Byla 2-81-237/2012
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: antstolis T. U., Kauno apskrities VMI

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Danutė Kregždienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi išieškotojo UAB „S. l.“ prašymą dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys: antstolis T. U., Kauno apskrities VMI,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo vykdomojoje byloje Nr. ( - ) pakeisti skolininką iš V. K., a.k. ( - ) į Valstybę, atstovaujamą Kauno apskrities VMI.

3Antstolio T. U. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ) dėl 1879,65 litų skolos išieškojimo iš V. K., a.k. ( - ) gyvenusios ( - ), išieškotojo UAB „S. l.“ naudai pagal 2005-11-15 Raseinių rajono apylinkės teismo įsakymą ( - ). V. K. mirė 2006-03-11. Palikėja testamento nepaliko, niekas iš įpėdinių palikimo faktiniu valdymu nepriėmė, palikėjos turtas paveldėjimo teise perėjo valstybei. Pareiškėjui apie tai tapo žinoma 2011-05-26, gavus antstolio T. U. pranešimą Nr. S-11742, kuriuo siūloma pareikšti kreditorinius reikalavimus turto paveldėtojui. Kreditoriniai reikalavimai paveldėtojui pareikšti 2011-06-14. Skola pareiškėjui nėra sumokėta.

4Suinteresuotas asmuo antstolis T. U. savo atsiliepime nurodė, kad Valstybė atsako už palikėjo skolas neviršydama jai perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės ir procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Pareiškėjui pareiškus paveldėtojui kreditorinius reikalavimus, paveldėtojas skolos neapmokėjo, todėl pareiškėjo prašymą pakeisti skolininką tenkinti.

5Kauno apskrities VMI nurodo, jog antstolis T. U. sužinojęs apie V. K. mirtį 2006-03-11, turėjo stabdyti vykdomąją bylą ir pasiūlyti UAB „Snoro lizingas“ kreiptis į VMI prie FM su kreditorinių reikalavimų pareiškimu arba su ieškinio pareiškimu. Kreditorius nėra pateikęs laiku ir nustatyta tvarka nei kreditorinių reikalavimų nei ieškinio, praleistas terminas nėra atstatytas įstatymų nustatyta tvarka, ir tol, kol nepareikšti kreditoriniai reikalavimai ar ieškinio pareiškimas CK 5.63 str. pagrindu, pakeitimas skolininko į valstybę negalimas, nes nesant materialinių teisių ir pareigų perėmimo, negali būti ir procesinio teisių ir pareigų perėmimo.

6Prašymas netenkintinas.

7Sprendžiant dėl skolininko pakeitimo pagal CPK 596 straipsnį, turi būti nustatoma, ar yra procesinių teisių ir pareigų perkėlimo pagrindas, t. y. ar kreditoriaus reikalavimas atitinka CK 5.63 straipsnio sąlygas. Palikėjo kreditoriaus reikalavimo pareiškimo CK 5.63 straipsnio prasme tikslas yra suteikti įpėdiniui informaciją apie palikėjo kreditorių turtines pretenzijas į palikėjo turtą, nes tokia informacija padeda įpėdiniui apsispręsti, ar jam apskritai priimti palikimą, o jeigu priimti, tai kokiu būdu. Nustatytas trijų mėnesių atnaujinamasis bei maksimalus trijų metų naikinamasis terminai kreditorių reikalavimams pareikšti (CK 5.63 straipsnio 1 ir 4 dalys) sudaro prielaidas civilinių teisinių santykių stabilumui bei apibrėžtumui.

8Aplinkybė, jog prieš palikėją taikoma priverstinio išieškojimo tvarka, savaime netampa žinoma įpėdiniams. Spręsdamas dėl palikimo priėmimo įpėdinis a priori negali būti laikomas informuotas apie palikėjo skolas, net ir kai tokios skolos išieškomos priverstinai CPK nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai teismo kreditoriaus reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir vykdomas, atsižvelgiant į sprendimo galią, kreditorius neprivalo iš naujo reikšti ieškinio teisme, tačiau turi per tris mėnesius pranešti palikėjo įpėdiniui, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui apie iš skolininko teismo sprendimu priteistą skolą. Kreditoriaus reikalavimas patvirtintas 2005-11-15 Raseinių rajono apylinkės teismo įsakymu ( - ), todėl jis privalėjo pranešti palikėjo įpėdiniams per tris mėnesius. Informaciją apie vykdomą kreditoriaus reikalavimą gali pateikti tiek patys kreditoriai, tiek jų įgalioti asmenys, tarp jų, asmenys pagal pavedimą, vykdantys skolos išieškojimą iš palikėjo turto. Tačiau kiekvienu atveju pareiškime išdėstyta informacija turi būti pakankama ir aiški, kad įpėdinis suprastų skolinių įsipareigojimų dydį ir jų pagrindą, todėl kreditoriaus teigimas, kad jie tinkamai pareiškė savo kreditorinius reikalavimus viešame registre išviešinę palikėjo turto areštą ir kad taip įpėdiniams tapo žinoma iki palikimo priėmimo veiksmų apie kreditorių, atmestinas. Civilinis kodeksas nenumato, kad įpėdinis privalo būti atidus, rūpestingas ir pats ieškoti informacijos apie palikėjo kreditorius.

9Pagal byloje nustatytas aplinkybes, antstolis, sužinojęs apie skolininkės V. K. mirtį, nesustabdė vykdomosios bylos, kol po skolininkės mirties atsiras jos teisių perėmėjas, nesikreipė nei į notarą su prašymu pranešti, kam yra išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nei į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, informuodamas, kad vykdo išieškojimą iš skolininkės turto. Nuo skolininkės mirties praėjo daugiau nei penkeri metai, nei antstolis, nei kreditorius nesiėmė jokių veiksmų, kol negavo Kauno apskrities VMI prašymo panaikinti turto areštą. Tik gavus antstoliui šį prašymą, kreditorius pareiškė kreditorinius reikalavimus. CK 5.63 str. 4 d. numato, kad teismas gali pratęsti 3 mėnesių terminą, jei nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai, kreditorius savo reikalavimus pateikė 2011-06-14, praėjus daugiau nei penkeriems metams po palikimo atsiradimo dienos, skolininkės V. K. mirties, 2006-03-11. Kreditorius teigdamas, kad nepraleido 3 metų naikinamojo metų termino, nurodė palikėjos turto arešto datą, 2008-02-08. Šių aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad įpėdinis (valstybė) nebuvo informuotas apie kreditoriaus reikalavimą. Teismas pabrėžia, kad kreditoriai buvę neaktyvūs ar dėl kitų priežasčių praleidę šiuos terminus, praranda galimybę įgyvendinti savo teises prieš palikimą priėmusius įpėdinius, o pastarieji užsitikrina, kad jie atsakys tik už tokias palikėjo skolas, kurios paaiškėjo per įstatymo nustatytą laiką. Kartu teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CK 5.63 straipsnyje nenustatyta kitokių taisyklių kreditorių reikalavimams pareikšti, kai palikimas pereina valstybei.

10Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad nei kreditorius, nei antstolis nepareiškė kreditorinių reikalavimų turto palikėjo įpėdiniui CK 5.63 straipsnio tvarka ir laiku, pareiškimas dėl procesinių teisių perėmimo vykdymo procese, negali būti tenkinamas.

11Vadovaujantis LR CPK 596 str. 1 d.,

Nutarė

12Prašymo netenkinti. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai