Byla 2-1652-223/2018
Dėl išmokų priteisimo pagal ieškovės Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovei I. G

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Birutė Mėlinauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąją dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl išmokų priteisimo pagal ieškovės Panevėžio teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovei I. G..

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 1463,49 Eur išlaidų atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovė buvo įpareigota per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Teismo pranešimas atsakovei įteiktas 2018 m. vasario 12 d. viešo paskelbimo būdu (35, 36 b. l.). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas sprendimas už akių.

7Nustatyta, kad šalys 2016 m. gegužės 30 d. sudarė Dvišalę mokymo sutartį Nr. NAKD1(P27)-576 (6-9 b. l.). Minėtos sutarties 7.4. papunkčiu, atsakovė įsipareigojo nenutraukti profesinio mokymo be svarbių priežasčių nurodytų „Apraše“. Atsakovė be svarbių priežasčių neatvyko į Panevėžio teritorinės darbo biržos Panevėžio skyrių numatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti, todėl neteko bedarbio statuso ir darbo paieška buvo nutraukta. Panevėžio teritorinė darbo birža 2016 m. gruodžio 27 d. išsiuntė pretenziją Nr. S3373-(1.20/13), kuria informavo atsakovę, jog ji nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, konkrečiai sutarties 7.5. papunktyje nustatyto įsipareigojimo, todėl sutartis nuo 2017 m. sausio 6 d. buvo nutraukta ir atsakovė, vadovaudamasi sutarties 7.7. papunkčiu, įpareigota atlyginti ieškovei jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, t. y. 1513,49 Eur grąžinti į darbo biržos sąskaitą iki 2017 m. vasario 17 d. Tarp šalių 2016 m. gruodžio 27 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl lėšų atlyginimo dalimis, minėtą sumą išdėstant dešimties mėnesių laikotarpiui po 151,35 Eur. Atsakovė į darbo biržos sąskaitą sumokėjo 50 Eur, likusios skolos nemokėjo.

8Byloje nustatyta, kad ieškovė vadovaudamasi Sutarties 5.1. papunkčiu, 2016 m. gegužės 30 d. išdavė atsakovei Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kuponą Nr. NAKD1(P27-594)-594, kurio II dalies 2.2.1. papunkčiu, įsipareigojo sumokėti 710,44 Eur profesinio mokymo teikėjui – VĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui už atsakovei suteiktą profesinio mokymo paslaugą pagal prekybinės salės darbuotojo mokymo programą. Ieškovė savo įsipareigojimą įvykdė ta apimtimi, kuria atsakovei buvo suteikta profesinio mokymo paslauga, t. y., pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktą 2016 m. birželio 30 d. sąskaitą-faktūrą mokymo įstaigai sumokėjo 153,92 Eur, pagal 2016 m. liepos 31 d. sąskaitą-faktūrą mokymo įstaigai sumokėjo 236,81 Eur, pagal 2016 m. rugpjūčio 31 d. sąskaitą-faktūrą mokymo įstaigai sumokėjo 260,49 Eur, pagal pateiktą 2016 m. rugsėjo 7 d. sąskaitą-faktūrą mokymo įstaigai sumokėjo 59,22 Eur (13-23 b. l.). Ieškovė taip pat sumokėjo 574,60 Eur mokymo stipendiją ir 228,45 Eur kelionės išlaidas. Vykdydama sutartines prievoles bendroje sumoje ieškovė patyrė 1513,49 Eur išlaidų. Kadangi atsakovė į ieškovės sąskaitą sumokėjo 50 Eur sumą, atsakovės skola ieškovei sudaro 1463,49 Eur. Ieškovės įsipareigojimų įvykdymą ir jų pagrindu atsiradusias išlaidas patvirtina ieškovės pateikti dokumentai.

9Ieškovės ir atsakovės sudaryta Sutartis grindžiama Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo ir Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. Al-499, nuostatomis. Laikytina, kad atsakovas pažeidė Sutarties 7.4. papunktyje nustatytą įsipareigojimą, remiantis sutarties 7.7 p., ieškovė turi reikalavimo teisė dėl jos patirtų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, atlyginimo.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 straipsnyje įtvirtinta civilinės atsakomybės samprata – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (CPK 6.246 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė netinkamai vykdė sutarties nuostatas, tokiu būdu ieškovė patyrė 1463,49 Eur nuostolių. Atsakovė pareigos grąžinti dėl jos kaltės atsiradusius nuostolius neįvykdė, todėl iš atsakovės ieškovės patirti nuostoliai priteistini ieškovei. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi skolininkė privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str. 1 d.).

11Ieškinys tenkintinas (CK 6. 6.245, 6.246 str.). Priteisti iš atsakovės 1463,49 Eur išlaidų atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei, ir bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 88, 92, 93 straipsniai).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 279, 285, 286, 287 straipsniais teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės I. G., asmens kodas ( - ) 1463,49 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešimt tris eurus 49 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2018 m. sausio 22 d. bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo - ieškovei Panevėžio teritorinei darbo biržai, įmonės kodas 191435593.

15Priteisti iš atsakovės I. G., asmens kodas ( - ) 44,00 Eur (keturiasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio ir 1,90 Eur (vieną eurą 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įm. k. 188659752, atsisk. sąskaitą Nr. ( - ), AB ,,Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Atsakovė, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio aplinkės teismo Panevėžio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė, turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai