Byla 2-1023/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų sveikatos centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Širvintų sveikatos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-6608-553/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Nemsi LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Analizė“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų sveikatos centras“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Analizė“ kreipėsi į teismą su pareiškimais, kuriais prašė iškelti UAB „Širvintų sveikatos centras“ bankroto bylą. Taip pat ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto bei piniginių lėšų areštą.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: 1) atsakovo UAB „Širvintų sveikatos centras“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto areštą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; 2) bankuose atidarytose sąskaitose esančių atsakovo lėšų, taip pat atsakovo turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą ar pas trečiuosius asmenis, areštą, uždraudžiant disponuoti lėšomis, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas; 3) atsakovo areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą pagal priimtus teismų ir kitų institucijų sprendimus, pagal kuriuos buvo išduoti vykdomieji dokumentai, sustabdymą.

6Atsakovas UAB „Širvintų sveikatos centras“ teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kuriuo prašė leisti iš areštuotų lėšų atlikti mokėjimus ir atsiskaityti su: 1) UAB „Rameksas“ pagal 2011-03-24 atlygintinų paslaugų sutartį, 2) UAB „Lusmos vaistinė“ pagal 2008-03-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir jos pakeitimus, 3) komunalinių paslaugų teikėjais ir kitais asmenimis, apmokant sąskaitas už atsakovo nuomojamų patalpų ir pastato, kuriame jos yra apsaugą, elektros energiją, vandenį, šiukšlių išvežimą, kitus komunalinius patarnavimus bei paslaugas; 4) atsakovo darbuotojais; 5) valstybės ir savivaldybės biudžetu; 6) ieškovais UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Analizė“. Atsakovas nurodė, kad yra veikianti įmonė, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas (nuo kompensuojamųjų vaistų skyrimo iki dantų protezavimo paslaugų), o teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės apsunkina atsakovo veiklą. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas negali nutrūkti, nes būtų pažeisti pacientų interesai. Atsakovas su Vilniaus teritorine ligonių kasa yra sudaręs sutartį dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo. Atitinkamai su UAB „Rameksas“ yra sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią UAB „Rameksas“ atsakovo užsakymu įsipareigoja suteikti dantų protezų gamybos paslaugas, o atsakovas įsipareigoja už šias paslaugas sumokėti. Pas atsakovą dirbančius du gydytojus iki 2013 m. pradžios yra užsirašę daugiau kaip 50 pacientų. Todėl atsakovui turi būti leista atsiskaityti su UAB „Rameksas“, kad pacientai gautų reikiamą gydymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovo UAB „Širvintų sveikatos centras“ prašymą tenkino iš dalies: leido atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“ iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi areštuotų UAB „Širvintų sveikatos centras“ piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti UAB „Širvintų sveikatos centras“ darbuotojams darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, mokėti privalomuosius mokesčius į valstybės (savivaldybės) bei socialinio draudimo biudžetus, taip pat atsiskaityti su ieškovais UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Analizė“. Teismas įvertinęs atsakovo pateikto prašymo motyvus ir šį prašymą pagrindžiančius įrodymus, padarė išvadą, kad šio prašymo netenkinimas dalyje dėl atsiskaitymo su atsakovo darbuotojais, valstybės ir savivaldybės biudžetu ir ieškovais UAB „Nemsi LT“ bei UAB „Analizė“ pažeistų ginče dalyvaujančių asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės keistinos atsakovui leidžiant atsiskaityti su minėtais subjektais (CPK 145 str. 2 d.). Dėl atsakovo prašymo leisti atlikti mokėjimus ir atsiskaityti su UAB „Rameksas“ pagal 2011-03-24 atlygintinų paslaugų sutartį, UAB „Lusmos vaistinė“ pagal 2008-03-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir jos pakeitimus, komunalinių paslaugų teikėjais ir kitais asmenimis, apmokant sąskaitas už atsakovo nuomojamų patalpų ir pastato, kuriame jos yra apsaugą, elektros energiją, vandenį, šiukšlių išvežimą, kitus komunalinius patarnavimus bei paslaugas, teismas pažymėjo, kad atsakovo prašymo tenkinimas šioje dalyje prieštarautų ir pažeistų kitų atsakovo kreditorių, su kuriais jis laiku neatsiskaito, interesus, todėl šį atsakovo prašymą atmetė.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atsakovas UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutarties dalį, kurioje atmestas atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, ir klausimą išspręsti iš esmės – leisti atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su UAB ,,Remeksas“ pagal 2011-03-24 atlygintinų paslaugų sutartį, atsiskaityti su UAB ,,Lusmos vaistinė“ pagal 2008-03-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir jos pakeitimus, taip pat su komunalinių paslaugų tiekėjais ir kitais asmenimis, apmokant sąskaitas už atsakovo nuomojamų patalpų ir pastato, kuriame jos yra apsaugą, elektros energiją, vandenį, šiukšlių išvežimą, kitus komunalinius patarnavimus bei paslaugas. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Atsakovas teikia sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimas negali nutrūkti, nes būtų pažeisti pacientų interesai, todėl atsakovui turėjo būti sudarytos sąlygos tęsti veiklą ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Todėl atsakovui turėtų būti leidžiama atsikaityti su UAB ,,Remeksas“ pagal 2011-03-24 atlygintinų paslaugų sutartį, kadangi priešingu atveju gali būti sutrikdytas gydymui būtinų medžiagų tiekimas atsakovui, o dėl to atsakovo pacientai negautų gydymo.

122. Tam, kad atsakovas galėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, jam yra būtina turėti tam reikiamas sąlygas, t. y. patalpas, kurios aprūpintos elektros energija, vandeniu, šildymu ir kitomis komunalinėmis paslaugomis. Atsakovas nuo 2008-03-07 iš UAB ,,Lusmos vaistinė“ pagal 2008-03-07 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį nuomojasi negyvenamąsias patalpas. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visam atsakovo turtui, atsakovas neturi galimybės atsiskaitymų su nuomotoju ir sumokėti komunalinius mokesčius, dėl to gali nutrūkti atsakovo veikla. Atsakovo veiklos nutraukimas pablogintų galimybes atsiskaityti su kreditoriais, kurie inicijuoja bankroto bylą bei neužtikrintų atsakovo pacientų teisių ir interesų. Todėl teismo atsisakymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones leidžiant atsiskaityti su būtiniausiais paslaugų tiekėjais, be kurių paslaugų atsakovo veikla neįmanoma, yra neproporcingas siekiamiems tikslams.

13Ieškovas UAB ,,Nemsi LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovo siekis atsiskaityti su skunde nurodytais juridiniais asmenimis yra veiksmai, kurie nukreipti sumažinti atsakovo turto masę ar vertę, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, todėl, kad atsakovo ir kreditoriaus UAB ,,Lusmos vaistinė“ akcijos priklauso tam pačiam fiziniam asmeniui.

14Ieškovas UAB ,,Analizė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas būdamas nemokus, nesiekia, kad nebūtų pažeisti visų jo kreditorių interesai, tačiau piktnaudžiauja pareigomis – siekia atsiskaityti ir suteikti pirmenybę dviems kreditoriams, kad jie taptų geresnėje padėtyje, palyginus su kitais kreditoriais, siekia išvengti atsiskaitymo su visais kreditoriais.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio Kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktas numato, kad teismas, gavęs pareiškimą iškelti bankroto bylą, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones CPK nustatyta tvarka, galiosiančias iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktinės aplinkybės, kurios leidžia padaryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kreditorių reikalavimų įvykdymas bankroto byloje gali pasunkėti ar tapti negalimas (CPK 144 str. 1 d.).

18Nagrinėjamoje byloje ieškovai UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Analizė“ kreipėsi į teismą su pareiškimais dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“ ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto bei piniginių lėšų areštą. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovų prašymą taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto bei piniginių lėšų areštą, kurios galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, iš dalies tenkindamas atsakovo prašymą, leido atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, mokėti privalomuosius mokesčius, taip pat atsiskaityti su ieškovais.

19Teismas pažymi, kad bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų kreditorinius reikalavimus. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bankroto byloje ypatumas yra tas, kad jos taikomos ne tik ieškinį padavusio, bet ir kitų įmonės kreditorių reikalavimams užtikrinti. Tiek pagal ĮBĮ, tiek pagal teismų praktiką, nagrinėdamas bankroto bylas, teismas privalo veikti aktyviai. Be to, įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, o tai lemia neabejotiną viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose. Teismo pareiga yra užtikrinti viešo intereso apsaugą ir šalinti bet kokias kliūtis, pažeidžiančias ar galinčias pažeisti viešąjį interesą. Iškėlus bankroto bylą įmonei, kreditorių reikalavimai tenkinami ĮBĮ nustatyta tvarka iš įmonės turto, todėl svarbu, kad, inicijavus bankroto bylos iškėlimą atsakovui, jo turimo turto apimtis nesumažėtų, o finansinės galimybės neblogėtų. Siekdamas užtikrinti tokią padėtį bei sudaryti sąlygas visiems kreditoriams maksimaliai patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto tuo atveju, jeigu bus iškelta bankroto byla, pirmosios instancijos teismas šioje proceso stadijoje turėjo pagrindą atmesti atsakovo prašymą leisti atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su kitais bendrovės kreditoriais – UAB ,,Remeksas“ ir UAB ,,Lusmos vaistinė“ bei komunalinių paslaugų tiekėjais.

20Atsakovas skunde nurodo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visam atsakovo turtui, atsakovas neturi galimybės atsiskaityti su nuomotoju UAB ,,Lusmos vaistinė“ ir sumokėti komunalinius mokesčius, taip pat atsiskaityti su UAB ,,Remeksas“ pagal paslaugų sutartį, dėl to gali nutrūkti atsakovo veikla. Tačiau pagal bylos duomenis atsakovo skola UAB ,,Lusmos vaistinė“ ir UAB ,,Remeksas“ 2012-11-30, t. y. iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui, atitinkamai sudarė 58 080 Lt ir 17 130 Lt. Todėl atsakovo argumentai, kad laikinosios apsaugos priemonės kelia grėsmę jo veiklos nutrūkimui dėl patalpų nuomos bei paslaugų sutarčių nutraukimo, vertintini kritiškai. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo ir UAB ,,Lusmos vaistinė“ sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties galiojimas pasibaigė 2012-12-31 (b. l. 119-121) ir byloje nėra pateikta duomenų, kad ji buvo pratęsta.

21Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl ji paliekama nepakeista.

22Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Analizė“ kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 29 d. nutartimi pritaikė... 6. Atsakovas UAB „Širvintų sveikatos centras“ teismui pateikė prašymą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi atsakovo UAB... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovas UAB ,,Širvintų sveikatos centras“ atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Atsakovas teikia sveikatos priežiūros paslaugas, kurių teikimas negali... 12. 2. Tam, kad atsakovas galėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas... 13. Ieškovas UAB ,,Nemsi LT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 14. Ieškovas UAB ,,Analizė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovai UAB „Nemsi LT“ ir UAB „Analizė“... 19. Teismas pažymi, kad bankroto bylos esmė – bankrutuojančios įmonės... 20. Atsakovas skunde nurodo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones visam... 21. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teismas sprendžia, kad... 22. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....