Byla 1A-427-654/2017
Dėl 2017 m. kovo 21 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Aleno Piesliako, teisėjų Jolantos Čepukėnienės, Gintaro Dzedulionio,

2sekretoriaujant Ingridai Janonytei,

3dalyvaujant prokurorei Vilmai Vidugirienei,

4nuteistojo advokatui Audriui Pėstininkui,

5juridinio asmens atstovui advokatui Eugenijui Karažinui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujančios Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, apeliacinį skundą dėl 2017 m. kovo 21 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio, kuriuo:

7- D. Ž. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 222 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 90 MGL (3389,40 eurų) dydžio bauda.

8- D. Ž. pripažintas kaltu pagal BK 220 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 70 MGL (2636,20 eurų) dydžio bauda.

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir D. Ž. paskirta subendrinta bausmė – 90 MGL (3389,40 eurų) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir sumažinta bausme D. Ž. paskirta 60 MGL (2259,60 eurų) dydžio baudą. Į bausmės laiką įskaitytas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme – 2 paros, jos prilygintos 4 MGL dydžio baudai. D. Ž. nustatyta galutinė mokėtina bauda 56 MGL (2108,96 eurų).

10- Juridinis asmuo UAB „D“ pripažinta kalta pagal BK 20 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį ir jai paskirta 90 MGL (3389,40 eurų) dydžio bauda.

11- Juridinis asmuo UAB „D“ pripažinta kalta pagal BK 20 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį ir jai paskirta 70 MGL (3389,40 eurų) dydžio bauda.

12Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir UAB „D“ paskirta subendrinta bausmė – 90 MGL (3389,40 eurų) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir sumažinta galutine bausme UAB „D“ paskirta 60 MGL (2259,60 eurų) dydžio baudą.

13VMI ir SODROS civiliniai ieškiniai šioje byloje palikti nenagrinėti.

14Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15

 1. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė
 1. D. Ž. pateikė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, o būtent:

16jis, nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 28 d., laikinai eidamas UAB „D“ (reg. ( - ), Vilniuje) direktoriaus pareigas, nuo 2008 m. spalio 29 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. būdamas šios bendrovės direktoriumi, būdamas atsakingas už juridinio asmens veiklos kontrolę, buhalterinės apskaitos organizavimą, bei pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas būdamas atsakingas už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą, neapskaitė atskirų ūkinių operacijų – dalies laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. gautų pajamų grynaisiais pinigais už bendrovės suteiktas automobilių remonto paslaugas, dėl ko UAB „D“ buhalterinės apskaitos pirminiuose dokumentuose bei registruose šios operacijos nebuvo įregistruotos, o už gautas ir neapskaitytas pajamas, kurių dalis bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotos kaip bendrovės įsiskolinimas darbuotojams – t. y. D. Ž. ir S. C., pirko bendrovės veiklai vykdyti naudojamas automobilių detales ir kitas medžiagas, taip pat organizavo ir asmeniškai vykdė papildomo, buhalterinės apskaitos registruose neapskaityto darbo užmokesčio išmokėjimą darbuotojams, šios darbo užmokesčio dalies nefiksuojant darbo užmokesčio žiniaraščiuose. Tiriamuoju laikotarpiu jis, D. Ž., neteikė informacijos apie šias pajamas buhalterinę apskaitą tvarkiusiems darbuotojams bei, žinodamas, kad dėl duomenų apie realias pajamas ir išlaidas neapskaitymo bus iškreipti duomenys apie pajamas, pelną, turtą ir jo naudojimą, nurodė jo nusikalstamų ketinimų nežinojusioms bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkiusioms E. M. (laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 11 d.), E. M. (laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d.) pagal bendrovės buhalterinėje apskaitoje užfiksuotus žinomai neteisingus duomenis apie UAB „D“ gaunamas pajamas, išlaidas ir pelną parengti bendrovės deklaracijas ir ataskaitas (pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas (FR0600), metines pelno mokesčio deklaracijas (forma PLN204), mėnesines ir metines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas (FR0572 ir FR0573), Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas). E. M. bei E. M., jų darbo minėtoje bendrovėje laikotarpiu, parengus finansinės veiklos deklaracijas bei ataskaitas, jis, D. Ž., žinodamas, kad šiose deklaracijose ir ataskaitose už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „D“ gautas realias pajamas, išlaidas ir pelną, kad į deklaracijas bei ataskaitas neįtraukta turtinė prievolė mokėtinų valstybei privalomų mokesčių ir įmokų nuo gautų, bet neapskaitytų, UAB „D“ pajamų bei nuo buhalterinės apskaitos registruose neapskaityto neoficialaus papildomo darbuotojų darbo užmokesčio, siekdamas išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL, organizavo šių deklaracijų ir ataskaitų pateikimą Valstybės įgaliotoms institucijoms - Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui bei Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriui: už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui UAB „D“ teikė, jo, D. Ž., bei tuo metu bendrovės buhaltere dirbusios E. M. pasirašytas rašytines (popierines) pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas (FR0600), metines pelno mokesčio deklaracijas (forma PLN204) mėnesines ir metines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas (FR0572 ir FR0573) bei už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 1 aukščiau minėtas deklaracijas Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui UAB „D“ teikė elektroniniu būdu (duomenis teikė tuo metu bendrovės buhaltere dirbusi E. M.); taip pat už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „D“ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriui teikė jo, D. Ž. pasirašytas rašytines (popierines) Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas F4, bei 2010 m. sausio 16 d. E. M. elektroniniu parašu patvirtintą ataskaitą (už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.), o laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „D“ socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų metinės finansinės ataskaitos buvo automatiškai suformuojamos pagal LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje bendrovės pateikiamus duomenis.

17Dėl šių D. Ž. veiksmų laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d., jo vadovaujamos UAB „D“ buhalterinės apskaitos registruose neapskaičius ne mažiau kaip 972 889 Lt (281 768,13 eurų) pajamų ir pateikus neteisingus duomenis pajamas, pelną ir turtą, minėtu laikotarpiu buvo neapskaičiuota, nedeklaruota ir nesumokėta 187 320 Lt (54 251,62 eurų) PVM, 1 887 Lt (546,51 eurų) pelno mokesčio, taip pat nuo bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaityto ne mažiau kaip 250 391 Lt (72 518,25 eurų) darbo užmokesčio nedeklaruota ir nesumokėta 52 276 Lt (15 140,17 eurų) GPM, 389 Lt (112,66 eurų) įmokų į Garantinį fondą, 84 815 Lt (24564,12 eurų) VSD įmokų, o laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. nuo, buhalterinėje apskaitoje neapskaityto ne mažiau kaip 155 968 Lt (45171,46 eurų) darbo užmokesčio nesumokėta 9 306 Lt (2695,20 eurų) PSD įmokų.

  1. D. Ž. apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent:

18jis, būdamas UAB ,,D“ (reg. ( - ), Vilniuje) direktoriumi (nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 28 d. laikinai eidamas bendrovės direktoriaus pareigas, nuo 2008 m. spalio 29 d.iki 2013 m. lapkričio 13 d. būdamas bendrovės direktoriumi), turėdamas teisę atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus jo vardu bei kontroliuoti jo veiklą, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės veiklos įstatymo (toliau – BAĮ) Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį kaip ūkio subjekto vadovas būdamas atsakingas už juridinio asmens veiklos kontrolę ir buhalterinės apskaitos organizavimą, taip pat šiuo laikotarpiu atlikdamas bendrovės kasininko pareigas ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 3 p. nuostatą, kad ,,pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio kvitas“, privalėdamas pildyti pirminius grynųjų pinigų apskaitos dokumentus, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 4 straipsnio nuostatą, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; 6 straipsnio 2 dalies nuostatą - „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatą – „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.“ ir 4 d. nuostatą -„Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d., Vilniuje, neapskaitė atskirų grynųjų pinigų ūkinių operacijų: dalies iš bendrovės klientų grynaisiais pinigais gautų pajamų už suteiktas automobilių remonto paslaugas neapskaitė elektroniniame kasos aparate (toliau – EKA) ar neįnešė į bendrovės kasą, neužpildydamas šioms sumoms kasos pajamų orderių, bei neteikė informacijos apie šias pajamas buhalterinę apskaitą tvarkiusiems darbuotojams. Už tiriamuoju laikotarpiu gautas ir neapskaitytas pajamas - ne mažiau kaip už 972 889 Lt (281 768,13 eurų) pirko bendrovės veiklai vykdyti naudojamas automobilių detales ir kitas medžiagas, apmokėjo paslaugas, o buhalterinę apskaitą tvarkiusioms bei nusikalstamų D. Ž. ketinimų nežinojusioms E. M. (laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 11 d.), E. M. (laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d.) nurodė, jog detalės ir medžiagos įsigytos bei paslaugos apmokėtos, už jo bei S. C. asmenines pinigines lėšas, po ko pats pasirašė bei nurodė pasirašyti apie jo nusikalstamus ketinimus nežinančiam S. C. šio laikotarpio avansinėse apyskaitose, taip patvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie šių lėšų kilmę, dėl ko šios neapskaitytos piniginės lėšos, iš viso 791094 Lt (229116,66 eurų) bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotos kaip bendrovės įsiskolinimas D. Ž. 427 952,44 Lt (123 943,59 eurų) sumai ir S. C. 363 141,55 Lt (105173,06 eurų) sumai. Taip pat iš gautų ir neapskaitytų pajamų jis organizavo ir asmeniškai mokėjo papildomą buhalterinės apskaitos registruose neapskaitytą darbo užmokestį sau pačiam bei darbuotojams V. A., S. M., D. K., S. C., M. M., V. K., I. R., V. Š., D. S., E. C., R. A., R. K., N. A., H. J., Ž. L., S. V., V. K., S. J., E. K., R. M., V. G., J. A., M. P. šios darbo užmokesčio dalies nefiksuojant darbo užmokesčio žiniaraščiuose, bendrai išmokėdamas ne mažiau kaip 181 795 Lt (52 651,47 eurų) sumą grynųjų pinigų, šių operacijų neapskaitė apskaitoje kaip išlaidų iš bendrovės lėšų, dėl šių D. Ž. veiksmų UAB „D“ buhalterinės apskaitos registruose (EKA žurnale, kasos juostoje, kasos knygoje, didžiojoje knygoje, darbo užmokesčio žiniaraštyje ir kt.) buvo užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys apie bendrovės gaunamas pajamas, patiriamas išlaidas, realiai darbuotojams išmokamą darbo užmokestį, todėl buvo iškreipti tikrieji duomenys apie turtą, pajamas, įsipareigojimų dydį ir struktūrą, tokiu būdu apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą apskaitą dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „D” turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio turto laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d.

  1. UAB „D“ pateikė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, o būtent:

19D. Ž., eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje – UAB ,,D“, kodas ( - ), reg. ( - ), Vilniuje, (nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 28 d. laikinai eidamas direktoriaus pareigas, nuo 2008 m. spalio 29 d.eidamas direktoriaus pareigas), turėdamas teisę atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus jo vardu bei kontroliuoti jo veiklą, veikdamas UAB ,,D“ vardu, jos naudai ir interesais, būdamas atsakingu už juridinio asmens veiklos kontrolę, buhalterinės apskaitos organizavimą, bei pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas būdamas atsakingu už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą, neapskaitė atskirų ūkinių operacijų: – D. Ž., veikdamas UAB „D“ naudai, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. neapskaitė dalies gautų pajamų grynaisiais pinigais už bendrovės suteiktas automobilių remonto paslaugas, dėl ko UAB „D“ buhalterinės apskaitos pirminiuose dokumentuose bei registruose šios operacijos nebuvo įregistruotos, o už gautas ir neapskaitytas pajamas, kurios, bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotos kaip bendrovės įsiskolinimas darbuotojams – t. y. D. Ž. ir S. C., pirko bendrovės veiklai vykdyti naudojamas automobilių detales ir kitas medžiagas, taip pat organizavo ir asmeniškai vykdė papildomo, buhalterinės apskaitos registruose neapskaityto darbo užmokesčio išmokėjimą darbuotojams, šios darbo užmokesčio dalies nefiksuojant darbo užmokesčio žiniaraščiuose. Tiriamuoju laikotarpiu D. Ž., neteikė informacijos apie šias pajamas buhalterinę apskaitą tvarkiusiems darbuotojams bei, žinodamas, kad dėl duomenų apie realias pajamas ir išlaidas neapskaitymo bus iškreipti duomenys apie pajamas, pelną, turtą ir jo naudojimą, nurodė jo nusikalstamų ketinimų nežinojusioms bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkiusioms E. M. (laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 11 d.), E. M. (laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d.) pagal bendrovės buhalterinėje apskaitoje užfiksuotus žinomai neteisingus duomenis apie UAB „D“ gaunamas pajamas, išlaidas ir pelną parengti bendrovės deklaracijas ir ataskaitas (pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas (FR0600), metines pelno mokesčio deklaracijas (forma PLN204), mėnesines ir metines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas (FR0572 ir FR0573), Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas). E. M. bei E. M., jų darbo minėtoje bendrovėje laikotarpiu, parengus finansinės veiklos deklaracijas bei ataskaitas, D. Ž., žinodamas, kad šiose deklaracijose ir ataskaitose už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. įrašyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie UAB „D“ gautas realias pajamas, išlaidas ir pelną, kad į deklaracijas bei ataskaitas neįtraukta turtinė prievolė mokėtinų valstybei privalomų mokesčių ir įmokų nuo gautų bet neapskaitytų UAB „D“ pajamų bei nuo buhalterinės apskaitos registruose neapskaityto neoficialaus papildomo darbuotojų darbo užmokesčio, siekdamas UAB ,,D“ naudai išvengti mokesčių, kurių suma viršija 10 MGL, organizavo šių deklaracijų ir ataskaitų pateikimą Valstybės įgaliotoms institucijoms - Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui bei Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriui: už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui UAB „D“ teikė D. Ž., bei tuo metu bendrovės buhaltere dirbusios E. M. pasirašytas rašytines (popierines) pridėtinės vertės mokesčių deklaracijas (FR0600), metines pelno mokesčio deklaracijas (forma PLN204), mėnesines ir metines pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas (FR0572 ir FR0573) bei už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 1 d. aukščiau minėtas deklaracijas Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui UAB „D“ teikė elektroniniu būdu (duomenis teikė tuo metu bendrovės buhaltere dirbusi E. M.); taip pat už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. UAB „D“ Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriui teikė D. Ž. pasirašytas rašytines (popierines) Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansines ataskaitas F4, bei 2010 m. sausio 16 d. E. M. elektroniniu parašu patvirtintą ataskaitą (už laikotarpį nuo 2009 m. spalio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.), o laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. UAB „D“ socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų metinės finansinės ataskaitos buvo automatiškai suformuojamos pagal LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų bazėje bendrovės pateikiamus duomenis.

20Dėl šių veiksmų laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d., D. Ž. vadovaujamos UAB „D“ buhalterinės apskaitos registruose neapskaičius ne mažiau kaip 972 889 Lt (281 768,13 eurų) pajamų ir pateikus neteisingus duomenis pajamas, pelną ir turtą, minėtu laikotarpiu buvo neapskaičiuota, nedeklaruota ir nesumokėta 187 320 Lt (54 251,62 eurų) PVM, 1887 Lt (546,51 eurų) pelno mokesčio, taip pat nuo bendrovės buhalterinėje apskaitoje neapskaityto ne mažiau kaip 250 391 Lt (72 518,25 eurų) darbo užmokesčio nedeklaruota ir nesumokėta 52 276 Lt (15 140,17 eurų) GPM, 389 Lt (112,66 eurų) įmokų į Garantinį fondą, 84 815 Lt (24564,12 eurų) VSD įmokų, o laikotarpiu nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. nuo, buhalterinėje apskaitoje neapskaityto ne mažiau kaip 155 968 Lt (45171,46 eurų) darbo užmokesčio nesumokėta 9 306 Lt (2695,20 eurų) PSD įmokų, taip UAB ,D“, atstovaujama direktoriaus D. Ž., pateikė neteisingus duomenis apie pajamas, pelną.

  1. UAB „D“ apgaulingai tvarkė apskaitą, o būtent:

21D. Ž., eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje – UAB ,,D“, kodas ( - ), reg. ( - ), Vilniuje, (nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 28 d. laikinai eidamas direktoriaus pareigas, nuo 2008 m. spalio 29 d.eidamas direktoriaus pareigas), turėdamas teisę atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus jo vardu bei kontroliuoti jo veiklą, veikdamas UAB ,,D“ vardu, jos naudai ir interesais, pagal 2001-11-06 Buhalterinės veiklos įstatymo (toliau – BAĮ) Nr. IX-574 21 straipsnio 1 dalį kaip ūkio subjekto vadovas būdamas atsakingu už juridinio asmens veiklos kontrolę ir buhalterinės apskaitos organizavimą, taip pat šiuo laikotarpiu atlikdamas bendrovės kasininko pareigas ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 3 p. nuostatą, kad ,,pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio kvitas“, privalėdamas pildyti grynųjų pinigų apskaitos pirminius dokumentus, pažeisdamas Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX–574 4 straipsnio nuostatą, kad „Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų: tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; 6 straipsnio 2 dalies nuostatą - „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, 12 straipsnio 1 dalies nuostatą – „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais <...>. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.“ ir 4 d. nuostatą -„Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti“, laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d. neapskaitė atskirų grynųjų pinigų ūkinių operacijų: D. Ž., veikdamas UAB „D“ naudai, dalies iš bendrovės klientų grynaisiais pinigais gautų pajamų už suteiktas automobilių remonto paslaugas neapskaitė elektroniniame kasos aparate (toliau – EKA) ar neįnešė į bendrovės kasą, neužpildydamas šioms sumoms kasos pajamų orderių bei neteikė informacijos apie šias pajamas buhalterinę apskaitą tvarkiusiems darbuotojams. Už tiriamuoju laikotarpiu gautas ir neapskaitytas pajamas - ne mažiau kaip už 972 889 Lt (281 768,13 eurų) D. Ž. pirko UAB „D“ veiklai vykdyti naudojamas automobilių detales ir kitas medžiagas, apmokėjo paslaugas, o buhalterinę apskaitą tvarkiusioms bei nusikalstamų D. Ž. ketinimų nežinojusioms E. M. (laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 11 d.), E. M. (laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 12 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d.) nurodė, jog detalės ir medžiagos įsigytos bei paslaugos apmokėtos už D. Ž. bei S. C. asmenines pinigines lėšas, po ko D. Ž. pats pasirašė šio laikotarpio avansinėse apyskaitose, taip patvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie šių lėšų kilmę, dėl ko šios neapskaitytos piniginės lėšos, iš viso 791094 Lt (229116,66 eurų) bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo atvaizduotos kaip bendrovės įsiskolinimas darbuotojams – t. y. D. Ž. 427 952,44 Lt (123 943,59 eurų) sumai ir S. C. 363 141,55 Lt (105173,06 eurų) sumai. Taip pat iš gautų ir neapskaitytų pajamų D. Ž., atstovaudamas UAB „D“, organizavo ir asmeniškai mokėjo papildomą buhalterinės apskaitos registruose neapskaitytą darbo užmokestį sau pačiam bei darbuotojams V. A., S. M., D. K., S. C., M. M., V. K., I. R., V. Š., D. S., E. C., R. A., R. K., N. A., H. J., Ž. L., S. V., V. K., S. J., E. K., R. M., V. G., J. A., M. P. šios darbo užmokesčio dalies nefiksuojant darbo užmokesčio žiniaraščiuose, bendrai išmokėdamas nemažiau kaip 181 795 Lt (52 651,47 eurų) sumą grynųjų pinigų, šių operacijų neapskaitė apskaitoje kaip išlaidų iš bendrovės lėšų, dėl šių D. Ž. veiksmų UAB „D“ buhalterinės apskaitos registruose (EKA žurnale, kasos juostoje, kasos knygoje, didžiojoje knygoje, darbo užmokesčio žiniaraštyje ir kt.) buvo užfiksuoti žinomai neteisingi duomenys apie bendrovės gaunamas pajamas, patiriamas išlaidas, realiai darbuotojams išmokamą darbo užmokestį, todėl buvo iškreipti tikrieji duomenys apie turtą, pajamas, įsipareigojimų dydį ir struktūrą, tokiu būdu juridinis asmuo UAB „D“, atstovaujama direktoriaus D. Ž. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą apskaitą dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „D“ turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio turto laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d.

 1. Apeliacinio skundo argumentai
 1. Apeliaciniame skunde Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prašo pakeisti 2017 m. kovo 21 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendį ir tenkinti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareikštą patikslintą civilinį ieškinį 73 792,85 eurų sumai. Skunde apeliantas teigia, kad teismo nuosprendžiu buvo netinkamai išspręstas byloje pateiktas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys, o nuosprendis yra nemotyvuotas ir priimtas paviršutiniškai, neišsamiai ir šališkai išnagrinėjus bylą.
  1. Skunde apeliantas nesutinka su teismo argumentu, kad apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą ir teikiant valstybės įgaliotoms institucijoms neteisingus duomenis apie gautas pajamas ir mokėtinus mokesčius, tiesioginiai turtiniai padariniai valstybei nekyla. Taip pat apeliantas nesutinka su argumentu, kad nustačius, jog UAB „D“ nėra bankrutuojanti įmonė, nėra duomenų apie jokias kliūtis išsireikalauti mokesčius mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą civilinis ieškinys nagrinėjamas kartu su baudžiamąja byla, kai yra trys sąlygos: 1) fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta žala; 2) kaltinamojo veika turi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; 3) tarp kaltininko veikos ir padarytos žalos yra priežastinis ryšys. Tačiau, neatsižvelgiant į tai, kad nurodytos aplinkybės šioje baudžiamojoje byloje buvo įrodytos, teismo nuosprendyje visiškai nepagrįstai ir remiantis išimtinai D. Ž. gynybos argumentais Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys liko neišspręstas.
  2. Skunde apeliantas nurodė, kad apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). Remiantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 straipsnio 2 dalies, 12 straipsnio 1 dalies, 13 straipsnio 3 dalies nuostatomis, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, turi būti įtraukiami į apskaitą ir pagrįsti apskaitos dokumentais, įrašai apskaitos registruose turi būti daromi tik pagal apskaitos dokumentus. Padarius BK 222 straipsnio 1 dalyje nurodytas alternatyvias veikas būta, kad padarytų veikų pasekoje nebūtų galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Teismų praktikoje apgaulingo ar aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo bylose yra išaiškinta, kad realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (neatliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, BK 222 straipsnio prasme tai reiškia nusikalstamų padarinių buvimą. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu. Apeliantas pažymi, kad BK 222 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos dalykas yra ne turtas, su kuriuo atliekamos vėliau tinkamai neužfiksuojamos operacijos ar kurį siekiama neteisėtai įgyti tokias operacijas atliekant, o buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuose daromi melagingi įrašai arba neįrašomi reikiami duomenys. Padariniai, su kuriais siejamas šio nusikaltimo baigtumas, yra ne finansinė, turtinė žala kitiems asmenims, o negalimumas nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Taigi visiškai nepagrįstas teismo nuosprendžio teiginys, kad apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėta veika tik tada, kai pasisavinamas turtas ar kitaip neteisėtai gaunamos lėšos. Su šiuo teiginiu galima būtų sutikti tik tuo aspektu, kad apgaulingas apskaitos tvarkymas ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas paprastai yra susiję su neteisėtu siekimu mokesčių pavidalu įgyti, pasisavinti turtą, pinigines lėšas ar teisę į jas arba panaikinti pinigines prievoles. Apeliantas mano, kad apgaulingu apskaitos tvarkymu, pažeidžiant teisės aktų reikalaujamą buhalterinės apskaitos tvarkymą, neabejotinai padaroma žala valstybės biudžetui, nes taip nuo valstybės slepiami mokesčiai valstybės biudžetas netenka dalies įplaukų.
  3. Skunde apeliantas nurodė, jog nors BK 220 straipsnio dispozicija nenumato materialių padarinių – turtinės žalos padarymo, t. y. nusikalstama veika laikoma baigta, kai kaltininkas įrašo žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai, o šios veikos subjektyvusis požymis – siekimas išvengti mokesčių – yra nusikalstamos veikos motyvas, svarbu paminėti tai, kad neteisingų duomenų pateikimas lemia prievolės mokėti mokestį nebuvimą arba prievolę sumokėti mažesnį nei priklauso mokestį. Pažymi ir tai, kad būtinas aptariamos nusikalstamos veikos požymis yra tikslas išvengti mokesčių, t. y. asmuo suvokia, kad jis į deklaraciją, ataskaitą ar kitą dokumentą įrašė žinomai neteisingus duomenis apie pajamas, turtą, pelną ar jų panaudojimą ir pateikė valstybės įgaliotai institucijai, siekdamas išvengti mokesčių ir to nori. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs taisyklę, kad nedeklaravus pajamų tuo metu, kai jos buvo gautos, ir taip faktiškai pašalinant galimybes jas teisėtai deklaruoti kitu laiku, taip pat atsižvelgiant į tai, kad mokesčiais už šias pajams ilgą laiką po jų gavimo nesumokėti, yra pagrindas laikyti, kad pateikiant neteisingas deklaracijas buvo siekiama šių mokesčių nemokėti apskritai.
  4. BPK 109 straipsnis numato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese įtariamajam ar kaltinamajam, ar už jų veikas atsakingiems asmenims pareikšti civilinį ieškinį. Į turtinės žalos sąvoką įeina turtinė žala ir kiti materialiniai nuostoliai, susiję su nusikaltimo padarymu, kai atsiradusią žalą ir kaltininko veiksmus jungia priežastinis ryšys. Teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje aiškiai ir vienareikšmiškai konstatuota tiek žala, kuri atsirado dėl D. Ž. nusikalstamų veiksmų, tiek priežastinis ryšys tarp D. Ž. veiksmų ir valstybei padarytos žalos, kuri pasireiškė nedeklaruotais ir nesumokėtais mokesčiais. Teismo nuosprendžiu nustatyta, kad dėl D. Ž. atliktų nusikalstamų veikų požymius turinčių neteisėtų veiksmų valstybės biudžetui buvo padaryta žala, t. y. nebuvo sumokėta 54 251 62 eurų PVM, 15 140,17 eurų GPM, 112,66 eurų įmokų į Garantinį fondą, 3 741,89 eurų nekilnojamojo turto mokesčio ir 546,51 eurų pelno mokesčio. Taip pat UAB „D“ vadovo D. Ž. veiksmai nulėmė minėtų įplaukų nepatekimą į valstybės biudžetą ir buvo žalos atsiradimo valstybės finansų sistemai tiesioginė ir pagrindinė priežastis, t. y. byloje įrodyta, kad tarp neteisėtų veiksmų ir nusikalstamų veikų padarinių egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys. Tačiau teismo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas. Aptariamame kontekste paminėtina ir BPK 115 straipsnio 1 dalies nuostata, kurioje nustatyta, kad priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Sprendimą patenkinti civilinį ieškinį teismas priima tuo atveju, kai remdamasis byloje esančiais įrodymais nustato, kad ieškinys yra pagrįstas. Šioje baudžiamojoje byloje surinkta pakankamai ne tik kaltinamųjų kaltę pagrindžiančių, bet ir civilinio ieškinio pagrįstumą patvirtinančių įrodymų. Teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, galėjo ir privalėjo spręsti dėl Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinio ieškinio, kuris tiesiogiai susijęs su UAB „D“ ir D. Ž. kaltės klausimo išsprendimu.
  5. Apeliantas pabrėžia, kad remiantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalimi mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Remiantis šia nuostata pasibaigus baudžiamajam procesui bei įsiteisėjus skundžiamam teismo nuosprendžiui, mokesčių administratoriaus inicijuoto mokestinio patikrinimo metu galėtų būti apskaičiuoti (perskaičiuoti) mokesčiai už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d., o ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje apėmė ir ankstesnį laikotarpį, t. y. nuo 2006 m. sausio 1 d. Taigi, nepagrįstas teismo argumentas, kad UAB „D“ esant nebankrutuojančiai nėra kliūčių VMI ir SODRAI išsireikalauti mokesčius įstatymuose nustatyta tvarka.
  6. Iš teismo nuosprendyje išdėstytų teiginių darytina išvada, kad UAB „D“ privalomi mokėti mokesčiai turėtų būti išreikalauti mokesčių įstatymų nustatyta tvarka, t.y. išeinant už baudžiamosios bylos ribų, tačiau šis teiginys yra nepagrįstas ir neteisėtas draudimo persekioti ir bausti už tą patį nusikaltimą (non bis in idem) principo kontekste. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovei skundžiamu teismo nuosprendžiu paskirta bauda už nusikalstamas veikas, antrą kartą baudžiant juridinį asmenį už mokesčių teisės pažeidimus būtų pažeistas dvigubo baudimo draudimo principas.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai
 1. Apeliacinis skundas atmestinas.
 2. Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo visas teisingam civilinio ieškinio išsprendimui reikšmingas aplinkybes, teisingai jas įvertino ir priėmė motyvuotą sprendimą. Apylinkės teismo nurodyti motyvai yra pilni, aiškūs ir teisingi, todėl kolegija jų iš naujo nekartoja. Dėl nagrinėjamos situacijos yra suformuota teismų praktika, kuri yra nurodyta Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendyje, tai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-308-697/2016, todėl apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas. Apeliaciniame skunde nėra jokių motyvų, kodėl reikėtų keisti suformuotą teismų praktiką ar kitaip vertinti situaciją.
 3. Apelianto argumentas, kad mokesčių administratoriaus inicijuoto mokestinio patikrinimo metu galėtų būti apskaičiuoti (perskaičiuoti) mokesčiai už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d., o ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje apėmė ir ankstesnį laikotarpį, t. y. nuo 2006 m. sausio 1 d., yra nereikšmingi. Apeliantas pats nesiėmė veiksmų laiku ir tinkamai atlikti savo pareigą ir apskaičiuoti mokesčiu, o dabar savo neveikimą bando ištaisyti baudžiamosios teisenos priemonėmis. Toks veikimo būdas nėra teisingas, baudžiamasis procesas nėra skirtas nesumokėtų mokesčių išsiieškojimui.
 4. Neteisingas ir apelianto argumentas dėl non bis in idem principo taikymo šioje situacijoje. Šis principas yra įtvirtintas BK 2 straipsnio 6 dalyje ir jis suformuluotas taip: niekas negali būti baudžiamas už tą pačią nusikalstamą veiką antrą kartą. Tai yra baudžiamosios teisės principas ir iš tiesų, už šią nusikalstamą veiką nei D. Ž., nei UAB „D“ negalės dar kartą būti teisiami. Tačiau apskaičiuojant ir išieškant iš uždarosios akcinės bendrovės nesumokėtus mokesčius ji nebus antrą kartą baudžiama už nusikalstamą veiką.
Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujančios Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ingridai Janonytei,... 3. dalyvaujant prokurorei Vilmai Vidugirienei,... 4. nuteistojo advokatui Audriui Pėstininkui,... 5. juridinio asmens atstovui advokatui Eugenijui Karažinui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. - D. Ž. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 8. - D. Ž. pripažintas kaltu pagal BK 220 straipsnio 1 dalį ir jam paskirta 70... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės... 10. - Juridinis asmuo UAB „D“ pripažinta kalta pagal BK 20 straipsnio 2 dalį,... 11. - Juridinis asmuo UAB „D“ pripažinta kalta pagal BK 20 straipsnio 2 dalį,... 12. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės... 13. VMI ir SODROS civiliniai ieškiniai šioje byloje palikti nenagrinėti.... 14. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15.
 1. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio... 16. jis, nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 28 d., laikinai eidamas UAB... 17. Dėl šių D. Ž. veiksmų laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m.... 18. jis, būdamas UAB ,,D“ (reg. ( - ), Vilniuje) direktoriumi (nuo 2006 m.... 19. D. Ž., eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje – UAB ,,D“,... 20. Dėl šių veiksmų laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio... 21. D. Ž., eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje – UAB ,,D“,... 22. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, atstovaujančios...