Byla 2-2457-217/2012
Dėl juridininę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant Audronei Palaimienei,

2dalyvaujant pareiškėjo V. S. atstovui advokato padėjėjui Kastyčiui Kuzmickui,

3nedalyvaujant pareiškėjui V. S., suinteresuotam asmeniui L. S., suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui,

4viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims L. S. ir Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridininę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

5Pareiškėjas V. S. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, pareiškėją atstovauja advokato padėjėjas Kastytis Kuzmickas, pareiškėjo V. S. atstovo prašymu byla nagrinėjama pareiškėjui V. S. nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.).

6Pareiškėjas pareiškimu V. S. tikslu pakeisti nekilnojamojo turto, esančio ( - ), susidedančio iš 0,0607 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), įgyto pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu, esančio ( - ), bei sodo pastato su kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), turinčio 46,31 kv.m ploto, 7300 Lt vidutinės rinkos vertės, įgyto pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu teisinį statusą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 0,0607 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), įgytas pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu, esantis ( - ) bei sodo pastatas su kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), turintis 46,31 kv.m ploto, 7300 Lt vidutinės rinkos vertės, įgytas pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu jam priklauso asmeninės nuosavybės teise.

7Pareiškėjo V. S. atstovas adv. p. K. Kuzmickas nurodė, kad 1997-07-10 Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 22-1068/97 pagrindu jis nutraukė santuoką su L. S., tačiau santuokos nutraukimas įregistruotas Jonavos rajono CMS nebuvo. Todėl faktiškai santuokos nutraukimas buvo įregistruotas tik 2006 m. Susidariusi situacija sąlygojo tai, kad nors praktiškai Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimu santuoka su L. S. buvo nutraukta 1997 m., tačiau faktiškai skaitosi jog santuoka buvo nutraukta tik po santuokos nutraukimo apskaitymo ir įrašo įrašymo ištuokos metrikų knygoje. Todėl iškilo būtinybė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad žemės sklypas bei sodo pastatas su kiemo statiniais priklauso jam asmeninės nuosavybės teise. Tuo tikslu yra priverstas kreiptis į teismą, nes kitokiu būdu negali sutvarkyti nuosavybės teisės dokumentų, kad galėtų laisvai disponuoti jam priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Ketino parduoti jam priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau, kreipęsis į notarų biurą sužinojo, kad nors nekilnojamąjį turtą įgijo po santuokos nutraukimo 1997-07-10 ir sprendimo įsiteisėjimo, tačiau neva ½ dalis turto priklauso jo buvusiai sutuoktinei L. S.. Taip yra todėl, kad skaitosi jog turto po santuokos nutraukimo su L. S. nepasidalino, nors nekilnojamasis turtas buvo įgytas jo asmeniškai ir už jo asmenines lėšas po santuokos nutraukimo. Mano, kad šiuo atveju pati pirkimo-pardavimo sutartis įrodo, kad jis pats asmeniškai sumokėjo pardavėjui sutartą nekilnojamojo turto kainą iki sutarties sudarymo ir nustatyta tvarka įregistravo daiktines teises nekilnojamojo turto registre savo vardu. Dėl teisės normų nežinojimo, tikėjosi, kad užtenka teismo sprendimo ir santuokos nutraukimo po teismo, jo sprendimo neįregistravo civilinės metrikacijos skyriuje.

8Suinteresuotas asmuo L. S. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka, 2012-10-23 gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Pareiškėjo V. S. atstovo prašymu byla nagrinėjama suinteresuotam asmeniui L. S. nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.); L. S. atsiliepime nurodė, kad ji sutinka su pareiškėjo reikalavimu, pretenzijų dėl turto neturi.

9Suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka. Pareiškėjo V. S. ir jo atstovo prašymu byla nagrinėjama suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.), atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo pareiškimui neprieštarauja ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

10Pareiškimas tenkintinas.

11L. R. S., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad pareiškėjas V. S. savo lėšomis įsigijo sodo sklypą su sodo pastatu, adresu ( - ) po santuokos nutraukimo su L. S..

12Pareiškėjo atstovo ir liudytojos paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismo 1997-07-10 sprendimo kopija civilinėje byloje Nr. 22-1068/1997 santuoka, įregistruota 1994-05-07 tarp V. S. ir L. S.- M. nutraukta, sprendimas įsiteisėjo 1997-07-24 (b.l.5). Ištuokos liudijimo AA Nr. 212106 kopija nustatyta, kad įrašas apie pareiškėjo ir L. S. santuokos nutraukimą ištuokos metrikų knygoje įrašytas 2006-08-02, įrašo Nr. 119 (b.l.6). Iš 1998-08-11 sutarties kopijos matyti, kad V. K. pardavė, o V. S. nupirko 0,0607 ha žemės sklypą su jame esančiu sodo pastatu ir kiemo įrengimais, esančiais ( - ), sklypo Nr. 106 (b.l.8-9). Minėta sutartis 1998-09-30 įregistruota Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės Kauno filiale, registro Nr. 1971, V. S. vardu (b.l.10-12). Jonavos rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-2283-722/2005 neterminuotai apribota motinos L. S. valdžia nepilnamečio sūnaus D. S. atžvilgiu, jo gyvenamąją vietą nustatanti su tėvu V. S. bei priteistas iš L. S. materialinis išlaikymas sūnui D. S. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomos po 125 Lt (b.l.23-25). Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM duomenimis L. S. nuo 2012-02-20 yra apskaityta ( - ) r. sav. (b.l.22). Iš 2012-08-28 pažymos dėl materialinio išlaikymo matyti, kad suinteresuotas asmuo L. S. 2012-09-01 dienai yra skolinga 11664 Lt materialinio išlaikymo skolos (b.l.26).

13Pareiškėjas V. S. pateikė 1998-08-11 sutarties kopiją, iš kurios matyti, kad V. K. pardavė, o V. S. nupirko 0,0607 ha žemės sklypą su jame esančiu sodo pastatu ir kiemo įrengimais, esančiais ( - ), tačiau tai nėra toks dokumentas, kuris nedviprasmiškai ir vienareikšmiai patvirtintų, kad minėtas nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo asmeninė nuosavybė, kadangi įrašas apie pareiškėjo ir L. S. santuokos nutraukimą ištuokos metrikų knygoje įrašytas 2006-08-02, įrašo Nr. 119 (Ištuokos liudijimo AA Nr. 212106 kopija), nors santuoka nutraukta Jonavos rajono apylinkės teismo 1997-07-10 sprendimu (b.l.5). Pareiškėjo pateikti dokumentai pagal savo esmę vertintini kaip įrodymai, sprendžiant dėl prašomo nustatyti juridinio fakto egzistavimo. Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad jo prašomas nustatyti juridinis faktas egzistavo. V. S. prašomą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl nekilnojamojo turto pripažinimo jo asmenine nuosavybe patvirtina ir byloje apklausta liudytoja, kuri nurodė, jog pareiškėjas V. S. savo lėšomis įsigijo sodo sklypą su sodo pastatu, adresu ( - ) jau po santuokos nutraukimo su L. S.. Pareiškėjo atstovo adv. p. Kastyčio Kuzmicko paaiškinimais taip pat nustatyta, kad pareiškėjas 1998-08-11 sutarties pagrindu įsigijo 0,0607 ha žemės sklypą, sodo pastatą ir kitus kiemo statinius, esančius ( - ), savo asmeninėmis lėšomis, kadangi šalys iki nutraukiant santuoką, jau kartu negyveno. Suinteresuotas asmuo L. S. atsiliepime irgi nurodė, kad jokių pretenzijų dėl turto neturi.

14Asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas sutuoktinio įgytas už asmenines lėšas arba lėšas, gautas realizavus jo asmenine nuosavybe esantį turtą, jeigu to turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta sutuoktinio valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn (LR CK 3.89 str. 1 d. 7 p.). Tikslu pakeisti nekilnojamojo turto teisinį statusą, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 0,0607 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), įgytas pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu, esantis( - ) bei sodo pastatas su kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), turintis 46,31 kv.m ploto, 7300 Lt vidutinės rinkos vertės, įgytas pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu, V. S. priklauso asmeninės nuosavybės teise.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nekilnojamojo turto teisinio statuso pakeitimo tikslu.

16Nustatytas juridinę reikšmę turintys faktas, yra įrodytas, sukels teisines pasekmes, pareiškėjas kitokia tvarka gauti jį patvirtinančių dokumentų negali (LR CPK 444 str., 445 str.).

17Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 444 str., 448 str. , teismas

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti.

19Tikslu pakeisti nekilnojamojo turto, esančio ( - ), susidedančio iš 0,0607 ha žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), įgyto pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu, esančio ( - ), bei sodo pastato su kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), turinčio 46,31 kv.m ploto, 7300 Lt vidutinės rinkos vertės, įgyto pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu teisinį statusą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 0,0607 ha žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), įgytas pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu, esantis ( - ) bei sodo pastatas su kiemo statiniais, unikalus Nr. ( - ), turintis 46,31 kv.m ploto, 7300 Lt vidutinės rinkos vertės, įgytas pirkimo-pardavimo sutarties 1998-08-11 Nr. 1-3799 pagrindu priklauso V. S., a.k. ( - ) asmeninės nuosavybės teise.

20Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant pareiškėjo V. S. atstovui advokato padėjėjui Kastyčiui... 3. nedalyvaujant pareiškėjui V. S., suinteresuotam asmeniui L. S., suinteresuoto... 4. viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo būdu išnagrinėjo civilinę... 5. Pareiškėjas V. S. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą... 6. Pareiškėjas pareiškimu V. S. tikslu pakeisti nekilnojamojo turto, esančio (... 7. Pareiškėjo V. S. atstovas adv. p. K. Kuzmickas nurodė, kad 1997-07-10... 8. Suinteresuotas asmuo L. S. į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio... 9. Suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. L. R. S., apklausta teismo posėdyje, parodė, kad pareiškėjas V. S. savo... 12. Pareiškėjo atstovo ir liudytojos paaiškinimais ir byloje esančiais... 13. Pareiškėjas V. S. pateikė 1998-08-11 sutarties kopiją, iš kurios matyti,... 14. Asmenine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamas turtas sutuoktinio įgytas už... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas nekilnojamojo turto teisinio... 16. Nustatytas juridinę reikšmę turintys faktas, yra įrodytas, sukels teisines... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 444 str., 448 str. , teismas... 18. Pareiškimą tenkinti.... 19. Tikslu pakeisti nekilnojamojo turto, esančio ( - ), susidedančio iš 0,0607... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos skundžiamas Kauno apygardos...