Byla 2VP-30541-779/2018
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys A. S., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Doka Lietuva“, I. Ž., UAB „LAKKA Baltija“, A. Š

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Armino Naujokaičio pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą, suinteresuoti asmenys A. S., uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Doka Lietuva“, I. Ž., UAB „LAKKA Baltija“, A. Š.,

2Teismas

Nustatė

3antstolis Arminas Naujokaitis kreipėsi į teismą, prašydamas skirti skolininko A. S. darbovietės UAB „LAKKA Baltija“ vadovui A. Š. 300,00 Eur baudą už 2018-04-19 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/01689 ir 300,00 Eur baudą už 2018-04-20 patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02419.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Antstolio Armino Naujokaičio kontoroje: 1) vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/01689 vykdomas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-05-29 vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. eL2-11962-592/2017 dėl 27 086,46 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo UAB „Doka Lietuva“ naudai (v.b. Nr. 157/17/01689 l. 7); 2) vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02419 vykdomas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-20 įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-30591-1012/2017 dėl 1000,00 Eur skolos, 8,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. S. išieškotojo I. Ž. naudai (v.b. Nr. 0157/17/02419 l. 2). Vykdymo proceso metu nustatyta, kad skolininkas A. S. dirba UAB „LAKKA Baltija“ (v.b. Nr. 0157/17/01689 l. 112, 121). 2018-04-19 Patvarkymu dėl skolos išieškojimo antstolis kreipėsi į skolininko darbovietę UAB „LAKKA Baltija“ ir pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio dalies ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (v.b. Nr. 0157/17/01689 l. 114). 2018-04-20 antstolis priėmė Patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo kreipėsi į skolininko darbovietę UAB „LAKKA Baltija“ ir pareikalavo iš skolininko darbo užmokesčio dalies ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (v.b. Nr. 0157/17/02419 l. 93). Aukščiau nurodyti patvarkymai išsiųsti Juridinių asmenų registre nurodytu UAB „LAKKA Baltija“ buveinės adresu Sūduvių g. 3, Buivydiškių k., Vilniaus r. sav. ir tinkamai įteikti 2018-05-01 (v.b. Nr. 00157/17/01689 l. 115-117). 2018-06-29 antstolis priėmė Patvarkymą dėl pranešimo, kodėl nevykdomi patvarkymai, pateikimo, kuriuo kreipėsi į UAB „LAKKA Baltija“ ir įpareigojo per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos, įvykdyti išskaičiavimą iš skolininko darbo užmokesčio už visą laikotarpį arba nurodyti priežastis, kodėl nėra/nebuvo vykdomas išskaičiavimas (v.b. Nr. 00157/17/01689 118 l.). Patvarkymas išsiųstas Juridinių asmenų registre nurodytu UAB „LAKKA Baltija“ buveinės adresu Sūduvių g. 3, Buivydiškių k., Vilniaus r. sav. ir tinkamai įteiktas 2018-07-03 (v.b. Nr. 00157/17/01689 l. 119). Duomenų apie tai, kad antstolio 2018-04-19 ir 2018-04-20 Patvarkymai dėl skolos išieškojimo būtų įvykdyti ar antstoliui būtų nurodytos patvarkymų nevykdymo priežastys, byloje nėra (CPK 178 str.).

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 straipsnio 2 dalis). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Juridinių asmenų registro duomenimis Patvarkymų dėl skolos išieškojimo įteikimo UAB „LAKKA Baltija“ metu ir iki šiol UAB „LAKKA Baltija“ vadovo pareigas eina A. Š..

7Remiantis išdėstytu, nustačius, kad antstolio reikalavimai UAB „LAKKA Baltija“ buvo žinomi, tačiau jos vadovas A. Š. neužtikrino jų vykdymo, jam skirtina bauda.

8Antstolis prašo A. Š. skirti po 300,00 Eur baudas už atitinkamai 2018-04-19 Patvarkymo dėl skolos išieškojimo ir 2018-04-20 Patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą. Spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, teismas prioritetiniu kriterijumi laiko sudrausminantį baudos poveikį, taip pat atsižvelgia į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis baudos už antstolių reikalavimų nevykdymą kitose vykdomosiose bylose A. Š. jau yra skirtos 6 kartus, tačiau A. Š. sistemingai nevykdo antstolių reikalavimų. Teismas antstolio prašymą tenkina visiškai, sprendžia, kad A. Š. skirtinos vienkartinės: 300,00 Eur bauda už antstolio 2018-04-19 Patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą ir 300,00 Eur bauda už antstolio 2018-04-19 Patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymą (CPK 585 straipsnio 2 dalis, CK 1.5 straipsnio 1 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais, 585 straipsnio 2, 3 dalimis, 593 straipsniu,

Nutarė

10antstolio Arminio Naujokaičio pareiškimą tenkinti.

11Paskirti UAB „LAKKA Baltija“ vadovui A. Š., a. k. ( - ) 300,00 Eur (trijų šimtų eurų, 00 ct) baudą už antstolio Armino Naujokaičio 2018-04-19 Patvarkymo dėl skolos išieškojimo, priimto vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/01689, ir 300,00 Eur (trijų šimtų eurų, 00 ct) baudą už antstolio Armino Naujokaičio 2018-04-20 Patvarkymo dėl skolos išieškojimo, priimto vykdomojoje byloje Nr. 0157/17/02419, nevykdymą.

12Išaiškinti A. Š., a.k. ( - ) kad baudų sumokėjimas neatleidžia jo vadovaujamos UAB „LAKKA Baltija“ nuo pareigos įvykdyti antstolio reikalavimus.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai