Byla 2A-794-605/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės, sekretoriaujant Juventai Blaževičiūtei, dalyvaujant ieškovei V. M., jos atstovei adv. K. Č., atsakovui J. S., jo atstovui adv. A. M., trečiojo asmens UAB „Architektų pastogė“ atstovui E. D. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. M. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1352-358/2010 pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovams J. S. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui UAB „Architektų pastogė“ dėl pažeistų teisių. Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovė prašė (b.l. 1-3, 22-24,77-78) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymą Nr. 02-05-11847; pripažinti J. S. atsisakymą derinti 1547 kv.m. žemės sklypo ribas (Liepų g. 12, Domeikava, Kauno rajone, kadastrinis numeris 52170012 Domeikavos k.v.), aprašytas 2009-12-07 žemės sklypo paženklinimo akte, ir atsisakymą duoti sutikimą žemės sklypo plane, parengtame 2009 m. UAB „Architektų pastogė“, nepagrįstais ir pripažinti teisę V. M. rengti ir įregistruoti žemės sklypo, esančio Liepų g. 12, Domeikava, Kauno rajone, planą be J. S. sutikimo; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai turėtas teismo išlaidas.

4Nurodė, kad 1988 m. rugpjūčio 29 d. nusipirko 1/2 dalį gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančius Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno raj. Atsakovas yra namų valdos bendraturtis, kuriam priklauso taip pat 1/2 dalis nekilnojamojo turto. 1992 m. rugsėjo 22 d. su J. S. susitarė dėl perkamų žemės sklypo dalių ir pasirašė susitarimą, pagal kurį atsakovas pageidavo pirkti 0,0677 ha žemės sklypo dalį. Tokios sklypo dalies išpirkimui jis buvo parašęs ir prašymą, atlikęs įmokėjimą. Atitinkamai ir ieškovė buvo sumokėjusi pagal mokėjimo pranešimą reikiamą pinigų sumą vienkartinėmis išmokomis, iki šiol moka visus reikiamus mokesčius už 0,0874 ha žemės sklypą. 1992-07-09 nors ir buvo parengta žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis, tačiau nebaigti forminti dokumentai. Atsakovas vėliau ieškovei nežinant inicijavo naujo žemės sklypo parengimą, ir žemės sklypo plotas pardavimo metu buvo laikomas 0,1694 ha. 2006 m. lapkričio 29 d. tarp atsakovo ir Kauno apskrities viršininko administracijos buvo sudaryta ir patvirtinta ieškovės teises ir teisėtus interesus pažeidžianti žemės sklypo dalies pirkimo pardavimo sutartis. Norėdama užbaigti tenkančios žemės sklypo dalies išsipirkimo procedūrą, ieškovė kreipėsi į UAB „Architektų pastogė“ dėl žemės sklypo plano parengimo. Parengtą žemės sklypo planą ir Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktą privalu suderinti su namų valdos bendraturčiu J. S., tačiau šis atsisako tai atlikti, pažeisdamas ieškovės kaip bendraturtės teises ir teisėtus interesus. Namų valdai, esančiai Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno raj, yra paskirta tik 0,15 ha. J. S. turi teisę išsipirkti tik 0,0677 ha, ką patvirtina ir antrinio žemės naudojimo teisės aktas, iš kurio matyti, kad sklypui skirta 0,15 ha, J. S. – 0,0677 ha. Nesant specialaus sprendimo dėl valdai didesnio žemės ploto suteikimo iki 1694 kv. m., ginčytinas Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymas Nr. 02-05-11847, kuriuo J. S. leista pirkti 0,0847 ha valstybinės žemės. Sklypo ribų planas, parengtas UAB „Architektų pastogė“, nepažeidžia atsakovo turtinių interesų, o atspindi faktinę situaciją, parengtas pagal faktiškai esamą sklypo dydį, o ne pagal įregistruotas sklypo išorines ribas. Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, projekto rengėjas, nustatęs, kad pertvarkomo žemės sklypo kadastriniai duomenys skiriasi nuo Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų žemės sklypo duomenų, privalėjo kreiptis į apskrities Žemės tvarkymo skyrių dėl žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo, dėl didesnio ploto priskyrimo sklypui apskrities viršininkas turėjo priimti atskirą įsakymą. Šiuo atveju tokio įsakymo nebuvo, todėl Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymas Nr. 02-05-11847 negalėjo būti priimtas.

5Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu (b.l. 123-128) ieškinį atmetė. Ieškovės reikalavimus pripažinti J. S. atsisakymą derinti 1547 kv.m. žemės sklypo ribas (Liepų g. 12, Domeikava, Kauno rajone, kadastrinis numeris 52170012 Domeikavos k.v.), aprašytas 2009-12-07 žemės sklypo paženklinimo akte ir atsisakymą duoti sutikimą žemės sklypo plane, parengtame 2009 m. UAB „Architektų pastogė“, nepagrįstais ir pripažinti teisę jai, V. M., rengti ir įregistruoti žemės sklypo, esančio Liepų g. 12, Domeikava, Kauno rajone, planą be J. S. sutikimo atmetė. Reikalavimą panaikinti Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymą Nr. 02-05-11847 paliko nenagrinėtą. Priteisė iš V. M. 500 litų už advokato atstovavimą J. S. bei 32 litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

6Sprendime nurodyta, jog nustatyta, kad 2005 metais atliktas žemės sklypo, esančio Liepų g.12, Domeikava, Kauno rajone, ribų paženklinimo- parodymo aktas /b.l.8/. Šiuo aktu nustatyta, kad namų valdos žemės sklypas yra 1694 kv.m. Iš šio akto turinio matyti, kad dalyvavo atsakovas J. S. ir ieškovė V. M.. Kadastrinius matavimus atliko geodezininkė D. P.. Akte nurodyta, kad ieškovė atsisakė akte pasirašyti dėl asmeninių priežasčių. Šio akto pagrindu atsakovas parengė žemės sklypo planą /b.l.7/. Tarp bendraturčių žemės sklypas buvo padalintas lygiomis dalimis po 847 kv.m. Sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje. 2006-11-07 Kauno apskrities viršininkas priėmė įsakymą Nr. 02-05-11847, kuriuo nustatė 0,1694 žemės sklypo dalis bendraturčiams po 0,0847 ha bei pardavė atsakovui nustatytą žemės sklypo dalį. Nuosavybės teisę atsakovas įregistravo nekilnojamojo turto registre /b.l. 25-26/. Kauno apygardos teismo 2010-04-21 nutartimi yra sustabdyta civilinė byla, kurioje ieškovė prašo pripažinti 2006-11-29 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 16009, sudarytą tarp J. S. ir Kauno apskrities viršininko administracijos, negaliojančia dalyje dėl 0,97 aro žemės sklypo, esančio Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, bei taikyti restituciją; pripažinti negaliojantį Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymą Nr. 02-05-11847 dalyje dėl 0,97 aro žemės sklypo, esančio Liepų g. 12, Domeikava, Kauno rajone /b.l.48/. 2009-12-07 ieškovės iniciatyva atliktas naujas to paties žemės sklypo ribų paženklinimas ir nustatyta 0,1547 ha žemės plotas /b.l.17-18/. Šio akto pagrindu ieškovė pateikė žemės sklypo planą /b.l.16/. Iš šio plano matyti, kad ieškovei paskirtina 870 kv.m., atsakovui - 677 kv.m. Atsakovas nesutinka derinti šio sklypo ribų, nes jam paskirta mažesnė sklypo dalis. Atsakovo atsisakymą pripažinti žemės sklypo ribas pagal 2009-12-07 žemės sklypo paženklinimo aktą ir tuo pagrindu parengtą žemės sklypo planą teismas laikė pagrįstu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 7 punkte nurodyta, kad kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio perkama žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatavo, jog pripažinti ieškovės pateiktą žemės sklypo planą, kuriuo ketinama išsipirkti didesnę sklypo dalį nei turima jos gyvenamojo namo asmeninės nuosavybės dalis ir nesant atsakovo sutikimo, nėra pagrindo. Ieškovės pateikti argumentai ir įrodymai dėl jai priklausančios didesnės žemės sklypo dalies yra kitos civilinės bylos dalykas /b.l. 48/, todėl šioje byloje teismas dėl jų nepasisakė. Kadangi ieškovė teismui yra pareiškusi reikalavimą dėl Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymo Nr. 02-05-11847 pripažinimo negaliojančiu dalyje dėl 0,97 aro, teismas šį ieškovės reikalavimą paliko nenagrinėtu /CPK 296 str.1 d.4 p./.

7Ieškovė apeliaciniu skundu (b.l. 130-133) prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti bei priteisti ieškovei solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas šališkai vertino įrodymus atsakovo naudai, nepasisakė arba pasisakė neišsamiai dėl ieškovės pateiktų argumentų, motyvų bei įrodymų. Be to, teismas sprendime nenurodė, kokiu būdu gali būti pažeidžiamos atsakovų teisės ir turtiniai interesai tenkinant ieškinį, nemotyvavo, kokiu pagrindu padarė išvadą, kad J. S. atsisakymas derinti paženklinimo aktą ir žemės sklypo planą yra pagrįstas. Teismas nepagrįstai neįvertino, kad J. S., nederindamas žemės sklypo ribų akto ir atsisakydamas pasirašyti UAB „Architektų pastogė“ parengtame žemės sklypo plane, visiškai nepagrįstai pažeidžia ieškovės kaip bendraturtės teises ir teisėtus interesus, nes pastaroji neturi jokios galimybės baigti sklypo dalies pirkimo procedūrą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetiškai nevertino ginčo žemės sklypo pirminių dokumentų, nepasisakė dėl byloje analizuotų ir leistinais įrodymais įrodytų aplinkybių, kad atsakovas J. S., siekdamas išsipirkti žemės sklypo dalį, buvo įmokėjęs (1992 m.) tik už 0,0677 ha. Teismas nepagrįstai nevertino įrodymų dėl teisės į žemės sklypą turėjimo, dėl jų sprendime nepasisakė. Kitoje civilinėje byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu iš dalies yra pareikštas reikalavimas dėl 2006-11-29 žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp J. S. ir Kauno apskrities viršininko pripažinimo negaliojančia dalyje dėl 0,97 ha žemės sklypo Liepų g. 12, Domeikavoje. Tai nėra tapatus ieškinys, todėl nebuvo pagrindo palikti reikalavimą dėl Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymo Nr. 02-05-11847 pripažinimo dalyje nenagrinėtu. Nacionalinė žemės tarnyba privalo peržiūrėti neteisėtą žemės pardavimą J. S., sklypo formavimą, dydžio nustatymą, ribas, kadangi sklypas parduotas didesnis nei galima pagal įstatymą. Teismas nepasisakė dėl byloje nustatytų aplinkybių, kad J. S. be ieškovės žinios inicijavo naujo žemės sklypo plano, akto parengimą, ir bendras žemės sklypo plotas pardavimo metu buvo nepagrįstai laikomas 0,1694 ha, be to, neteisingai taikė LR Vyriausybės nutarimą Nr. 260. Šiuo atveju nėra naujai formuojami žemės sklypai, o įrodinėjimo dalyku yra aplinkybė, kad tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ir naujai suformuoto žemės sklypo ploto atlikus kadastrinius matavimus yra didesnė paklaida nei tokia galima pagal teisės normų reikalavimus, todėl be atskiro administracinio akto negalėjo būti įregistruota. Teismas turėjo taikyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 redakcija) 1 priedą, kuriame nustatyta formulė 0,02?P, pagal kurią apskaičiuojama maksimali leistina (ribinė) paklaida tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo arba (neįregistruotiems sklypams) nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ir apskaičiuojamas žemės sklypo plotas, atlikus kadastrinius matavimus. Teismas nepagrįstai nevertino UAB „Architektų pastogė“ atstovo parodymų, patvirtinančių, kad ginčijamo įsakymo pagrindu buvo priskirtas didesnis nei pagal teisės aktus galėjo būti žemės sklypas (paklaida didesnė už leistiną).

8Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (b.l. 138-139) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Ginčo žemės sklypo kadastriniai matavimai ir planas yra įregistruoti kadastro žemėlapyje, todėl reikalavimas pakeisti žemės sklypo ribas pagal pateiktą pasiūlymą, kuris neatitinka kadastro žemėlapyje įregistruotų ginčo žemės sklypo ribų, yra nepagrįstas ir atmestinas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Todėl ieškovė, manydama, kad įregistruoti ginčo žemės sklypo kadastriniai matavimai ir ribos yra neteisingai įregistruoti, turi kreiptis į kadastro ir registro tvarkytoją ir tik jam atsisakius kreiptis į teismą.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas V. S. (b.l. 147-148) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Skundžiamame sprendime išdėstyti visi ieškovės ir atsakovo motyvai. Teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visus įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

10Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

12Kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino bylos esmės – kokią žemės sklypo, kuriame pastatytas ieškovės ir atsakovo kaip bendraturčių gyvenamasis namas su priklausiniais, esančiais Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, dalį ieškovė turi teisę išsipirkti. Teisėjų kolegija, laikydama pagrįstais apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad tokiu būdu skundžiamu sprendimu yra pažeistos įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančios teisės normos (Lietuvos Respublikos CPK 176-185 str.). Būtent, ieškovei Domeikavos apylinkės tarybos 1992-07-17 sprendimu „Dėl papildomų žemės sklypų prie individualių gyvenamųjų namų patvirtinimo“ (b.l. 10), kuris nėra panaikintas ar įstatymų nustatyta tvarka pripažintas negaliojančiu, buvo patvirtintas papildomas žemės plotas ir leista jį išsipirkti su esamu 8,7 arų sklypu, tai yra didesniu plotu nei ½ dalis. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė 1992-05-29 pateikė prašymą (b.l. 36) dėl 0,087 ha žemės sklypo pirkimo, be to, už šią sklypo dalį mokėjo valstybinės žemės nuomos mokestį, ką patvirtina Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2004-10-12 pažyma Nr. 67 (b.l. 11). Šių įrodymų pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ir skundžiamame sprendime dėl jų nepasisakė. Pirmosios instancijos teismui neišanalizavus byloje esančių įrodymų ir pripažinus atsakovo J. S. atsisakymą pripažinti sklypo ribas pagal 2009-12-07 žemės sklypo paženklinimo aktą ir tuo pagrindu parengtą žemės sklypo planą pagrįstu, motyvuojant tuo, kad šalys yra gyvenamojo namo su priklausiniais, esančiais Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, bendraturčiai ir jiems priklauso po ½ dalį nekilnojamojo turto, išlieka nepašalinti prieštaravimai dėl teisinio pagrindo leisti išsipirkti ieškovei atitinkamą sklypo dalį pagrįstumo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovui pardavus didesnį nei jam priklausytų žemės sklypo dalies plotą, tai yra didesnį nei 0,0677 ha, ieškovei nelieka sklypo dalies, paskirtos aukščiau minėtu tarybos sprendimu. Be paminėtųjų aplinkybių įvertintina tai, kad atsakovas, žinodamas apie tai, jog Domeikavos apylinkės tarybos 1992-07-17 sprendimu „Dėl papildomų žemės sklypų prie individualių gyvenamųjų namų patvirtinimo“ jam priklauso 0,0677 ha žemės sklypo dalies plotas, išsipirko daugiau, negu jam paskirta, ką patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyriaus 2010-09-10 raštas Nr. S6-422 (b.l. 80). Toks atsakovo elgesys laikytinas prieštaraujančiu teisingumo principui bei pažeidžiančiu ieškovės teises ir teisėtus interesus.

13Skundžiamu sprendimu teismas ieškovės reikalavimą dėl Kauno apskrities viršininko 2006-11-07 įsakymo Nr. 02-05-11847 pripažinimo negaliojančiu dalyje dėl 0,97 aro Lietuvos Respublikos CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu paliko nenagrinėtą pagrįstai (b.l.48-49), todėl šioje dalyje sprendimas paliktinas galioti.

14Teisėjų kolegija pripažįsta, kad teismas, vadovaudamasis proceso kooperacijos principu, turėjo bendradarbiauti su bylos dalyviais ir imtis priemonių, kad byla būtų išnagrinėta tinkamai (CPK 8 str.). Pažymėtina, jog proceso koncentracijos principas negali nusverti teisingumo įgyvendinimo principo (CPK 6, 7 str.), abu šie principai tarpusavyje turi sąveikauti ir tarnauti civilinio proceso tikslų, įtvirtintų CPK 2 straipsnyje, įgyvendinimui. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju, kai neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, bylos grąžinimas būtent pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo atitinka ir kasaciniame teisme formuojamai praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta B. G. p.l.c. v. I. K. ir kt. byloje Nr. 3K-3-1103/2003, kat. 80,82,94.2,90., 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta A. P. v. E. Š. byloje Nr. 3K-3-760/2003, kat. 15.2.2.6; 15.2.27).

15Esant aukščiau išdėstytiems motyvams, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria ieškovės reikalavimai pripažinti J. S. atsisakymą derinti 1547 kv.m. žemės sklypo ribas (Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, kadastrinis numeris 52170012 Domeikavos k.v.), aprašytas 2009-12-07 žemės sklypo paženklinimo akte, ir atsisakymą duoti sutikimą žemės sklypo plane, parengtame 2009 m. UAB „Architektų pastogė“, nepagrįstais ir pripažinti teisę jai rengti ir įregistruoti žemės sklypo, esančio Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, planą be J. S. sutikimo atmesti, naikintinas ir byla šioje dalyje perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.; 327 str. 1 d. 2 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

17Panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 20 d. sprendimą dalyje, kuria ieškovės reikalavimai pripažinti J. S. atsisakymą derinti 1547 kv.m. žemės sklypo ribas (Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, kadastrinis numeris 52170012 Domeikavos k.v.), aprašytas 2009-12-07 žemės sklypo paženklinimo akte, ir atsisakymą duoti sutikimą žemės sklypo plane, parengtame 2009 m. UAB „Architektų pastogė“, nepagrįstais ir pripažinti teisę V. M. rengti ir įregistruoti žemės sklypo, esančio Liepų g. 12, Domeikavoje, Kauno rajone, planą be J. S. sutikimo atmesti, ir perduoti bylą šioje dalyje pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

18Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai