Byla 2S-457-123/2007

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Erikos Misiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos E. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės D. P. ieškinį atsakovui E. P. , dalyvaujančiai byloje išvadai duoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-01-09 sprendimu nutraukė santuoką tarp E. P. ir D. P. , nustatė nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, iš atsakovo E. P. priteisė nepilnamečių vaikų išlaikymą ir padalino santuokoje įgytą turtą (b.l. 56-58). Apeliantė E. S. teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-01-09 sprendimo (b.l. 59-60). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-02-06 nutartimi apeliantei nustatė terminą trūkumams pašalinti, t.y. už paduodą apeliacinį skundą papildomai sumokėti 616,62 Lt žyminio mokesčio (b.l. 64). Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-02-06 nutarties (b.l. 70-71).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-03-07 priėmė nutartį, kuria apeliantės E. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-01-09 sprendimo bei atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-02-06 nutarties, atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui (b.l. 74). Nurodė, kadangi apeliantė E. S. nebuvo įtraukta į civilinės bylos nagrinėjimą kaip byloje dalyvaujantis asmuo, todėl ji neturėjo teisės paduoti nei apeliacinį skundą, nei atskirąjį skundą. Grąžino pareiškėjai E. S. sumokėtą žyminį mokestį ir išaiškino, kad jeigu E. S. mano, jog 2007-01-09 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas pažeidė jos teises ar įstatymo saugomus interesus, ji gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą.

4Pareiškėja atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-03-07 nutartį (b. l. 77), kadangi ji nepagrįsta ir pažeidžia jos interesus. Pareiškėja nurodo, kad įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų trečiuoju asmeniu pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus nespėjo, kadangi apie civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės sužinojo tik gruodžio mėnesio pabaigoje, o nuo 2006-12-28 gydėsi Kauno medicinos universiteto klinikose. Atsakovas nepranešdamas pareiškėjai, kaip jo kreditorei apie bylos dėl santuokos nutraukimo iškėlimą, pažeidė kreditorės teises pareikšti reikalavimus bei užkirto galimybę atgauti skolą, atsisakydamas santuokoje įgyto turto dalies ieškovės D. P. naudai. Atsakovas, po santuokos nutraukimo neturi jokio turto, yra bedarbis, be to teismas priteisė išlaikymą jo nepilnamečiams vaikams, todėl pareiškėjos skolos išieškojimas yra praktiškai neįmanomas.

5Šalys nepateikė atsiliepimų į atskirąjį skundą.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Apeliacinio skundo ir atskirojo skundo priėmimo teismo žinion stadijoje teismo sprendžiami klausimai yra išimtinai procesinio teisinio pobūdžio: sprendžiama, ar asmuo turi teisę kreiptis į teismą ir ar jis šią teisę realizuoja laikydamasis proceso įstatymų nustatytos tvarkos. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, atsisakydamas priimti apeliacinį skundą ir atskirąjį skundą, nesprendė ir nenagrinėjo aplinkybių, susijusios su apeliantės teise į reikalavimo patenkinimą.

8LR CPK 305 str. numatyta, kad apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Asmenys, neįtraukti į civilinės bylos nagrinėjimą, neturi teisės paduoti apeliacinį skundą. Apeliantė yra atsakovo kreditorė, kuri turėjo teisę įstoti į civilinę bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo, kaip tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus (LR CK 3.126 str. 1 d.). Tačiau nei ieškovė, nei atsakovas teismui nepateikė duomenų apie vieno iš jų kreditorę E. S. , bei nepranešė jai apie bylos iškėlimą. Kadangi apeliantė nebuvo įtraukta į civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei nagrindėjimą kaip byloje dalyvaujantis asmuo, todėl ji neturėjo teisės paduoti apeliacinį skundą, taip pat ir atskirąjį skundą. Teisėjų kolegija sutinka, kad pirmosios isntancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apeliantės pateiktą apeliacinį skundą bei atskirąjį skundą.

9Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys į tai, kadangi atsakovas E. P. nevykdė įstatymu nustatytos pareigos - pranešti kreditoriams apie civilinės bylos dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei iškėlimą, tai pareiškėja E. S. , kaip kreditorė, kuriai nedalyvaujant teismas išnagrinėjo civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikams priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo turi pagrindą pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių ir kai teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų (LR CPK 365 str.1 d., 366 str. 1 d. 2 p., 7 p.).

10Kolegija nepasisako dėl apeliantės atskirojo skundo motyvų dėl papildomo žyminio mokesčio sumokėjimo, nes šis klausimas nebuvo sprendžiamas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, todėl negali būti atskirojo skundo nagrinėjimo objektu.

11Dėl išdėstytų motyvų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti kolegija neturi teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija,

Nutarė

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai