Byla 1-51-298/2015
Dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Jasiulevič, dalyvaujant prokurorui R. Kubiliui, kaltinamojo gynėjui adv. A. Montrimui, nukentėjusiajam E. V., nedalyvaujant civiliniam ieškovui Vilniaus teritorinei ligonių kasai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

2A. S., asmens kodas ( - ) gimęs 1994 m. vasario 24 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsimokslinimo, nevedęs, nedirbantis, besimokantis Vilniaus socialinių mokslų kolegijoje, gyvenantis Vilniuje, ( - ), nebaustas administracine tvarka, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p.,

Nustatė

4A. S. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:

52013 m. rugpjūčio 25 d. apie 23 val. Vilniaus r., ( - ), būdamas viešojoje vietoje – švenčiant gimtadienį sodyboje, kitų žmonių akivaizdoje, įžūliu elgesiu, sudavė E. V. vieną kartą kumščiu į dešinės akies sritį, nuo ko E. V. nukrito ant žemės, po ko jis tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus gulinčiam ant žemės E. V. sudavė ne mažiau penkių smūgių kojomis į galvos sritį, padarė nukentėjusiajam E. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą, o būtent kraujosruvas dešinės akies vokuose, akies obuolio sumušimą ir dešinio skruostikaulio lūžį ir tokiu būdu nesunkiai sutrikdė dėl chuliganiškų paskatų nukentėjusiojo E. V. sveikatą,

6t. y. paradė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 8 p.

7A. S. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai, paaiškino, kad 2013-08-25 šventė E. G. gimtadienį pastarojo sodyboje Vilniaus r., Viktariškių k. Atvažiavo keli nekviesti draugai: R., L., L., N.. E. G. nekviesti svečiai nepatiko ir jis nusprendė juos išvaryti. Pastarieji pabuvo 20 minučių ir išvažiavo, o jie patys tęsė linksmybes. Jis išėjo pasikalbėti telefonu ir pamatė, kad atvažiavo 3 automobiliai, kuriuose buvo nežinomi asmenys. Jie užpuolė B., V. ir M.. Tuo metu jis kalbėjo telefonu už sodybos, buvo nuo jų apie 70 metrų atstumu. Kai grįžo, tai buvo pusė išverstų daiktų. B. ir M. gulėjo be sąmonės. Nepažįstamų vaikinų jau nebuvo. Po to draugai jam papasakojo, kad juos užpuolė nepažįstami. Priėjo prie jo E. V.. Jie susikivirčijo, nes E. V. sakė, kad tai atvažiavo jo paties iškviesti žmonės, kad jie visus sumuštų. Jis E. V. pasakė, kad tai netiesa. Jis susinervino ir sudavė E. V. kumščiu į veidą. Pastarasis nukrito. Po to jis sudavė jam gulinčiam kojomis ne mažiau 5 smūgių į galvos sritį. Viskas įvyko labai greitai. Po to atėjo B. ir M. merginos - Šilobrit ir P.. Jos .pakėlė savo vaikinus. B. buvo labai įniršęs. Jis išvertė stalą, išėjęs į kiemą aplamdė savo automobilį. Po to atvažiavo policijos ekipažas, kurį iškvietė E. G.. E. V. pakėlė su Mackevičiumi ir B., nunešė jį į M. automobilį ir paguldė. E. V. skaudėjo dešinė veido pusė. Pastarasis patyrė tokius sužalojimus nuo jo smūgių. Jis prisipažįsta visiškai dėl padaryto ir labai gailisi. Jis sumušė E. V., nes buvo šoko būsenoje. Dar tuo metu, kai matė draugus, gulinčius ant žemės, susinervino. E. V. jį kaltino, kad tai jo draugai atvažiavo, nes keli iš jų buvo jo pažįstami. Tų draugų jis tikrai nekvietė į sodybą. Ligonių kasų civilinį ieškinį jis pripažįsta ir sutinka su juo. Jis sudarė sutartį su ligonių kasa ir jiems mokės. Nukentėjusiojo civilinio ieškinio dėl turtinės žalos jis nepripažįsta. Jis iš esmės sutinka, kad jo veiksmais nukentėjusiajam buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala. Nukentėjusiojo jis atsiprašė. Iki to įvykio su E. V. jie buvo geriausi draugai. Gal jį paveikė alkoholis, šoko būsena, jis susinervino. Buvo išgėręs nedaug, gėrė brendį, degtinę. Jei būtų visi blaivūs, tai gal nebūtų ir šio įvykio. Jis pasižada atlyginti per nurodytą susitarime terminą nukentėjusiajam padarytą žalą. Prašo teismo nutraukti jo atžvilgiu bylą ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes susitaikė su nukentėjusiuoju.

8Savo parodymus A. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l. 147-155).

9Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str.).

10Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

11- nukentėjusiojo E. V. paaiškinimu teisme, kad 2013-08-25 šventė E. G. gimtadienį pastarojo sodyboje Vilniaus r., Viktariškių k. Po to kažkas iš draugų C. ar S. pakvietė savo pažįstamus. Tie draugai atvažiavo. E. G. paprašė jų išvažiuoti, tačiau jie nekreipė dėmesio ir sėdėjo. Jis susiginčijo su Lepichinu, liepė jiems išvažiuoti. L. kvietė jį į lauką viską išsiaiškinti, tačiau kažkas iš draugų jį nuramino ir visa svetima kompanija išvažiavo. Po pusvalandžių atvažiavo trys automobiliai. Grįžo visiškai kiti vaikinai, o ne tie, kurie buvo prieš tai. Nei vienas iš jų kompanijos nepažinojo tų vaikinų. Mano, kad tai buvo Lepichino draugai, nes su juo susipyko. Jis matė su Zakarausku kaip tie vaikinai išbėgo iš automobilio, du buvo su kaukėmis, girdėjo riksmus. Po to išgirdo, kad automobiliai išvažiavo, tai išėjo iš krūmų. Jis pamatė A. S., kuris iš karto sudavė jam smūgį į veidą ir jis nukrito. Po to jis gavo dar 5 smūgius kojomis į veido sritį. A. S. jį spardė. Jam pasakė draugai, kad K. atitraukė A. S. nuo jo ir pats gavo kelis smūgius. Jis atgavo sąmonę automobilyje. Jam buvo konstatuotas dešinio skruostikaulio lūžis, akies obuolio sumušimas, kraujosruvos dešinės akies vokuose. Iki šiol veido pusė ištinusi ir skauda net prausiant veidą. Jo sveikata iki galo neatsistatė. Jis pareiškė civilinį ieškinį (1 t., b. l. 58). Prašo priteisti ieškinį už jam padarytą žalą. Jis privalėjo išeiti iš universiteto. Šiuo metu jis dirba. Palaiko savo ieškinį pilnai ir prašo jį priteisti iš A. S.. Prieš šį įvykį buvo su A. S. geriausi draugai. Nežino dėl ko viskas įvyko. Nebuvo stipriai išgėrę. A. S. jo atsiprašė. Dėl patirtų traumų jis kreipėsi į gydymo įstaigą per kelias dienas, nes kreipėsi pirma į savo polikliniką. Iš įvykio vietos jį išvežė greitoji pagalba į Lazdynų ligoninę. Gali būti, kad atvyko į ligoninę 2013-08-25. Gydytoja sakė, kad atvažiuotų po savaitės, nes buvo mėlynės, padarė skruostikaulio nuotraukas. A. S. jis nieko nesakė dėl to incidento. Jis neturėjo jam priekaištų dėl tų nepažįstamų vaikinų. Jis pateikė visus dokumentus dėl turtinės žalos. Jis susitaikė su kaltinamuoju, atleido jam;

12- E. V. 2013-08-26 protokolu – pareiškimu, kad 2013-08-25 nuo 23 val. iki 23.30 val. Vilniaus r., ( - ), aptvertame sodybos kieme jį sumušė A. S., suduodamas jam rankomis ir kojomis daugybę smūgių į galvą bei kitas kūno vietas (1 t., b. l. 1);

13- Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad 2013-08-25 apie 23.30 val. kitų žmonių akivaizdoje buvo sumuštas E. V., kurio sužalojimai atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą (1 t., b. l. 5);

14- duomenimis apie pranešimą, iš kurių matyti, kad gautas RVUL slaugytojos pranešimas, kad į ligoninę dėl dešinės akies sumušimo kreipėsi E. V., kuris paaiškino, kad jį sumušė nepažįstami vaikinai (1 t., b. l. 8-12);

15- 2013-09-12 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėta vieta, esanti Vilniaus r., ( - ). Apžiūrėtas stalas namo pirmame aukšte, kurio nulaužta koja ir suskilęs stalo rėmas. Apėjus namą iš kitos pusės, prie namo sienos stovi suoliukas metaliniu rėmu, ant kurio matosi trūkimo žymės. Toliau plėvelė, ant kurios guli baltos spalvos sulaužyta plastmasinė kėdė. Prie įėjimo vartelių, teritorijos viduje yra betoninis šulinys, uždengtas betonine plokštele, ant kurios viršaus varžtu pritvirtintas medinis ratas. Vietoje, kur rastas pritvirtintas metaliniu varžtu prie plokštelės yra atskilusi medinio rato dalis (1 t., b. l. 23-29);

16- specialisto išvada Nr. G 2733/13(01), kurioje nurodyta, kad E. V. nustatyta krausjosruvos dešinės akies vokuose, akies obuolio sumušimas ir dešinio skruostikaulio lūžis. Tai padaryta smūginiu kieto buko riboto paviršiaus daikto poveikiu (-iais) prieš kreipiantis medicinos pagalbos. Sužalojimas atitinka nesunkaus masto sveikatos sutrikdymą, nes dėl skruostikaulio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgam (ilgiau 10 dienų). Sužalojimas būdingas smūgio kietu buku riboto paviršiaus daiktu sudavimui, bet ne griuvimui ir atsimušimui į kietus, bukus daiktus (1 t., b. l. 38-39);

17- daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad E. V. pateikė vaistų receptus ir pirkimo kvitus (1 t., b. l. 52-57);

18- E. V. ir A. S. akistatos protokolu, kuriame užfiksuota, kad A. S. prisipažino sudavęs E. V. vieną kartą koja į veidą. E. V. tvirtino, kad A. S. sudavę jam ranka į veidą, bei apie 5 smūgius spyrė į veido sritį (1 t., b. l. 62-64);

19- 2013-08-30 specialisto išvada Nr. G 2789/13(01), kurioje nurodyta, kad Š. B. padarytos poodinės kraujosruvos kairiame žande ir dešinėje pėdoje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2013-08-25), paveikus kietais bukais daiktais. Sužalojimai padaryti dviem trauminiais poveikiais. Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. Neatmetama galimybė, kad kraujosruva dešinėje pėdoje galėjo atsirasti atsitrenkus į kietą daiktą, kraujosruva kairiame žande būdinga smūgio sudavimui (1 t., b. l. 70-71);

20- 2013-08-26 automobilio „R. M.“, valstybinis Nr. ( - ) apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas automobilis. Automobilio kairės pusės priekinis sparnas sugadintas, skilęs, įlūžęs į vidų. Matosi pailga skylė sparne, atsiradusi po sulaužymo. Ant automobilio kairės pusės priekinių durelių po langu matosi nežymus įtrūkimas. Ant kairės pusės kėbulo galinės viršutinės dalies tarp stogo, bagažinės dangčio ir galinės orlaidės aptiktas kėbulo įlenkimas (1 t., b. l. 73-82);

21- liudytojo Š. B. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2013-08-25 nuo 19 val. jis buvo savo draugo E. G. sodyboje, Vilniaus r., Mickūnų sen., Viktariškių k., Saulės g. 13, švęsti E. G. gimtadienį. Jų buvo apie dvylika žmonių: jis, E. G., E. K., E. V., D. V., V. M., L. K., M. P., A. S., R. C., V. Š., D. Z.. Visa kompanija sėdėjo kieme ar šalia statomos sodybos namelyje. Jie vartojo alkoholį. Laikotarpyje nuo 22 iki 23 val. kažkas iš vaikinų, R. C. ar A. S. paskambino savo draugams, kurie atvažiavo automobiliu. Į kiemą atėjo penki ar šeši vaikinai. Šiuos vaikinus jis pažįsta iš matymo, kai kurių žino vardus. Lukas, Karolis, Robertas, Danielius ir Edgaras gyvena Naujoje Vilniuje. Jie atėjo į kiemą ir norėjo prie jų prisijungti. Po kurio laiko atvažiavo Julius, kuris taip pat gyvena Naujoje Vilniuje. E. G. pasakė jiems, kad jie yra nepageidaujami ir nori, kad jie išvažiuotų. Niekas iš vėliau atvažiavusių vaikinų net nesiruošė išvažiuoti. Tada visi pasakė, kad jų niekas nekvietė ir kad jie važiuotų iš sodybos. Į jų prašymus išvažiuoti, vienas iš vaikinų vardu Edgaras pasakė, kad jie niekur nevažiuos. T. E. ir E. V. įvyko žodinis konfliktas. E. V. nepravardžiavo ir gražiai paprašė netriukšmauti. Jie nesimušė, tačiau E. V. buvo pasiryžęs muštis. R. C. pradėjo E. V. raminti. Žodinis konfliktas trūko apie 2-3 minutes, po to vėliausiai atvažiavę neprašyti vaikinai išvažiavo. Prieš išvažiuojant Edgaras pasakė E. G.: „Jeigu sutiksime tave Naujoje Vilniuje, tau bus blogai ir dar pažiūrėsime kas ką išvarys iš šito sodo“. Jiems išvažiavus, jie toliau liko sodybos kieme ir šventė. Ši kompanija sodyboje išbuvo apie 20-30 minučių. Praėjus pusvalandžiui po vaikinų išvažiavimo, prie E. G. sodybos privažiavo trys automobiliai, kurie sustojo už tvoros iš gatvės pusės, vartai buvo uždaryti, viskas buvo užrakinta. Tie automobiliai buvo pastatyti atokiau nuo pagrindinio įėjimo į kiemą. Iš šių automobilių išbėgo apie penkiolika vaikinų, kurie peršoko per tvorą ir tokiu būdu pateko į kiemą. Jie bėgo link jų visų. Jis tuo metu buvo kieme prie stalo. Kai pamatė, kad link jų bėga daug vaikinų, jis iš karto nubėgo į sodybos rūsį, kad paskambinti ir pakviesti pagalbos. Rūsyje pradėjo skambinti iš savo mobilaus telefono ir kaip tik tuo metu į rūsį įbėgo vaikinas su juodos spalvos kauke ant galvos ir rankose laikė ginklą, panašų į automatą „Kalašnikov“. Jis jam pasakė: „Kam čia skambini?“ Jis iš karto užėjo jam už nugaros ir įrėmė ginklą į nugarą. Šis vaikinas pasakė: „Ar eini ar iš karto šaunu.“ Jis išėjo iš rūsio, tas vaikinas ėjo jam iš paskos įrėmęs ginklą. Jie ėjo link stalo, prie kurio buvo kiti vaikinai, visi rėkavo. Kai jie priėjo prie stalo, staiga vaikinas su kauke ir ginklu užšoko ant stalo ir su koja sudavė vieną smūgį prie stalo sėdinčiam D. V. į veidą. Po to jis nieko neatsimena, nes atsibudo gulėdamas ant žemės. Jis buvo praradęs sąmonę nuo smūgio į galvą. Jam labai skaudėjo kairės pusės apatinis žandikaulis, negalėjo eiti, nes skaudėjo dešinės kojos pėdą, toje vietoje yra mėlynė ir patinę. Kas jam sudavė smūgius į žandikaulį ir koją, jis nematė. Kai jis atsibūdo, tie vaikinai jau buvo išvažiavę. Atvažiavo policija ir greitoji. Po įvykio, ligoninėje buvo E. K. ir E. V.. Jo manymu buvo atvažiavę E., kurį išprašė iš Ernesto sodybos, draugai. Tarp jų buvo ir tie vaikinai, kuriuos jie buvo išprašę iš sodybos. Ar buvo pats Edgaras, jis neprisimena (1 t., b. l. 65-67). Po to, kai buvo sumuštas ir atsikėlė, susinervino, atsikėlė nuo žemės ir koja paspyrė stalą, nuo ko tas stalas nugriuvo, kliudė Mortą ir sulūžo (1 t., b. l. 75);

22- liudytojo E. K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad jis 2013-08-25 nuo 19 val. buvo draugo E. G. sodyboje, Vilniaus r., Mickūnų sen., Viktariškių k., Saulės g. 13. Jų buvo apie dvylika žmonių: jis, E. G., Š. B., E. V., D. V., V. M., L. K., M. P., A. S., R. C., V. Š., D. Z.. Laikotarpiu nuo 22 iki 23 val. R. C. paskambino savo draugams, kurie atvažiavo. Į kiemą atėjo penki ar šeši nepažįstami vaikinai. Dar po kurio laiko atvažiavo vaikinas vardu J. G., gyvenantis Naujoje Vilniuje. E. G. pasakė jiems, kad jie nepageidaujami ir nori, kad jie išvažiuotų. Niekas nesiruošė išvažiuoti. Tarp jo ir E. V. įvyko žodinis konfliktas. Jie nesimušė. Po to vėliausiai atvažiavę vaikinai išvažiavo. Praėjus pusvalandžiui po šių vaikinų kompanijos išvažiavimo, prie E. G. sodybos privažiavo trys automobiliai, kurie sustojo už tvoros iš gatvės pusės, vartai buvo uždaryti, viskas buvo užrakinta. Iš automobilių išbėgo penkiolika vaikinų, peršoko per tvorą ir pateko į kiemą. Jie bėgo link jų visų. Jis nuėjo atokiau ir stovėjo šone. Vienu metu pamatė, kaip vienas vaikinas su juodos spalvos kauke ant galvos ir rankose laikydamas ginklą, panašu į automatą „Kalašnikov“ vedė Š. B. iš rūsio įrėmęs ginklą Š. B. į nugarą. Pamatęs, kad viskas gali blogai baigtis, nubėgo prie tvoros, perlipo ir pasislėpė tamsoje. Laukė, kol tie vaikinai išvažiuos. Po kurio laiko, jiems išvažiuojant, sugrįžo į kiemą ir pamatė, kad Š. B. guli ant žemės, netoli jo gulėjo Vilius. Kaip tik tuo metu iš krūmų išlindo E. V.. Jis šoko prie A. S. aiškintis, dėl ko jo draugai atvažiavo muštis. Tada A. S. pradėjo mušti E. V., jį pargriovė ir pradėjo spardyti kojomis. Pamatęs tai, jis pribėgo prie jų ir išskyrė. Tada A. S. savo rankos kumščiu sudavė jam keturis kartus į galvą pataikydamas į kairę akį. Prisimena, kad juos pradėjo skirti Š. B.. Po to atvažiavo policija ir greitoji. Ligoninėje buvo jis ir E. V.. Jo manymu tai buvo atvažiavę to vaikino, kurį išprašė iš E. G. sodybos, draugai (1 t., b. l. 86-87);

23- 2013-08-30 VTMT specialisto išvada Nr. G 2823/13(01), kurioje nurodyta, kad E. K. padaryta poodinė kraujosruva su odos nubrozdinimu kairės akies srityje, galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2013-08-25), paveikus kietu buku, ribotą paviršių turinčiu daiktu. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimas nebūdingas savęs žalojimui ar griuvimui (1 t., b. l. 90-91);

24- liudytojo L. K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad jis pamatė, kad vaikinas suduoda dešinės rankos kumščiu Š. B. į kairijį žandą, nuo ko Š. B. iš karto prarado sąmonę. Po nepažįstamų vaikinų atvažiavimo buvo sudaužytas V. M. automobilis, sumušti D. V., Š. B. ir V. M.. Kai Š. B. atsipeikėjo, jis buvo įniršęs dėl to, kad jį sumušė ir pradėjo dėl savo sumušimo kaltinti visus, labiausiai A. S., sakydamas, kad čia jis iškvietė visus vaikinus. Š. B. pradėjo stumdyti A. S.. Jie stumdė vienas kitą, bet nesimušė. Matė, kad prie jų pribėgo E. V. ir pastūmė A. S.. Tuo metu jis nuėjo prie Dariaus, norėjo jam atnešti servetėlių, nes jam iš lūpos bėgo kraujas ir jis buvo girtas. Kai viskas nurimo, jie sugrįžo į vidų ir pamatė sėdintį E. V., kuris laikėsi už veido. Jį sumušė A. S., bet nematė kaip. E. V. buvo stipriai sumuštas. Paskui E. G. iškvietė policiją. Jie nuėjo prie kelio laukti pareigūnų, o Š. B. labai nervinosi, kad buvo sumuštas ir kažkas jam pasakė, kad jis pats stovėjo ir daužė savo automobilį, tačiau jis stovėjo atokiau ir nematė, kaip jis tai darė (1 t., b. l. 92-93);

25- liudytojos V. Š. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad ji 2013-08-25 matė, kad Š. B. guli ant žemės be sąmonės, jie iškvietė policiją ir greitąją pagalbą. Taip pat buvo sumuštas V. M., D. V., E. V., E. K.. Kaip ir kas juos mušė ji nematė. Buvo apgadintas Š. B. automobilis „R. S.“, kaip ir kas apgadino automobilį ji nežino, taip pat buvo apgadinta Viliaus mašina „BMW“, buvo išmuštas vairuotojo pusės veidrodėlis, tačiau taip pat nematė, kaip buvo apgadintas automobilis (1 t., b. l. 94-95);

26- liudytojo D. Z. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2013-08-25 išvakarėse šventė E. G. gimtadienį. Apie vidurnaktį pamatė, kad į sodybą atėjo 5 vaikinai, kurių jis visiškai neįsidėmėjo, apibūdinti ir atpažinti negalėtų. Jis juos pamatęs iš karto pabėgo ir pasislėpė, nes išsigando. Po kurio laiko jam paskambino E. G. ir pasakė, kad jie jau išvažiavo. Grįžęs į sodybą pamatė sumuštus E. V., Š. B. ir V. M.. Kaip ir kas juos mušė nematė, visą tą laiką buvo pasislėpęs. Taip pat matė, kad yra sudaužytas V. M. automobilis „BMW“, nulaužtas vairuotojo pusės veidrodėlis, taip pat Š. B. automobilis „R. S.“, buvo įlūžęs vairuotojo pusės priekinis sparnas ir bagažinės įlenkimas prie galinio lango. Pačioje sodyboje buvo sulenkta tvora, sulūžęs plastmasinis vazonas, nulaužta stalo koja ir sulaužyta plastmasinė kėdė. Kas ir kaip sugadino daiktus sodyboje taip pat nematė ir pasakyti negali. Nieko iš atvažiavusių vaikinų neįsidėmėjo ir atpažinti negalėtų. Greitoji, į ligoninę išvežė E. V. (1 t., b. l. 96-97);

27- liudytojas V. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013-08-25 išvakarėse šventė E. G. gimtadienį Vilniaus r., Viktariškių kaime. Kartu buvo R. C., E. K., Š. B., V. Š., M. P., E. V., D. V. ir A. S., D. Z. ir L. K.. Po valandos jis ėjo link savo automobilio, kuris stovėjo už tvoros ir pamatė per tvorą lipančius vaikinus, jų buvo apie 20. Jis apsisuko ir su Š. B. nuėjo į rūsį. Jiems būnat rūsyje, jis nusprendė su jais pasikalbėti, nes prieš tai su R. C. ir 4 nepažįstamais vaikinais sutarė gerai. 20 vaikinų stovėjo aplink stalą, vienas iš jų riekė rusiškai, ką būtent jis riekė jis nežino, nes rusiškai nesupranta. Jis pajuto smūgį po akimi kairėje veido pusėje. Jis nukrito ant grindų ir prarado sąmonę, kai atsipeikėjo, jį jau kėlė nuo grindų, tų nepažįstamų vaikinų jau nebebuvo. Pamatė, kad sumušti E. V., Š. B., E. K. ir D. V.. Kaip juos mušė ir kas tai darė, jis nematė (1 t., b. l. 98-99);

28- 2013-09-10 VTMT specialisto išvada Nr. G 2930/13(01), kurioje nurodyta, kad V. M. padaryta ponaginė kraujosruva kairės plaštakos 1- me piršte, paveikus kietu buku daiktu. Kadangi aplink ponaginę kraujosruvą aplinkinių minkštųjų audinių patinimo nestebima, kraujosruva galėjo būti padaryta praėjus daugiau nei savaitei laiko iki apžiūros. Sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu (1 t., b. l. 102-103);

29- 2013-09-06 automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ) apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad nulaužtas vairuotojo pusės, galinio vaizdo veidrodėlis, suskilęs minėto veidrodėlio stiklas (1 t., b. l. 105-109);

30- liudytojo E. G. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad jis 2013-08-25 vakare šventė gimtadienį, tėvų sodyboje. Kartu gimtadienį šventė R. C., E. K., Š. B., V. M., V. Š., Morta, E. V., D. V., A. S., L. K. ir D. Z.. Apie 22 valandą atvažiavo R. C., E. L., D. L., K. R. ir L. N., J. G.. Minėtų vaikinų jis į savo gimtadienį nekvietė. Jis atvažiavusių vaikinų bandė mandagiai paklausti, ko jie atvažiavo, bandė jiems paaiškinti, kad niekas jų nekvietė ir prašė, kad išvažiuotų, tačiau visą valandą jie prabuvo sodyboje ir į jo prašymus išvažiuoti nereagavo. Po valandos jis griežčiau paprašė išvažiuoti, po to E. L. priėjęs prie jo, rusų kalba pasakė, kad jei jį sutiks tai papjaus. Minėti vaikinai išvažiavo. Apie 23.30 valandą į sodybą atvažiavo nepažįstamų vaikinų. Juos pamatęs jis nuėjo į namą, pasislėpė ir iš karto paskambino į policiją. Jam grįžus pamatė, kad sumušti E. V., V. M., Š. B., E. K. ir D. V.. Kas ir kaip sumušė jis nematė. E. V. buvo sumuštas labiausiai, jam kraujavo akis (1 t., b. l. 112-113, 127);

31- liudytojos M. P. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad rugpjūčio mėnesio pabaigoje šventė E. G.. Kartu buvo R. C., E. K., Š. B., V. M., V. Š., E. V., D. V., A. S., D. Z. ir L. K.. Vėliau atvažiavo R. C., ir dar vaikinai, kurių nepažįsta. E. G. paprašė kompanijos išvažiuoti ir praėjus pusvalandžiui jie išvažiavo. Po valandos sugrįžo R. C. su 6 vaikinais ir dar jie atsivežė 8-9 vaikinus. Prie jos pribėgo V. Š., kuri paėmė ją už rankos ir jos iš kiemo pabėgo, pasislėpė, matė, kaip iš sodybos išvažiavo vaikinai. Grįžus į sodybą pamatė, kad sumuštas V. M., Š. B., E. K.. Labiausiai buvo sumuštas E. V.. Jis alpo. Jie iškvietė greitąją ir policiją. Iš R. C. ir A. S. pasakojimų ji suprato, kad jie patys mušė jų kompanijos vaikinus (1 t., b. l. 128-130);

32- liudytojo D. V. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad šventė E. G. gimtadienį. Jis buvo sumuštas nepažįstamų vaikinų. Po 15 minučių, kai išgirdo, kad šneka jo draugai, atsikėlė ir pamatė, kad A. S. šaukia, kad ne jis minėtus vaikinus pakvietė, ir jie tarpusavyje pradėjo bartis. Jis pamatė, kad atsikelia Š. B., kuris buvo be sąmonės, pradėjo skambinti į policiją, ir tuo metu pamatė, kad iš krūmo atsikelia E. V., po dešine akimi pamatė didelę mėlynę, kažkas pasakė, kad reikia kviesti greitąją pagalbą, kaip jį sumušė nematė, tačiau draugai pasakė, kad jį sumušė A. S., niekas kitas jo nemušė. Iš viso šio įvykio metu buvo sumuštas jis, Š. B., tačiau, kaip ir kas jį mušė, jis nematė, V. M., matė tik pirmą jam suduotą smūgį, ir E. V., kaip E. V. mušė irgi nematė (1 t., b. l. 131-132);

33- liudytojo R. C. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad šventė E. G. gimtadienį. Pamačius, kad į sodybą atvažiuoja nepažįstami asmenys, pasislėpė abi merginos, E. G., D. Z. ir E. V.. Jis su L. K. buvo lauke prie tvoros, taip pat iš sodybos buvo išėjęs A. S.. Jis nuėjo toliau, kad jo nematytų, todėl ir pats nieko nematė. Sugrįžęs, kai vaikinai išvažiavo, pamatė, kad prie sumušto V. M. sėdi M. P.. Jis pamatė sumuštą Š. B., D. V.. Š. B. pradėjo nervintis, kad buvo sumuštas, pradėjo viską daužyti. Jis paėmė kėdę ir metė kėdę bei butelį M. P. į galvą. E. G. iškvietė policiją ir dėl to jie išėjo į kelią laukti jos. Vėliau jis pastebėjo, kad E. V. kalbasi su A. S.. Jie buvo 2-3 m atstumu nuo jo ir jis viską girdėjo. E. V. rėkdamas klausė A. S., kodėl jis juos pakvietė, pastumdamas vieną kartą A. S. rankomis krūtinės srityje, po to E. V. vėl pradėjo rėkti, klausdamas, ką jis pakvietė, o A. S. sakė, kad nieko nekvietė. A. S. abiem rankomis pastūmė E. V. krūtinės srityje, tuomet E. V. kiek pamena, bet gali būti, kad klysta, antrą kartą abiem rankomis pastūmė A. S. krūtinės srityje. E. V. užsimojo norėdamas suduoti A. S., tačiau, ar jis tikrai užsimojo ar ne, negali pasakyti. Jie pradėjo vienas ant kito rėkti, po to A. S. antrą kartą pastūmė E. V. atgal. E. V. nukrito ir A. S. sudavė E. V. vieną kartą koja į veido sritį, po to E. V. nebemušė, pradėjo jo atsiprašinėti. Po to atvažiavo policiją, iškvietė greitąją, nes E. V. sakė, kad negali atsikelti, skauda veidą, ranką. Įvykio metu visi jo draugai buvo girti, mažiausiai gėrė A. S. (1 t., b. l. 134-135);

34- liudytojai R. C., D. L., K. R., E. L., L. N. ikiteisminio tyrimo metu paaiškino, kad buvo atvažiavę į sodybą, kurioje E. G. šventė gimtadienį, tačiau muštynių nematė (1 t., b. l. 175-176); (1 t., b. l. 183); (1 t., b. l. 190); (2 t., b. l. 3); (2 t., b. l. 10- 11).

35Kaltinamasis prisipažino padairęs nusikalstamą veiką ir dėl jos gailėjosi. Jo kaltę patvirtina nukentėjusiojo, liudytojų E. K., L. K., R. C. paaiškinimai, specialisto išvada Nr. G 2733/13(01). Vertindamas kaltinimo pagrįstumą ir atsižvelgęs į byloje esančius įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis A. S. matant pašaliniams asmenims sužalojo nukentėjusįjį iš chuliganiškų paskatų ir tuo padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p.

36Kaltinamasis prisipažino padaręs nusiakltimą, nuoširdžiai gailisi ir tai lengvina jo atsakomybę (BK 59 str. 1 d.), o ją sunkina tai, kad nusikalto būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos jo elgesiui (BK 90 str. 1 d. 9 p.).

37Kaltinamasis padarė vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą. Civilinis ieškinys byloje buvo pareikštas, tačiau kaltinamasis susitarė su Vilniaus teritorine ligonių kasa bei nukentėjusiuoju dėl žalos atlyginimo. Jis prisipažino nusikaltęs, nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo, su juo susitaikė ir pastarasis jam atleido. Atsižvelgus į kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba, mokosi, anksčiau neteistas, nebaustas administracine tvarka, nėra buvęs atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius, bei esant po vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybę ir pagrindui manyti, kad ateityje jis laikysis įstatymų ir nedarys nusikalstamų veikų,- jis atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (BK 38 str.). Atsižvelgus į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, jos padarymo aplinkybes, į tai, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, nedirba, mokosi, tačiau dėl nusikalstamo savo elgesio labai gailisi ir tai, kad baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas atleidžiant asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės yra teismo teisė, o ne pareiga (BK 67 str. 2 d.), teismas pripažįsta, kad šioje byloje baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas nėra būtinas, nes pats baudžiamosios bylos iškėlimas bei bylos nagrinėjimas teisme, atitinka padarytos veikos aplinkybes, jos pavojingumą ir padarinius, nukentėjusiojo orumą, kaltininko asmenybę bei jo socialinius interesus ir užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą.

38Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį 1796,23 eurų (6202,04 Lt) sumai dėl nukentėjusiojo E. V. gydymo (1 t., b. l. 43-45). Kaltinamasis civilinio ieškovo ieškinį pripažino. A. S. su Vilniaus teritorine ligonių kasa sudarė žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį, kuria įsipareigojo atlyginti 1796,23 eurų žalą ir remiantis šiuo įsipareigojimu jau atlyginta 125,04 Lt (2 t., b. l. 90-92). Susitarimas dėl žalos atlyginimo patvirtintinas ir procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas (BPK 107 str.).

39E. V. pareiškė civilinį ieškinį 20160,83 Lt sumai dėl 110,83 Lt turtinės žalos už pirktus vaistus ir 50 Lt žalos už kelionės išlaidas bei 20000 Lt neturtinės žalos, nes turėjo gulėti ligoninėje, negalėjo mokytis ir turėjo išeiti iš universiteto, jis iki šiol jaučia sužalojimo pasekmes (1 t., b. l. 58). E. V. su A. S. sudarė susitarimą, kuriuo E. V. sutinka įvertinti jam padarytą neturtinę žalą 7500 Lt, o turtinę žalą 163,83 Lt. Kaltinamasis A. S. įsipareigojo padarytą žalą sumokėti per 18 mėnesių nuo susitarimo patvirtinimo dienos (2 t., b. l. 88-89). Susitarimas dėl žalos atlyginimo patvirtintinas ir procesas dėl civilinio ieškinio nutrauktinas (BPK 107 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.,

Nutarė

41A. S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius BK 38 str. pagrindu ir baudžiamąją bylą nutraukti.

42Patvirtinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir A. S. žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui atlyginimo sutartį, ir procesą dėl civilinio ieškinio nutraukti.

43Patvirtinti E. V. ir A. S. susitarimą dėl žalos atlyginimo ir procesą dėl civilinio ieškinio nutraukti.

44Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, jam įsiteisėjus panaikinti.

45Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. A. S., asmens kodas ( - ) gimęs 1994 m. vasario 24 d. Vilniuje, Lietuvos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p.,... 4. A. S. dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:... 5. 2013 m. rugpjūčio 25 d. apie 23 val. Vilniaus r., ( - ), būdamas viešojoje... 6. t. y. paradė nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 str. 2 d. 8 p.... 7. A. S. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai,... 8. Savo parodymus A. S. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (1 t., b. l.... 9. Byloje taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas (BPK 273 str.).... 10. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 11. - nukentėjusiojo E. V. paaiškinimu teisme, kad 2013-08-25 šventė E. G.... 12. - E. V. 2013-08-26 protokolu – pareiškimu, kad 2013-08-25 nuo 23 val. iki... 13. - Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK KPS 2-ojo poskyrio tyrėjos... 14. - duomenimis apie pranešimą, iš kurių matyti, kad gautas RVUL slaugytojos... 15. - 2013-09-12 įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad... 16. - specialisto išvada Nr. G 2733/13(01), kurioje nurodyta, kad E. V. nustatyta... 17. - daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad E. V.... 18. - E. V. ir A. S. akistatos protokolu, kuriame užfiksuota, kad A. S.... 19. - 2013-08-30 specialisto išvada Nr. G 2789/13(01), kurioje nurodyta, kad Š.... 20. - 2013-08-26 automobilio „R. M.“, valstybinis Nr. ( - ) apžiūros... 21. - liudytojo Š. B. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2013-08-25 nuo 19... 22. - liudytojo E. K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad jis 2013-08-25 nuo... 23. - 2013-08-30 VTMT specialisto išvada Nr. G 2823/13(01), kurioje nurodyta, kad... 24. - liudytojo L. K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad jis pamatė, kad... 25. - liudytojos V. Š. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad ji 2013-08-25... 26. - liudytojo D. Z. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2013-08-25... 27. - liudytojas V. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2013-08-25... 28. - 2013-09-10 VTMT specialisto išvada Nr. G 2930/13(01), kurioje nurodyta, kad... 29. - 2013-09-06 automobilio „BMW“, valstybinis Nr. ( - ) apžiūros protokolu,... 30. - liudytojo E. G. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad jis 2013-08-25... 31. - liudytojos M. P. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad rugpjūčio... 32. - liudytojo D. V. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad šventė E. G.... 33. - liudytojo R. C. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad šventė E. G.... 34. - liudytojai R. C., D. L., K. R., E. L., L. N. ikiteisminio tyrimo metu... 35. Kaltinamasis prisipažino padairęs nusikalstamą veiką ir dėl jos... 36. Kaltinamasis prisipažino padaręs nusiakltimą, nuoširdžiai gailisi ir tai... 37. Kaltinamasis padarė vieną apysunkį tyčinį nusikaltimą. Civilinis... 38. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį 1796,23 eurų... 39. E. V. pareiškė civilinį ieškinį 20160,83 Lt sumai dėl 110,83 Lt turtinės... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.,... 41. A. S. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK... 42. Patvirtinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos ir A. S. žalos Privalomojo... 43. Patvirtinti E. V. ir A. S. susitarimą dėl žalos atlyginimo ir procesą dėl... 44. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti iki... 45. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio priėmimo dienos gali būti...