdžiai praleidus skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje padavimo terminą.

13ABTĮ 122 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu skundas paduotas praleidus skundo padavimo terminą, prašymas dėl termino atnaujinimo nagrinėjamas šio įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 34 straipsnis nustato, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Taigi iš šių nuostatų akivaizdu, jog būtina sąlyga tam, kad teismas svarstytų klausimą dėl termino praleidimą sąlygojusių priežasčių pripažinimo svarbiomis ir termino atnaujinimo – tai prašymo atnaujinti skundo padavimo terminą pateikimas teismui. Kaip matyti iš bylos medžiagos, G. D. , paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Švenčionių policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio 2008 m. liepos 17 d. nutarimo, prašymo dėl termino jam paduoti atnaujinimo nepateikė. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti G. D. skundą, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, nustatančiu, kad skundą atsisakoma priimti, jei praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti.

14Nesutikimą su skundžiama nutartimi G. D. grindžia ta aplinkybe, kad jis nebuvo kviestas į teismą, todėl neturėjo galimybės pateikti įrodymų, patvirtinančių faktą, jog terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių. Tačiau teisėjų kolegija šį argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Kaip seka iš ABTĮ 37 straipsnio nuostatų, gavus teisme skundą (prašymą), administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas jo priėmimo klausimą sprendžia rašytinio proceso tvarka, tai yra nekviečiant į šio klausimo nagrinėjimą proceso šalių. Juolab, kad kaip jau minėta, pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą aplinkybė, jog skundas paduotas praleidus terminą ir neprašoma jo atnaujinti, yra pakankamas pagrindas atsisakyti priimti skundą. Taigi nagrinėjamu atveju nepateikus prašymo dėl termino atnaujinimo, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo svarstyti klausimo dėl to, ar terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

15Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog atskirajame skunde G. D. suformulavo prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl Švenčionių policijos komisariato Eismo priežiūros poskyrio 2008 m. liepos 17 d. nutarimo paduoti. Tačiau tokio prašymo nagrinėjimas priskirtinas pirmosios instancijos teismo kompetencijai ir negali būti sprendžiamas apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutarties. Tokį prašymą, kaip kad buvo išaiškinta skundžiamoje nutartyje, G. D. turi teisę paduoti pirmosios instancijos teismui.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o atskirasis skundas netenkintinas.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18G. D. atskirojo skundo netenkinti.

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai