Byla 2-101-496/2015
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei, dalyvaujant ieškovei A. J., jos atstovui, advokatui Vidmantui Lazickui, atsakovui S. K., institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovui T. B.,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui S. K., su valstybės institucija, teikiančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė A. J. ieškiniu prašo pakeisti 2009-07-14 Kelmės rajono apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-530-322/2009 patvirtintą taikos sutarties 1.2 punktą ir priteisti iš atsakovo S. K. išlaikymą nepilnamečiams vaikams D. K., gim. ( - ), ir J. K., gim. ( - ), po 300 Lt (t. y. 86,89 Eur) nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaikų pilnametystės. Prašo paskirti ją paskirti D. K. ir J. K. skirto išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas S. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies.

5Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pateikė šalių sudarytą taikos sutartį, prašo ją patvirtinti, civilinę bylą nutraukti.

6Ieškovė A. J. prašo patvirtinti taikos sutartį, nurodo, kad jų su atsakovu sudaryta taikos sutartis, atitinka jos valią, prašo civilinę bylą nutraukti.

7Atsakovas S. K. prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

8Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas sutinka su šalių sudarytos taikos sutarties sąlygomis, nurodo, kad šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir nepilnamečio vaiko interesams.

9Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

10Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42str.2d.), šalims yra žinomos ir išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 d., 294 str. 2 d., todėl taikos sutartis yra patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

11Šalys taikos sutarties 4 punktu numato, kad jos lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti viena iš kitos, todėl byloje nesprendžiama dėl šalių patirtų išlaidų, tačiau toks šalių susitarimas neatleidžia nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.

122014-06-23 dienos Šiaulių valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu nuspręsta A. J. teikti antrinę teisinę pagalbą, 100 procentų atleidžiant ją nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų mokėjimo (l. 20-21).

13CPK 96 str. 1d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai. CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p. numato, kad turtiniuose ginčuose mokamas žyminis mokestis – 3 procentai nuo ieškinio sumos, bet ne mažiau, kaip 20 Eur. CPK 85 str. 1 d. 3 p. numato, kad bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo ieškinio suma yra išmokų už vienerius metus suma. Šioje byloje žyminio mokesčio dydis nustatomas pagal išlaikymo dydžio skirtumą, tarp anksčiau mokėto išlaikymo ir taikos sutartimi sutarto išlaikymo už vienerius metus. Šioje byloje taikomas minimalus žyminio mokesčio dydis 20 Eur. Jei šalys sudaro taikos sutartį, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Šiuo atveju žyminis mokestis nesumokėtas, todėl priteistina žyminio mokesčio suma mažinama 75 procentais. T.y. iš atsakovo valstybei priteisiama 5,00 Eur. žyminio mokesčio ir 4 Eur ( l. 1) pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 9 Eur.

14Už ieškovei A. J. suteiktą antrinę teisinę pagalbą valstybė iš viso turėjo 162,12 Eur išlaidų. Sudarius taikos sutartį ieškinys iš esmės yra tenkinamas, todėl iš atsakovo valstybei priteistinos valstybės turėtos išlaidos už suteiktą advokato pagalbą – 162,12 Eur.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 231 str. 3d., 293 str. 1 d. 4-5 p. teismas

Nutarė

16Patvirtinti A. J. ir S. K. taikos sutartį šiomis sąlygomis:

171. Atsakovas S. K., a.k. ( - ) įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams: 2004 m. birželio 18 d. gimusiai dukrai D. K., a.k. ( - ) ir 2006 m. sausio 26 d. gimusiam sūnui J. K., a.k. ( - ) po 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų) kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaikų D. K. ir J. K. pilnametystės, - pakeičiant 2009 m. liepos 14 d. Kelmės rajono apylinkės teismo Nutartimi Civilinėje byloje Nr. 2-530-322/2009 priteistą išlaikymo dydį, - nuo 2015 m. vasario mėn. 1 d., vaikams išlaikyti skirtas lėšas pervedant į ieškovės A. J. asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią SWEDBANK AB, už kiekvieną einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 18 dienos.

182. Ieškovė A. J., a. k. ( - ) įsipareigoja nepilnamečiams vaikams: dukrai D. K., a.k. ( - ) ir sūnui J. K., a.k. ( - ) išlaikymui iš vaikų tėvo S. K. gautas lėšas naudoti uzufrukto teise.

193. Ieškovė A. J. sutinka mažinti savo ieškinio reikalavimus dėl išlaikymo dukrai D. K., a.k. ( - ) ir sūnui J. K., a.k. ( - ) iš Atsakovo S. K. priteisimo po 300 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui įteikimo dienos iki vaikų pilnametystės, ir sutinka su atsakovo S. K. pasiūlyta 80 EUR (aštuoniasdešimt eurų) kiekvienam vaikui išlaikyti periodinių išmokų suma.

204. Šalys lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti viena iš kitos.

21

225. Sutartį sudariusios šalys, pasikeitus šalių turtinei padėčiai ir padidėjus vaiko poreikiams, pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo.

236. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 5 p. ir 294 str. 2 d., Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 str., t.y. joms žinoma, kad teismui patvirtinus šią sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta ši sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

247. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme patvirtinimo datos, ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.

258. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.

26Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui S. K., su valstybės institucija, teikiančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

27Priteisti iš S. K., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos valstybei į Valstybinės mokesčių inspekcijos atsiskaitomąją sąskaitą, įmokos kodu 5660, mokėjimo paskirtyje nurodant: „žyminis mokestis ir teismo išlaidos civilinėje byloje Nr. 2-101-496/2015“ 9 Eur. (devynis eurus) ir įmokos kodu 5630, mokėjimo paskirtyje nurodant: „įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą“ 162,12 Eur. (vieną šimtą šešiasdešimt du eurus 12 ct) bylinėjimosi išlaidų.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė A. J. ieškiniu prašo pakeisti 2009-07-14 Kelmės rajono apylinkės... 4. Atsakovas S. K. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 5. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovės atstovas pateikė šalių... 6. Ieškovė A. J. prašo patvirtinti taikos sutartį, nurodo, kad jų su atsakovu... 7. Atsakovas S. K. prašo patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą... 8. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovas sutinka su šalių... 9. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 10. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 11. Šalys taikos sutarties 4 punktu numato, kad jos lieka prie savo bylinėjimosi... 12. 2014-06-23 dienos Šiaulių valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos... 13. CPK 96 str. 1d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 14. Už ieškovei A. J. suteiktą antrinę teisinę pagalbą valstybė iš viso... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 231 str. 3d., 293 str. 1 d.... 16. Patvirtinti A. J. ir S. K. taikos sutartį šiomis sąlygomis:... 17. 1. Atsakovas S. K., a.k. ( - ) įsipareigoja teikti materialinį išlaikymą... 18. 2. Ieškovė A. J., a. k. ( - ) įsipareigoja nepilnamečiams vaikams: dukrai... 19. 3. Ieškovė A. J. sutinka mažinti savo ieškinio reikalavimus dėl išlaikymo... 20. 4. Šalys lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų ir neprašo jų priteisti... 21. ... 22. 5. Sutartį sudariusios šalys, pasikeitus šalių turtinei padėčiai ir... 23. 6. Šalys konstatuoja, kad joms yra žinomos šios sutarties patvirtinimo ir... 24. 7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Kelmės rajono apylinkės teisme... 25. 8. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų... 26. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės A. J. ieškinį atsakovui S. K., su... 27. Priteisti iš S. K., a. k. ( - ) Lietuvos Respublikos valstybei į Valstybinės... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...