Byla L2-1370-395/2009
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Euralita“ priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, rašytinio proceso tvarka, spręsdamas kreditoriaus UAB „Adampolis“ pareiškimo dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Euralita“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Adampolis“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu CPK XXIII skyriaus nustatyta tvarka dėl 102363,71 Lt skolos ir 1261,82 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Euralita“ kreditoriaus naudai.

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumai įtvirtinti CPK XXIII skyriuje. CPK 435 straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad teismas atsisako priimti pareiškimą, jeigu yra CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytos aplinkybės, būtent viena iš šių aplinkybių yra bylos neteismingumas tam teismui, kuriam paduotas pareiškimas (CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5Kaip patvirtina bylos medžiaga, kreditorius reikalavimą išieškoti 102363,71 Lt skolą už autotransporto priemonių nuomą kildina iš 2008 m. gegužės 8 d. ir 2008 m. rugpjūčio 3 d. tarp UAB „Adampolis“ Vilniaus filialo (nuomotojo) ir UAB „Euralita“ (nuomininko) pasirašytų Autotransporto priemonių nuomos sutarčių Nr. 080508/001 bei Nr. 080804/001, kurių atitinkamai 13.2 ir 12.2 punktuose numatyta, kad ginčai, iškilę tarp šalių, sprendžiami raštiškai, o nepavykus susitarti – CPK 32 str. nustatyta tvarka perduodami nagrinėti teismui pagal nuomotojo buveinės registracijos vietą. Taigi, nagrinėjamu atveju šalys rašytiniu tarpusavio susitarimu sutarė pakeisti teritorinį bylos teismingumą. Tokiu būdu, atsižvelgiant į sutarties šalių valią bei CPK 32 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, kad rūšinis teismingumas šalių susitarimu negali būti pakeičiamas, iškilęs ginčas turėtų būti perduotas spręsti Vilniaus apygardos teismui, t. y. pagal nuomotojo UAB „Adampolis“ Vilniaus filialo juridinių asmenų registre nurodytą buveinės registracijos vietą (Rasų g. 39, Vilnius). Nors CK 2.53 straipsnio 2 dalis įtvirtina bendrą taisyklę, kad juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo, todėl toks juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių, negali būti ir šalimi (kreditoriumi) civiliniame procese, tačiau įstatymų nustatytais atvejais juridinis asmuo gali turėti struktūrinius padalinius, taigi ir filialus, turinčius juridinio asmens teises. Be to, pagal CPK 37 straipsnio 2 dalį dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi ne tik ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyviai ar su šiais santykiais tiesiogiai ir netiesiogiai susiję asmenys – šalys, tretieji asmenys, pareiškėjai ir suinteresuoti asmenys, kreditoriai ir skolininkai, bet ir šių asmenų atstovai (CPK 51 straipsnis). Taigi, juridinio asmens bylose šio asmens atstovu gali būti atitinkamas juridinio asmens filialo, neturinčio juridinio asmens teisių, organas, jeigu jam tokią teisę suteikia patvirtinti juridinio asmens filialo nuostatai arba nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas (CK 2.54 straipsnis, CPK 55 straipsnio 1 dalis, 57 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teismui nėra pateikti duomenys, jog kreditoriaus Vilniaus filialas negalėtų būti tinkamu šio kreditoriaus atstovu byloje, dėl ko nėra galimybės įvertinti ir aplinkybės, ar pareiškimas paduotas tam teismui, kuriam jis teismingas. Kadangi trūkumų šalinimo institutas teismo įsakymo išdavimo procese netaikytinas, todėl pareiškimas atsisakytinas priimti (CPK 435 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

6Išaiškintina, kad pašalinus kliūtis, sudariusias pagrindą atsisakyti priimti pareiškimą, kreditorius turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles (CPK 435 straipsnio 4 dalis).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 435 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 4 dalimi,

Nutarė

8Kreditoriaus UAB „Adampolis“ pareiškimą dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „Euralita“ atsisakyti priimti ir jį grąžinti padavusiam asmeniui.

9Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai