Byla 2S-263-253/2014

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės UAB „Pajūrio žiogelis“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutarties, priimtos sprendžiant ieškovės Pajūrio regioninio parko direkcijos prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje pagal ieškovės Pajūrio regioninio parko direkcijos ieškinį atsakovei V. P. individualiajai įmonei (pertvarkyta į UAB „Pajūrio žiogelis“), tretieji asmenys Klaipėdos apskrities viršininko administracija, A. U., dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu bei restitucijos taikymo,

Nustatė

2Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2010-07-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8-778/2010 patvirtino tarp šalių, t. y. ieškovės Pajūrio regioninio parko direkcijos ir atsakovės V. P. individualios įmonės (pertvarkyta į UAB „Pajūrio žiogelis“), sudarytą taikos sutartį.

3Ieškovė 2013-04-30 pateikė Klaipėdos rajono apylinkės teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą. 2013-05-27 teismas nutartimi sustabdė vykdomojo rašto išdavimą iki tol, kol įsiteisės priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. A2-1245-903/2013.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-10-30 nutartimi prašymą tenkino ir išdavė ieškovei vykdomąjį raštą dėl 2010-07-27 teismo nutartimi patvirtintos šalių taikos sutarties priverstinio vykdymo. Teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovė tvirtina, jog atsakovė nevykdo teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje nurodytų įsipareigojimų, į tai, jog UAB „Pajūrio žiogelis“ pareiškimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-8-778/2010 netenkintas, ir siekdamas užtikrinti tinkamą teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties vykdymą, ieškovei išdavė vykdomąjį raštą.

5Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Pajūrio žiogelis“ prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-10-30 nutartį. Nurodo, kad taikos sutarties vykdymo metu Pajūrio regioninio parko direkcija ketino skelbti konkursą dėl statinio perdavimo naudoti pagal paskirtį ir atsakovė ketino konkurse dalyvauti bei buvo pateikusi pasiūlymą perduoti turtą su pagerinimais, įrangą, o jos demontavimo klausimą išspręsti po konkurso. Tačiau Pajūrio regioninio parko direkcija atsisakė priimti turtą ir nurodė viską demontuoti. Įvykdęs ieškovės nurodymą ir demontavęs turtą, kurį buvo įmanoma demontuoti, UAB „Pajūrio žiogelis“ vadovas 2013-10-29 pateikė Pajūrio regioninio parko direkcijai raštą dėl turto perdavimo ir Turto priėmimo–perdavimo aktą. Šio akto ieškovė nepasirašė, taip pat nenurodė priežasčių, dėl ko atsisako priimti. UAB „Pajūrio žiogelis“ nuo 2012-10-01 Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-07-27 nutartimi patvirtintos taikos sutarties 2 punkte išvardintų statinių nebenaudojo ir įvykdė ieškovės nurodymą – minėtus statinius pašalino iš ieškovės valdomo žemės sklypo. Teigia, kad tinkamai vykdė teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį, sprendimas yra įvykdytas, todėl nebuvo pagrindo išduoti vykdomąjį raštą.

6Atsiliepimu Pajūrio regioninio parko direkcija prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nesutinka, kad atsakovė tinkamai vykdė teismo patvirtintą taikos sutartį. 2013-10-29 Pajūrio regioninio parko direkcijos iniciatyva buvo organizuota turto, nurodyto Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-07-27 nutartyje, perdavimo–priėmimo procedūra, o UAB „Pajūrio žiogelis“ vadovui buvo pateiktas turto priėmimo–perdavimo aktas, kurio šis nepasirašė, tad teismo patvirtinta taikos sutartis nėra įvykdyta – Pajūrio regioninio parko direkcija iki šios dienos nėra perėmusi turto.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Atskiruoju skundu keliamas klausimas dėl skundžiamos nutarties, kuria ieškovei išduotas vykdomasis raštas pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, teisėtumo ir pagrįstumo.

9CPK 646 str. 3 d. numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2010-07-27 Klaipėdos rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtinta šalių taikos sutartis. Teismo patvirtinta taikos sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė Pajūrio regioninio parko direkcija leidžia atsakovei naudotis visais taikos sutarties 2 ir 3 punktuose nurodytais statiniais (pastatu) iki 2012-10-01. Ieškovė 2013-04-30 kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą dėl UAB „Pajūrio žiogelis“ turto iškeldinimo iš Pajūrio regioninio parko direkcijai priklausančio pastato, esančio ( - ). Ieškovė nurodė, kad UAB „Pajūrio žiogelis“ nevykdo teismo nutarties – ieškovei neperduoda minėto pastato. Nors apeliantas nurodo, kad tinkamai vykdė teismo patvirtintą taikos sutartį ir sprendimas yra įvykdytas, tačiau iš kartu pateiktų rašytinių įrodymų bei ieškovės pozicijos matyti, kad taikos sutartyje aptartas turtas ieškovės kreipimosi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo metu ir po to neperduotas. Iš nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. A2-1245-903/2013 dėl proceso atnaujinimo medžiagos matyti, kad atsakovė neperdavė ieškovei turto, tokia apimtimi, kokia nurodyta teismo nutartimi patvirtina taikos sutartimi. Kadangi iki prašymo išduoti vykdomąjį raštą atsakovė netinkami vykdė savo įsipareigojimus pagal taikos sutarties sąlygas, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovei išdavė vykdomąjį raštą.

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, susijusias su vykdomojo rašto pagal teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį išdavimu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį nesudaro, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai