Byla 2S-332-520/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo UAB „Silberauto“ ieškinį atsakovams UAB „Grafko“ ir UAB „Minima“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Grafko“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo UAB „Silberauto“ ieškinį atsakovams UAB „Grafko“ ir UAB „Minima“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Silberauto“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė jam solidariai iš atsakovų UAB „Grafko“ ir UAB „Minima“ priteisti 15 599,21 Lt skolos, 1 642,70 Lt delspinigių, 8,05 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- areštuoti atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas juos ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad atsakovai ilgą laiką delsia įvykdyti priimtas prievoles, t. y. sumokėti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus, todėl yra pagrindas teigti, kad jie turi ar gali turėti finansinės veiklos sunkumų. Pagal suformuotą teismų praktiką didelė reikalavimo suma vertinama kaip grėsmės jo interesams buvimas ir tai savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant pašalinti tokios grėsmės buvimą bei išvengti galimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Kadangi ieškinys yra turtinio pobūdžio, suma didelė, o atsakovai yra nesąžiningi, yra pagrindas manyti, kad atsakovai minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdys, jis yra įsitikinęs būtinumu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

3Visagino miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 5 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkino, tačiau, gavęs ieškovo atskirąjį skundą dėl šios nutarties, nutartį panaikino ir nutarė priimti naują nutartį.

4Visagino miesto apylinkės teismas 2011 m. spalio 21 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones- areštą UAB „Minima“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, esančiam pas atsakovą 16 738,87 Lt sumai, o jo nesant, lėšų, esančių bankų, kredito įstaigose ir kasoje, areštą, pavedant ieškovo pasirinktam antstoliui tą turtą surasti ir aprašyti, savininkui uždraudė turtu disponuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, taip pat taikė areštą UAB „Grafko“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, esančiam pas atsakovą 16 738,87 Lt sumai, o jo nesant, lėšų, esančių bankų, kredito įstaigose ir kasoje, areštą, pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui tą turtą surasti ir aprašyti, savininkui uždraudė turtu disponuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, leido atsakovams iš areštuotų lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu, bet ne didesne nei 16 738,87 Lt suma. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kilęs ginčas yra turtinis, kad ieškinio suma yra reikšminga, kad iš ieškovo pateiktų duomenų matyti, jog atsakovas UAB „Minima“ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui 2011-10-14 duomenimis yra skolingas 22 578,30 Lt, kad ši skola yra didelė, kad juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Minima“ per 2010 m. patyrė 135 167 Lt nuostolių, kad juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Grafko“ per 2010 m. patyrė 135 167 Lt nuostolių, kad šie duomenys įrodo, jog atsakovų finansinė padėtis nėra gera, sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas.

5Atsakovas UAB „Grafko“ atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad ieškovas rėmėsi tik atsakovo UAB „Minima“ finansine būkle ir pateikė nuorodą į Sodros tinklapį, tačiau nesirėmė jo bloga finansine padėtimi bei nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Teismas dėl neaiškių priežasčių savo iniciatyva vertino jo finansinę būklę pagal juridinių asmenų registro duomenis. Teismas, savo iniciatyva nustatinėdamas aplinkybes, kuriomis nesirėmė ieškovas, bei savo iniciatyva rinkdamas įrodymus tokioms aplinkybėms pagrįsti, pažeidė dispozityvumo bei rungimosi principus. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi negaliojančia CPK 144 str. 1 d. norma. Nuo 2011-10-01 įsigaliojo nauja CPK 144 str. 1 d. redakcija, kuri numato, jog teismas, dalyvaujančių ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Ieškovas savo reikalavimą jam grindžia negaliojančiu laidavimu, todėl toks ieškovo reikalavimas nėra tikėtinai pagrįstas. Pagal jo turimą informaciją ieškovas, paduodamas 2011-10-14 atskirąjį skundą, nesumokėjo CPK nustatyto žyminio mokesčio už atskirąjį skundą, todėl teismas negalėjo minėto atskirojo skundo priimti bei patenkinti. Ieškovo reikalavimas jam siekia 16 738,87 Lt. 2010 m. balanso duomenimis jo turimo ilgalaikio turto vertė sudaro 3 833 859 Lt, o nuosavas kapitalas siekia 2 219 075 Lt, todėl ieškinio suma jam negali būti laikoma didele ir jam negali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

