Byla T-423-231/2018
Dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu nuteistajam D. L

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei, dalyvaujant prokurorei Žanai Sokolovskai, nuteistajam D. L.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu nuteistajam D. L.,

Nustatė

3D. L. , a.k. ( - ) gyvenantis Draugystės g. 10-8, Elektrėnai, nuteistas 2017-10-27 Trakų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 140 str. 2 d. 641 str.- 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, dalyvauti elgesio pataisos programoje.

4Teikime nurodyta, kad į Probacijos tarnybos duomenų registrą nuteistasis įtrauktas nuo 2017-11-21, bausmės pabaiga numatoma 2018-07-19.

52017-11-27 D. L. buvo supažindintas su laisvės apribojimo bausmės vykdymo tvarka, teisinėmis pasekmėmis nevykdant teismo nustatytų įpareigojimų, sudarytas bausmės vykdymo priežiūros planas, išduotas siuntimas į intervencinės programos smurtaujantiems asmenims užsiėmimus.

6Vykdant įpareigojimų kontrolę nustatyta, kad D. L. pažeidinėja teismo skirtus įpareigojimus, o būtent: - nenuvyko 2018-01-03 į smurtinės programos užsiėmimą, pateisinamų priežasčių nepateikė. 2018-01-29 įspėtas dėl vengimo vykdyti laisvės apribojimo bausmę, atvyko į smurtinės programos užsiėmimą neblaivus, už tai buvo pašalintas iš užsiėmimo, tokiu būdu nevykdė įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. 2018-03-14 pakartotinai įspėtas dėl vengimo vykdyti laisvės apribojimo bausmę. 2018-06-02 patikrinimo metu buvo rastas neblaivus 1,32 prom., tokiu būdu nevykdė įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Nenuvyko 2018-06-27 į smurtinės programos užsiėmimą į probacijos tarnybą pasiaiškinti dėl teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymo iki 2018-06-29 neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė, tokiu būdu nevykdė laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygų, numatytų LR BK 47 str. 1 d. Iki 2018-06-29 nepateikė probacijos tarnybai dokumentų iš medicinos įstaigos apie blaivumo/girtumo fakto patvirtinimą, kaip buvo nurodyta bausmės priežiūros plane, tokiu būdu nevykdė įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. 2018-07-04 apie 00.01 val. patikrinimo metu nebuvo rastas namuose, tokiu būdu nevykdė įpareigojimo būti namuose nuo 22.00 val. iki 06.00 val., jei nebuvimas namuose susijęs su darbu.

7Teikime nurodoma, kad nuteistasis sistemingai pažeidinėja jam skirtus įpareigojimus bei laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygas, tokiu būdu vengia atlikti jam paskirtą bausmę, todėl siūlo jam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu.

8Probacijos tarnybos atstovas į teismo posėdį neatvyko, rašytiniu prašymu prašė teikimą nagrinėti atstovui nedalyvaujant , teikimą palaiko.

9Nuteistasis D. L. teismo posėdyje nurodė, kad šiuo metu nedirba, ieškosi darbo, gyvena su drauge iš gaunamos pašalpos. Nurodė, kad šiuo metu baigė dalyvauti užsiėmimuose pagal smurtinio elgesio prevencijos programą , taip pat dabar lanko kursus dėl alkoholio žalingo vartojimo ir rūkymo . Nurodė, kad serga epilepsija, dėl to kartais būna nesklandumų, vieną kartą kai jį tikrino namuose, neatidarė durų, nes miegojo ir negirdėjo. Labai gailisi, dėl savo tokio elgesio, žada pasitaisyti, todėl prašo neskirti jam arešto.

10Teismo posėdžio metu prokurorė palaikė teikimą, prašė nuteistajam paskirtą bausmę pakeisti areštu.

11Teikimas netenkintinas.

12Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 362 straipsnio 1 dalį, klausimą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo nuteistajam kita bausme, nagrinėja nuteistojo bausmės atlikimo vietos apylinkės teismas. Į teismo posėdį šaukiamas institucijos, vykdančios bausmę atstovas, prokuroras, reikiamais atvejais teismas gali šaukti ir nuteistąjį, tačiau šių asmenų neatvykimas klausimo sprendimo nesustabdo.

13LR BK 48 straipsnio 10 dalyje numatyta, jog jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal LR BK 49 ir LR BK 65 str. nustatytas taisykles.

14Iš byloje esančių duomenų matyti, kad D. L. nevykdė jam nuosprendžiu paskirtos laisvės apribojimo bausmės, nevykdė teismo įpareigojimo, laisvės apribojimo laikotarpiu neatvykdavo pas probacijos pareigūną, nepaaiškindavo priežasčių, tačiau kaip matyti iš papildomai pateiktos medžiagos D. L. dalyvavo 32 val. jungtinės D. B. lektorių grupės vedamoje Intervencinėje smurtinio elgesio prevencijos programoje, ją baigė 2018-07-11 ir įgijo teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, tai pasitvirtina papildomai pateiktą į bylą pažyma. Tokiu būdu jis teismo skirtą įpareigojimą įvykdė. Nuteistasis du kartus pasirodė išgėręs, tačiau teismas pažymi, jog D. L. jokių teisės nusižengimų nepadarė, gailisi, jog buvo išgėręs, gyvena su drauge , ieško darbo, juolab laisvės apribojimo terminas atėjo prie pabaigos, taip pat teismas atsižvelgia į tai, kad aprobuojamojo teikimas teisme nagrinėjamas pirmą kartą, D. L. teisme pažadėjo keisti savo elgesį, dirbti, nevartoti alkoholio, su savo drauge susitaikė ir gražiai gyvena kartu, todėl matytina, kad tikslinga teikimo netenkinti, parodyti probuojamajam pasitikėjimą .

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 49 straipsniu, 353 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimo netenkinti.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai