Byla eB2-1442-230/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Enola“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Enola“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo iškelti atsakovei UAB „Enola“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad atsakovės UAB „Enola“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. gruodžio 15 d. sudarė 3 809,88 Eur. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2017 m. gruodžio 15 d. duomenimis UAB „Enola“ apdraustųjų asmenų nėra. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš atsakovės UAB „Enola“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų ir delspinigių įsiskolinimą, įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo gautos 2015 m. rugsėjo 30 d. Be to, VSDFV Kauno skyrius registruotais laiškais siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Ieškovas Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo nepadengė.

3Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla.

4Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „Enola“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2017 m. gruodžio 31 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis. Minėta nutartis buvo išsiųsta 2018 m. sausio 5 d. atsakovės registruotos buveinės ir atsakovės administracijos vadovo R. B. VĮ Registrų centras nurodytu gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis – „neatsiėmė pašte“. 2018 m. sausio 23 d. nutartis pakartotinai išsiųsta tais pačiais atsakovės buveinės ir administracijos vadovo gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta, nurodant neįteikimo priežastis – „neatsiėmė pašte“. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų duomenų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Enola“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Enola“ įregistruota 2012 m. spalio 3 d., bendrovės direktorius R. B.. Iš VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad paskutinius finansinės atskaitomybės dokumentus bendrovė yra pateikusi už 2016 metus. Pagal atsakovės UAB „Enola“ 2016 metų balanso duomenis įmonė šiuo laikotarpiu turto iš viso apskaitė už 14 418 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 34 047 Eur. Iš 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonės nuostoliai sudarė 18 009 Eur sumą.

7Pagal VSDFV 2018 m. vasario 6 d. duomenis įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 3 809,88 Eur įsiskolinimą. Iš VMI prie LR FM 2018 m. vasario 8 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 371,52 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams.

8Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB „Enola“ nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, jog UAB „Enola“ vardu yra registruota 1 transporto priemonė, tačiau jos dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas.

9Nustačius, kad atsakovė UAB „Enola“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, įmonėje apdraustųjų asmenų (darbuotojų) nėra, kas rodo, jog įmonė veiklos nevykdo, nekilnojamojo turto neturi, jos vardu yra registruota 1 transporto priemonė, tačiau jos dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas, įmonės vadovas nei įmonės buveinės, nei VĮ Registrų centras nurodytu gyvenamosios vietos adresu yra nerandamas, spręstina, jog UAB „Enola“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Elmeda“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Enola“ (juridinio asmens kodas 302880431, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Islandijos pl. 95-57) bankroto bylą.

13Paskirti administratore uždarąją akcinę bendrovę „Elmeda“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA065).

14Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Enola“ (juridinio asmens kodas 302880431, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Islandijos pl. 95-57) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Enola“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

16Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

17Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Enola“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

18Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

21Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo... 3. Pareiškimas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. ... 4. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2018 m. sausio 3... 6. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Enola“ įregistruota 2012 m.... 7. Pagal VSDFV 2018 m. vasario 6 d. duomenis įmonėje apdraustųjų asmenų... 8. Pagal VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenis UAB... 9. Nustačius, kad atsakovė UAB „Enola“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku... 10. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 11. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1,... 12. iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Enola“ (juridinio asmens kodas... 13. Paskirti administratore uždarąją akcinę bendrovę „Elmeda“ (įmonių... 14. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Enola“ (juridinio asmens kodas... 15. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės ,,Enola“ kreditoriai per 40... 16. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 17. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 21. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta...