Byla 2-6535-901/2016
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. Š., trečiojo asmens Balčiūnų šeimynos „Aušrinė“ atstovei B. B., nedalyvaujant atsakovams D. T., P. T.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams D. T. ir P. T. dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo, globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“,

Nustatė

3ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo neterminuotai apriboti tėvų valdžią D. T. ir P. T. nepilnamečio vaiko V. T., gim. 2009-02-07, atžvilgiu, nustatyti V. T. nuolatinę globą, globėju ir turto administratoriumi paskiriant Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“ bei su globėju Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“ nustatyti globos vietą, priteisti iš atsakovų periodinį išlaikymą jų nepilnamečiam vaikui V. T. po 175 Eur dydžio kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaikų pilnametystės. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė paaiškino, kad dėl girtavimo, nešvaros, netvarkos namuose, vaikų nepriežiūros šeima nuo 1999 metų buvo įrašyta į nedarnių šeimų sąrašą. Į socialinių darbuotojų prašymus, rekomendacijas, įspėjimus nereaguodavo. Tuomet turėdama du vaikus A. D. ir K. D. nuolat girtdaudavo, palikdavo juos anytos, kuri taip pat nuolat girtaudavo, priežiūrai. 2007 metais atvykusi gyventi pas P. T. savo žalingų įpročių neatsisakė, tuomet būdami nepilnamečiai jų vaikai nedraudžiami girtaudavo kartu su motina, trečias vaikas V. nuolat būdavo girtaujančių asmenų kompanijoje. V. T. iš tėvų Daivos ir P. T. buvo paimta du kartus, tačiau grąžinus V. T. į šeimą atsakovė neatsisakė žalingų įpročių, vedžiojosi dukrą kartu su savimi į girtaujančių žmonių namus, neužtikrino saugių, sveikų gyvenimo sąlygų. Atsakovė dažnai nuvykdavo pas savo motiną L. M., kur girtaudavo. Atsakovas taip pat pradėjo girtauti, konfliktuoti su žmona, ne kartą buvo sumušęs sutuoktinę ir jos dukrą K.. Socialinių darbuotojų duomenimis, atsakovų už maisto korteles perkami maisto produktai būdavo parduodami, o už gautus pinigus perkamas alkoholis. Lankantis namuose dažnai mėtydavosi tušti alkoholio buteliai, kambariuose būdavo užfiksuojama netvarka, nešvara. Tukišų šeima policijai žinoma kaip dažnai vartojanti alkoholinius gėrimus, konfliktuojantys tarpusavyje. Nuo 2009-09-16 D. T. administracine tvarka bausta 19 kartų, P. T. nuo 2012-03-24 baustas 5 kartus, visus pažeidimus atsakovai padarė būdami neblaivūs. 2015-08-12 V. T. buvo paimta iš tėvų šeimos ir gyvena Balčiūnų šeimoje. Nuo 2016-05-23 lanko Kuršėnų lopšelį - darželį „Eglutė“, kuriame pritapo, ateina tvarkingai aprengta, pailsėjusi, turi visas ugdymui reikalingas priemones, mokestis už darželį mokamas laiku. Atsakovai mergaite nesidomėjo, nelankė, tik kelis kartus skambino telefonu laikiniems globėjams, į lopšelį - darželį nebuvo atvykę, apie dukrą nesiteiravo, nesikreipė dėl dukters sugrąžinimo, pasisvečiavimo tėvų namuose, nesistengė atsikratyti žalingų įpročių, įsidarbinti, susitvarkyti buities. Tėvai yra visiškai nusišalinę nuo dukros V. priežiūros, auklėjimo ir išlaikymo, nuolatinio bendravimo. Atsakovas 2016-04-14 paaiškinime nurodė, kad neturi galimybių rūpintis dukra, nori apsaugoti dukrą nuo aplinkos iš kurios buvo paimta. Atsakovė 2016-04-14 paaiškinime nurodė, kad nenorėjo skaudinti dukros, pati pasirūpinti vaiku negali, jai geriau pas globėjus. Nėra jokios tikimybės, kad artimiausiu metu situacija gali pasikeisti ir tėvai galėtų patys savarankiškai pasirūpinti vaiku, todėl tikslinga D. ir P. T. neterminuotai apriboti tėvų valdžią dukros V. atžvilgiu.

4Atsakovai D. ir P. T. atsiliepimų į ieškinį nustatytu terminu nepateikė, į posėdį, apie kurį jiems buvo tinkamai pranešta, neatvyko, neatvykimą pateisinančių duomenų nepateikė, jokių prašymų nereiškė, bylos procesui buvo abejingi.

5Trečiojo asmens Balčiūnų šeimynos „Aušrinė“ atstovė su ieškovo ieškiniu pilnai sutiko. Nurodė, kad apgyvendinus V. T. B. šeimoje mergaitė atsigavo, nuo 2016-05-23 lanko Kuršėnų lopšelį - darželį „Eglutė“, kuriame pritapo, ateina tvarkingai aprengta, pailsėjusi. Mergaitės tėvai ja nesidomi, nelanko, tik kelis kartus skambino telefonu, nesikreipė dėl dukters sugrąžinimo.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių gimimo liudijimų matyti, kad V. T., gim. 2009-02-07, tėvai yra atsakovai P. T. ir D. T. (18 b. l.). D. T. (tuo metu D.) šeima Vaiko teisių apsaugos skyriui yra žinoma nuo 1999 metų. Dėl tėvų girtavimo, nešvaros ir netvarkos namuose, vaikų nepriežiūros šeima buvo įrašyta į nedarnių šeimų sąrašą. Atsižvelgiant į tai, kad apsilankymo namuose metu nebuvo kūdikių maisto, visi suaugusieji buvo neblaivūs, namuose nešvaru ir netvarkinga, nuo 2009-04-03 D. ir P. T. dukra paimta iš šeimos, nustatant laikinąją globą Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Įvykdžius įpareigojimus, nustatytus tėvams, 2009-06-08 V. T. grąžinta į šeimą. Grąžinus V. T. į šeimą atsakovė neatsisakė žalingų įpročių, vedžiojosi dukrą kartu su savimi į girtaujančių žmonių namus, neužtikrino saugių, sveikų gyvenimo sąlygų. Atsakovė dažnai nuvykdavo pas savo motiną L. M., kur girtaudavo, atsakovas iš pradžių bandydavo rūpintis dukra, parsiveždavo sutuoktinę su dukra iš L. M. namų, tačiau vėliau taip pat ėmė girtauti, konfliktuoti su žmona, ne kartą buvo sumušęs sutuoktinę ir jos dukrą K.. Socialinių darbuotojų duomenimis, už maisto korteles buvo perkami maisto produktai, kurie parduodami, o už gautus pinigus perkamas alkoholis, maisto korteles kelis kartus iš eilės atsakovas pamesdavo. Iš buities tyrimo aktų, šeimos aplankymo aktų, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Meškuičių seniūnijos tarnybinių pranešimų, atsakovų pasiaiškinimų matyti, kad namuose būdavo dažnai girtaujama, kambariuose būdavo fiksuojama netvarka, nešvara, mėtydavosi tušti alkoholio buteliai. Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono PK VPS Kaimiškosios policijos nuovados duomenimis šeima policijai žinoma kaip dažnai vartojanti alkoholinius gėrimus, konfliktuojantys tarpusavyje. Nuo 2009-09-16 D. T. administracine tvarka bausta 19 kartų, P. T. nuo 2012-03-24 baustas 5 kartus, visus pažeidimus atsakovai padarė būdami neblaivūs. Netekęs darbo atsakovas girtavo dažniau, konfliktavo su žmona, ne kartą buvo sumušęs ją ir jos dukrą K. D.. A. T. dėl sveikatos problemų, nuolatinių marčios D. T. kaltinimų ir grasinimų nebegalėjo rūpintis anūke. Atsakovas P. T. seniūnijos socialinei darbuotojai paaiškino, kad nesugeba suvaldyti savo girtaujančios žmonos, kuri rodo netinkamą pavyzdį savo dukrai V., nesirūpina ja, mano, kad dukrai geriausia būtų laikinai gyventi kitoje šeimoje. Kadangi tuo metu atsakovai nesudarė tinkamų sąlygų vaiko poilsiui, sveikatai, saugumui, V. T. buvo laikinai apgyvendinti Balčiūnų šeimynoje “Aušrinė“.

82015-08-13 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-943 mažamečiam vaikui V. T. nustatyta laikinoji globa, globėju paskirta Balčiūnų šeimyna “Aušrinė“ (170 b. l.). Per visą vaiko globos laikotarpį atsakovai dukros neaplankė, kelis kartus skambino telefonu, po vaiko paėmimo kurį laiką gyveno skyrium, abu girtavo. Nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio atsakovų namuose lankytasi 19 kartų, tik 5 kartus jie rasti namuose, šeimoje buities ir gyvenimo sąlygos nepasikeitė, žalingų įpročių (girtauti) neatsikratė, su seniūnijos darbuotoja nebendravo, nesistengė, kad dukra būtų grąžinta į šeimą, dukrai išlaikymo neteikė, nesudarė sąlygų vaikui laikinai svečiuotis šeimoje, tik kelis kartus skambino laikiniems globėjams, į lopšelį - darželį nebuvo atvykę, apie dukrą nesiteiravo, nesikreipė į ieškovą dėl dukters sugrąžinimo, nesistengė atsikratyti žalingų įpročių, įsidarbinti, susitvarkyti buities.

9V. T. nuo 2016-05-23 lanko Kuršėnų lopšelį - darželį „Eglutė“, kuriame pritapo, ateina tvarkingai aprengta, pailsėjusi, turi visas ugdymui reikalingas priemones, mokestis už darželį mokamas laiku.

10Atsakovas 2016-04-14 paaiškinime nurodė, kad neturi galimybių rūpintis dukra, nori apsaugoti dukrą nuo aplinkos iš kurios buvo paimta. Atsakovė 2016-04-14 paaiškinime nurodė suprantanti, kad dukrai geriau gyventi pas globėjus, nes ja pasirūpinti negalinti.

11Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.3 str. 1 d. yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d. ir LR vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 d. 1 p. Šiuo principu vadovaujantis turi būti aiškinamos ir CK 3.180 str. 1 d. nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, įtvirtinančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios apribojimas. Be to, vadovaudamasis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, kasacinis teismas pabrėžė, kad kiekvienu atveju teismui tenka svarbi užduotis nustatyti teisingą pusiausvyrą tarp vaiko teisės į jo geriausių interesų užtikrinimą, augimą saugioje ir stabilioje aplinkoje bei tėvų teisės vėl būti kartu su vaikais, jų bendravimo teisių su kitų asmenų globoje esančiais vaikais užtikrinimo. Tėvams negali būti suteikta teisė į priemones, kurios padarytų žalos vaiko sveikatai ir jo raidai (Johansen v. Norway judgement of 7 August 1996, Reports of Judgements and Decisions 1996-III, p. 1008-09). Pagal CK 3.181 str. 2 d. laikiną ar neterminuotą tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tada, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti. Europos Žmogaus Teisių Teismas šią priemonę taip pat laiko išimtine (Johansen v. Norway judgement of 7 August 1996, Reports of Judgements and Decisions 1996-III, p. 1008-09 § 78).

12Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai D. ir P. T. piktnaudžiauja alkoholiu, nesidomi ir visiškai nesirūpina savo vaiku V. T., neteikia jai išlaikymo, nesidomi vaiko auklėjimu, su seniūnijos socialiniais darbuotojais bendrauja nenoriai, nebendradarbiauja, neturi tinkamų sąlygų auginti savo vaiką. Teismo vertinimu atsakovai pažeidė savo kaip tėvų pareigas, kad vaikai iki pilnametystės turėtų būti jų tinkamai prižiūrimi, dorai auklėjami, pažeidė pareigą rūpintis vaikų sveikata, išlaikyti juos atsižvelgiant į vaikų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikai būtų parengti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaiko sveikata, jo tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamų buitinių sąlygų sudarymu reiškia, jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams tėvų valdžios ribojimą. Teismas sprendžia, jog atsakovai D. ir P. T. vengia atlikti minėtas jų kaip tėvų pareigas, savo elgesiu daro žalą vaiko vystymuisi, vaiko ir tėvų emocinis ryšys yra silpnas, nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko V. T. interesus, atsakovams D. ir P. T. neterminuotai apribotina tėvų valdžia vaiko V. T. atžvilgiu (CPK 178, 185 str., CK 3.180 str.). Išaiškintina atsakovams, kad tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad atsakovai pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką, jei tai neprieštarauja jo interesams; tėvų valdžios apribojimą galima panaikinti tik jei vaikas neįvaikintas (CK 3.181 str. 2 d., 6 d.).

13LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos, o valstybė, vietos savivaldos institucijos ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo saugoti vaiką nuo neigiamos socialinės aplinkos įtakos. Kadangi esamomis sąlygomis vaikas negali grįžti į biologinę šeimą, reikalinga jiems nustatyti nuolatinę globą ir paskirti nuolatinį globėją (CPK 407 str.).

14Ieškovas prašo globėju ir turto administratoriumi skirti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“, kuri šiuo metu yra laikina vaiko globėja ir sutinka su tokiu siūlymu.

15Ištyrus visus byloje esančius įrodymus, įvertinus ieškovo pateiktą medžiagą, konstatuotina, kad nėra asmenų, galinčių užtikrinti nepilnamečiam vaikui V. T. (geresnių) auklėjimo ir augimo sąlygų, nei trečiasis asmuo Balčiūnų šeimyna “Aušrinė” jam dabar suteikia, todėl išsaugant šiuo metu susiklosčiusią situaciją, V. T. nustatytina nuolatinė globa, skirtina globa Balčiūnų šeimynoje „Aušrinė“ ir visus globėjui keliamus reikalavimus atitinkanti šeimyna paskirtina V. T. nuolatiniu globėju ir turto administratoriumi. V. T. nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su globėju Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“. Globėjui išaiškintinos globėjo bei turto administratoriaus teisės, pareigos bei atsakomybė (CK 3.271-3.273 str., 4.236-4.252 str.).

16Ieškovas prašo priteisti iš kiekvieno atsakovų po 175,00 Eur išlaikymą kas mėnesį nepilnamečiam vaikui V. T. iki jos pilnametystės. Prašoma priteisti iš atsakovų išlaikymo suma neviršija pusės šiuo metu nustatytos minimalios algos (380 Eur).

17Apribojus tėvų valdžią vaiko atžvilgiu, išlieka pareiga jį išlaikyti. Atsakovai yra sveiki, darbingi, teismas neturi duomenų apie tai, kad jiems būtų apribotas darbingumas. Atsakovas yra registruotas darbo biržoje, be to turi savo vardu registruotą įmonę. Atsakovė nedirba, iš darbo biržos pašalinta. Nors paaiškinimuose ieškovui, socialiniams darbuotojams atsakovas nurodo, kad atsakovo materialinė padėtis sunki, turi įsiskolinimų antstoliams, neturi galimybių auginti vaiką, tačiau, tai neatleidžia nei atsakovo, nei atsakovės nuo pareigos išlaikyti savo vaiką, juolab, kad į tokią padėtį jie papuolė dėl savo nerūpestingo, neatsakingo elgesio.

18Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, sprendžia, kad ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai ir iš atsakovų D. ir P. T. priteistinas išlaikymas V. T. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iš kiekvieno atsakovo po 175,00 Eur nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės (CK 3.192, 3.196 str., 3.200 str.).

19Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

20V. T. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise nustatytina Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“, išaiškinant jai pareigą, kad vaikui skirtas išlaikymas naudojamas tik jos interesais (CK 3.185, 3.203 str.).

21Remiantis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš atsakovų turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad prioritetas teiktinas atsakovų turtinių pareigų vaikams, o ne valstybės atžvilgiu, vykdymui, bylinėjimosi išlaidos byloje atlygintinos valstybės lėšomis.

22Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes paskirsčius abiems atsakovams neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2014-09-23 LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

23Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 269-270, 376, 400-407, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti.

25Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams D. T., a.k. ( - ) ir P. T., a.k. ( - ) vaiko V. T., gim. 2009-02-07, a.k. ( - ) atžvilgiu.

26Priteisti iš atsakovų D. T., a.k. ( - ) ir P. T., a.k. ( - ) išlaikymą nepilnamečiam vaikui V. T., gim. 2009-02-07, po 175,00 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt penkis eurus) iš kiekvieno atsakovo kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės.

27Nustatyti V. T., gim. 2009-02-07, nuolatinę globą.

28Paskirti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“, juridinio asmens kodas 302529343, V. T., a.k. ( - ) nuolatiniu globėju ir vaikui priklausančio turto administratoriumi.

29Nustatyti V. T., gim. 2009-02-07, nuolatinę gyvenamąją vietą su globėju Balčiūnų šeimyna „Aušrinė“, juridinio asmens kodas 302529343.

30Pavesti globėjui Balčiūnų šeimynai „Aušrinė“ tvarkyti uzufrukto teise globotinės V. T. išlaikymui mokamas visas pinigines lėšas.

31Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

32Sprendimo kopiją po jo įsiteisėjimo per 3 d. išsiųsti valstybinei Vaiko teisių apsaugos institucijai.

33Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovo atstovė ieškinį palaiko, prašo neterminuotai apriboti tėvų... 4. Atsakovai D. ir P. T. atsiliepimų į ieškinį nustatytu terminu nepateikė,... 5. Trečiojo asmens Balčiūnų šeimynos „Aušrinė“ atstovė su ieškovo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių gimimo liudijimų matyti, kad V. T., gim. 2009-02-07,... 8. 2015-08-13 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu... 9. V. T. nuo 2016-05-23 lanko Kuršėnų lopšelį - darželį „Eglutė“,... 10. Atsakovas 2016-04-14 paaiškinime nurodė, kad neturi galimybių rūpintis... 11. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų... 12. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovai D. ir P. T. piktnaudžiauja... 13. LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas numato, kad nė vienas vaikas... 14. Ieškovas prašo globėju ir turto administratoriumi skirti Balčiūnų... 15. Ištyrus visus byloje esančius įrodymus, įvertinus ieškovo pateiktą... 16. Ieškovas prašo priteisti iš kiekvieno atsakovų po 175,00 Eur išlaikymą... 17. Apribojus tėvų valdžią vaiko atžvilgiu, išlieka pareiga jį išlaikyti.... 18. Teismas, atsižvelgdamas į vaiko interesus, sprendžia, kad ieškinys šioje... 19. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d.... 20. V. T. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise nustatytina... 21. Remiantis LR CPK 88 str., 93 str., 96 str., patenkinus ieškinį, iš atsakovų... 22. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 23. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 269-270, 376, 400-407, 282 straipsniais,... 24. ieškinį tenkinti.... 25. Neterminuotai apriboti tėvų valdžią atsakovams D. T., a.k. ( - ) ir P. T.,... 26. Priteisti iš atsakovų D. T., a.k. ( - ) ir P. T., a.k. ( - ) išlaikymą... 27. Nustatyti V. T., gim. 2009-02-07, nuolatinę globą.... 28. Paskirti Balčiūnų šeimyną „Aušrinė“, juridinio asmens kodas... 29. Nustatyti V. T., gim. 2009-02-07, nuolatinę gyvenamąją vietą su globėju... 30. Pavesti globėjui Balčiūnų šeimynai „Aušrinė“ tvarkyti uzufrukto... 31. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 32. Sprendimo kopiją po jo įsiteisėjimo per 3 d. išsiųsti valstybinei Vaiko... 33. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per...