6Ieškovas UAB „Silberauto“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstai vadovavosi CPK 3 str. 1 d. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. CPK 8 str. nustato, kad teismas nustatyta tvarka bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais byloje asmenimis imasi priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta. Jis prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma yra didelė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis UAB „Minima“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui- 22 578,30 Lt, ši skola taip pat didelė. Šis faktas rodo, kad vieno iš atsakovų finansinė padėtis yra bloga, todėl gali kilti reali grėsmė dėl teismo sprendimo neįvykdymo, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškinio reikalavimas pareikštas solidariai abiems atsakovams, o tai reiškia, jog jis turėtų teisę pasirinkti, iš kurio atsakovo turto bus vykdomas išieškojimas tuo atveju, jeigu ieškinys bus patenkintas. Jis šiuo metu negali objektyviai nurodyti, kuriam iš atsakovų būtų taikomas laikinosios apsaugos priemonės, kadangi jis nežino atsakovų realios finansinės padėties ir pasirinkdamas vieną iš atsakovų gali atsidurti tokioje situacijoje, kad būtent jo pasirinkto atsakovo turto neužteks teismo sprendimui įvykdyti. Jis tikėtinai pagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Teismas, būdamas aktyvus ir bendradarbiaudamas su šalimis, patikrino kito atsakovo, t. y. UAB „Grafko“ finansinę būklę ir, nustatęs, kad gali kilti grėsmė sprendimui įvykdyti, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones abiems atsakovams. Teismas turi teisę būti aktyvus ir šia teise tinkamai pasinaudojo. Jis, nors ir neištaisė trūkumo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau teismas neatsiuntė jam nutarties trūkumams šalinti. Teismas būtų priėmęs palankią jam nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi skola yra didelė, vienas iš atsakovų turi didelę skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Teismas papildomai nustatė, jog atsakovas UAB „Grafko“ 2010 m. patyrė 135 167 Lt nuostolių. Atsakovas UAB „Grafko“ kartu su atskiruoju skundu pateikė 2010 m. balanso kopiją, iš kurios matyti, kad 2010 m. atsakovas patyrė 371 752 Lt nuostolių, turi įsipareigojimų, mokėtinų po vienerių metų, 1 471 362 Lt sumai, įsipareigojimų, mokėtinų per vienerius metus, suma yra lygi 412 738 Lt. Šie duomenys rodo prastą atsakovų finansinę padėtį. Teismo sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tiek UAB „Minima“, tiek UAB „Grafko“ atitiko teisingumo bei protingumo principus, teismas aktyviai aiškinosi atsakovų padėtį bei pagrįstumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones abiems atsakovams.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Iš bylos dokumentų matyti, kad Visagino miesto apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal ieškovo UAB „Silberauto“ ieškinį atsakovams UAB „Grafko“ ir UAB „Minima“. Pirmosios instancijos teismas 2011-10-21 tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštavo UAB „Minima“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą 16 738,87 Lt sumai, o jo nesant, lėšas, esančias bankų, kredito įstaigose ir kasoje, taip pat areštavo atsakovo UAB „Grafko“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą 16 738,87 Lt sumai, o jo nesant, lėšas, esančias bankų, kredito įstaigose ir kasoje, pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui tą turtą surasti ir aprašyti, savininkams uždraudė turtu disponuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, leido atsakovams iš areštuotų lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su ieškovu, bet ne didesne nei 16 738,87 Lt suma, kadangi nustatė, jog atsakovų finansinė padėtis nėra gera ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra tikslingas. Atsakovas UAB „Grafko“ su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka ir prašo teismo nutartį panaikinti. Taigi pirmosios instancijos teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė išsamių areštuojamo turto duomenų, kadangi nutarties priėmimo dieną teismui nebuvo žinoma kiek ir kokio turto turi atsakovai, tačiau pavedė dėl atsakovų turto suradimo iš aprašymo ieškovui kreiptis į antstolį.

9Pagal ( - ) str. 6 d. kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Nagrinėjant atsakovo UAB „Grafko“ atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teisme, iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų paaiškėjo, kad Visagino miesto apylinkės teismas 2012-01-04 šioje civilinėje byloje priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį tenkino, sprendimas nėra įsiteisėjęs. Iš sprendimo rezoliucinės dalies matyti, jog Visagino miesto apylinkės teismo 2011-10-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės– areštas UAB „Minima“ ir UAB „Grafko“ nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jo nesant ar esant nepakankamai, lėšoms 16 738,87 Lt sumai, ieškovui UAB „Silberauto“ nesikreipus į antstolį su nutartimi dėl tikslaus turto duomenų patikslinimo, buvo panaikintos 2011-11-14 ( - ) str. 6 d. pagrindu. Be to, iš turto arešto aktų registro matyti, jog atsakovas UAB „Grafko“ nėra įrašytas nei viename turto arešto akte. Tai reiškia, jog šioje civilinėje byloje yra išnykęs pagrindas, kuriuo remiantis buvo prašoma išnagrinėti, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Grafko“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra teisėta ir pagrįsta. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-10-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje panaikintos ( - ) str. 6 d. pagrindu, t. y. kadangi nebuvo kreiptasi į antstolį ir nepatikslinti areštuoto turto duomenys, apeliacinės instancijos teismo priimta nutartis nesukels jokių teisinių pasekmių minėtoje civilinėje byloje, nes laikinosios apsaugos priemonės jau yra panaikintos ir dėl to išnyksta atskirajame skunde nurodytų galimų pažeidimų pagrindas, todėl vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337-339 str.,

Nutarė

11Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo UAB „Grafko“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2011 m. spalio 21 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai