Byla 2-1175-804/2011
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei B. G. dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 17561,36 Lt skolos už patalpų nuomą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Iš byloje esančios tarp ieškovo ir atsakovės sudarytos 2007-12-21 nuomos sutarties Nr. 01S-15(toliau – Sutartis) 2.1. punkto matyti, kad nuomotoja (ieškovas) perduoda nuomininkei (atsakovei) 198,65 m3 (arba 67,11 m2) negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ) komercinei veiklai vykdyti, mokant po 20,50 Lt/m3 (be PVM); iš viso 1375,75 Lt (be PVM) per mėnesį už bendrą nuomojamą plotą. Remiantis Sutarties 4.2. punktu atsakovė įsipareigojo kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos, mokėti po 1375,75 (be PVM) už patalpų nuomą pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą, tačiau šiuo savo įsipareigojimų atsakovė tinkamai nevykdė.

42010-10-08 raštu Nr. 03.2-22-34 Ieškovė kreipėsi į Atsakovę informuodama, kad ji už patalpų nuomą skolinga 18726.44 Lt ir už sunaudotą elektros energiją 874,24 Lt bei pareikalavo įsiskolinimą grąžinti iki 2010-02-10, įspėdama, kad neįvykdžius šio reikalavimo nuomos sutartis bus nutraukta, o įsiskolinimas išieškotas įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovė 2010-02-08 prašymu kreipėsi į Ieškovę prašydama leisti įsiskolinimą sumokėti dalimis ir nenutraukti nuomos sutarties. Atsižvelgdama į tai ir siekdama taikiai išspręsti kilusį ginčą Ieškovė 2010-02-19 sudarė su Atsakove susitarimą, kuriuo buvo nustatytas skolos grąžinimo grafikas, pagal kurį atsakovė įsipareigojo įsiskolinimą sumokėti lygiomis dalimis kas ketvirtį, t.y. mokant 4681,60 Lt už nuomos įsiskolinimą ir po 296,30 Lt už elektros energiją kas 3 mėn., bei toliau sutartyje nustatytais terminais mokėti einamąsias įmokas. Atsakovė 2010-05-27 prašymu vėl kreipėsi į ieškovę prašydama nenutraukti nuomos sutarties ir žadėjo padengti įsiskolinimą bei laiku mokėti einamuosius mokesčius. Ieškovė vėl geranoriškai sutiko ir leido Atsakovei naudotis nuomojamomis patalpomis iki 2010-08-31 bei įspėjo, kad jei ir toliau nebus mokami einamieji mokesčiai ir įsiskolinimas, nuomos sutartis bus nutraukta, tačiau atsakovė ir toliau netinkamai vykdė tiek Sutartį, tiek 2010-02-19 susitarimą, todėl ieškovė 2010-09-09 raštu Nr. 01.2-22-259 informavo, kad nuo 2010-09-30 nutraukia nuomos sutartį. Atsakovė 2010-10-05 pateikė Ieškovei raštą, kuriuo įsipareigojo grąžinti įsiskolinimą jame nustatyta tvarka, tačiau ir jo nesilaikė. Ieškovė dar kartą 2011-03-01 raštu Nr. 22-6VT kreipėsi į atsakovę dėl įsipareigojimų vykdymo, tačiau Atsakovė piktybiškai atsisakė net priimti raštą.

5Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusių prievolę, kai praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Kadangi atsakovė savo prievolės neįvykdė nustatytais terminais, ieškovo reikalavimas dėl 7389,40 Lt nuomos mokesčio yra pagrįstas.

6Palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai (CK 6.37 str. 1 d.). Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.), todėl ieškovo reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo yra pagrįstas.

7Todėl teismas, nustatęs, kad pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

8Iš atsakovės valstybei priteistinos 263,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 6, 79, 80, 83 str. str., 96 str. 1 d., 177-178 str., 262 str. 1 d., 424 ir 428-429 str., teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovės B. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 17561,36 Lt nuomos mokesčio, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 17561,36 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-04-05, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui Elektrėnų savivaldybės administracijai, j.a.k. 188756190, buv. Elektrinės g. 8, Elektrėnų m., a/s Nr. LT927044060001712820, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

12Priteisti iš atsakovės atsakovės B. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ) 263,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) valstybei.

13Atsakovė per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Trakų rajono apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Jeigu per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Preliminarus sprendimas nėra skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

Proceso dalyviai