Byla 2-177/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Art & Go Investment“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Art & Go Investment“ bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-548-392/2009 pagal ieškovų I. Č. ir akcinės bendrovės SEB Vilniaus banko pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Art & Go Investment“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė I. Č. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Art & Go Investment“. Į teismą taip pat kreipėsi ieškovas AB SEB Vilniaus bankas su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB ,,Art & Go Investment“.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi šias bylas sujungė į vieną ir suteikė numerį B2-3475-392/2008.

5Ieškovė I. Č. nurodė, kad 2007 m. kovo 5 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta darbo sutartis, kuria ji priimta dirbti UAB ,,Art & Go Investment“ nekilnojamojo turto investicijų koordinatore. Atsakovas nustojo jai mokėti darbo užmokestį. UAB ,,Art & Go Investment“ liko skolinga ieškovei už laikotarpį nuo 2008 metų balandžio mėnesio 7 030,80 Lt. Tai, kad įmonė nemoka darbuotojui darbo užmokesčio, yra pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą.

6Ieškovas AB SEB Vilniaus bankas nurodė, kad 2006 m. birželio 22 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta kreditavimo sutartis, kuria AB SEB Vilniaus bankas suteikė 12 096 700 Lt dydžio paskolą atsakovui UAB „Art & Go Investment“. Tačiau atsakovas palūkanų nemoka, kredito negrąžina ir yra skolingas ieškovui 8 760 801,85 Lt. Skola nuolat didėja, nes toliau skaičiuojamos palūkanos ir netesybos, kurių UAB „Art & Go Investment“ nemoka. Tai patvirtina, kad atsakovas UAB „Art & Go Investment“ yra nemokus.

7UAB „Art & Go Investment“ savo atsiliepimu skolas pripažino, nurodė, kad įmonės finansinė padėtis yra labai sunki, bendrovė turi daug skolų, kurių dydis viršija bendrovės turtą, neturi lėšų net darbuotojų atlyginimams išmokėti, todėl bankroto bylos iškėlimui neprieštarauja.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Art & Go Investment“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB ,,Tigesta“. Nurodė, kad iš byloje esančių duomenų – ieškovų paaiškinimų, atsakovo pateikto 2008 m. spalio 15 d. balanso – matyti, jog UAB „Art & Go Investment“ per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro

910 786 898 Lt, įmonės turto vertė yra 10 168 405 Lt. Teismo teigimu, esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas manyti, kad UAB „Art & Go Investment“ neturi ir neturės piniginių lėšų visoms skoloms likviduoti, atsakovo įsipareigojimai viršija viso į jo balansą įrašyto turto vertę, be to, iš pateiktų dokumentų matyti, jog darbuotojams nemokamas atlyginimas, taigi egzistuoja įstatyme numatytos sąlygos bankroto bylai kelti. Teismas konstatavo, kad įmonė atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje nustatytus nemokumo kriterijus, nes yra nemoki, nemoka darbuotojams atlyginimo, todėl jai keltina bankroto byla ir skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p.). Taip pat teismas nurodė, kad administruoti įmonę sutinka du administratoriai – I. Č. pasiūlyta UAB „Būrai“ ir AB SEB Vilniaus banko pasiūlyta UAB „Tigesta“. Teismas administruoti įmonę skyrė didesnius turtinius reikalavimus reiškiančio kreditoriaus – AB SEB Vilniaus banko pasiūlytą administratorių, nurodęs, kad tokiu atveju yra labiau tikėtina sklandi ir tvarkinga administravimo procedūra. UAB „Tigesta“ yra tinkama administruoti atsakovą, nes jos atžvilgiu nėra nustatyta ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nepareiškė prieštaravimų dėl administratoriaus kandidatūros.

10Atsakovas UAB „Art & Go Investment“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodo, kad teismui buvo pateikti neatitinkantys tikrovės UAB „Art & Go Investment“ buhalteriniai ir finansiniai dokumentai, nes įmonė nuo 2008 m. gegužės mėnesio iki 2008 m. rugsėjo mėnesio neturėjo finansininko, todėl įmonės finansiniai duomenys buvo netvarkingi. Pagal tikslius ir tvarkingus duomenis UAB „Art & Go Investment“ turto vertė sudaro 11 269 000 Lt, kreditoriniai įsiskolinimai sudaro 8 881 588,37 Lt, o debitoriai įmonei skolingi 1 941 780,53 Lt. Įmonė pradėjo derybas su AB SEB banku dėl skolos apmokėjimo. Taip pat įmonė sumokėjo atlyginimą ieškovei I. Č. bei kitiems darbuotojams.

11Ieškovas AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas melagingai teigia, kad šiuo metu pradėtos derybos dėl skolos AB SEB bankui skolos grąžinimo. UAB „Art & Go Investment“ paskolos grąžinimas yra pradelstas nuo 2008 m. birželio 21 d. Prie atskirojo skundo atsakovo pateikti finansiniai dokumentai nepaneigia įmonės nemokumo būsenos. Atsakovo pateikta preliminari turto rinkos vertės nustatymo pažyma Nr. 08/08-569KL neatitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio reikalavimų ir pagal šio įstatymo 24 straipsnį neturi juridinės galios.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

15Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atspindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

16Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė UAB „Art & Go Investment“ bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytu pagrindu – dėl įmonės nemokumo.

17Iš pirmosios instancijos teismui pateikto UAB „Art & Go Investment“ 2008 m. spalio 15 d. balanso matyti, kad įmonės turto balansinė vertė buvo 10 168 405 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 10 786 898 Lt, t. y. skolos viršijo balanse apskaityto turto vertę (b. l. 59). Pagal 2008 m. spalio 15 d. įmonės pelno (nuostolio) ataskaitą, bendrovė 2008 m. dirbo nuostolingai, turėjo 2 108 645 Lt nuostolių (b. l. 60). Pagal debitorių 2008 m. spalio 15 d. sąrašą, įmonei skolos sudarė 618 933 Lt (b. l. 58).

18Kaip minėta, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Todėl atsižvelgdamas į minėtus byloje atsakovo pateiktus duomenis apie įmonės finansinę padėtį bei įvertinęs aplinkybę, kad įmonė nemoka atlyginimo ieškovei, kuri yra įmonės darbuotoja, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad įmonė yra nemoki, ir iškėlė jai bankroto bylą.

19Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, motyvuodamas tuo, jog teismui buvo pateikti neatitinkantys tikrovės UAB „Art & Go Investment“ buhalteriniai ir finansiniai dokumentai. Apelianto teigimu, pagal tikslius ir tvarkingus duomenis UAB „Art & Go Investment“ turto vertė sudaro 11 269 000 Lt, kreditoriniai įsiskolinimai sudaro 8 881 588,37 Lt, o debitoriai įmonei skolingi 1 941 780,53 Lt. Tačiau ir šie su atskiruoju skundu atsakovo pateikti dokumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl įmonės nemokumo.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB SEB bankas nurodo, kad atsakovas melagingai teigia, kad šiuo metu pradėtos derybos dėl skolos AB SEB bankui grąžinimo. Todėl atskirojo skundo argumentas, kad įmonė pradėjo derybas su AB SEB banku dėl skolos apmokėjimo, atmestinas kaip neatitinkantis tikrovės.

21Apeliantas taip pat nurodo, kad įmonė sumokėjo atlyginimą ieškovei I. Č. bei kitiems darbuotojams, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių šią aplinkybę, teismui nepateikė. Todėl teisėjų kolegija kaip nepagrįstą atmeta ir šį skundo argumentą.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrįsti, o pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą dėl pagrindo atsakovui iškelti bankroto bylą. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 329 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties dalies negaliojimo pagrindų nėra.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovė I. Č. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi šias bylas... 5. Ieškovė I. Č. nurodė, kad 2007 m. kovo 5 d. tarp ieškovės ir atsakovo... 6. Ieškovas AB SEB Vilniaus bankas nurodė, kad 2006 m. birželio 22 d. tarp... 7. UAB „Art & Go Investment“ savo atsiliepimu skolas pripažino, nurodė,... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. 10 786 898 Lt, įmonės turto vertė yra 10 168 405 Lt. Teismo teigimu, esant... 10. Atsakovas UAB „Art & Go Investment“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 11. Ieškovas AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 15. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių... 16. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi iškėlė UAB „Art &... 17. Iš pirmosios instancijos teismui pateikto UAB „Art & Go Investment“... 18. Kaip minėta, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 19. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB SEB bankas nurodo, kad... 21. Apeliantas taip pat nurodo, kad įmonė sumokėjo atlyginimą ieškovei I. Č.... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 24. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....