Byla I-209-355/2009

1Pranešėjas : D. Daunys

2Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Donato Daunio, kolegijos teisėjų Laisvutės Kartanaitės ir Gražvydo Poškaus

3sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei

4dalyvaujant pareiškėjo UAB „Mechanika“ atstovui advokatui P. L.

5dalyvaujant atsakovo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus atstovei Vilhelminai Pipinienei

6trečiajam suinteresuotam asmeniui Romualdui L. M.

7nedalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovui

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Mechanika“ skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus sprendimų panaikinimo, įpareigojimo priimti naują sprendimą ir

Nustatė

92009-04-08 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus sprendimu Nr. S-7122( 3.32) ir 2009-05-18 sprendimu Nr.S- 10137( 3.32) buvo atsisakyta tenkinti UAB „Mechanika“ prašymus dėl išmokėtos žalos Romualdui L. M. gražinimo arba užskaitymo VSD įmokoms.

10Pareiškėjo atstovas skundu ir teisme prašo panaikinti paminėtus atsakovo sprendimus ir įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą- išmokėtą Romualdui L. M. 43550,07 litų žalą užskaityti pareiškėjui VSD įmokoms. Nurodė, kad VĮ “Mechanika“ buvo privatizuota 1992-07-07. Atsakovas tik 2009-04-08 sprendimu nuo 2008 m. spalio mėnesio iš pareiškėjo perėmė žalos atlyginimo mokėjimą Romualdui L. M., tačiau skundžiamais sprendimais atsisakė gražinti pareiškėjui be pagrindo jau sumokėtą žalos atlyginimą arba užskaityti VSD įmokomis. Vienas iš atsisakymo motyvų, kad pareiškėjas laiku dėl to nesikreipė. Tačiau pareiškėjas tuo klausimu kreipėsi dar 2003-03-03, kreipimosi dokumentas bei atsakymas neišsaugoti, jų pateikti teismui negali.

11Atsakovo atstovas prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Kada pareiškėjas kreipėsi dėl žalos atlyginimo nutraukimo, žalos atlyginimo mokėjimą R.L. M. jie perėmė. Atsakovas nei anksčiau kreipėsi, nei pats nutraukė žalos mokėjimą, nors tokia prievolė valstybei perėjo anksčiau. Atsakovo kaltės dėl tokios padėties nėra, pats pareiškėjas nežinojo įstatymų, buvo neatidus ir nerūpestingas.

12Tretysis suinteresuotasis asmuo Romualdas L. M. skundo tenkinimo klausimą palieka spręsti teismui. Žalos atlyginimą jis anksčiau gavo iš pareiškėjo, šiam nutraukus mokėjimą, gauna iš atsakovo, todėl jis nenukentėjo.

13Tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, trečiojo suinteresuotojo asmens valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Iš gauto atsiliepimo matyti, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant.( b.l.75-76).

14UAB „Mechanika „ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas 2009-03-09 pranešimu Nr.103 kreipėsi į atsakovą, prašydamas perimt žalos mokėjimą savo dirbančiajam Romualdui L. M. ir gražinti iki 2009-04-15 sumokėtą žalos atlyginimą R.L. M.. Vadovaujantis LR Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo ( Žin. 1997, Nr.67-1656) 181 str. bei 2000-01-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.94“ Dėl sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos patvirtinimo“ prievolės mokėti žalos atlyginimą buvo perduotos savivaldos vykdomosioms institucijoms, o nuo 2002-01-01 žalos atlyginimo mokėjimas perduotas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams. Pareiškėjas šia teise galėjo pasinaudoti nuo pat teisės aktų įsigaliojimo momento, tačiau būdamas neatidus ir nerūpestingas, ja nepasinaudojo. Žalos mokėjimą pareiškėjas nutraukė vienašališkai nuo 2008 m. spalio mėnesio, nuo šios datos mokėjimą perėmė atsakovas ir jį Romualdui L. M. moka ir dabar.

16Pareiškėjas teismui pateikė išrašo kopiją iš dokumentų registracijos žurnalo, kur yra įrašas, kad 2003-03-03 kreipėsi į atsakovą dėl žalos mokėjimo perėmimo. Nei paties rašto, nei atsakovo atsakymo teismui nepateikė, o pas atsakovą toks kreipimasis iš viso neįregistruotas. Todėl teismas tai nelaiko įrodymu. Be to, iš įstatymo analizės matyti, kad norint atsakovui nutraukti žalos mokėjimą, tą jis galėjo padaryti vienašališkai be jokių suderinimų ar leidimų iš atsakovo pusės, informuojant apie tai atsakovą. Nutraukus tokį mokėjimą, atsakovą galėjo informuoti ir išmoką gavęs asmuo ir, jei pareiškėjas atitiko įstatymuose numatytiems reikalavimams, atsakovas tokį mokėjimą būtų perėmęs be jokių ginčų, ką jis ir padarė ir besąlygiškai vykdo dabartiniu metu. Pats pareiškėjas, daugiau nei penkis metus nuo jo nurodytos kreipimosi datos ir negavęs atsakymo iš atsakovo, visiškai nesidomėjo kodėl jo darbuotojui atsakovas nemoka žalos atlyginimo, jį pats mokėjo toliau iki 2008 m.

17Žalos gražinimas pagal Laikinąjį įstatymą bei šios žalos mokėjimą reglamentuojančius poįstatyminius aktus, jas išmokėjusiems nukentėjusiųjų asmenų darbdaviams buvo galimas tik iki 2003-01-01( 2002-12-20 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.2021, V.Ž.Nr.123-5578). Pareiškėjas įstatymo nustatytais terminais ir šia tvarka nepasinaudojo. Pareiškėjas skunde ir teismo metu net nenurodė įstatyminio pagrindo gražinti L.R. M. išmokėtą žalos atlyginimo dydžio sumą ar įskaityti šią sumą pareiškėjui kaip mokesčio permoką.

18Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas, įstatymų pagrindu turėdamas nevaržomą teisę savalaikiai nutraukti žalos mokėjimą R. L. M. ir perduoti ją atsakovui, tuo nepasinaudojo dėl priežasčių, kurias teismas nelaiko svarbiomis ir kurių jis net nenurodė, dėl nepakankamo rūpestingumo ir atidumo pasirinko kitokį veiklos modelį, toliau mokėdamas žalos atlyginimą. Atsakovo kaltės dėl ginčijamos situacijos teismas nenustatė, todėl jam ir neatsirado jokio įstatyminio pagrindo vienaip ar kitaip gražinti permokėtą sumą pareiškėjui.

19UAB „Mechanika“ skundo motyvais panaikinti skundžiamus atsakovo sprendimus ir gražinti sumokėtą žalos atlyginimo sumą- jokio pagrindo nėra.

20Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str.1 d.1 p.teismas

Nutarė

21UAB „Mechanika“ skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2009-04-08 sprendimo Nr. S-7122( 3.32) ir 2009-05-18 sprendimo Nr. S-10137(3.32) panaikinimo ir įpareigojimo priimti naują sprendimą- išmokėtą Romualdui L. M. 43550,07 litų sumą užskaityti VSD įmokoms atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Pranešėjas : D. Daunys... 2. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. sekretoriaujant Palmirai Berberaušienei... 4. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Mechanika“ atstovui advokatui 5. dalyvaujant atsakovo – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 6. trečiajam suinteresuotam asmeniui Romualdui L. M.... 7. nedalyvaujant trečiojo suinteresuotojo asmens Valstybinio socialinio draudimo... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo UAB „Mechanika“ skundą dėl... 9. 2009-04-08 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus... 10. Pareiškėjo atstovas skundu ir teisme prašo panaikinti paminėtus atsakovo... 11. Atsakovo atstovas prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Kada... 12. Tretysis suinteresuotasis asmuo Romualdas L. M. skundo... 13. Tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą, trečiojo... 14. UAB „Mechanika „ skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas 2009-03-09 pranešimu Nr.103... 16. Pareiškėjas teismui pateikė išrašo kopiją iš dokumentų registracijos... 17. Žalos gražinimas pagal Laikinąjį įstatymą bei šios žalos mokėjimą... 18. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas, įstatymų pagrindu turėdamas... 19. UAB „Mechanika“ skundo motyvais panaikinti skundžiamus atsakovo sprendimus... 20. Vadovaujantis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str.,88 str.1... 21. UAB „Mechanika“ skundą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...