Byla e2-519-796/2018
Dėl viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „N“, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

2dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „M“ atstovei advokato padėjėjai Birutei Šepetauskaitei,

3ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „L. “ vaistinės atstovui advokatui Gilbertui Kinderevičiui,

4atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės atstovams J. J., E. S.,

5žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių UAB „M“ ir UAB „L. “ vaistinės ieškinius atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybei dėl viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu, tretieji asmenys Klaipėdos miesto savivaldybė, uždaroji akcinė bendrovė „N“, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos,

Nustatė

6

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „M“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo pripažinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbtą 44,23 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ); 57,44 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ); 64,13 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ); 72,99 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), viešą nuomos konkursą neteisėtu.
 2. Nurodo, kad negyvenamosios patalpos yra išnuomojamos tik vienam konkrečiam tikslui, t. y. vaistų ir vaistinių preparatų prekybai jose. Toks atsakovės sprendimas neatitinka CK 6.947 str. 1 d. ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių (2015-02-13 redakcija) (toliau – ir Taisyklės) 8 punkte įtvirtinto viešo nuomos konkurso dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos tikslo, t. y. pasiekti, jog negyvenamosios patalpos būtų išnuomojamos už didžiausią galimą nuompinigių sumą. Taip pat pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus, nes iš konkurso yra visiškai eliminuojami visi kiti ūkio subjektai, kurie turi tikslą negyvenamosiose patalpose vykdyti kitokio pobūdžio sveikatinimo veiklą.
 3. Pažymi, kad atsakovė nepagrindė savo sprendimo visas negyvenamąsias patalpas nuomoti vien tik vaistinių tinklams. Remiantis viešai prieinamais duomenimis, tose Klaipėdos miesto dalyse, t. y. visai netoli negyvenamųjų patalpų, veikia ne viena vaistinė, vykdanti vaistų ir vaistinių preparatų prekybą.
 4. Ieškovė UAB „M“ nurodo, jog atsakovės sprendimas negyvenamąsias patalpas nuomoti vien tik vaistinių veiklai vykdyti yra diskriminacinio pobūdžio ir prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatai, kurioje įtvirtintas draudimas viešojo administravimo subjektams (taigi – ir atsakovei) priimti sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.
 5. Pažymi, jog dalį Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto (t. y. dalį negyvenamųjų patalpų ploto) atsakovė nusprendė nuomoti neturėdama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimo, tai yra turtui nesant įtrauktam į Nuomojamo turto sąrašą.
 6. Taip pat nurodo, kad ieškovė nerado tokių duomenų, kurie patvirtintų, kad Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos: Patalpa 1, Patalpa 3, Patalpa 4, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu būtų perduotos atsakovei naudoti, valdyti ir disponuoti jomis patikėjimo teise ir su atsakove būtų pasirašytas nurodytų patalpų perdavimo–priėmimo aktas (aktai).
 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „L. “ vaistinė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo pripažinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbtą 44,23 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), 57,64 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), 64,13 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), 72,99 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), viešą nuomos konkursą neteisėtu.
 8. Nurodo, kad atsakovė konkurso skelbime pateikė klaidinančią (tikrovės neatitinkančią) informaciją (duomenis), susijusią su negyvenamosiomis patalpomis (jų savybėmis), kad konkursas yra vykdomas, šiurkščiai pažeidžiant imperatyvius teisės aktų reikalavimus.
 9. Pažymi, kad atsakovė, paskelbusi negyvenamųjų patalpų viešą nuomos konkursą, skelbime pateikė ir negyvenamųjų patalpų brėžinius. Atsakovės pateiktuose brėžiniuose užfiksuoti duomenys apie negyvenamąsias patalpas labai neatitinka faktinės situacijos. Nurodo, jog konkurso medžiagoje pateiktuose brėžiniuose atvaizduota situacija neatitinka realios patalpų situacijos ir taip potencialūs konkurso dalyviai yra iš esmės klaidinami.
 10. Didžioji dalis negyvenamųjų patalpų pagal paskelbto konkurso sąlygas iš viso negali būti nuomojamos vaistinės veiklai vykdyti, nes neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintuose Vaistinių patalpų ir įrengimo reikalavimuose (toliau – ir Reikalavimai) nustatytų reikalavimų. Įsakymo 14.1.1 punktas nustato, kad oficinos plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 kv. m, tačiau nei Patalpa 1, esanti ( - ), nei Patalpa 2, esanti ( - ), nei Patalpa 4, esanti ( - ), neturi vienos vientisos patalpos, kurioje būtų galima įrengti Įsakymo 14.1.1 p. reikalavimus atitinkančią vaistinės oficiną, visos šios patalpos yra mažesnės nei 25 kv. m.
 11. Ieškovė nurodo, jog atsakovė, norėdama nuomoti negyvenamąsias patalpas vaistinės veiklai vykdyti, pirmiausia privalo imtis aktyvių veiksmų ir pertvarkyti šias patalpas taip, kad jos atitiktų Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo ir jo pagrindu priimtų Reikalavimų keliamus reikalavimus. Objektyviai nesant galimybės suformuoti vientisos 25 kv. m patalpos oficinai, ieškovės manymu, atsakovė privalėtų nustatyti kitą teisės aktus atitinkančią (jiems neprieštaraujančią) negyvenamųjų patalpų naudojimo paskirtį.
 12. Taip pat nurodo, jog atsakovė, paskelbusi negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, pažeidė ir teisės aktus, nustatančius savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto išnuomojimo tvarką ir sąlygas.
 13. Atsižvelgiant į imperatyvias Tvarkos aprašo ir Taisyklių nuostatas, turto patikėtinis (šiuo atveju – atsakovė), norėdamas viešo konkurso būdu nuomoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, šias patalpas turi teisę nuomoti tik tokiu atveju, jeigu jos yra įtrauktos į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Nuomojamo turto sąrašą. Kitaip tariant, dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Klaipėdos miesto savivaldybės taryba tokiu būdu turi būti išreiškusi savo pritarimą. Tačiau nustatyta, jog dalies nuomojamų patalpų šiame sąraše nebuvo rasta.
 14. Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-22 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija įpareigota sustabdyti viešo nuomos konkurso procedūrų vykdymą.
 15. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškovės UAB „M“ ieškinį, kuriame prašo ieškinį kaip nepagrįstą atmesti.
 16. Nurodo, jog ieškovės argumentai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) nuomos konkurse turi siekti tik ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, yra visiškai nepagrįsti. Turtas turi būti valdomas vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais, o tai reiškia – turi siekti, kad būtų įgyvendinti visi šie principai. Kadangi konkursai paskelbti dėl Savivaldybei priklausančių patalpų, esančių gydymo įstaigose ar šalia jų, nuomos, nustatyta, kad nuomojamose patalpose veikiant vaistinei bus tenkinamas ir viešasis interesas, pasiekiamas tiek turto valdymo efektyvumas, tiek racionalumas. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė savo rašte aiškiai išreiškė poreikį ir pageidavimą, kad įstaigoje veiktų vaistinė ir pacientai galėtų įsigyti reikiamų vaistų ar priemonių.
 17. Kategoriškai nesutinka su argumentais, kad nuomojant patalpas nustačius konkrečią paskirtį, kuri atitinka viešąjį interesą, yra pažeidžiamas Konkurencijos įstatymas. Pažymi, jog viešojo administravimo subjekto veiksmai Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo tyrimo atveju yra tiriami tuo atveju, jeigu šis subjektas įgyvendina savo kompetenciją kaip viešojo administravimo subjektas, o ne vykdo ūkinę veiklą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-858-1924-12). Patalpų nuoma nėra viešojo administravimo veiklos vykdymas ir jai netaikomas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis.
 18. Ieškovės argumentai, kad konkursas paskelbtas dėl patalpų, kurios nėra įtrauktos į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Nuomojamo turto sąrašą, yra nepagrįsti, nes visos nuomojamos patalpos yra įtraukos į Savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimu Nr. T2-30 patvirtintą Nuomojamų patalpų sąrašą. Nuomojamų patalpų plotų netikslumai nėra pagrindas teigti, kad šios patalpos neįtrauktos į sąrašą ir pažeidžiama Savivaldybės patvirtinta tvarka. Be to, Savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-58 nuomojamų patalpų plotai buvo patikslinti ir šiuo metu sąraše nurodyti plotai atitinka konkurse nurodytus plotus.
 19. Ieškovės teiginiai, kad Savivaldybės administracija nėra nuomojamų patalpų patikėtinė, neatitinka tikrovės. Savivaldybės taryba 2011-04-07 sprendimu Nr. T2-104 perdavė visą turtą patikėjimo teise valdyti Savivaldybės administracijai.
 20. Atsakovė taip pat pateikė atsiliepimą į UAB „L. “ vaistinės ieškinį, kuriuo prašo ieškinį kaip nepagrįstą atmesti.
 21. Nurodo, kad nuomojamų patalpų plotai ir jų buvimo vieta atitinka visus viešai pateiktus duomenis, net patikslinus kadastrinius matavimus faktiškai nuomojamas plotas nesikeistų. Tai, kad kadastrinių matavimų bylose nėra vienos ar kitos pertvaros, kurios pažymėtos seniau atlikus kadastrinius matavimus, nėra kliūtis nuomotis ir naudotis patalpomis. Pažymi, kad kai kurie patalpų pakeitimai galėjo būti padaryti dabartinio nuomininko, kuris patalpose vykdo vaistinės veiklą ir iš esmės tik pagerina patalpų funkcionalumą ir galimybę jas naudoti vaistinės veiklai.
 22. Pažymi, kad potencialūs nuomos konkurso dalyviai galėjo susipažinti ne tik su viešai paskelbtais duomenimis, bet ir su nuomojamomis patalpomis, jas apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas.
 23. Taip pat nurodo, kad šiuo metu patalpose yra vykdoma vaistinių veikla ir ieškovė neturi jokių duomenų, kad būtų grasinama nuomininkui panaikinti licenciją dėl netinkamų patalpų plotų, todėl akivaizdu, kad patalpos faktiškai atitinka vaistinių patalpų įrengimo reikalavimus, patvirtintus sveikatos apsaugos ministro 2003-01-07 įsakymu Nr. V-7.
 24. Ieškovė UAB „M“ byloje pateikė dubliką.
 25. Ieškovė nesutinka su atsakovės vertinimu bei argumentais ir laikosi savo pozicijos, jog sąlygų dalyvauti viešame negyvenamųjų patalpų nuomos konkurse sudarymas vien tik vaistinių tinklams, tokiu būdu iš ginčijamo konkurso visiškai eliminuojant kitos rūšies sveikatinimo veiklą vykdančius / norinčius pradėti vykdyti ūkio subjektus, nesudarant jiems sąlygų išsinuomoti negyvenamąsias patalpas, neužtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – ir VSTVNDĮ) 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose įtvirtintų principų įgyvendinimo. Nurodo, jog ieškovė šiuo ieškiniu siekia apginti savo interesą ginčo patalpose vykdyti vieną iš sveikatinimo veiklos rūšių, t. y. teikti laboratorines medicinos diagnostikos paslaugas. Vertina, jog leidžiant negyvenamųjų patalpų konkurse varžytis ne vien tik vaistinių tinklams, bet ir kitiems sveikatinimo veiklą vykdantiems / norintiems pradėti vykdyti subjektams, dėl didesnio dalyvių skaičiaus būtų sudarytos sąlygos išnuomoti negyvenamąsias patalpas už didžiausią galimą nuompinigių sumą, tokiu būdu efektyviausiai užtikrinant 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose įtvirtintų visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principų įgyvendinimą, kartu tiek finansine, tiek ir teikiamų sveikatinimo paslaugų prasme pasitarnaujant viešajam interesui.
 26. Ieškovės vertinimu, dalies Negyvenamųjų patalpų plotų neįtraukimo į Nuomojamojo turto sąrašą negalima traktuoti kaip paprasčiausio netikslumo, nesudarančio pagrindo konstatuoti Aprašo pažeidimą. Be to, vien ta aplinkybė, kad atsakovė tuoj pat po ieškovės ieškinio pareiškimo suskubo keisti ir pildyti Nuomojamo turto sąrašą, kuo aiškiausiai patvirtina, kad atsakovė savo veiksmais pripažino ieškovės ieškinio argumento dėl Aprašo 7 punkto pažeidimo, skelbiant ginčijamą negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą, pagrįstumą.
 27. Ieškovė UAB „L. “ vaistinė byloje pateikė dubliką, kuriame papildomai paaiškino, jog iš atsakovės atsiliepime išdėstytų motyvų matyti, kad atsakovė neatitikimus tarp ginčijamo konkurso skelbime pateiktos informacijos (brėžinių) ir realios faktinės situacijos pripažįsta, tačiau nenori sutikti su tuo, kad klaidingos informacijos (duomenų) konkurso skelbime pateikimas lemia negyvenamųjų patalpų viešo nuomos konkurso neteisėtumą. Nurodo, jog VSTVNDĮ 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytų principų įgyvendinimas užtikrinamas, išnuomojant savivaldybės turtą palankiausiomis sąlygomis ir už didžiausią galimą gauti nuomos kainą. Ieškovės vertinimu, vienas iš būdų užtikrinti, kad savivaldybės turtas būtų išnuomotas už didžiausią galimą nuompinigių sumą, yra dėti visas įmanomas pastangas, jog paskelbtu viešu nuomos konkursu susidomėtų ir jame užsiregistruotų dalyvauti kiek įmanoma didesnis skaičius dalyvių. Atsakovė, ginčijamo viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso skelbime pateikusi senus ir visiškai nepakoreguotus brėžinius, neatitinkančius faktinės situacijos, esančios negyvenamosiose patalpose, vien tik formaliai vykdė jai tenkančias pareigas ir nedėjo visų pastangų tam, kad konkurso skelbime būtų įdėta teisinga, o kartu ir farmacininkams patraukli informacija, susijusi su negyvenamosiomis patalpomis (jų savybėmis), kad tokiu būdu konkursas patrauktų kiek įmanoma didesnį potencialių dalyvių, ieškančių tinkamų patalpų farmacinei veiklai vykdyti, skaičių, o patalpos būtų išnuomotos už didžiausią galimą nuomos kainą. Taigi atsakovė neužtikrino imperatyvių VSTVNDĮ 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose įtvirtintų principų įgyvendinimo.
 28. Taip pat nurodo, jog atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodytų faktinių aplinkybių dėl negyvenamųjų patalpų neatitikties įstatymo reikalavimams neneigia. Nesutinka su atsakovės argumentu, jog būsimi nuomininkai turi galimybę savo iniciatyva ir lėšomis rekonstruoti negyvenamąsias patalpas ir tokiu būdu padaryti, kad jos atitiktų norminių aktų reikalavimus. Nurodo, jog pati atsakovė nurodžiusi nuomojamų patalpų paskirtį turėjo imtis visų priemonių, kad jos būtų pritaikytos veiklos, kuriai vykdyti nuomojamos, vykdymui, t. y. dar prieš paskelbdama nuomos konkursą pati savo iniciatyva ir lėšomis turėjo pertvarkyti negyvenamąsias patalpas tokiu būdu, kad šios atitiktų įsakymo reikalavimus, t. y. suformuoti 25 kv. m patalpas vaistinės oficinoms įrengti arba viešo nuomos konkurso skelbime labai aiškiai ir nedviprasmiškai potencialiems dalyviams atskleisti Patalpos 1, Patalpos 2 ir Patalpos 4 trūkumus, iš anksto informuoti, jog, išsinuomoję patalpas, nuomininkai turės savo pačių iniciatyva ir lėšomis šias patalpas persitvarkyti, t. y. susiformuoti teisės aktų reikalavimus atitinkančias patalpas vaistinės oficinoms įrengti.
 29. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija byloje pateikė tripliką, kuriame nurodė, jog nesutinka su ieškovės UAB „M“ argumentais, kad patalpas nuomojant tik vaistinės veiklai pažeidžiami Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsnyje įtvirtinti principai. Veiklos sritis nuomojamose patalpose buvo nustatyta atsižvelgiant į šiose patalpose ar šalia jų veikiančių įstaigų išreikštus poreikius ir įvertinant didžiosios daugumos pacientų poreikį gauti reikiamų medikamentų ar priemonių kuo arčiau gydymo įstaigos. Nurodo, jog šioje situacijoje būtina įvertinti visuomeninę naudą ne tik remiantis didžiausio nuomos mokesčio kriterijumi.
 30. Nesutinka su argumentais dėl konkurencijos įstatymo pažeidimų, nes konkurencija tarp skirtinga veikla užsiimančių subjektų nėra galima.
 31. Savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-58 nuomojamų patalpų plotai buvo patikslinti ir šiuo metu sąraše nurodyti plotai atitinka konkurse nurodytus plotus. Pažymi, kad Savivaldybės tarybos sprendimų rengimo ir priėmimo procedūra paprastai trunka daugiau nei mėnesį, o minėto Savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo projektas parengtas ir pradėtas derinti 2017 m. vasario 24 d., t. y. dar gerokai prieš pateikiant ieškinius. Akivaizdu, kad ieškovės argumentai dėl skubėjimo įvykdyti ieškinio reikalavimus visiškai neatitinka tikrovės.
 32. Nesutinka su ieškovės UAB „L. “ vaistinės argumentais dėl konkurso neteisėtumo, nes skelbime dėl konkursų pateikta neišsami ir netiksli informacija. Pažymi, kad nuomojamų patalpų plotai ir jų buvimo vieta atitinka visus viešai pateiktus duomenis. Potencialūs nuomos konkurso dalyviai gali susipažinti ne tik su viešai paskelbtais duomenimis, bet ir su nuomojamomis patalpomis, jas apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas. Skelbime taip pat buvo aiškiai nurodyti papildomą informaciją teikiantys asmenys ir jų kontaktai.
 33. Nesutinka su ieškovės argumentais, kad patalpos neatitinka reikalavimų, taikomų vaistinėms, ir dėl tos priežasties konkursai yra neteisėti. Atsižvelgiant į galimybę nuomojamas patalpas remontuoti, keisti pertvaras, nėra jokio pagrindo vertinti konkursus kaip neteisėtus. Informacija apie patalpas yra pateikta ir visi dalyviai turi visas sąlygas įsivertinti poreikį šias patalpas savo veiklai pritaikyti.
 34. Trečiasis asmuo RUAB „N“ pateikė atsiliepimą į ieškinius, kuriame nurodo, jog sutinka ir palaiko atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos poziciją ir jos procesiniuose dokumentuose išdėstytus faktus, mano, jog ieškovių UAB „L. “ vaistinės ir UAB „M“ ieškinių reikalavimai yra nepagrįsti. Koncentruotumo tikslu jų nekartoja ir prašo ieškovių ieškinius atmesti.
 35. 2018-01-10 teismo posėdžio metu ieškovės UAB „M“ atstovas advokatas L. M. ieškinį ir jame išdėstytus motyvus palaikė. Papildomai paaiškino, jog savo ieškinyje nurodyto motyvo, jog nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančios patalpos: Patalpa 1, Patalpa 3, Patalpa 4, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu būtų perduotos atsakovei naudoti, valdyti ir disponuoti jomis patikėjimo teise bei su atsakove būtų pasirašytas nurodytų patalpų perdavimo–priėmimo aktas (aktai), nebepalaiko. Nurodo, jog atsakovė savo atsiliepime paaiškino šias aplinkybes ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, juos patenkino šis atsakovės atsakymas. Nurodo, jog Apraše ir Taisyklėse nurodyta, kad konkursą laimi tas, kas pasiūlo didžiausią kainą, o ieškovei net neleista siūlyti savo kainos. Didesnė kaina yra pasiūloma, kai konkurse dalyvauja didesnis subjektų skaičius, tai elementarūs rinkos dėsniai. Be to, neaišku, ar viešasis interesas bus patenkintas, jei gydymo įstaigose veiks vaistinės. Konkurencija vaistinių tose vietovėse yra labai didelė. Apklausų, rinkos tyrimų, ar nuomojamose patalpose yra tikslinga steigti vaistines, neatliko.
 36. Ieškovės atstovė advokato padėjėja B. Šepetauskaitė palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją ir prašė ieškinį tenkinti.
 37. Ieškovės UAB „L. “ vaistinės atstovas advokatas G. Kinderavičius paaiškino, jog nuomojamos patalpos neatitinka reikalavimų, keliamų vaistinėms, jose nėra 25 kv. m patalpų, atitinkančių oficinoms keliamus reikalavimus. Esminiai pažeidimai – tai patalpų plotų neatitikimai skelbime ir Registre, Registre neįregistruoti patalpų pertvarkymai. Nuomotojas turi nurodyti plotus teisingai be jokių paklaidų, nuomojamų patalpų faktinis planas turi atitikti įregistruotas patalpas. Savivaldybė prieš nuomodama šias patalpas turėjo atlikti pastato kadastrinius matavimus ir juos įregistruoti. Patvirtino, jog kaip potencialūs nuomininkai paskelbus konkursą buvo nuvykę į patalpas ir jas vizualiai apžiūrėjo. Pažymėjo, kad Savivaldybės pateiktuose planuose padarytus ir jų užfiksuotus pakeitimus apžiūrėjo, įsitikino, kad patalpos yra perplanuotos.
 38. Atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovė J. J. paaiškino, kad poreikius diktuoja pacientai, poreikis gydymo įstaigoje įsigyti vaistus yra svarbus. Pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika Konkurencijos įstatymas taikomas, kai konkuruoja tos pačios grupės, pavyzdžiui, vaistinės su vaistinėmis. Nurodė, jog konkurse paskelbti plotai yra teisingi. Iš UAB „L. “ vaistinės nėra gavę jokių prašymų apžiūrėti ar matuoti patalpas.
 39. Atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovas E. S. paaiškino, jog patalpų planai konkurso medžiagoje buvo pateikti iš kadastrinių bylų, kurios registruotos Registre. 2017-03-14 skelbime nurodyti plotai yra tokie, kokie nurodyti Registre. Niekas nesikreipė dėl nuomojamų patalpų apžiūros, įvertinimo. Nuomininkams sudaro galimybę paprastai remontuoti patalpas, kad jos būtų pritaikytos veiklai. Paprastajam remontui nuomotojo sutikimo nereikia. Mano, kad pertvarkant patalpas iš sanitarinio mazgo į kitokias patalpas yra atliekamas paprastasis remontas. Pripažįsta aplinkybes, jog nuomojamos patalpos dabartinių nuomininkų buvo perplanuotos. Siekiant įregistruoti nuomojamų patalų pakeitimus Registre reikėtų atlikti viso pastato kadastrinius matavimus ir tik tada pakeitimai būtų įregistruojami Registre. Patvirtino, jog tarp Registre registruotuose planuose atvaizduotų ir faktiškai esančių patalpų plotų gali būti skirtumų. Nuompinigiai bus skaičiuojami pagal skaičiavimo taisykles sudarant sutartį. Sudarant sutartį mokestis bus skaičiuojamas pagal skelbime nurodytą plotą, jeigu plotas pasikeistų nuomininko prašymu, jis būtų perskaičiuojamas. Nurodė, jog tokio tipo konkursuose visada dalyvauja po 3, 4, 5 dalyvius. Šiuo atveju konkurso vykdymas buvo sustabdytas nesuėjus terminui paduoti paraiškas.
 40. Trečiojo asmens RUAB „N“ atstovė direktorė V. K. paaiškino, jog jie nuomoja iš Savivaldybės patalpas, dėl kurių yra paskelbtas konkursas. Visos patalpos atitinka norminių aktų reikalavimus, visose vaistinėse yra įrengtos oficinos taip, kaip ir priklauso. 2017 m. spalio mėnesį buvo atvykę Vaistų kontrolės tarnybos atstovai, apžiūrėjo patalpas. Nurodė, jog patalpose gal ir yra kokių nukrypimų nuo planuose nurodomų plotų, bet farmacinei veiklai jie įtakos nedaro. Jai būnant direktore (nuo 2015 metų) jokie sudėtingi remontai nebuvo daromi, tik kosmetiniai pataisymai. Patalpose vykdoma vaistinių veikla maždaug nuo 1995 metų. Su atsakove dėl nuomojamų patalpų jokių konfliktų, ginčų dėl kvadratūros nekyla.
 41. Institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos byloje pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog UAB „N“ (veiklos adresas ( - )) ir jos filialuose (veiklos adresai ( - )) gali būti vykdoma vaistinės veikla, šiai veiklai naudojamos patalpos atitinka Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-01-07 įsakymu Nr.V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“.

7Ieškovės UAB „M“ ieškinys atmestinas.

8Ieškovės UAB „L. “ vaistinės ieškinys tenkintinas iš dalies.

 1. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2017-02-28 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AD2-160 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ Savivaldybės administracijos direktorius nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu penkeriems metams Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 1) negyvenamąsias patalpas, adresu ( - ), 64,13 kv. m bendrojo ploto (unikalus Nr. ( - ), pastato žymėjimas plane – 1D7p, patalpų žymėjimo indeksai: 1-80 (18,95 kv. m), 1-92 (5,44 kv. m), 1-100 (30,89 kv. m), 1-106 (8,24 kv. m), 1-114 (0,61 kv. m), vaistinių (vaistų, vaistinių preparatų prekybai) veiklai vykdyti. Nustatė pradinį nuompinigių dydį už 1 kv. metrą bendro ploto per mėnesį – 12 Eur (be PVM); taip pat negyvenamąsias patalpas ( - ), 72,99 kv. m bendrojo ploto (unikalus Nr. ( - ), pastato žymėjimas plane – 5F1p, patalpų žymėjimo indeksai: R-1 (11,56 kv. m), 1-1 (5,24 kv. m), 1-3 (37,22 kv. m), 1-4 (8,63 kv. m), vaistinių (vaistų, vaistinių preparatų prekybai) veiklai vykdyti. Nustatė pradinį nuompinigių dydį už 1 kv. metrą bendro ploto per mėnesį – 9 Eur (be PVM). 2017-03-07 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ Savivaldybės administracijos direktorius nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu penkeriems metams Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą, savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 1) negyvenamąsias patalpas ( - ), 44,23 kv. m bendrojo ploto (unikalus Nr. ( - ), pastato žymėjimas plane – 2D7p, patalpų žymėjimo indeksai: 1-25 (2,44 kv. m), 1-26 (1,894 kv. m), nuo 1-27 iki 1-30, dalis patalpų 1-46 (8,79 kv. m), 1-46a (11,59 kv. m) vaistinių (vaistų, vaistinių preparatų prekybai) veiklai vykdyti. Nustatė pradinį nuompinigių dydį už 1 kv. metrą bendro ploto per mėnesį – 10,23 Eur (be PVM); 2) negyvenamąsias patalpas ( - ), 30,56 kv. m bendrojo ploto (unikalus Nr. ( - ), patalpų žymėjimo indeksai 1-95 (7,98 kv. m), 1-96 (12,71 kv. m), 1-98 (6,84 kv. m), 1-99 (3,03 kv. m), vaistinių (vaistų, vaistinių preparatų prekybai) veiklai vykdyti. Nustatė pradinį nuompinigių dydį už 1 kv. metrą bendro ploto per mėnesį – 12,00 Eur (be PVM).
 2. Apie viešą konkursą 2017-03-14 buvo paskelbta Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje (https://www.klaipeda.lt). Skelbime nurodyta, jog išnuomojamos negyvenamosios patalpos ( - ), 44,23 kv. m bendrojo ploto; negyvenamosios patalpos ( - ), 30,56 kv. m bendro ploto; negyvenamosios patalpos ( - ), 64,13 kv. m bendro ploto; negyvenamosios patalpos ( - ), 72,99 kv. m bendro ploto. 2017-03-21 buvo paskelbtas patikslintas skelbimas, kuriame buvo patikslinta, jog nuomojamų negyvenamųjų patalpų ( - ), bendras plotas yra 57,64 kv. m, o ne 30,56 kv. m, kaip buvo nurodyta 2017-03-14 skelbime.

9Dėl ieškovės UAB „M“ motyvų, jog atsakovės sprendimas patalpas išnuomoti vaistinių veiklai vykdyti yra diskriminacinio pobūdžio ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalis

 1. Ieškovė UAB „M“ nurodo, jog atsakovės sprendimas yra diskriminacinio pobūdžio, teikia privilegijas daliai ūkio subjektų, tai yra suteikia teisę varžytis dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties sudarymo tik vaistinių veiklą vykdantiems ūkio subjektams, o kitus sveikatinimo veiklą (ar su ja susijusią veiklą) vykdančius (ar turinčius tikslą vykdyti) ūkio subjektus visiškai eliminuoja iš konkurso, tokiu būdu nepagrįstai nesudaro sąlygų išsinuomoti strategiškai palankioje vietoje esančias negyvenamąsias patalpas. Ieškovės vertinimu, toks atsakovės sprendimas nesuderinamas su sąžiningos konkurencijos užtikrinimo imperatyvu, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatai, kurioje įtvirtintas draudimas viešojo administravimo subjektams (taigi – ir atsakovei) priimti sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.
 2. Atsakovė su tokiais ieškovės argumentais nesutinka ir nurodo, kad viešojo administravimo subjekto veiksmai Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo tyrimo atveju yra tiriami tuo atveju, jeigu šis subjektas įgyvendina savo kompetenciją kaip viešojo administravimo subjektas, o ne vykdo ūkinę veiklą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-858-1924-12).
 3. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad viešojo administravimo subjektai, įgyvendindami pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant įstatymų reikalavimus.
 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra ne kartą nurodęs, kad Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis įtvirtina pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, vykdančioms joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, o Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja šio straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintą sąžiningos konkurencijos laisvės principą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, priėmimas, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas gali būti konstatuojamas tada, kai nustatoma šių trijų aplinkybių visuma: 1) valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes; 2) dėl tokio sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams; 3) skirtingos konkurencijos sąlygos nėra nulemtos Lietuvos Respublikos įstatymų vykdymu. Nustačius, jog nėra bent vienos iš minėtų aplinkybių, atitinkamas sprendimas ar aktas negalėtų būti pripažintas pažeidžiančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. A-923-858/2015). Vietos savivaldos įstatyme ir Konkurencijos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą reikia taikyti sistemiškai. Vietos savivaldos įstatymas įtvirtino tik abstrakčią, bendro pobūdžio savivaldybės galimybę pasirinkti keletą skirtingų būdų, kaip bus užtikrinamas viešųjų paslaugų teikimas. Tuo tarpu Konkurencijos įstatymas nustatė šios galimybės įgyvendinimo sąlygas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2563/2011, „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 21, 2011).
 5. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos kaip viešo ūkio veiklos subjekto veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte, bet ne administracijos kaip viešojo administravimo subjekto veiksmų vertinimas. Pažymėtina, jog ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo prasme Lietuvos Respublikos viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą (Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 22 punktas). Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuoma nėra viešojo administravimo veiklos vykdymas ar viešųjų paslaugų teikimas ir šiuo atveju vertinant jos priimtus sprendimus netaikomas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis.
 6. Civilinio kodekso 6.947 str. 1 dalis numato, kad viešo konkurso paskelbimas – tai asmens viešas pažadėjimas sumokėti specialų atlyginimą (premiją) už geriausią tam tikro darbo atlikimą arba kitokį rezultatą (konkurso paskelbimas), įpareigoja šį asmenį sumokėti pažadėtą atlyginimą asmeniui, kurio darbas ar kitoks rezultatas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą. Toks viešas pažadėjimas įpareigoja šį asmenį suteikti specialią teisę asmeniui, kurio projektas pagal konkurso sąlygas pripažintas konkurso nugalėtoju. Viešas konkursas yra suprantamas kaip kelių asmenų varžybos, kurių tikslas yra atrinkti geriausią vykdytoją, t. y. geriausią pasiūlymą pagal nustatytas konkurso sąlygas. Konkurso institutu siekiama konkurso būdu pasiekti geriausią rezultatą už tam tikrą atlyginimą. Šiuo atveju nuomotojas (atsakovas) viešu patalpų nuomos konkursu siekė suteikti teisę išsinuomoti konkretų turtą konkurso nugalėtojui už šio pasiūlytas geriausias nuomos sąlygas, t. y. už pasiūlytą didžiausią nuompinigių sumą.
 7. Ieškovė UAB „M“ nurodo, jog atsakovės sprendimas nuomoti negyvenamąsias patalpas tik vaistinių ir vaistinių preparatų prekybai nesuderinamas su viešo konkurso tikslais bei savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principais.
 8. Nustatyta, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2017-02-28 įsakymu Nr. AD2-160 ir 2017-03-03-07 įsakymu Nr. AD2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu penkeriems metams patalpas vaistinių (vaistų, vaistinių preparatų prekybai) veiklai vykdyti. Atsakovė nurodo, jog visos nuomojamos patalpos yra gydymo įstaigose arba šalia jų, todėl nuomojamose patalpose veikiant vaistinei bus tenkinamas ir viešasis interesas ir pasiekiamas tiek turto valdymo efektyvumas, tiek racionalumas.
 9. Savivaldybės turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatyta tvarka (VSTVNDĮ 1 straipsnio 1 dalis). VSTVNDĮ 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog sprendimą dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos gali priimti valstybės turto valdytojas, o 8 dalyje nustatyta, kad savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-401 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 26 punktas numato, jog savivaldybės turto nuompinigių dydžio nustatymo ir jų mokėjimo tvarka, nuomos konkurso organizavimo, nuomos sutarties sudarymo ir nutraukimo tvarka nustatomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 2 punktas taip pat numato, jog sprendimus dėl savivaldybės turto, įtraukto į nuomojamo turto sąrašą, nuomos priima patikėtinis (t. y. ir savivaldybės įstaiga, patikėjimo teise valdanti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą). Konkursus organizuoja ir vykdo patikėtinio įsakymu sudaryta nuolatinė ar laikina turto nuomos konkurso komisija (toliau – komisija), kuri skelbdama spaudoje turto nuomos konkursą nurodo turto naudojimo paskirtį (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 2, 10.3 punktai).
 10. Pažymėtina, jog turtas, dėl kurio nuomos viešo konkurso būdu kyla ginčas, priklauso atsakovei, kuri yra viešasis juridinis asmuo (CK 2.81 str. 2 d.). Atsakovė turi teisę disponuoti juo savo nuožiūra, tačiau tik taip, kad būtų patenkinti viešieji interesai.
 11. VSTVNDĮ 9 straipsnis numato, jog valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis šiais principais: 1) visuomeninės naudos – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti valdomas, naudojamas ir disponuojama juo rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą; 2) efektyvumo – sprendimais, susijusiais su valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, turi būti siekiama maksimalios naudos visuomenei; 3) racionalumo – valstybės ir savivaldybių turtas turi būti tausojamas, nešvaistomas, racionaliai valdomas ir naudojamas; 4) viešosios teisės – sandoriai dėl valstybės ir savivaldybių turto turi būti sudaromi tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą valstybės ir (ar) savivaldybių turtu, nustatytais atvejais ir būdais.
 12. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių (2015-02-13 redakcija) 18 p. nustatyta, kad savivaldybės turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą.
 13. Nei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, nei viešą konkursą reglamentuojančios Civilinio kodekso nuostatos, netgi nei Viešųjų pirkimų įstatymas (nors jis sprendžiant šią bylą ir netaikytinas) nenumato, jog viešo konkurso organizatorius neturi teisės nustatyti nuomojamose patalpose vykdytinos veiklos. Pažymėtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-401 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 28 punktas numato, kad nuomojant savivaldybės nekilnojamąjį turtą farmacinei ar vaistinių veiklai vykdyti, savivaldybės nekilnojamąjį turtą, esantį šalia kapinių, su laidojimo paslaugomis susijusiai veiklai vykdyti savivaldybės turto nuomos konkurso laimėtojas iki nuomos sutarties pasirašymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos narėje registruoto banko besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo nuomos sutarties įvykdymo garantiją, užtikrinančią visų nuomininko įsipareigojimų pagal nuomos sutartį įvykdymą. Šią nuostatą vertinant sistemiškai galima daryti išvadą, jog nurodytas lokalinis aktas leidžia nuomojant nekilnojamąjį turtą nurodyti jo paskirtį.
 14. Ieškovė UAB „M“ nurodo, jog atsakovės sprendimas nuomoti negyvenamąsias patalpas tik konkrečiai apibrėžtam subjektų ratui, t. y. leidžiant konkurse dalyvauti vien tik vaistinių veiklą vykdantiems ūkio subjektams, neužtikrina, kad būtų pasiekti viešo nuomos konkurso tikslai, t. y. išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Teismas pažymi, jog ieškovė šiam savo teiginiui pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Ieškovė savo vertinimą grindė tiktai subjektyvia nuomone, kad jeigu dalyvauja didesnis dalyvių skaičius, yra pasiūloma geresnė kaina. Pažymėtina, jog atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog Savivaldybės administracija skelbia ne pirmą tokį konkursą, kada negyvenamos patalpos yra nuomojamos nurodant vykdomą vaistinių veiklą, ir tokie konkursai susilaukia didelio klientų susidomėjimo, juose paprastai dalyvauja po 3–5 potencialius nuomininkus.
 15. Ieškovė UAB „M“ remdamasi viešai prieinamais duomenimis taip pat nurodo, jog tose Klaipėdos miesto dalyse, tai yra visai netoli nuomojamų negyvenamųjų patalpų, veikia ne viena vaistinė, vykdantį vaistų ir vaistinių preparatų gamybą, todėl poreikio nuomoti patalpas šiai vienai konkrečiai veiklai vykdyti nėra. Atsakovė procesiniuose dokumentuose (atsiliepime į ieškinį ir triplike), taip pat atsakovės atstovė posėdžio metu nurodė, jog veiklos sritis nuomojamose patalpose buvo nustatyta atsižvelgiant į šiose patalpose ar šalia jų veikiančių įstaigų išreikštus poreikius. Visų šalia nuomojamų patalpų veikiančių įstaigų savininkė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, todėl dalis bendravimo tarp šių įstaigų ir Savivaldybės administracijos nėra formalizuota, todėl pateikti raštiškos nuomonės negali. Teismas neturi pagrindo abejoti šiais atsakovės nurodomais faktais, kadangi byloje yra pateiktas viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės 2017-02-24 raštas Nr. 8-815 dėl patalpų, esančių ( - ). Rašte nurodoma, kad kadangi ligoninė negali prekiauti medikamentais, todėl mano, kad vaistinės yra būtinos, jog ligoninėje besigydantys pacientai galėtų įsigyti jiems būtinų medikamentų bei kitų priemonių, kompensuojamųjų vaistų išrašant iš ligoninės, higienos priemonių. Pažymėtina, jog nuomojamos patalpos, adresu ( - ), yra pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, o patalpos ( - ), yra Psichikos sveikatos centro kieme.
 16. Ieškovė taip pat nurodo, jog viešame konkurse leidus dalyvauti bendrovėms, teikiančioms sveikatinimo paslaugas, galbūt būtų pasiūlyta didesnė nuomos kaina, ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog tose patalpose galėtų būti teikiamos laboratorinės medicinos diagnostikos paslaugos arba veikti odontologijos klinika. Teismas sutinka su šiais ieškovės argumentais, jog tokios paslaugos šiose patalpose galėtų veikti, ir vertina, jog tokiu atveju gal ir būtų pasiūlyta didesnė nuomos kaina, tačiau, teismo vertinimu, nebūtų pasiekti kiti VSTVNDĮ 9 straipsnyje numatyti savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principai. Įvertinus nurodytus principus matyti, jog išnuomojant patalpas pirmiausiai turi būti siekiama užtikrinti visuomenės interesų apsaugą. Sutiktina su atsakovės išdėstytais motyvais, jog visuomenės interesų tenkinimą atitinka ne tik didžiausios nuomos kainos gavimas, bet ir daugumos pacientų poreikio gauti reikiamų medikamentų ar priemonių kuo arčiau ar pačioje gydymo įstaigoje užtikrinimas. Pažymėtina, jog trečiojo asmens UAB „N“ direktorė teismo posėdžio metu nurodė, jog vaistinės turi klientų ir dirba pelningai, tai taip pat patvirtino, jog žmonės ar gydymo įstaigų pacientai naudojasi vaistinių teikiamomis paslaugomis.
 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismo vertinimu, ieškovės UAB „M“ nurodyti argumentai, jog atsakovės sprendimas nuomoti negyvenamąsias patalpas tik konkrečiai apibrėžtam subjektų ratui yra nesuderinamas su sąžiningos konkurencijos užtikrinimo imperatyvu, viešo konkurso tikslais ir pažeidžia savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus yra nepagrįsti.

10Dėl ieškovių nurodytų motyvų, jog pažeista nekilnojamojo turto nuomojimo tvarka, nes jis neįtrauktas į Nuomojamo turto sąrašą

 1. Tiek UAB „M“, tiek UAB „L. “ vaistinė savo ieškiniuose nurodo, jog vykdant šį viešą konkursą buvo pažeista VSTVNDĮ 15 straipsnio 8 dalies nuostata, nes dalį Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto atsakovė nusprendė nuomoti neturėdama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimo, tai yra turtui nesant įtrauktam į Nuomojamo turto sąrašą.
 2. Atsakovė nurodo, jog ieškovės argumentai, kad konkursas paskelbtas dėl patalpų, kurios nėra įtraktos į Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą Nuomojamo turto sąrašą, yra nepagrįsti. Visos nuomojamos patalpos yra įtraukos į Savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimu Nr. T2-30 patvirtintą Nuomojamų patalpų sąrašą. Nuomojamų patalpų plotų netikslumai nėra pagrindas teigti, kad šios patalpos neįtrauktos į sąrašą ir pažeidžiama Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka. Be to, Savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-58 nuomojamų patalpų plotai buvo patikslinti ir šiuo metu sąraše nurodyti plotai atitinka konkurse nurodytus plotus.
 3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančio materialiojo turto išnuomojimo tvarka yra nustatyta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-401 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos apraše (2017-02-23 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas). Remiantis Tvarkos aprašo 2 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu, išskyrus atvejus, nustatytus Tvarkos aprašo IV skyriuje. Tvarkos aprašo 3 punkte nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės turtas nuomojamas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą. Tvarkos aprašo 7 punkte yra nurodyta, kad patikėtinis negali nuomoti turto, jeigu jis nėra įtrauktas į savivaldybės nuomojamo turto sąrašą. Analogiškas reglamentavimas nustatytas ir Tvarkos aprašo pagrindu sudarytose Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklėse (2015-02-13 redakcija). Taisyklių 2 punkte nustatyta, kad turto patikėtinis priima sprendimus dėl savivaldybės turto, įtraukto į nuomojamo turto sąrašą, nuomos. Taisyklių 5.1 punkte nustatyta, kad turto nuomos konkursas skelbiamas, be kita ko, nuomojant nenaudojamą savivaldybės turtą, kuris įtrauktas į nuomojamo turto sąrašą.
 4. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2012-01-27 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-30 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo 6 punkte nurodyta, jog Klaipėdos miesto savivaldybė nuomoja jai priklausančią negyvenamąją patalpą, esančią pastate – ligoninėje (unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane – 2D7p), adresu ( - ); patalpų žymėjimo indeksai: 1-24 (8,69 kv. m), 1-25 (2,44 kv. m), 1-26 (1,94 kv. m), 1-29 (11,95 kv. m), 1-30 (2,91 kv. m), 1-46a (11,59 kv. m), kurios bendras plotas yra 39,52 kv. m. Pagal Nuomojamo turto sąrašo 7 punktą Klaipėdos miesto savivaldybė nuomoja jai priklausančią negyvenamąją patalpą, esančią pastate – ligoninėje (akušeriniame korpuse) (unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane – 1D4p); patalpų žymėjimo indeksai: 1-107 (7,81 kv. m), 1-108 (11,23 kv. m), 1-110 (11,04 kv. m), kurios bendras plotas yra 30,39 kv. m. Pažymėtina, jog atsakovės paskelbto viešo negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso 2017-03-14 skelbime buvo nurodyta, kad atsakovė išnuomoja negyvenamąsias patalpas ( - ), 44,23 kv. m bendrojo ploto, ir negyvenamąsias patalpas ( - ), 30,56 kv. m bendro ploto. 2017-03-21 skelbimas buvo patikslintas ir jame jau buvo nurodoma, jog yra išnuomojamos negyvenamosios patalpos ( - ), 57,64 kv m bendrojo ploto.
 5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-58 buvo nuspręsta pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašą, patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-01-27 sprendimu Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo pagal priedą“. Be kitų pakeitimų, buvo pakeisti 6 ir 7 punktai. Nustatyta, jog Turto sąrašo 6 punkte nurodomas nuomojamos negyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), plotas iš 39,52 kv. m ištaisytas į 44,23 kv. m, taip pat patikslinti nuomojamų patalpų indeksai, o 7 punkte nurodomas nuomojamos patalpos, esančios adresu ( - ), plotas iš 30,39 kv. m ištaisytas į 57,64 kv. m, taip pat patikslinti nuomojamų patalpų indeksai.
 6. Atsakovė nurodo, jog Savivaldybės tarybos sprendimų rengimo ir priėmimo procedūra paprastai trunka daugiau nei mėnesį ir minėto Savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo projektas parengtas ir pradėtas derinti buvo 2017-02-24, tai yra dar gerokai prieš pateikiant ieškovėms ieškinius. Šias atsakovės nurodytas faktines aplinkybes patvirtina byloje pateikta Vidaus dokumento T1-65 istorija iš Savivaldybės tarybos sprendimų projektų registro.
 7. Atsižvelgiant į imperatyvias nurodytas Tvarkos aprašo ir Taisyklių nuostatas, turto patikėtinis (šiuo atveju – atsakovė), norėdamas viešo konkurso būdu nuomoti Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, šias patalpas turi teisę nuomoti tik tokiu atveju, jeigu jos yra įtrauktos į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Nuomojamo turto sąrašą. Kitaip tariant, dėl negyvenamųjų patalpų nuomos Klaipėdos miesto savivaldybės taryba tokiu būdu turi būti išreiškusi savo pritarimą. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sutinka su ieškovių nurodytais motyvais, jog paskelbiant viešą negyvenamųjų patalpų konkursą 2017-03-14 dalis nuomojamų patalpų nebuvo įtraukta į Nuomojamo turtą aprašą, tačiau proceso metu šis neatitikimas buvo ištaisytas: Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-58 į Nuomojamo turto sąrašą buvo įtrauktos nuomojamos patalpos, taip pat buvo patikslintas viešo konkurso skelbimas, jame nurodant nuomojamų patalpų plotą. Teismo vertinimu, kadangi patalpos šiuo metu yra įtrauktos į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą nuomojamo turto sąrašą, tai nėra pakankamas pagrindas pripažinti, jog viešas konkursas paskelbtas neteisėtai ir jo procedūros turėtų būti nutrauktos.

11Dėl ieškovės UAB „L. “ vaistinės motyvų dėl konkurso skelbime pateiktų duomenų apie negyvenamąsias patalpas klaidingumo

 1. Ieškovė UAB „L. “ vaistinė savo procesiniuose dokumentuose ir bylos nagrinėjimo metu jos atstovas nurodė, jog atsakovės pateiktuose brėžiniuose užfiksuoti duomenys apie negyvenamąsias patalpas labai neatitinka faktinės situacijos. Konkurso medžiagoje pateiktuose brėžiniuose pavaizduota situacija neatitinka realios patalpų situacijos ir taip potencialūs konkurso dalyviai yra iš esmės klaidinami.
 2. Atsakovės atstovai bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir sutiko su ieškovės išsakyta pozicija, jog konkurso medžiagoje pateiktuose brėžiniuose pavaizduota situacija neatitinka realios patalpų situacijos. Atstovai neginčijo ieškovės ieškinyje nurodytų bei planuose vizualiai atvaizduotų neatitikimų, tačiau nurodo, jog nuomojamų patalpų plotai ir jų buvimo vieta atitinka visus viešai pateiktus duomenis ir net patikslinus kadastrinius matavimus faktiškai nuomojamų patalpų plotas nesikeistų. Atsakovės vertinimu, tai, kad kadastrinių matavimų bylose nėra vienos ar kitos pertvaros, kurios pažymėtos seniau atlikus kadastrinius matavimus, nėra kliūtis nuomotis ir naudotis patalpomis. Nurodo, jog kai kurie pakeitimai galėjo būti padaryti dabartinio nuomininko, kuris patalpose vykdo vaistinių veiklą ir iš esmės tik pagerina patalpų funkcionalumą.
 3. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog atsakovė skelbdama konkursą prie skelbimo pateikė nuomojamų patalpų planus. Kaip bylos nagrinėjimo metu nurodė atsakovės atstovai, prie konkurso medžiagos buvo pateikti planai iš pastatų kadastro ir registro dokumentų bylų. Iš prie bylos pateiktos pastato, esančio adresu ( - ), kadastro ir registro dokumentų bylos nustatyta, jog yra nuomojamos tam tikros pastate viena šalia kitos esančios patalpos ir šiame plane šios patalpos nėra nurodytos kaip atskira patalpa, atskirta nuo kitų patalpų. Pažymėtina, jog dalis patalpos, esančios tarp patalpų, pažymėtų indeksais 1-46a ir 1-30, pagal planus sudaro dalį patalpos, pažymėtos indeksu 1-46, ir tik dalis šios patalpos yra nuomojama. Iš planų matyti, kad ji nėra atskirta pertvara nuo nenuomojamos patalpos, nors faktiškai toje vietoje egzistuoja pertvara, leidžianti dalį 1-46 indeksu pažymėtos patalpos laikyti atskira izoliuota patalpa. Kaip teismo posėdžio metu paaiškino atsakovės atstovas, šios patalpos dalies 1-46 plotą apskaičiavo sudauginę planuose nurodytus kraštinių ilgius.
 4. Taip pat konkursui pateiktame brėžinyje nurodoma patalpa, pažymėta indeksu 1-48, Kadastro ir Registro dokumentų byloje matavimų planuose yra nurodyta kaip patalpa 1-46a. Nuomojamo turto sąraše nurodyta, kad į leidžiamų nuomoti patalpų sąrašą įtraukta patalpa indeksu 1-46a, o patalpos 1-48, kuri yra nurodyta konkurso dalyviams pateiktuose brėžiniuose Nuomojamo turto sąraše taip pat nėra. Iš Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai trečiojo asmens RUAB „N“ pateikto vaistinės veiklai naudojamų patalpų plano, sudaryto 2015-03-18 kadastrinių matavimų pagrindu, matyti, jog iš dalies patalpos 1-46 ir patalpos 1-46a yra suformuota atskira patalpa, kuriai suteiktas indeksas 1-48, kurios plotas 25,03 kv. m, o visos RUAB „N“ nuomojamos patalpos bendras plotas yra 47,52 kv. m. Klaipėdos miesto savivaldybės patikslintame skelbime yra nurodoma, jog nuomojama patalpa 44,23 kv. m bendrojo ploto. Iš 2017-03-30 tarybos sprendimu Nr. T2-58 patvirtinto priedo Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo 6 punkto nustatyta, jog atsakovė gali nuomoti patalpas, esančias adresu ( - ), ir pažymėtas indeksais 1-25 (2,44 kv. m), 1-26 (1,94 kv. m), nuo 1-27 iki 1-30, taip pat dalį patalpų 1-46 (8,7 kv. m), 1-46a (11,59 kv. m), bendras nuomojamų patalpų plotas 44,23 kv. m.
 5. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas vertina, jog atsakovė nuomoja patalpas, esančias adresu ( - ), kuriose buvo atlikti pakeitimai ir iš vienos patalpos 1-6 buvo padarytos dvi atskiros patalpos, iš kurių viena yra nuomojama, o kita ne. Pažymėtina, jog atsakovė nėra atlikusi šių naujai suformuotų, pertvarkytų patalpų kadastrinių matavimų ir nėra žinomas tikslus nuomojamų patalpų plotas. Neturėdama tikslių nuomojamų patalpų plotų, atsakovė, teismo vertinimu, negalės tiksliai apskaičiuoti nuompinigių dydžio, nes jie apskaičiuojami nuo nuomojamos patalpos ploto. Tas aplinkybes, jog nuomojamų patalpų plotas nėra aiškus, patvirtina tai, kad atsakovė, apskaičiavusi plotą (sudauginusi sienų ilgį), gauna bendrą patalpų plotą, mažesnį 3 kv. m, nei RUAB „N“ užsakymu matininkų atliktų matavimų metu nustatytas bendrasis plotas.
 6. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas E. S. nurodė, jog nuompinigiai bus skaičiuojami pagal skaičiavimo taisykles sudarant sutartį. Sudarant sutartį mokestis bus skaičiuojamas pagal skelbime nurodytą plotą, jeigu plotas pasikeistų nuomininko prašymu, jis būtų perskaičiuojamas.
 7. 2011-12-22 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-401 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 20 punkte nurodoma, kad jei nuomininkui atlikus kapitalinį remontą, rekonstravimo darbus ar kitaip pagerinus nekilnojamąjį turtą, pasikeitė šio turto kadastro duomenys ir jie yra teisiškai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, savivaldybės turto patikėtinis priima sprendimą patikslinti nuomos sutartį papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama pagrindinės nuomos sutarties dalis. Sprendime (įsakyme) turi būti nurodyti pagerinto turto pakeitimai (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, plotas ir indeksai, turto pradinė ir likutinė vertė) bei perskaičiuotas mėnesinis nuompinigių dydis (jei keitėsi nuomojamo turto plotas). Papildomą susitarimą (3 priedas) pasirašo savivaldybės turto patikėtinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog nuomininkui nuomos mokestis galėtų būti perskaičiuojamas tik tokiu atveju, jeigu nuomininko atlikti pakeitimai būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir plotas būtų sumažėjęs arba padidėjęs.
 8. Atsakovės atstovai posėdžio metu nurodė, jog norint Nekilnojamojo turto registre ir kadastre atlikti kelių patalpų pakeitimus, yra būtina atlikti viso pastato kadastrinius matavimus, o pastatai, kuriuose yra nuomojamos patalpos, yra dideli, todėl Savivaldybės administracija patirtų didelių finansinių nuostolių atlikdama šiuos pakeitimus.
 9. Atsakovė įpareigojus teismui pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 50 punktu, yra fiksuojami atskiro nekilnojamojo daikto (atskiro turtinio vieneto) pasikeitimai, kuris yra įrašytas į kadastrą. Kadangi nuomojamos patalpos nėra atskiri nekilnojamieji daiktai, todėl vien tik šių patalpų kadastrinių matavimų pasikeitimai negali būti įrašomi į kadastrą. Nuostatų 53 punkte yra nurodyti darbai, kurie turi būti atlikti fiksuojant statinių kadastro duomenų pasikeitimą, tarp kurių yra naujų pastatų aukštų planų sudarymas, plotų skaičiavimas pagal naujus matmenis, neišskiriant atskirų patalpų pastatuose (nuostatų 53.7 punktas).
 10. Iš byloje pateiktos nekilnojamojo turto, esančio adresu ( - ), kadastro ir registro dokumentų bylos Nr. 21/5849 nustatyta, jog pirmo aukšto patalpų planas sudarytas pagal 2008-04-11 kadastrinių matavimų duomenis, trečio aukšto planas sudarytas pagal 2012-02-09 kadastrinių matavimų duomenis, o kitų aukštų ir rūsio planai sudaryti pagal 1997-01-10 duomenis. Iš nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bylos Nr. 21/39040, turto adresas ( - ), nustatyta, jog rūsio, pirmo, antro, trečio aukšto planai sudaryti pagal 2016-08-02 kadastrinių matavimų duomenis, tačiau juose vaistinės patalpos taip pat pažymėtos tik patalpose, kurių indeksai 1-96, 1-95, 1-98. Patalpos 1-97, 1-99, 1-100, 1-101 nėra pažymėtos kaip vaistinės patalpos. Atsakovės atstovas E. S. nurodė, jog šios patalpos atliekant kadastrinius matavimus nebuvo nuomojamos RUAB „N“, tačiau iš 2015-12-07 RUAB „N“ rašto, adresuoto Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Farmacinės veiklos licencijavimo skyriui, matyti, jog RUAB „N“ atliktas dalinis vaistinės patalpų pertvarkymas ir padidintas bendras vaistinės plotas – 60,47 kv. m, sujungus greta esančias patalpas, buvo padidintas oficinos plotas – 36,57 kv. m. Iš pateikto patalpų, esančių ( - ), plano, sudaryto pagal 2015-12-03 kadastrinių matavimų duomenis, matyti, jog ir patalpose 1-97, 1-100, 1-101 tuo metu jau buvo vykdoma vaistinės veikla.
 11. Taip pat pažymėtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 19 punktas numato, jog nuomininkas, atlikęs kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbus ar kitaip pagerinęs nekilnojamąjį turtą, per 15 kalendorinių dienų nuo nurodytų darbų pabaigos patikėtiniui pateikia visus projektinius, statybos užbaigimo ir naujų kadastrinių matavimų dokumentus. Patikėtinis nurodytus dokumentus per 15 kalendorinių dienų pateikia Klaipėdos miesto savivaldybei. Bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovai pripažino, jog pakeitimus galėjo padaryti ankstesni nuomininkai, tačiau patikslinti kadastriniai matavimai nebuvo atlikti.
 12. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas vertina, jog patalpų, esančių adresu ( - ), nuoma atsakovei neatlikus tinkamai įstatymų nustatyta tvarka pertvarkytų nuomojamų patalpų kadastrinių matavimų ir neįregistravus šių patalpų pakeitimų Nekilnojamojo turto registre, taip pat esant neaiškiam šių patalpų plotui, nėra galima. Visų pirma, pakartotinai pažymėtina tai, kad įstatymas atsakingoms institucijoms nustato pareigą valdant, naudojant ir disponuojant valstybės ir savivaldybių turtu laikytis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principų (VSTVNDĮ 9 straipsnis). Pastarasis principas įpareigoja sandorius dėl valstybės ir savivaldybių turto sudaryti tik teisės aktų, reglamentuojančių disponavimą nurodytu turtu, nustatytais atvejais ir būdais (VSTVNDĮ 9 straipsnio 4 punktas). VSTVNDĮ neįtvirtinta pareiga už disponavimą valstybės ir savivaldybių turtu atsakingoms institucijoms siekti užtikrinti atskirų subjektų interesų patenkinimo. Priešingai, nurodytu turtu turi būti disponuojama siekiant užtikrinti visuomenės interesų patenkinimą, maksimalią naudą visuomenei. Esant tokiai situacijai atsakovė kaip viešasis subjektas, valdantis savivaldybės turtą, turėjo vadovautis visuomeninės naudos principu ir užtikrinti, jog skelbiant nuomojamų patalpų viešą konkursą būtų aiškus nuomojamos patalpos plotas.
 13. Ieškovė UAB „L. “ vaistinė nurodo, jog atsakovės konkursui pateiktame patalpos ( - ), brėžinyje yra pavaizduota patalpas skirianti siena, kurios realiai nėra. Patalpų, esančių adresu ( - ), atsakovės kartu su konkurso skelbimu pateiktame plane užfiksuoti trys neatitikimai: nėra nurodyta, tačiau faktiškai vienoje vietoje yra padarytas praėjimas, kitoje vietoje, kur pavaizduota, praėjimo nėra, taip pat yra įrengta plane nepažymėta pertvara. Patalpų, esančių adresu ( - ), planuose taip pat užfiksuoti 5 neatitikimai: plane nepažymėti įrengti du praėjimai, plane nepažymėta įrengta pertvara (siena), plane pažymėtas neegzistuojantis praėjimas, taip pat patalpose yra įrengta buitinė patalpa (WC). Šias aplinkybes patvirtina atsakovės į bylą pateiktos fotonuotraukos. Pažymėtina, jog atsakovė su šiais ieškovės nurodomais faktiniais pakeitimais sutinka, tik nurodo, jog jie yra neesminiai. Pažymėjo, jog asmenys, siekiantys dalyvauti viešame konkurse, turi galimybę nuvykti į vietą ir apžiūrėti patalpas, taip pat dėl kylančių neaiškumų kreiptis į atsakingą asmenį, tačiau tai nebuvo padaryta. Teismas su šiais atsakovės argumentais dėl padarytų pakeitimų šiose nurodytose patalpose sutinka, kadangi nuomojamos patalpos yra suformuotos kaip atskiros patalpos, turinčios savo indeksus, ir jas galima aiškiai identifikuoti, taip pat vertindamas, kad kai kur panaikintos pertvaros ar durys, kai kur padarytos naujos, teismas laiko, jog plotai nuomojamų patalpų kardinaliai keistis negalėjo, be to, ir šalys byloje tokių įrodymų, kad atlikus šiuos pakeitimus patalpose pasikeitė jų plotas, nepateikė.
 14. Iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, jog atsakovė taip pat siekia išnuomoti patalpas, esančias adresu ( - ). Iš byloje pateikto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 įsakymo Nr. AD2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ 2 punkto nustatyta, jog Savivaldybės administracijos direktorius nusprendė išnuomoti negyvenamąsias patalpas ( - ), 30,56 kv. m bendrojo ploto, patalpų žymėjimo indeksai 1-95 (7,98 kv. m), 1-96 (12,71 kv. m), 1-98 (6,84 kv. m), 1-99 (3,03 kv. m). 2017-03-14 skelbime taip pat buvo nurodyta, jog išnuomojamos 30,56 kv. m bendrojo ploto patalpos, esančios ( - ). Iš 2017-03-30 tarybos sprendimu Nr. T2-58 patvirtinto priedo Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo nustatyta, jog atsakovė gali nuomoti patalpas, pažymėtas indeksais 1-95 (7,98 kv. m), 1-96 (12,71 kv. m), 1-97 (22,52 kv. m), 1-98 (6,84 kv. m), 1-99 (3,03 kv. m), 1-100 (2,93 kv. m), 1-101 (1,63 kv. m), kurių bendrasis plotas yra 57,64 kv. m. Pažymėtina, jog atsakovė atsižvelgdama į nuomojamo turto sąrašo pakeitimus 2017-03-21 patikslino ir skelbimą, tačiau 2017-03-07 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AD2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“ 2 punktas patikslintas nebuvo. Taip pat iš prie konkurso medžiagos pridėto patalpų, esančių adresu ( - ), plano matyti, jog jame atsakovė yra pažymėjusi, kad nuomojamos tik patalpos, kurių indeksai 1-95, 1-96, 1-98, 1-99, ir nėra nurodyta, kad nuomojamos patalpos 1-97, 1-100 ir 1-101. Pažymėtina, jog tokie faktiškai siekiamų išnuomoti ir nurodomų išnuomojamų patalpų neatitikimai yra esminiai, nes brėžiniuose nenurodant, jog yra išnuomojamos ir patalpos 1-97, 1-100 ir 1-101, patalpos tampa netinkamos vaistinių veiklai vykdyti, nes neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Vaistinių patalpų ir įrengimo reikalavimų 10, 11 ir 14 punktų reikalavimų.
 15. Atsakovės atstovė J. J. bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog skelbimas buvo patikslintas vadovaujantis tarybos sprendimu įtraukti papildomas patalpas į nuomojamo turto aprašą. Sprendimas dėl patalpų nuomos nėra viešojo administravimo subjekto aktas ir jam nėra keliami tokie griežti reikalavimai, tai vidaus reikalas. Viešo nuomos konkurso paskelbimas atitinka savivaldybės direktoriaus valią.
 16. Teismas su šiais atsakovės atstovės paaiškinimais nesutinka. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. įsakymu Nr. AD1-172 patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių (2015-02-13 redakcija) 2 punkte nustatyta, kad turto patikėtinis priima sprendimus dėl savivaldybės turto, įtraukto į nuomojamo turto sąrašą, nuomos. Taisyklių 5.1 punkte nustatyta, kad turto nuomos konkursas skelbiamas, be kita ko, nuomojant nenaudojamą savivaldybės turtą, kuris įtrauktas į nuomojamo turto sąrašą. Kadangi šio turto patikėtinė yra Klaipėdos savivaldybės administracija, jos direktorius turi teisę ir pareigą spręsti dėl šio turto nuomos.
 17. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas įstatymų leidėjo valia valdomas, naudojamas ir juo disponuojama viešosios teisės aktuose nustatyta tvarka. Konkrečiu tokiam turtui skirtu reglamentavimu siekiama, kad juo būtų disponuojama tik taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Visos valstybės (savivaldybių) institucijos, turinčios įgaliojimus priimti sprendimus dėl valstybei (savivaldybėms) nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, privalo laikytis įstatymuose įtvirtintų šio turto valdymo nuostatų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 8 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-76-381/2017). Iš šių išaiškinimų darytina išvada, kad savivaldybės sprendimu įtvirtintos savivaldybės turto nuomos taisyklės laikytinos imperatyviomis teisės normomis. Jas nustačiusi savivaldybė privalo jų laikytis. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad tinkamo viešo konkurso organizavimo ir vykdymo būtina sąlyga yra šio proceso skaidrumas ir viešąjį konkursą organizuojanti institucija privalo užtikrinti, kad atliekant konkurso procedūras būtų laikomasi skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principų. Kadangi atsakovė yra savivaldybės turto valdytoja, ji turi šį turtą valdyti atsakingai, skaidriai ir aiškiai, taip pat vertinant tai, jog dėl turto nuomos savivaldybės direktorius buvo priėmęs rašytinį įsakymą, kuris šiuo metu yra galiojantis ir vadovaujantis juo viešu konkursu yra siekiama išnuomoti daugiau patalpų, negu nusprendė savivaldybės direktorius, toks viešas konkursas negali būti laikomas paskelbtu ir vykdomu teisėtai.
 18. Teismas pažymi, kad ieškovės pateikdamos ieškinį prašo pripažinti paskelbtą viešą konkursą neteisėtu ir, nors nesuformuluoja prašymo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 įsakymą Nr. AD2-194 dėl negyvenamųjų patalpų (adresais ( - )) nuomos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymą Nr. AD2-160 dėl negyvenamųjų patalpų (adresais ( - )) nuomos, tačiau iš nurodomų faktinių aplinkybių teismas vertina, kad ieškovės ginčija ir šiuos įsakymus bei jų teisėtumą, nes šių sprendimų pagrindu ir buvo pradėti šie konkursai.
 19. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas vertina, jog viešas nuomos konkursas dėl patalpų, esančių adresu ( - ), paskelbtas neteisėtai, nesilaikant norminių aktų reikalavimų. Patalpų, esančių ( - ), nuoma atsakovei tinkamai įstatymų nustatyta tvarka neatlikus pertvarkytų nuomojamų patalpų kadastrinių matavimų ir neįregistravus šių patalpų pakeitimų Nekilnojamojo turto registre, taip pat esant neaiškiam šių patalpų plotui, nėra galima. Taip pat, teismo vertinimu, neteisėtai yra paskelbtas ir patalpų, esančių ( - ), viešas nuomos konkursas, kadangi dėl dalies konkurso skelbime nurodytų patalpų nuomos nėra priimtas kompetentingo subjekto, t. y. Klaipėdos miesto savivaldybės direktoriaus, įsakymas, taip pat brėžiniuose, pridėtuose prie skelbimo, yra nurodoma tik dalis siekiamų išnuomoti patalpų, taip klaidinant potencialius nuomininkus.
Dėl negyvenamųjų patalpų neatitikties teisės aktų, nustatančių reikalavimus patalpoms, kuriose vykdoma vaistinės veikla, reikalavimams
 1. Ieškovė UAB „L. “ vaistinė nurodė, jog didžioji dalis negyvenamųjų patalpų pagal paskelbto konkurso sąlygas iš viso negali būti nuomojamos vaistinės veiklai vykdyti, nes patalpos neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Vaistinių patalpų ir įrengimo reikalavimų. Kaip matyti iš brėžinių, dalis atsakovės siekiamų išnuomoti vaistinių veiklai vykdyti patalpų neturi 25 kv. m ploto oficinos, o vienose patalpose nėra vienos vientisos patalpos, kurioje būtų galima įrengti oficiną.
 2. Reikalavimų 10 punkte nustatyta, kad visuomenės vaistinėje, kurioje vykdoma vaistinės veikla, be kita ko, turi būti oficina. Konkretūs reikalavimai oficinai nustatyti Reikalavimų 14 p., vienas iš šių reikalavimų – mieste esančios visuomenės vaistinės oficina negali būti mažesnė kaip 25 kv. m (Reikalavimų 14.1.1 p.). Be to, Reikalavimų 11 punkte nustatyta, jog visos vaistinės patalpos turi būti tame pačiame pastate, o visos patalpos turi būti greta ir tarpusavyje tiesiogiai susijusios (tarp jų neturi būti įsiterpusių kitų asmenų patalpų). Pažymėtina, jog reikalavimas, kad vaistinės oficinos plotas turi sudaryti 25 kv. m ir šis plotas turi būti vienoje erdvėje (negali būti atskirtas pertvaromis, sienomis ir pan.), yra imperatyvus ir jo negali būti nesilaikoma.
 3. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-27 patvirtintų Valstybės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų 10.19 punktą Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba išduoda gamybos licencijas, didmeninio platinimo licencijas, vaistinės veiklos licencijas, taip pat atlieka vaistinių (jų filialų) bendruosius periodinius patikrinimus, kurių metu tikrina, ar vaistinėse įrengtos teisės aktais nustatytos patalpos.
 4. Teismo pavedimu institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybinė vaistų ir kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos byloje pateikė išvadą, kurioje nurodė, jog UAB „N“ (veiklos adresas ( - )) ir jos filialuose (veiklos adresai ( - )) gali būti vykdoma vaistinės veikla, šiai veiklai naudojamos patalpos atitinka Vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-01-07 įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“. Teismas pažymi, jog ši išvada buvo duota atlikus vaistinių patikrinimus vietoje, taip pat įvertinus vaistinių pateiktus institucijai dokumentus.
 5. Atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą, institucijos pateiktus patikrinimo aktus, išvadą, byloje pateiktus brėžinius, trečiojo asmens RUAB „N“ atstovės paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, teismas vertina, jog patalpos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl vaistinių patalpų ir įrengimų reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Vaistinių patalpų ir įrengimo reikalavimų 10, 14 ir 11 punktuose numatytus reikalavimus.
Dėl procesinės bylos baigties
 1. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas vertina, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovės UAB „M“ ieškinį ir jos nurodytais motyvais pripažinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbtą 44,23 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), 30,56 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), 64,13 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), 72,99 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), viešą nuomos konkursą neteisėtu, todėl ieškovės UAB „M“ ieškinys yra atmestinas.
 2. Kadangi, teismo vertinimu, patalpų, esančių adresu ( - ), ir ( - ), viešas nuomos konkursas paskelbtas neteisėtai, šias patalpas buvo nutarta nuomoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-07 įsakymu Nr. AD2-194 dėl negyvenamųjų patalpų (adresais ( - )) nuomos, teismas ieškovės UAB „L. “ vaistinės ieškinį tenkina iš dalies ir pripažįsta patalpų, esančių adresu ( - ), viešą konkursą neteisėtu ir ex officio atsižvelgdamas, jog tai byla, susijusi su viešojo intereso apsauga, panaikina Klaipėdos miesto savivaldybės 2017-03-07 įsakymą Nr. AD2-194 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“. Kita ieškovės ieškinio dalis, t. y. dėl patalpų, esančių adresu ( - ), ir ( - ), viešo konkurso, kuris buvo paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-28 įsakymu Nr. AD2-160 dėl negyvenamųjų patalpų (adresais ( - )) nuomos, atmestina.
 3. Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-22 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įpareigoti atsakovę Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją sustabdyti 44,23 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ); 30,56 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ); 64,13 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ); 72,99 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), viešo nuomos konkurso procedūrų vykdymą. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-06-29 nutartimi nutarta Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. ir 2017 m. kovo 27 d. nutartis palikti nepakeistas. CPK 150 str. 2 d. numato, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Kadangi ieškovės UAB „L. “ vaistinės ieškinys tenkintas iš dalies, patalpų, esančių adresu ( - ), viešas konkursas pripažintas neteisėtu, ieškinys dėl kitų patalpų viešo nuomos konkurso pripažinimo neteisėtu atmestas, teismas, įvertinęs reikalavimų pobūdį, Klaipėdos apygardos teismo 2017-03-22 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palieka galioti iki sprendimo įsiteisėjimo. Sprendimui įsiteisėjus jos panaikinamos, nes šios kategorijos teismo sprendimas priskirtinas priverstinio vykdymo nereikalaujančių sprendimų kategorijai. Tai reiškia, kad jam įsiteisėjus, jis savaime sukelia teisines pasekmes, kadangi atsakovė negali tęsti toliau viešo konkurso, nes konstatuotas pirkimo sąlygų neteisėtumas. Todėl tolesnis laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas netenka prasmės.
Bylinėjimosi išlaidos
 1. CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 2. Kadangi ieškovės UAB „M“ ieškinys yra atmestas, teismas nusprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme ieškovei nepriteistinos.
 3. Ieškinį patenkinus iš dalies yra pagrindas ieškovei UAB „L. “ vaistinei priteisti dalį bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės (CPK 93 str. 2 d.).
 4. Apie atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės ir trečiųjų asmenų Klaipėdos miesto savivaldybės bei RUAB „N“ procese patirtas išlaidas duomenų byloje nepateikta.
 5. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškovė UAB „L. “ vaistinė byloje patyrė 1625 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 31 Eur žyminis mokestis (2017-03-22 mokėjimo nurodymas, DnB bankas), 21 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių (AB SEB banko 2017-04-04 mokėjimo nurodymas), taip pat 1573 Eur dydžio atstovavimo išlaidos. Byloje pateikti įrodymai patvirtina ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl įvertinus bylos sudėtingumą ir apimtį, byloje įvykusių teismo posėdžių skaičių, tai, jog advokatas paruošė ir byloje pateikė ieškinį, ieškovės nurodomas atstovavimo išlaidų dydis laikytinas pagrįstu. Kadangi ieškiniu ieškovė UAB „L. “ vaistinė prašė pripažinti negaliojančiais keturių patalpų viešus nuomos konkursus, o teismas ieškinį tenkino iš dalies ir pripažino dviejų patalpų paskelbtus viešus nuomos konkursus neteisėtais, teismas vertina, kad yra tenkinta 50 procentų ieškovės UAB „L. “ vaistinės ieškinio reikalavimų, todėl ieškovei priteistina 1/2 dalis žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų, t. y. 812,50 Eur.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškovės UAB „M“ ieškinį atmesti.

13Ieškovės UAB „L. “ vaistinės ieškinį tenkinti iš dalies.

14Pripažinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbtą 44,23 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), ir 57,64 kv. m negyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), viešą nuomos konkursą neteisėtu.

15Panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2017-03-07 įsakymą Nr. AD2-194 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

16Kitą ieškovės UAB „L. “ vaistinės ieškinio dalį atmesti.

17Priteisti ieškovei UAB „L. “ vaistinei iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės 786,50 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai